Loga UE

/ Podwykonawcy

Serwis dla Podwykonawców

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomiła na stronie internetowej "Serwis dla podwykonawców". Serwis znajduje się pod adresem https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Podwykonawcy

 

Lp.

Nazwa firmy

Rodzaj robót

 

1

 

 

TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o. 

ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk 

Usługodawca

 

 

Prace projektowe (PB i PW)
wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID

 

2

 

TECH-BUD Olsztyn

ul. Warmińska 4/4, 10-545 Olsztyn

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Roboty budowlane, polegające
na dostosowaniu pomieszczeń laboratorium/ Aneks, kompleksowe wykonanie fundamentu pod żuraw
w pomieszczeniu laboratorium

 

3

 

 

OPEGIEKA Sp. z o.o.

Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg

Dalszy usługodawca

 

 

Wykonanie mapy do celów projektowych

 

4

 

Biuro Projektów Wodnych Melioracji
i Inżynierii Środowiska Biprowodmel
Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań

 Dalszy Usługodawca

 

 

Opracowanie dokumentacji branży melioracyjnej

 

 

5

 

Sławomir Borkowski – Współwłaściciel

 Ewa Borkowska – Współwłaściciel

zamieszkali w Kuklin 46,
06-514 Wieczfnia Kościelna 

Dalszy Usługodawca

 

 

 

Dzierżawa działki nr 6 m. Kuklin

 

 

6

 

ANSEE CONSULTING

Michał Jaśkiewicz

ul. Św. Antoniego 2/4 Brama D p. IV,
50-073 Wrocław

Dalszy Usługodawca

 

 

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej

 

7

 

TELWAY Sp. z o.o.

ul. Kryspinów 357, 32-060 Liszki

Dalszy Usługodawca

 

 

Wykonanie projektu koncepcyjnego SZR

 

8

 

GEOTEST

Andrzej Swat

ul. Noakowskiego 6E, 87-800 Włocławek

Dalszy Usługodawca

 

 

Wykonanie projektu uzupełniających robót geologicznych, prac terenowych, sondowań CPT i DLP

 

 

9

 

VIAPLAN

Michał Bryszewski

ul. Cisowa 6, Granica, 05-806 Komorów

Dalszy Usługodawca

 

 

Wykonanie raportu z prognozy ruchu

 

10

 

MIPROMET Sp. z o.o.

ul Długa 63, 32-091 Masłomiąca 

Dostawca

 

 

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

 

11

 

TOROPOL Sp. z o.o.

ul. Czarna Droga 29, 03-620 Warszawa

Dostawca

 

 

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

 

12

 

IMPEL PROVIDER SECURITY PARNTER
Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu,

ul. Ślężnej 118, 53-111  Wrocław

Usługodawca

 

 

Ochrona zaplecza Kuklin

 

13

 

IMPEL FACILITY SERVICES Sp. z o.o.

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław-

Usługodawca

 

 

Ochrona zaplecza sprzętowego
w miejscowości Pawliki w formie posterunku mobilnego

 

14

 

VIATECO Sp. z o.o.

ul. Krakowska 1, 40-391 Katowice

 Dostawca

 

 

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

 

15

 

ARDUKT Inżynieria Transportowa

Artur Ryś

ul. Obrońców Wybrzeża 23/166,
80-398 Gdańsk

Dalszy Usługodawca

 

 

Wykonanie oceny prognozowanych warunków ruchu na projektowanym skrzyżowaniu typu rondo turbinowe
z użyciem narzędzi mikrosymulacyjnych

 

 

16

 

PPU Omega Sp. z o.o.

ul. Piastowska 63a, 80-363 Gdańsk

Dostawca

 

 

Dostarczenie sprzętu laboratoryjnego

 

 

17

 

ELEKTROINSTALATORSTWO

Marek Wyrwas

Czarnożyły 85, 98-310 Czarnożyły

Usługodawca

 

 

Dokumentacja fotograficzna pasa drogowego

 

18

 

SOPHUS Sp. z o.o.

ul. Huculska 40, 42-200 Częstochowa

Usługodawca

 

                             

Monitoring wizyjny zaplecza

magazynowego w Kuklinie

 

19

 

STONE Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Gen. Józefa Dwernickiego 12,
87-100 Toruń

Dostawca

 

 

Dostawa kruszyw

 

20

 

ENERGA-OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk –
 Odział w Płocku

Usługodawca

 

 

Przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej Plac budowy Pepłowo dz.6 gm. Wieczfnia Kościelna wiejska, dystrybucja energii elektrycznej
dla zaplecza budowy; usługa dystrybucji energii elektrycznej dla zaplecza budowy

 

 

21

 

HANTOL SERWIS

Robert Babicz

Dreglin 40, 06-450 Glinojeck

Usługodawca

 

 

Usługa transportowa z zestawem niskopodwoziowym oraz transport materiałów

 

22

 

TRANS- ŻWIR

Jan Kitowicz

ul. Suwalska 6A, 11-500 Giżycko

Dostawca

 

 

Dostawa piasku

 

23

 

Paweł Baran, Jolanta Baran

reprezentowani przez Jana Kitowicz Trans-Żwir

ul. Suwalska 6A, 11-500 Giżycko

Usługodawca

 

 

Najem części działki o nr 52

obręb Uniszki - Cegielnia

 

24

 

PHU Nejman Jerzy

ul. 3-go Maja 24A, 14-100 Ostróda

Usługodawca

 

 

Wykonanie przyłącza energetycznego zaplecza Kuklin z materiału powierzonego

 

25

 

CHRYSO POLSKA  Sp. z o.o.

ul. Wiśniowa 40B, 14, 02-520 Warszawa

Dostawca

 

 

Sprzedaż i dostawa włókien polimerowych; dostawa domieszek
do betonu do miejscowości Raciąż, Kuczbork

 

26

 

FHU Grzegorz Kopka

ul. Żwirowa 2C, 13-100 Nidzica

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe, świadczenie usług koparką gąsiennicową oraz ciągnikiem siodłowym wraz z naczepą; dostarczenie gruzu betonowego

 

27

 

M.M TRANSPORT-HANDEL

Marcin Menderski

ul. 11 Listopada 1A, 13-200 Działdowo 

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

28

 

INWAG SYSTEMS

Renata Włodarczyk

ul. Legionów Polskich 43,
99-220 Wartkowice Zlecenie

Usługodawca

 

 

Usługi naprawy i przeniesienie wagi samochodowej

 

29

 

NOVAGO Sp. z o.o.

ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława

Usługodawca

 

 

Wywóz odpadów komunalnych

 

30

 

Gmina Wieczfnia Kościelna

 Usługodawca

 

 

Umowa na umieszczenie linii energetycznej w działce gminy

 

31

 

Wojciech Koronowski

ul. Dwernickiego 12, 87-100 Toruń 

Dostawca

 

 

Dostawy materiału na górną warstwę nasypu pochodzący ze złoża Pawliki; dostawa kruszyw o ciągłym uziarnieniu
0-31,5mm; 0-4mm

 

32

 

PUH DIKAR

Dariusz Kruszyński

ul. Bursztynowa 1, 84-352 Wicko

Usługodawca

 

 

Rozpoznanie saperskie

 

33

 

AGROSTART – TRANS

Krzysztof Lewandowski

ul. Mławska 50, 09-140 Raciąż

Usługodawca

 

 

Usługa transportowa – wanna 1 szt.

 

34

 

M. SPEED Poland

Marcin Stępniewski

ul. Przy Agorze 10/53, 01-960 Warszawa

Usługodawca

 

 

Usługi inwentaryzacji fotograficznej stanu technicznego budynków

 

35

 

V2B POLAN

Maciej Krajewski

ul. Gen. Józefa Sowińskiego 21,
40-106 Katowice

Usługodawca

 

 

Usługi inwentaryzacji fotograficznej dróg

 

36

 

IRTRANS

Ireneusz Michalski

ul. Marchlewskiego 1A, 13-100 Nidzica

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

37

 

Maciej Marek Czajkowski

ul. Kręcickiego 3, 10 – 699 Olsztyn

Usługodawca

 

Wyznaczenie pasa drogowego
na terenach Lasów Państwowych,
tj. oznakowanie drzew do wycinki i drzew poza rejonem wycinki w obrębie przebiegu linii brzegowej pasa drogowego; obsługa geodezyjna;
usługi fotogrametryczne

 

 

38

 

IMPEL MONITORING Sp. z o.o.

ul. Ślężna 118, 53 – 111 Wrocław

Usługodawca

 

 

Ochrona biura budowy

 

39

 

FUH ELZAP

Elżbieta Pyrek

ul. Kozienicka 109 A, 03-289 Warszawa

Dostawca

 

 

Dostawa szafy metalowej aktowej

 

40

 

Konsorcjum firm:

LASTRADE Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 15, 82-300 Elbląg;

 

SCAN – ROAD

ul. Książęca 43, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Usługodawca

 

 

Usunięcie drzew i krzewów

 

41

 

Brentzel Otto Inh. Heinz Brentzel

Haupstraße 61, 67693 Fischbach

Dostawca

 

 

Dostawa dybli i kotew

 

42

 

Usługi Inkas

Osiedle Książąt Mazowieckich 27 m.50,
 06-500 Mława

Usługodawca

 

 

Montaż lamp oświetleniowych

 

43

 

„TRANSEKO”

Brzeziński, Dybicz, Szagała

ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich nr 20 lok.13,

 00-656 Warszawa       

Usługodawca

 

 

Doradztwo techniczne oraz specjalistyczne w zakresie spraw związanych z analizą funkcjonalności węzła „Mława Wschód”

 

 

44

 

PKP CARGO SA

Usługodawca

 

 

Usługi przewozu towarów koleją

 

45

 

Mebway

Kamil Gałdzicki

ul. Fabryczna 2 lok 3.5, 20-301 Lublin

Zleceniobiorca

 

 

Dostarczenie mebli dla zaplecza kontenerowego budowy

 

46

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Warszawie

Centrum Kształcenia w Ciechanowie

ul. Płońska 57 A, 06-400 Ciechanów

Usługodawca

 

 

Przeprowadzenie szkolenia ADR
dla pracowników

 

47

 

Zenon Łączyński Alina Łączyńska

Pepłowo 56,  06-513 Wieczfnia Kościelna

Usługodawca

 

 

Udostępnienie części działki nr 13-372/2 do wykonania prac związanych
z konserwacją rowu melioracyjnego

 

48

 

PPHU DREW-TRANS

Zbigniew Kujawa

Michalinowo 1A, 06-513 Wieczfnia Kościelna

Dostawca

 

 

Sprzedaż palików zaostrzonych

 

49

 

ELEKTRIX SA

ul. Bukietowa 5 lok U1, 02-650 Warszawa

Usługodawca

 

 

Sprzedaż energii elektrycznej

 

50

 

TM VIA Sp. z o.o

ul. Balicka 100, 30-950 Kraków

Usługodawca

 

 

Wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu

 

51

 

Handel Usługi

Wójcik Marek

Szydłówek 39, 06-516 Szydłówek

Usługodawca

 

 

Zlecenie otwarte dostaw posiłków

 

52

 

 

 

PolserviceGeo Sp. z o.o

ul. Całubińskiego 8, 00-613 Warszawa

Usługodawca

 

 

Dostawa, montaż inklinometrów, opracowanie dokumentacji pomiarowej

 

 

 

53

 

STALEX

Jacek Chmielewski

Nowa Wieś – Dmochy 19A,
13-111 Janowiec Kościelny

Dostawca

 

 

Usługi sprzedaży reperów talerzowych

 

54

 

TPA Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 8, 05-800 Pruszków

Usługodawca

 

 

Wykonanie projektu konstrukcji drogi zbiorczej, obsługa laboratoryjna

 

55

 

Eco Traffic Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 101 lok.223,
04-041 Warszawa

Dalszy usługodawca

 

 

Wykonanie projektów organizacji ruch

 

56

 

TELBUD

Stanisław Jan Jasiulewicz

AL. Marszałka Józefa Piłsudskiego 72D,

10-450 Olsztyn

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Przebudowa kolizji teletechnicznych
i budowa kanału technologicznego

 

 

57

 

BHP MASTER

ul. Brzoza 10, 98-350 Biała

Dostawca

 

 

Sprzedaż materiałów BHP

 

58

 

ZD TRANSPORT Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Zaściankowa 1A, 05-240 Tłuszcz

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Prace rozbiórkowe

 

59

 

CEMENTOWNIA WARTA SA

ul. Przemysłowa 17 Trębaczew,
98-355 Działoszyn

Dostawca

 

 

Dostawa cementu portlandzki autostradowy niskokaloryczny, wieloskładnikowy

 

60

 

KO-ECO

Andrzej Kozaczyk,

Aleja Lipowa 36, 64-920 Piła

Usługodawca

 

 

Montaż i utrzymanie elementów pasywnej ochrony przyrodniczej

 

61

 

BWB Technology

ul. Piłsudskiego 130, 26-200 Końskie

Dostawca

 

 

Dostawa sznura piankowego PE 15mm

 

62

 

TG Alarm System Sp. z o.o.

ul. Głogowska 260, 60-104 Poznań

Usługodawca

 

 

Ochrona zaplecza sprzętowego budowy

 

63

 

GRAFFITI

Henryk Kuczyński

ul. 3 Maja 35, 16-300 Augustów

Dostawca

 

 

Dostawa i montaż tablic i banerów

 

64

 

SOUTH STREAM SA

ul. Piaseczyńska 16, Kotorydz,
 05-555 Tarczyn

Usługodawca

 

 

Rozładunek materiałów z wagonów
do samochodów, transport, czyszczenie wagonów oraz bocznicy, koordynacja dostaw

 

65

 

NejmanGroup

Mateusz Nejman

ul. 3-go Maja 24A, 14-100 Ostróda

Usługodawca

 

 

Kompleksowe wykonanie tymczasowych przyłączy  elektroenergetycznych zapleczy budowy obiektów mostowych

 

66

 

CONTINENTAL ROAD Sp.j.

ul. Zagórze 2/29, 61-112 Poznań

Dostawca

 

 

Dostawa spoiwa

 

 

67

 

BUDER GA Sp. z o.o.

ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa

Dostawca

 

 

Dostawa spoiwa do osuszenia – ARA

 

68

 

PPH GRALBET Sp. z o.o

Gralewo Stacja 194, 13-214 Uzdowo

Dostawca

 

 

Dostawa belek typu T

 

69

 

REGNARS Sp. z o.o.

ul. Ceglana 7, 65-211 Zielona Góra

Dostawca

 

 

Dostawa kruszywa

 

70

 

ZBROSTAL Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Weteranów 114, 05-250 Radzymin

Dostawca

 

 

Dostawa stali zbrojeniowej prostej
oraz stal zbrojeniową prefabrykowaną

 

71

 

Exoil Paliwa Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

Dostawca

 

 

Dostawa paliw

 

72

 

SINTAC-POLSKA JOINT VENTURE Sp. z o.o. 
ul. Armii Krajowej 86,
05-075 Warszawa-Wesoła

Dostawca

 

 

Sorbent /worek 20 kg/

 

73

 

Usługi Hydrauliczne EFEKT

Andrzej Środa,
ul. Łąkowa 24/2, 09-407 Płock

Usługodawca

 

 

Wykonanie przyłącza wodociągowego
dla zaplecza budowy

 

74

 

KĘP-BUD

Paweł Kępski,

Waszulski 13, 13-100 Nidzica

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

75

 

Przedsiębiorstwo Budowlane MAX-BUD
Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 27, 13-100 Nidzica

Usługodawca

 

 

Umowa najmu

 

76

 

STAWBUD Spółka z o.o. Sp.k.
 ul. Szwedzka 3, 09-140 Raciąż

Dostawca

 

 

Dostawa betonu, dostawa mieszanek betonowych

 

77

 

AL. SYBET Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 13, 13-305 Kurzętnik

Dostawca

 

 

Dostawa studni betonowych Dn2500
i wylotów betonowych

 

78

 

Spółdzielnia Inwestycji Budownictwa
w Łowiczu,
 ul. Kaliska 103, 99-400 Łowicz

Dostawca

 

 

Dostawa korytek do umacniania dna rowu 74x59x44,5

 

79

 

Live by BHP

Justyna Augustyniak,
ul. Bohaterów Warszawy 31/12,
07-410 Ostrołęka

Usługodawca

 

 

Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

80

 

MIK Sp. z o.o.
 ul. 1 Maja 25, 13-100 Nidzica

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

81

 

PHU AGROLA

Robert Rogala,

Florianów 17, 26-720 Policzna

Dostawca

 

 

Dostawa materiały AdBlueNOXy

 

82

 

BMI ICOPAL Sp. z o.o.

 ul. Łaska 169/197, 98-220 Zduńska Wola

Dostawca

 

 

Dostawa materiałów do wykonania izolacji cienkiej betonowych elementów zasypywanych

 

83

 

Mineral Polska Sp. z o.o.

ul. Wesoła 12, 58-379 Czarny Bór

Dostawca

 

 

Dostawa grysu granitowego; dostawa kruszywa łamanego z kopalni Siedlimowice

 

84

 

Usługi Drogowo-Rolne

Andrzej Karwiński

ul. Ciechanowska 20, 06-500 Mława

Dostawca

 

 

 

Dostawa przekruszu betonowo - ceglanego

 

85

 

ENERGA-OPERTOR SA
 ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk Oddział w Płocku

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych nr R/18/010546
z dnia 23.04.2018 (kolizja 1WN)
linia 110kV; 

 

86

 

Beton System Sp. z o.o.

Porażyn 54AB, 64-330 Opalenica

Usługodawca

 

 

Usługa mieszania kruszywa stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,C3/4, C5/6, C8/10

 

87

 

Zbych-Pol &Mobet Sp. z o.o.

ul. Betonowa 2, 88-300 Mogilno

Dostawca

 

 

Dostawa elementów prefabrykowanych - przepustów skrzynkowych, żelbetowych

 

88

 

POMPBET

Dariusz Strębski,

Moszna-Wieś 17a, 05-840 Brwinów

Usługodawca

 

 

Kompleksowe pompowanie mieszanki betonowej pompami samochodowymi

 

89

 

DOM-BUD

Rafał Plak

 ul. Trakt Lubelski 153, 04-766 Warszawa

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Montaż stali zbrojeniowej WD-6.1,
PZD-7.5, WD-8.6, WS/PZDp-9.4, WS-9.6, WS/PZS-10.9, WD-11.5, WS/PZp-13.0, WD-13.3, WS/PZSp-13.8

 

 

90

 

ARMA-TECH Sp. z o. o. Sp. kom.

ul. Akacjowa 23b,
80-180 Borkowo-Łostowickie

Dostawca

 

 

Dostawa rur gazociągowych wraz
z armaturą

 

91

 

SEMICO Sp. z o. o.

 ul. Franciszkańska 17/25 lok.314,
91-433 Łódź

Dostawca

 

 

Dostawa rur betonowych; dostawa płyt betonowych

 

92

 

PERI Polska Sp. z o.o.

 ul. Słoneczna 62, 05-860 Płochocin

Usługodawca

 

 

Dzierżawa elementów deskowania

 

93

 

KOMPANIA GÓRNICZA Sp. z o. o.

 ul. Tytusa Chałubińskiego 42, 25-619 Kielce

Dostawca

 

 

Dostawa kruszyw do mas betonowych

 

94

 

NOVUM Sp. z o.o. - Sp. Kom.

ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wybudowanie placów zabaw wraz
z miejscami piknikowymi

 

95

 

Zakład Budowy Sieci i Instalacji Gazowych

Krzysztof Prokop 

ul. Żurawia 39, 11-041 Olsztyn

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Przebudowa kolizji gazowych średniego ciśnienia

 

96

 

FREZDROG 

Kazimierz Gaweł, Barbara Gaweł

Gutkowo 54E, 11-041 Olsztyn

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Frezowanie nawierzchni

 

97

 

Knoechelmann Polska Stabilizacja Gruntowa
Sp. z o.o.

ul. Biznesowa 15, z siedzibą w Radomiu

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie warstw konstrukcji drogowych

 

98

 

AST Sp. z o.o.

Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Montaż przepustów prefabrykowanych

 

99

 

AARSLEFF Sp. z o.o.

Aleja Wyścigowa 6, 02-684 Warszawa

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie posadowienia pośredniego obiektów mostowych WD-3.7 i WD-8.6 wraz z wykonaniem próbnych obciążeń pali oraz wykonanie projektów robót palowych i próbnych obciążeń pali

 

 

100

 

ViaCon Polska Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna

Dostawca

 

 

Dostawa rur stalowych,
rur przepustowych

 

101

 

TELBUD

Stanisław Jan Jasiulewicz

al. M.J.Piłsudskiego 72D, 10-450 Olsztyn

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Przebudowa kolizji teletechnicznych

 

102

 

Zakład Usług Budownictwa Wodnego
Zbigniew Nazar

Żabiny 3, 13-220 Rybno

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Przebudowa sieci melioracyjnych

 

103

 

 

BAU-KERRY Sp. z o.o.

ul. Miodowa 20/13, 00-246 Warszawa

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Budowa przyłącza gazowego MOP
wraz z montażem zbiorników

 

104

 

INVESTGAS Sp. z o.o.

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Przebudowa kolizji gazowych wysokiego ciśnienia

 

105

 

TRANS - AM Sp. j.

Maciej Antkowiak, Małgorzata Antkowaik 

ul. Gnieźnieńska 26-28, 62-006 Kobylnica

Usługodawca

 

 

Usługa mieszania betonu klasy C35/45
z materiału powierzonego przez Usługobiorcę

 

106

 

THYSSENKRUPP MATERIALS POLAND SA

ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń

Dostawca

 

 

Dostawa stali zbrojeniowej prefabrykowanej ciętą giętą

 

107

 

Konsorscjum firm:

ViaCon Polska Sp. z o.o. (Lider)
ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna,

 

ViaCon Construction Sp. z o.o. (Partner),

ViaConSp. z o.o.,

Budrex-Kobi Sp. z o.o.

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie obiektów PZD-7.5,WS-9.6 wraz z murami oporowymi

 

108

 

WB INSTAL Sp. z o.o.

Gumowo 37, 06-452 Gumowo

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Roboty ziemne: wykopy, stabilizacja podłoża cementem

 

109

 

Robert Kubaczyk, Agnieszka Danuta Kubaczyk,

ul. Antoniego Torfa Załęskiego 20,
06-500 Mława

Usługodawca

 

 

Usługa najmu nieruchomości

 

110

 

NEPTUN Sp. z o. o.

 ul. Metalurgiczna 1C, 20-234 Lublin

Dostawca

 

 

Dostawa rur PEHD, PVC, GRP, żelbetowych, kształtek, armatury

 

111

 

Bruk-Bet Sp. z o.o.

Nieciecza 199, 33-240 Żabno

Dostawca

 

 

Dostawa studni betonowych

 

112

 

KACZMAREK MALEWO Sp. j.

Malewo 1, 63-800 Gostyń

Dostawca

 

 

Dostawa rur PP SN8, SN10, SN16, Dn150-Dn1000

 

113

 

FIRMA RESZKA SZYMON,

AGNIESZKA I WOJCIECH RESZKA S.C.

ul. Rokicińska 28, 97-225 Ujazd

Dostawca

 

 

Dostawa ściek skarpowy trapezowy

 

114

 

POLGRECO

Antoni Chrostowski,

ul. Józefa Hallera 11, 10-693 Olsztyn

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Roboty ziemne, ciesielskie i zbrojarskie WD-0.9, PP-3.2, PP-4.5, WD-3.7

 

115

 

BRIDGER Sp. z o.o.

 ul. Sosnowa 3, 83-050 Lubewo Gdańskie

Dostawca

 

 

Dostawa desek gzymsowych
o krawędziach standardowych

 

116

 

RMP CONSTRUKTION Sp. z o.o.

Dębianki 48, 87-875 Topólka

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

Roboty ogólnobudowlane WD-6.1;
WD-8.6; WD-11.5; WD-13.3;
WS/PZDp-9.4; WS/PZS-10.9;
WS/PZp-13.0; WS/PZSp-13.8

 

 

117

 

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego

Sienkiewicz Czesław

ul. Piaskowa 2, 13-100 Nidzica

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Przebudowa urządzeń energetycznych
NN i SN

 

118

 

Zakład Budownictwa Ogólnego INSTAL S.C.

M.Garbacz, M. Garbacz-Milewska

ul. Księżodworska 6, 13-200 Działdowo

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Budowa kanalizacji deszczowej przebudowie sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej

 

119

 

DOM Sp. z o.o. Sp. k.

 ul. Żeromskiego 12, 13-100 Nidzica

Dostawca

 

 

Dostawy produktów będących w ofercie: elektronarzędzia, tarcze do betonu, tarcze Bosch, narzędzia ręczne, materiały spawalnicze, śrubki, kołki, wkręty, łopaty, szpadle, grabie, cement, środki BHP.

 

 

120

 

GEOINDEX Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Trasa Północna 14, 65-119 Zielona Góra

Dostawca

 

 

Dostawa geomembrany

 

121

 

Soleco Pro Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Zawiła 57, 30-390 Kraków

Dostawca

 

 

Dostawa przepustów GRP

 

122

 

Przedsiębiorstwo Budowlane MAX-BUD
Sp. z o.o.

 ul. Kolejowa 27, 13-100 Nidzica

Dostawca

 

 

Dostawa podsypki cementowo - piaskowej 1-4

 

 

 

 

123

 

OL-TRANS S.C.

Krzysztof Reliszka Mirosław Reliszka,

Gutów Duży 11 97-306 Grabica

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

124

 

Usługi Transportowe

Piotr Mikulski

 Żmijewo-Gaje 16, 06-560 Konopki

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

125

 

F.H.U. MS-TRANS

Maciejewski Cezary

 ul. Hłaski 5, 06-400 Ciechanów

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

126

 

TECHNOCAR

Robert Grzybowski

 ul. Ogrodowa 52/54, 00-876 Warszawa

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

127

 

PPHU SYL-POL

Sławomir Ratyński,

 Kłopoczyn 37, 96-208 Lubania

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

128

 

Usługi Transportowe

MAREK SŁAWOMIR ŁUKASZUK 

ul. Prądzyńskiego 19, 05-820 Piastów

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

129

 

Usługi Sprzętem Budowlanym

Chrzanowski Kamil,

ul.Łączna 4, 05-191 Nasielsk

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

130

 

GRUPA 7 DYSTRYBUCJA 

CEZARY WÓJCIK I WSPÓLNICY SP. JAWNA,

Stróżewko 2/1, 09-410 Płock

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

131

 

Usługi Budowlane

Włodarczyk Stanisław

Grabówiec 87B, 06-100 Pułtusk

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

132

 

TRANS-BUD

Łukasz Izydorczyk

Piątki 73, 13-100 Nidzica

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

133

 

Usługi Handel Produkcja

Marek Wasiłowski,

Kanigowo 12a, 13-100 Nidzica

Dostawca

 

 

Dostawa gruzu betonowego

 

134

 

KPRM Infrastruktura Sp. z o.o.

 ul. Fryderyka Chopina 96, 43-600 Jaworzno

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Dostawa i montaż urządzeń dylatacyjnych oraz łożysk garnkowych
i elastomerowych

 

135

 

SOPREMA Polska Sp. z o.o.

ul. S tefana Batorego 7, 05-870 Błonie

Dostawca

 

Dostawa papy termozgrzewalnej i gruntu

 

 

 

 

136

 

Usługi Transportowe

Waldemar Tośka

ul. Kościuszki 130, 06-100 Pułtusk

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

137

 

BITUNOVA Sp. z o.o.

ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Skropienia międzywarstwowe

 

138

 

Begran Sp. z o.o.

ul. Sandomierska 26a,

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Dostawca

 

 

Dostawa galanterii kamiennej

 

139

 

Przed. Usł. Handl K. i P. TRANS

KRZYSZTOF PIETRZYK,

ul. Grabora 5, 26-300 Opoczno

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

140

 

Mroczkowski Wiesław - przedsiębiorstwo wielobranżowe i usługi transportowe, handel

 Lubanie 145A, 87-732 Lubanie

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

141

 

Konsorcjum firm:

TOTALBUD INWESTYCJE Sp. z o.o. (LIDER),

ul.Kozia Górka 4, 04-317 Warszawa

oraz

Podlaska Grupa Inżynieryjna Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum),

ul. Bobrowa 3, 16-300 Augustów

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wbudowanie zbiorników retencyjnych

 

142

 

FHU ARKO-ROL S.C.

Arkadiusz Wojtkowski, Janusz Wojtkowski,

 ul. Ernesta Wiecherta 9/3, 10-691 Olsztyn

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Kompleksowe wykonanie i wyposażenie obiektów kubaturowych MOP Pepłowo I
i Pepłowo II

 

143

 

 

MD TECHNOLOGIE Sp. z o.o.

 ul. Zapłocie 40A/1, 02-970 Warszawa

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie zieleni drogowej

 

144

 

Roboty i Usługi Budowlane

Dariusz Olech

Krużlowa Niżna 117, 33-330 Grybów

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Roboty ogólno-budowlane na obiektach: WS-13.0, WD-13.3, WS-13.8

 

145

 

Firma Handlowo - Usługowa Warmia - Invest

Joanna Chojecka,

ul. Kopernika 14, 14-400 Pasłęk

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

146

 

POLBRUK SA

ul. Nowy Świat, 80-299 Gdańsk

Dostawca

 

 

Wyprodukowanie i dostawa prefabrykatów betonowych

 

147

 

Żeliwo Karczewska Głuszek Sp. J.

ul. Warszawska 214/11, 255-551 Kielce

Dostawca

 

 

Wyprodukowanie i dostawa włazów i wpustów żeliwnych

 

148

 

KM-TRANS Usługi Transportowe, Kupno - Sprzedaż

KAMIL MOŻDŻONEK,

ul. Warszawska 36, 08-420 Miastków Kościelny

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

149

 

BBR Polska Sp. z o.o.

ul. Annopol 14, 03-236 Warszawa

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie sprężenia na obiektach:
WD-3.7, WD-6.1, WD-8.6, WD-11.5, WD-13.3

 

150

 

PATOL

Sobkiewicz Rafał 

ul. Dzięcioła 8F, 04-988 Warszawa

Usługodawca

 

 

Usługi załadunku kruszyw naturalnych; usługi transportowe

 

 

 

151

 

Firma Budowlano-Handlowo Usługowa K&J

Józef Jażdżyk,

ul. Konwaliowa 15, 96-100 Skierniewice

Dalszy Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Roboty ogólnobudowlane na obiektach: PZD-7.5, WS-9.6

 

152

 

ALBET Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowe S.C.

 Aleksandra Bielawska, Michał Gadomski,

ul. Mazowiecka 8B, 09-100 Płońsk

Dostawca

 

 

Dostawa galanterii betonowej

 

153

 

TRANS-BETON PIETRZAK Sp. J.

ul. Płocka 77, 06-500 Mława

Dostawca/Usługodawca

 

 

Usługa mieszania betonu konstrukcyjnego recepturowego
oraz usługi transportowej/ dostawa mieszanek betonowych

 

154

 

KAMKO

Krzysztof Osiński,

Beleń 14b, 98-161 Zapolice

Dalszy Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Roboty ogólnobudowlane na obiekcie
WS-9.6

 

155

 

Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp.J,
ul. Przemysłowa 28, 18-305 Szumowo

Dostawca

 

 

Dostawa materiałów kamiennych
z kopalni Rasząg

 

156

 

Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne Bazalt SA

Wilków, 59-500 Złotoryja

Dostawca

 

 

Dostawa rur żelbetowych do wykonania przepustów wraz z uszczelkami

 

157

 

EKOTECH TRADE Sp. z o.o.

 ul. Gen.Skalskiego 1/U16,

03-982 Warszawa

Dostawca

 

 

Dostawa spoiwa do osuszania - TEFRA 15

 

158

 

ECLIPSE TEAM Sp. z o.o.

 ul. Kurta Adlera 44, 41-500 Chorzów

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Roboty brukarskie

 

159

Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane NOWUM (Lider)

Michał Komsta,

ul.Mariana Smoluchowskiego 5,

20-474 Lublin;

 

MTM NOWUM Sp. z o.o. (Partner)

ul. Krężnicka 135B, 20-518 Lublin

Dalszy Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie usług montażowych
na gazociągach wysokiego ciśnienia, wykonanie spoin, układka i montaż wykonanych gazociągów

 

160

 

 PATOL

Sobkiewicz Rafał

ul. Dzięcioła 8F, 04-988 Warszawa

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie wykopu wraz z profilowaniem zgrubnym i transportem urobku w nasyp

 

161

 

 

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych PREFABUD

Maria Skorupk

 Piaski Zamiejskie 255, 08-110 Siedlce

Dostawca

 

 

Dostawa koszy zbrojeniowych do ekranów

 

162

 

 

Konvers Sp. z o.o.

Plac Czerwca 1976 nr 7, 02-495 Warszawa

Dostawca

 

 

Dostawa geosyntetyków GEONIA DM-15

 

163

 

 

Invest Polska Sp. z o. o.

ul. Piłsudskiego 72C, 10-450 Olsztyn

Dostawca

 

 

Dostawa kruszywa łamanego 0-31,5 C50/30

 

164

 

 

Elikopol BK Sp. z o. o.

al. Armii Krajowej 178, 43-316 Bielsko-Biała

Dostawca

 

 

Dostawa geokompozytu

 

165

 

 

PKB Sp. z o. o.

ul. Chmielna 2 lok. 31,  00-020 Warszawa 

Dalszy Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Kompleksowe wykonanie i wyposażenie obiektów kubaturowych MOP Pepłowo I
i Pepłowo II

 

166

 

 

DWD SYSTEM Sp. z o. o.

ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77a,

60-539 Poznań

Dostawca

 

 

Dostawa wpustów i sączków mostowych

 

167

 

 

IMPACT Sp. z o. o.

ul. Chirona 22B lok. 3, 80-299 Gdańsk  

Dalszy Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Dostawa i montaż kotew wklejanych kap chodnikowych

 

168

 

 

MIRELLA

Podlaska Elżbieta, Radzanowska Mirosława

ul. Warszawska 52, 06-500 Mława  

Usługodawca

 

 

Dostawa posiłków regeneracyjnych

 

169

 

 

AUTO-COMPLEX Mariusz Grzebski

ul. Działdowska 14A, 13-100 Nidzica

Dostawca

 

 

Dostawa paliwa 

 

170

 

 

PWB GEO Bartłomiej Fijak,

ul. Owsiana 16, 56-400 Oleśnica 

Usługodawca

 

 

Usługi geotechniczne 

 

171

 

 

HTI BP Sp. z. o. o, Sp.k.,

ul. Cieślewskich 44, 03-017 Warszawa 

Dostawca

 

 

Dostawa zasuw, zastawek, deflektorów

 

172

 

 

Henryk Tabaka - Usługi Transportowe,

ul. Władysława Sikorskiego 4 lok.11,

06-400 Ciechanów

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe 

 

173

 

 

Tree Capital Sp. z o.o.,

Łubna 50C, 05-532 Baniocha

Usługodawca

 

 

Usługi przesiewania materiału, załadunku, środki transportowe

Script logo