Loga UE

/ Wideo

12.08.2020 r. Betonowanie skrzydełek wlotu JP

 

05.08.2020 r. Wykop w lok. ok. km 7+200 7+800

 

24.07.2020 Obiekt PP-4.5 betonowanie płyty dennej przejścia JL

22.07.2020 "Skarpowanie" wykopu w km TG 7+400

14.07.2020 Obiekt WS-9.6 Montaż prefabrykatów

07.07.2020 Wykopy w trasie głównej w lok. 7+200 - 7+400

30.06.2020 Obiekt PZMp-11.9 Beton wyrównawczy wlotu oraz zasypki prefabrykatów

24.06.2020 Węzeł Mława PN - zagęszczanie nasypu Łącznicy południowej i wykonywanie warstwy nasypu

15.06.2020 Wykopy na Trasie Głównej w km 5+500

09.06.2020 Budowa nasypu na trasie głównej w lok 9+600 9+800L NM

02.06.2020 Roboty ziemne usuwanie ziemi urodzajnej i wykopy oraz zagęszczanie podłoża w lok 10+300 

22.05.2020 Obiekt WS 9 6 Betonowanie ławy fundamentowej P2

 

15.05.2020 Roboty ziemne, wykop na Trasie Głównej w lok 5+800 6+100

 

11.05.2020 Wykonywanie wykopu na TG w km 5+900 - 6+100 i przygotowanie podłoża na DS 5 , przed obiektem WD-6.1

04.05.2020 Obiekt WD 6 1 Betonowanie słupów przyczółka P1

29.04.2020 odhumusowanie Trasy Głównej w km 8+300 8+500

21.04.2020 Obiekt WS PZDp 9 4 Wbijanie pali P2

31.03.2020 Odhumusowanie w obrębie obiektu WD 6 1 przygotowania do badania podłoża

 

Script logo