Loga UE

/ Wideo

24.11.2021 Widok z obiektu WD-13.3 Węzeł Mława Wschód

 

18.11.2021 Roboty bitumiczne na WS-9.4 i prace wykończeniowe wokół WD-8.6 (plantowanie, humusowanie)

 

09.11.2021 Roboty drogowe wykonywane na trasie Głównej w km 11+000-12+200 JP

 

03.11.2021 Roboty drogowe wykonywane na trasie Głównej w km 11+000-12+200 JP

 

28.10.2021 Prowadzone prace drogowe w obrębie obiektu WD-11.5

 

19.10.2021 Objazd i prace związane z wykonaniem najazdów i oddaniem do użytkowania obiektu WD-11.5

 

13.10.2021 Obiekt WD-13.3 - obszar Węzła Mława Wschód

 

03.10.2021 Pierwszy przejazd Nadzoru pod obiektem WD-11.5

 

28.09.2021 Obiekt WD-0.9 - widok z obiektu

 

22.09.2021 Węzeł Mława Wschód, strona wschodnia - stan istniejący.

 

14.09.2021 Przejazd częścią Tymczasowej Organizacji Ruchu po nawierzchni betonowej jezdnią prawą od początku Kontraktu do 2+000

 

08.09.2021 Widok na obiekt WD-3.7 - Mława Północ

 

01.09.2021 Badanie kontrolne właściwości przeciwpoślizgowych (hamowanie) nawierzchni betonowej na części odcinka przygotowywanego na przejęcie ruchu z równoległej DK7 0+000-2+000 JP

 

25.08.2021 r.  Profilowanie i humusowanie skarp w lok. 10+900 - 11+500

 

17.08.2021 r. Przejazd trasą główna, jezdnią prawą od początku odcinka do MOP I Pepłowo

 

11.08.2021 Obiekt WD-3.7 - widok na obszar węzła Mława Północ

 

04.08.2021 Węzeł Mława Północ JP przejazd z obiektu WD-3.7 drogą powiatową DP 2305 w km ok. 4+000 JP przygotowywaną do przełożenia ruchu z istniejącej DK7

 

28.07.2021 Roboty ziemne w km 11+500

 

21.07.2021 Przejazd wykonaną nawierzchnią betonową w km ok 4+500 - 8+500 JP

 

13.07.2021 Obiekt WD-13.3 - układanie papy pod kapy chodnikowe

 

06.07.2021 Wykonywanie podbudowy pomocniczej i nawierzchni betonowej w km 7+000-8+000

 

30.06.2021 Nawierzchnia betonowa w km 5+200

 

24.06.2021 Warstwa mrozoochronna JP i ulepszone podłoże JL w km 11+500 - 11+900

 

16.06.2021 Obiekt WS-9.6 - widok z obiektu

 

09.06.2021 Wykonywane nawierzchni z betonu cementowego i rozbiórka nawierzchni bitumicznej istniejącej DK7 w km 1+300

 

02.06.2021 Rozbiórka DK7 pod jezdnię lewą Trasy Głównej na odcinku od początku Kontraktu do ok 1+800L (lokalizacja nowo budowanej S-ki).

 

26.05.2021 Obiekt WD-13.3 - widok na węzeł Mława Wschód z obiektu

 

19.05.2021 Droga DA1 jako część przygotowywanej Tymczasowej Organizacji Ruchu w celu rozpoczęcia robót na jezdni lewej dla TG (S7) w km 0+000-2+000

 

09.05.2021 Układanie warstwy mrozoochronnej w km 7+900

 

05.05.2021 Odcinki próbne 1,2,3,4 z nawierzchni betonowej Trasa Główna w lok. 2+080 - 3+755 JL

 

28.04.2021 Początek układania nawierzchni betonowej odcinka próbnego nr 4 od szczeliny rozszerzania, sprawdzanie parametru rozstawu kotew

 

21.04.2021 Dogęszczanie podbudowy w miejscu planowanego odcinka próbnego nr 5 w km 3+755-4+125

 

12.04.2021 Układanie nawierzchni betonowej km 3+700

 

07.04.2021 Przejazd drogą DK7 - po prawej stronie jezdnia prawa TG w km 1+000 - 4+000

 

31.03.2021 Obiekt WD-8.6 - zagęszczanie zasypki za murem oporowym P-3

 

24.03.2021 Równanie kruszywa C90/3 pod podbudowę zasadniczą na Trasie Głównej. Widok z obiektu WD-0.9

 

15.03.2021 Obiekt WD-13.3 - betonowanie słupa P-1

 

11.03.2021 Obiekt WD-13.3 i jego tymczasowy objazd - Węzeł Mława Wschód

 

01.03.2021 Obiekt WS-9.6 - widok na teren przy obiekcie

 

03.02.2021 Przejazd objazdem najważniejszej Tymczasowej Organizacji Ruchu na Budowie

 

27.01.2021 Obiekt WD-11.5 - podpory P-1 - P-3

 

20.01.2021 Objazd TOR odcinka DW 544 w związku z budową obiektu WD-13.3

 

13.01.2021 Podpory obiektu WD-11.5

 

05.01.2021 Stan istniejący w km ok. 7+500 - 8+000 w okresie przerwy świątecznej

 

29.12.2020 Obiekt WD-0.9 - teren wokół obiektu - widok z ustroju niosącego

 

22.12.2020 Przejazd przygotowywanym Bajpasem na DW 544 w związku z budową obiektu WD-13.3

 

16.12.2020 Obiekt WS-9.6 - widok na zasypki przy obiekcie

 

08.12.2020 Węzeł Mława-Wschód; Łącznice zachodnie

 

02.12.2020 Obiekt WS/PZSp-13.8 - ściany i strop JP oraz deskowanie ścian JL

 

24.11.2020 Węzeł Mława Wschód łącznice wschodnie, widok na przyszły bajpas - objazd obecnej DW 544 w związku z jej rozbiórką i budową obiektu WD-13.3

 

18.11.2020 Obiekt PZD-7.5 betonowanie fundamentu podpory P-2

 

12.11.2020 Wymiana gruntu w km 8+900

 

04.11.2020 Prace ziemne pomiędzy WS/PZDp-9.4 a WS-9.6 w km 9+500

 

27.10.2020 Wykopy na TG w km 7+200 - 7+800, w tym wykop pod fundamenty przejścia dla zwierząt PZD-7.5

 

20.10.2020 Obiekt PP-3.2 - Wbudowywanie betonu ochronnego izolacji z papy termozgrzewalnej

 

14.10.2020 Tymczasowa Organizacja Ruchu na drodze DK7 (po której śladzie ,,biegnie,,nowa S7) w związku z budową obiektu WD-3.7, w obrębie Węzła Mława Północ.

 

30.09.2020 r. Roboty związane z kanalizacją deszczową

 

24.09.2020 Obiekt WS/PZSp-13.8 - betonowanie fundamentu P-1 L

 

15.09.2020 Wykopy w km 7+300 - 7+700

 

09.09.2020 Obiekt WS/PZDp-9.4 - przenoszenie belki prefabrykowanej

 

02.09.2020 Budowa nasypów łącznic wschodnich na Węźle Mława-Wschód

 

24.08.2020 Obiekt WS/PZDp-9.4 - zagęszczanie zasypki fundamentu P-2

 

18.08.2020 Roboty ziemne w km 7+300-7+800

 

12.08.2020 Betonowanie skrzydełek wlotu JP

 

05.08.2020 Wykop w lok. ok. km 7+200 7+800

 

24.07.2020 Obiekt PP-4.5 betonowanie płyty dennej przejścia JL

22.07.2020 "Skarpowanie" wykopu w km TG 7+400

14.07.2020 Obiekt WS-9.6 Montaż prefabrykatów

07.07.2020 Wykopy w trasie głównej w lok. 7+200 - 7+400

30.06.2020 Obiekt PZMp-11.9 Beton wyrównawczy wlotu oraz zasypki prefabrykatów

24.06.2020 Węzeł Mława PN - zagęszczanie nasypu Łącznicy południowej i wykonywanie warstwy nasypu

15.06.2020 Wykopy na Trasie Głównej w km 5+500

09.06.2020 Budowa nasypu na trasie głównej w lok 9+600 9+800L NM

02.06.2020 Roboty ziemne usuwanie ziemi urodzajnej i wykopy oraz zagęszczanie podłoża w lok 10+300 

22.05.2020 Obiekt WS 9 6 Betonowanie ławy fundamentowej P2

 

15.05.2020 Roboty ziemne, wykop na Trasie Głównej w lok 5+800 6+100

 

11.05.2020 Wykonywanie wykopu na TG w km 5+900 - 6+100 i przygotowanie podłoża na DS 5 , przed obiektem WD-6.1

04.05.2020 Obiekt WD 6 1 Betonowanie słupów przyczółka P1

29.04.2020 odhumusowanie Trasy Głównej w km 8+300 8+500

21.04.2020 Obiekt WS PZDp 9 4 Wbijanie pali P2

31.03.2020 Odhumusowanie w obrębie obiektu WD 6 1 przygotowania do badania podłoża

 

Script logo