Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2020-11-02 Zagęszczanie przekopów pod przepusty energetyczne w km 4+300L

1) 2020-11-02 Zagęszczanie przekopów pod przepusty energetyczne w km 4+300L

2) 2020-11-02 Stan istniejący w km ok. 5+200, wypełniony pas rozdziału kruszywem i obie jezdnie trasy

2) 2020-11-02 Stan istniejący w km ok. 5+200, wypełniony pas rozdziału kruszywem i obie jezdnie trasy

3) 2020-11-02 Profilowanie warstwy mrozoochronnej w km  6+300

3) 2020-11-02 Profilowanie warstwy mrozoochronnej w km 6+300

4) 2020-11-03 Obiekt WD-3.7 - rusztowanie i deskowanie ustroju nośnego

4) 2020-11-03 Obiekt WD-3.7 - rusztowanie i deskowanie ustroju nośnego

5) 2020-11-03 Stan istniejący w km ok 8+400L. Rozpoczęcie wykonania przepustu P72- Rów kryty na zjeździe awaryjnym

5) 2020-11-03 Stan istniejący w km ok 8+400L. Rozpoczęcie wykonania przepustu P72- Rów kryty na zjeździe awaryjnym

6) 2020-11-02 Prace brukarskie na Rondzie zachodnim Węzła Mława Północ

6) 2020-11-02 Prace brukarskie na Rondzie zachodnim Węzła Mława Północ

7) 2020-11-02 Wykonywanie warstwy GWN na łącznicach zachodnich Węzła Mława Północ.

7) 2020-11-02 Wykonywanie warstwy GWN na łącznicach zachodnich Węzła Mława Północ.

8) 2020-11-02 Droga powiatowa DP2305W, na włączeniu w DK7 - zagęszczanie nasypu.

8) 2020-11-02 Droga powiatowa DP2305W, na włączeniu w DK7 - zagęszczanie nasypu.

9) 2020-11-02 Obiekt PP-4.5 - zbrojenie wlotu

9) 2020-11-02 Obiekt PP-4.5 - zbrojenie wlotu

10) 2020-11-02 Obiekt PZD-7.5 - zbrojenie fundamentu P-1

10) 2020-11-02 Obiekt PZD-7.5 - zbrojenie fundamentu P-1

11) 2020-11-02 Obiekt PZD-7.5 - zbrojenie fundamentu P-3

11) 2020-11-02 Obiekt PZD-7.5 - zbrojenie fundamentu P-3

12) 2020-11-02 Obiekt  WS/PZDp-9.4 - zasypki za przyczółkiem P-2

12) 2020-11-02 Obiekt WS/PZDp-9.4 - zasypki za przyczółkiem P-2

13) 2020-11-04 Zagęszczanie nasypu pod nowy przebieg DW 544 i Ronda Zachodniego Węzła Mława Wschód

13) 2020-11-04 Zagęszczanie nasypu pod nowy przebieg DW 544 i Ronda Zachodniego Węzła Mława Wschód

14) 2020-11-04 Zagęszczanie nasypu pod Łącznice i Rondo Zachodnie Węzła Mława Wschód

14) 2020-11-04 Zagęszczanie nasypu pod Łącznice i Rondo Zachodnie Węzła Mława Wschód

15) 2020-11-04 Zagęszczanie nasypu w km 6+500

15) 2020-11-04 Zagęszczanie nasypu w km 6+500

16) 2020-11-04 Obiekt WD-3.7 - Rusztowanie i deskowanie ustroju nośnego

16) 2020-11-04 Obiekt WD-3.7 - Rusztowanie i deskowanie ustroju nośnego

17) 2020-11-04 Obiekt WD-11.5 - fundamenty podpór P-1 i P-2

17) 2020-11-04 Obiekt WD-11.5 - fundamenty podpór P-1 i P-2

18) 2020-11-05 Zagęszczanie nasypu w km 9+500

18) 2020-11-05 Zagęszczanie nasypu w km 9+500

19) 2020-11-05 Obiekty WS/PZDp-9.4 i WS-9.6 w km 9+600P

19) 2020-11-05 Obiekty WS/PZDp-9.4 i WS-9.6 w km 9+600P

20) 2020-11-05 Stan istniejący w km 9+700

20) 2020-11-05 Stan istniejący w km 9+700

21) 2020-11-06 Obiekt  PP-4.5 - montaż deskowania wlotu

21) 2020-11-06 Obiekt PP-4.5 - montaż deskowania wlotu

22) 2020-11-06 Obiekt PP-4.5 - montaż deskowania wlotu

22) 2020-11-06 Obiekt PP-4.5 - montaż deskowania wlotu

23) 2020-11-06 Obiekt WD-11.5 - montaż deskowania fundamentu P-3

23) 2020-11-06 Obiekt WD-11.5 - montaż deskowania fundamentu P-3

24) 2020-11-06 Obiekt WS/PZp-13.0 - skrzydło P-1 P

24) 2020-11-06 Obiekt WS/PZp-13.0 - skrzydło P-1 P

25) 2020-11-09 Obiekt WD-0.9 - przyczółek P-1

25) 2020-11-09 Obiekt WD-0.9 - przyczółek P-1

26) 2020-11-09 Obiekt WD-0.9 - przyczółek P-2

26) 2020-11-09 Obiekt WD-0.9 - przyczółek P-2

27) 2020-11-09 Obiekt WD-0.9 - przyczółek P-3 i P-4

27) 2020-11-09 Obiekt WD-0.9 - przyczółek P-3 i P-4

28) 2020-11-09 Obiekt WD-3.7 - rusztowanie i deskowanie ustroju niosącego

28) 2020-11-09 Obiekt WD-3.7 - rusztowanie i deskowanie ustroju niosącego

29) 2020-11-09 Obiekt WD-3.7 - rusztowanie ustroju niosącego

29) 2020-11-09 Obiekt WD-3.7 - rusztowanie ustroju niosącego

30) 2020-11-09 Obiekt PZD-7.5 - deskowanie i zbrojenie fundamentu P-1

30) 2020-11-09 Obiekt PZD-7.5 - deskowanie i zbrojenie fundamentu P-1

31) 2020-11-09 Obiekt PZD-7.5 - zbrojenie fundamentu P-2

31) 2020-11-09 Obiekt PZD-7.5 - zbrojenie fundamentu P-2

32) 2020-11-09 Obiekt PZD-7.5 -betonowanie fundamentu P-3

32) 2020-11-09 Obiekt PZD-7.5 -betonowanie fundamentu P-3

33) 2020-11-09 Obiekt WD-8.6 - rusztowanie i deskowanie ustroju nośnego

33) 2020-11-09 Obiekt WD-8.6 - rusztowanie i deskowanie ustroju nośnego

34) 2020-11-09 Obiekt WD-8.6 - rusztowanie ustroju nośnego

34) 2020-11-09 Obiekt WD-8.6 - rusztowanie ustroju nośnego

35) 2020-11-09 Studzienka drenarska w pasie rozdziału w km 5+300

35) 2020-11-09 Studzienka drenarska w pasie rozdziału w km 5+300

36) 2020-11-09 Zagęszczanie nasypu w km 6+700

36) 2020-11-09 Zagęszczanie nasypu w km 6+700

37) 2020-11-09 Wymiana gruntów w km 8+900

37) 2020-11-09 Wymiana gruntów w km 8+900

38) 2020-11-09 Odcinek próbny C1, 5/2 na DS7

38) 2020-11-09 Odcinek próbny C1, 5/2 na DS7

39) 2020-11-10 Pobór próbki kruszywa C90/3 dla badań Zamawiającego w km 4+360P

39) 2020-11-10 Pobór próbki kruszywa C90/3 dla badań Zamawiającego w km 4+360P

40) 2020-11-10 Pobór próbki kruszywa C90/3 do badań przez Zamawiającego

40) 2020-11-10 Pobór próbki kruszywa C90/3 do badań przez Zamawiającego

41) 2020-11-12 Rondo zachodnie Węzła Mława Północ

41) 2020-11-12 Rondo zachodnie Węzła Mława Północ

42) 2020-11-12 Warstwy podbudowy na DP 2305W

42) 2020-11-12 Warstwy podbudowy na DP 2305W

43) 2020-11-12 Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa niewysadzonego na DA1 w km 1+400

43) 2020-11-12 Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa niewysadzonego na DA1 w km 1+400

44) 2020-11-12 Warstwa mrozoochronna w km  6+300

44) 2020-11-12 Warstwa mrozoochronna w km 6+300

45) 2020-11-12 Zagęszczanie podłoża w km 6+700

45) 2020-11-12 Zagęszczanie podłoża w km 6+700

46) 2020-11-16 Obiekt WD-0.9 - podpora P-3

46) 2020-11-16 Obiekt WD-0.9 - podpora P-3

47) 2020-11-16 Obiekt WD-0.9 - podpora P-4

47) 2020-11-16 Obiekt WD-0.9 - podpora P-4

48) 2020-11-16 Obiekt PP-4.5 - zasypki od strony Gdańska

48) 2020-11-16 Obiekt PP-4.5 - zasypki od strony Gdańska

49) 2020-11-16 Obiekt PZD-7.5 - fundament podpory P-1

49) 2020-11-16 Obiekt PZD-7.5 - fundament podpory P-1

50) 2020-11-16 Obiekt PZD-7.5 - zbrojenie fundamentu podpory P-2

50) 2020-11-16 Obiekt PZD-7.5 - zbrojenie fundamentu podpory P-2

51) 2020-11-16 Obiekt PZD-7.5 - fundament podpory P-3

51) 2020-11-16 Obiekt PZD-7.5 - fundament podpory P-3

52) 2020-11-16 Obiekt WD-8.6 - rusztowanie przy podporze P-3

52) 2020-11-16 Obiekt WD-8.6 - rusztowanie przy podporze P-3

53) 2020-11-16 Obiekt WD-8.6 - rusztowanie przy podporze P-3

53) 2020-11-16 Obiekt WD-8.6 - rusztowanie przy podporze P-3

54) 2020-11-16 Obiekt WS/PZDp-9.4 - zasypki podpory P-2

54) 2020-11-16 Obiekt WS/PZDp-9.4 - zasypki podpory P-2

55) 2020-11-16 Obiekt WS-9.6 - zasypki od strony Gdańska

55) 2020-11-16 Obiekt WS-9.6 - zasypki od strony Gdańska

56) 2020-11-16 Obiekt WS/PZS-10.9 - widok na podporę P-1

56) 2020-11-16 Obiekt WS/PZS-10.9 - widok na podporę P-1

57) 2020-11-16 Obiekt WD-11.5 - widok na fundamenty P-1 i P-2

57) 2020-11-16 Obiekt WD-11.5 - widok na fundamenty P-1 i P-2

58) 2020-11-16 Obiekt WS_PZp-13.0 - materiał do wykonania zasypek podpory P-1

58) 2020-11-16 Obiekt WS_PZp-13.0 - materiał do wykonania zasypek podpory P-1

59) 2020-11-16 Obiekt WS/PZSp-13.8 - zbrojenie i deskowanie ścian

59) 2020-11-16 Obiekt WS/PZSp-13.8 - zbrojenie i deskowanie ścian

60) 2020-11-18 Wymiana gruntu na DS13a

60) 2020-11-18 Wymiana gruntu na DS13a

61) 2020-11-18 Odwierty próbek C5/6 w km  5+150 JP

61) 2020-11-18 Odwierty próbek C5/6 w km 5+150 JP

62) 2020-11-18 Pobór odwierconych próbek podbudowy pomocniczej C5/6 w km 5+150 JP

62) 2020-11-18 Pobór odwierconych próbek podbudowy pomocniczej C5/6 w km 5+150 JP

63) 2020-11-18 Wykop w km 7+600

63) 2020-11-18 Wykop w km 7+600

64) 2020-11-18 Pomiary geodezyjne na wymianie gruntów w km 8+900

64) 2020-11-18 Pomiary geodezyjne na wymianie gruntów w km 8+900

65) 2020-11-18 Nasyp Łącznic wschodnich Węzła Mława Wschód

65) 2020-11-18 Nasyp Łącznic wschodnich Węzła Mława Wschód

66) 2020-11-18 Nasypy w obrębie obiektów Obiekt WS/PZDp- 9.4 i WS- 9.6

66) 2020-11-18 Nasypy w obrębie obiektów Obiekt WS/PZDp- 9.4 i WS- 9.6

67) 2020-11-18 Nasyp w km 9+500, pomiędzy obiektami WS/PZDp- 9.4 i WS- 9.6

67) 2020-11-18 Nasyp w km 9+500, pomiędzy obiektami WS/PZDp- 9.4 i WS- 9.6

68) 2020-11-18 Stan istniejący - wykop w km 11+300

68) 2020-11-18 Stan istniejący - wykop w km 11+300

69) 2020-11-18 Stan istniejący przyszłego,, bajpasa TOR związanego z budową obiektu WD- 13.3

69) 2020-11-18 Stan istniejący przyszłego,, bajpasa TOR związanego z budową obiektu WD- 13.3

70) 2020-11-18 Obiekt WD-0.9 - montaż prefabrykowanych belek typu T

70) 2020-11-18 Obiekt WD-0.9 - montaż prefabrykowanych belek typu T

71) 2020-11-18 Obiekt PP-4.5 - zbrojenie płyty zespalającej

71) 2020-11-18 Obiekt PP-4.5 - zbrojenie płyty zespalającej

72) 2020-11-18 Obiekt PZD-7.5 - zbrojenie i deskowanie fundamentu podpory P-2

72) 2020-11-18 Obiekt PZD-7.5 - zbrojenie i deskowanie fundamentu podpory P-2

73) 2020-11-18 Obiekt  WD-8.6 - zbrojenie ustroju niosącego

73) 2020-11-18 Obiekt WD-8.6 - zbrojenie ustroju niosącego

74) 2020-11-20 Obiekt WD-0.9 - widok na obiekt

74) 2020-11-20 Obiekt WD-0.9 - widok na obiekt

75) 2020-11-20 Obiekt PZD-7.5 - deskowanie ściany P-1 od strony Gdańska

75) 2020-11-20 Obiekt PZD-7.5 - deskowanie ściany P-1 od strony Gdańska

76) 2020-11-20 Obiekt PZD-7.5 - beton fundamentu P-2

76) 2020-11-20 Obiekt PZD-7.5 - beton fundamentu P-2

77) 2020-11-20 Obiekt WS/PZp-13.0 - zasypki za przyczółkiem P-1

77) 2020-11-20 Obiekt WS/PZp-13.0 - zasypki za przyczółkiem P-1

78) 2020-11-20 Obiekt WS/PZSp-13.8 - deskowanie ścian i stropu JP

78) 2020-11-20 Obiekt WS/PZSp-13.8 - deskowanie ścian i stropu JP

79) 2020-11-20 Obiekt WS/PZSp-13.8 - przygotowywanie podłoża pod rusztowanie deskowania JP

79) 2020-11-20 Obiekt WS/PZSp-13.8 - przygotowywanie podłoża pod rusztowanie deskowania JP

80) 2020-11-20 Obiekt WS/PZSp-13.8 - zasypki fundamentu P-2

80) 2020-11-20 Obiekt WS/PZSp-13.8 - zasypki fundamentu P-2

81) 2020-11-23 Miejsce planowanego włączenia Łącznic w Rondo turbinowe Węzła Mława Wschód

81) 2020-11-23 Miejsce planowanego włączenia Łącznic w Rondo turbinowe Węzła Mława Wschód

82) 2020-11-23 Stabilizacja warstwy nasypu na Łącznicy wschodnio- południowej Węzła Mława Wschód

82) 2020-11-23 Stabilizacja warstwy nasypu na Łącznicy wschodnio- południowej Węzła Mława Wschód

83) 2020-11-23 Zbiornik ZR-17

83) 2020-11-23 Zbiornik ZR-17

84) 2020-11-23 Miejsce usytuowania zbiornika ZR-19

84) 2020-11-23 Miejsce usytuowania zbiornika ZR-19

85) 2020-11-23 Widok na obiekt WD-8.6 od strony północnej - w poprzek trasy droga gminna, którą planuje się 27.11.2020r zamknąć w ramach TOR - u

85) 2020-11-23 Widok na obiekt WD-8.6 od strony północnej - w poprzek trasy droga gminna, którą planuje się 27.11.2020r zamknąć w ramach TOR - u

86) 2020-11-23 Stan istniejący w km od 6+300. Widoczna poprzeczna droga gminna do zamknięcia 27.11.2020r w ramach TOR - u

86) 2020-11-23 Stan istniejący w km od 6+300. Widoczna poprzeczna droga gminna do zamknięcia 27.11.2020r w ramach TOR - u

87) 2020-11-23 Zagęszczanie wykopu przykanalika w km ok. 13+500

87) 2020-11-23 Zagęszczanie wykopu przykanalika w km ok. 13+500

88) 2020-11-24 Obiekt WD-0.9 - widok na obiekt

88) 2020-11-24 Obiekt WD-0.9 - widok na obiekt

89) 2020-11-24 Obiekt WD-0.9 - widok na obiekt

89) 2020-11-24 Obiekt WD-0.9 - widok na obiekt

90) 2020-11-24 Obiekt WD-3.7- zbrojenie i deskowanie ustroju niosącego

90) 2020-11-24 Obiekt WD-3.7- zbrojenie i deskowanie ustroju niosącego

91) 2020-11-24 Obiekt WD-3.7- zbrojenie ustroju niosącego

91) 2020-11-24 Obiekt WD-3.7- zbrojenie ustroju niosącego

92) 2020-11-24 Obiekt PZD-7.5 - zbrojenie ściany P-2

92) 2020-11-24 Obiekt PZD-7.5 - zbrojenie ściany P-2

93) 2020-11-24 Obiekt PZD-7.5 - Zbrojenie ściany P-3

93) 2020-11-24 Obiekt PZD-7.5 - Zbrojenie ściany P-3

94) 2020-11-24 Obiekt WS/PZDp-9.4 - zasypki za P-1

94) 2020-11-24 Obiekt WS/PZDp-9.4 - zasypki za P-1

95) 2020-11-24 Obiekt WS/PZDp-9.4 - zasypki za P-2

95) 2020-11-24 Obiekt WS/PZDp-9.4 - zasypki za P-2

96) 2020-11-24 Obiekt WS/PZS-10.9 - widok na obiekt

96) 2020-11-24 Obiekt WS/PZS-10.9 - widok na obiekt

97) 2020-11-24 Obiekt WS/PZS-10.9 - izolacja cienka od strony zasypowej P-1

97) 2020-11-24 Obiekt WS/PZS-10.9 - izolacja cienka od strony zasypowej P-1

98) 2020-11-24 Obiekt WS/PZS-10.9 - materiał do wykonania zasypek

98) 2020-11-24 Obiekt WS/PZS-10.9 - materiał do wykonania zasypek

99) 2020-11-24 Obiekt WS/PZSp-13.8 - oczyszczanie deskowania i zbrojenia

99) 2020-11-24 Obiekt WS/PZSp-13.8 - oczyszczanie deskowania i zbrojenia

100) 2020-11-24 Stan istniejący TG w km 10+500, warstwa mrozoochronna

100) 2020-11-24 Stan istniejący TG w km 10+500, warstwa mrozoochronna

101) 2020-11-24 Stan istniejący, wykop na TG w km 10+700

101) 2020-11-24 Stan istniejący, wykop na TG w km 10+700

102) 2020-11-25 Łącznice wschodnie Węzła Mława Północ

102) 2020-11-25 Łącznice wschodnie Węzła Mława Północ

103) 2020-11-25 Rondo wschodnie Węzła Mława Północ

103) 2020-11-25 Rondo wschodnie Węzła Mława Północ

104) 2020-11-25 Przepust fi 800 na DS8b w km 0+010

104) 2020-11-25 Przepust fi 800 na DS8b w km 0+010

105) 2020-11-25 Droga DA1 podbudowa z kruszywa łamanego w km ok. 1+200

105) 2020-11-25 Droga DA1 podbudowa z kruszywa łamanego w km ok. 1+200

106) 2020-11-25 Nasyp drogi powiatowej DP2305W, najazd na obiekt WD-3.7 od strony wschodniej

106) 2020-11-25 Nasyp drogi powiatowej DP2305W, najazd na obiekt WD-3.7 od strony wschodniej

107) 2020-11-27 Badanie nośności podłoża na Łącznicy wschodnio - północnej Węzła Mława Północ

107) 2020-11-27 Badanie nośności podłoża na Łącznicy wschodnio - północnej Węzła Mława Północ

108) 2020-11-27 Widok na Łącznice wschodnie Węzła  Mława Północ

108) 2020-11-27 Widok na Łącznice wschodnie Węzła Mława Północ

109) 2020-11-30 Łącznice zachodnie Węzła Mława Wschód - podbudowa pomocnicza

109) 2020-11-30 Łącznice zachodnie Węzła Mława Wschód - podbudowa pomocnicza

110) 2020-11-30 Łącznice zachodnie Węzła Mława Wschód

110) 2020-11-30 Łącznice zachodnie Węzła Mława Wschód

111) 2020-11-30 DS13a miejsce wymiany gruntu

111) 2020-11-30 DS13a miejsce wymiany gruntu

112) 2020-11-30 Miejsce liniowego. włączenia DA1 w drogę powiatową DP 2305W ( z prawej przygotowywany wjazd na farmę wiatraków)

112) 2020-11-30 Miejsce liniowego. włączenia DA1 w drogę powiatową DP 2305W ( z prawej przygotowywany wjazd na farmę wiatraków)

113) 2020-11-27 Badania zagęszczeń zasypek przepustu na DS8b w km  0+010

113) 2020-11-27 Badania zagęszczeń zasypek przepustu na DS8b w km 0+010

114) 2020-11-30 Rozbiórka (frezowanie) zamkniętego fragmentu drogi gminnej w km TG 6+100

114) 2020-11-30 Rozbiórka (frezowanie) zamkniętego fragmentu drogi gminnej w km TG 6+100

115) 2020-11-27 Trasa Główna w km  6+400

115) 2020-11-27 Trasa Główna w km 6+400

116) 2020-11-30 TOR - zamknięcie drogi gminnej w km TG 8+300

116) 2020-11-30 TOR - zamknięcie drogi gminnej w km TG 8+300

117) 2020-11-30 Nasyp w km 9+800

117) 2020-11-30 Nasyp w km 9+800

118) 2020-11-30 Najazd ( nasyp) drogi powiatowej na obiekt WD-8.6 od strony prawej

118) 2020-11-30 Najazd ( nasyp) drogi powiatowej na obiekt WD-8.6 od strony prawej

119) 2020-11-30 Wykonywanie nasypu pomiędzy obiektami WS_PZDp-9.4 i WS- 9.6

119) 2020-11-30 Wykonywanie nasypu pomiędzy obiektami WS_PZDp-9.4 i WS- 9.6

120) 2020-11-30 Wykop zbiornika ZR19 na Węźle Mława Wschód

120) 2020-11-30 Wykop zbiornika ZR19 na Węźle Mława Wschód

Script logo