Loga UE

/ Wideo

22.05.2020 Obiekt WS 9 6 Betonowanie ławy fundamentowej P2

 

15.05.2020 Roboty ziemne, wykop na Trasie Głównej w lok 5+800 6+100

 

11.05.2020 Wykonywanie wykopu na TG w km 5+900 - 6+100 i przygotowanie podłoża na DS 5 , przed obiektem WD-6.1

04.05.2020 Obiekt WD 6 1 Betonowanie słupów przyczółka P1

29.04.2020 odhumusowanie Trasy Głównej w km 8+300 8+500

21.04.2020 Obiekt WS PZDp 9 4 Wbijanie pali P2

31.03.2020 Odhumusowanie w obrębie obiektu WD 6 1 przygotowania do badania podłoża

 

Script logo