Loga UE

/ Podwykonawcy

Serwis dla Podwykonawców

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomiła na stronie internetowej "Serwis dla podwykonawców". Serwis znajduje się pod adresem https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Podwykonawcy

 

Lp.

Nazwa firmy

Rodzaj robót

 

1

 

 

TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk 

Usługodawca

 

 

Prace projektowe (PB i PW)
wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID

 

2

 

TECH-BUD Olsztyn
ul. Warmińska 4/4, 10-545 Olsztyn

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Roboty budowlane, polegające
na dostosowaniu pomieszczeń laboratorium/ Aneks, kompleksowe wykonanie fundamentu pod żuraw
w pomieszczeniu laboratorium

 

3

 

 

OPEGIEKA Sp. z o.o.
Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg

Dalszy usługodawca

 

 

Wykonanie mapy do celów projektowych

 

4

 

Biuro Projektów Wodnych Melioracji
i Inżynierii Środowiska Biprowodmel
Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań

 Dalszy Usługodawca

 

 

Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przedmiarami i operatem wodno-prawnym w branży melioracyjnej

 

 

5

 

Sławomir Borkowski – Współwłaściciel
Ewa Borkowska – Współwłaściciel zamieszkali w Kuklin 46,
06-514 Wieczfnia Kościelna 

Dalszy Usługodawca

 

 

 Dzierżawa działki nr 6 m. Kuklin

 

 

6

 

ANSEE CONSULTING Michał Jaśkiewicz
ul. Św. Antoniego 2/4 Brama D p. IV,
50-073 Wrocław

Dalszy Usługodawca

 

 

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej

 

7

 

TELWAY Sp. z o.o.
ul. Kryspinów 357, 32-060 Liszki

Dalszy Usługodawca

 

 

Wykonanie Projektu Koncepcyjnego Systemu Zarządzania Ruchem

 

8

 

GEOTEST Andrzej Swat
ul. Noakowskiego 6E, 87-800 Włocławek

Dalszy Usługodawca

 

 

Wykonanie dokumentacji geotechnicznej i geologiczno inżynierskiej

 

 

9

 

VIAPLAN Michał Bryszewski
ul. Cisowa 6, Granica, 05-806 Komorów

Dalszy Usługodawca

 

 

Wykonanie raportu z prognozy ruchu

 

10

 

MIPROMET Sp. z o.o.
ul. Długa 63, 32-091 Masłomiąca 

Dostawca

 

 

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

 

11

 

TOROPOL Sp. z o.o.
ul. Czarna Droga 29, 03-620 Warszawa

Dostawca

 

 

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

 

12

 

IMPEL PROVIDER SECURITY PARNTER
Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Ślężna 118, 53-111  Wrocław

Usługodawca

 

 

Ochrona zaplecza Kuklin

 

13

 

IMPEL FACILITY SERVICES Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław-

Usługodawca

 

 

Ochrona zaplecza sprzętowego
w miejscowości Pawliki w formie posterunku mobilnego

 

14

 

VIATECO Sp. z o.o.
ul. Krakowska 1, 40-391 Katowice

 Dostawca

 

 

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

 

15

 

ARDUKT Inżynieria Transportowa Artur Ryś
ul. Obrońców Wybrzeża 23/166,
80-398 Gdańsk

Dalszy Usługodawca

 

 

Wykonanie oceny prognozowanych warunków ruchu na projektowanym skrzyżowaniu typu rondo turbinowe
z użyciem narzędzi mikrosymulacyjnych

 

 

16

 

PPU Omega Sp. z o.o.
ul. Piastowska 63a, 80-363 Gdańsk

Dostawca

 

 

Dostarczenie sprzętu laboratoryjnego

 

 

17

 

ELEKTROINSTALATORSTWO Marek Wyrwas
Czarnożyły 85, 98-310 Czarnożyły

Usługodawca

 

 

Dokumentacja fotograficzna pasa drogowego S7

 

18

 

SOPHUS Sp. z o.o.
ul. Huculska 40, 42-200 Częstochowa

Usługodawca

Umowa zakończona

 

                             

Monitoring wizyjny systemu SOPHUS dla placu składowego; monitoring wizyjny systemu na działce nr 52 obręb Uniszki - Cegielnia; monitoring wizyjny zaplecza budowy w Kuklinie

 

19

 

STONE Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Gen. Józefa Dwernickiego 12,
87-100 Toruń

Dostawca

 

 

Dostawa kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu Ga85 (0/31,5mm); dostawa kruszywa 0-16mm, 0-8mm, 0-31,5mm pospółka; dostawa kruszywa na warstwę mrozoochronną

 

20

 

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk –
 Odział w Płocku

Usługodawca

 

 

Przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej Plac budowy Pepłowo dz.6 gm. Wieczfnia Kościelna wiejska; usługa dystrybucji energii elektrycznej
dla zaplecza budowy;

 

 

21

 

HANTOL SERWIS Robert Babicz
Dreglin 40, 06-450 Glinojeck

Usługodawca

 

 

Usługa transportowa z zestawem niskopodwoziowym oraz transport materiałów

 

22

 

TRANS- ŻWIR Jan Kitowicz
ul. Suwalska 6A, 11-500 Giżycko

Dostawca

 

 

Dostawa piasku 0-4; dostawa materiału na zasypki

 

23

 

Paweł Baran, Jolanta Baran
reprezentowani przez Jana Kitowicz Trans-Żwir
ul. Suwalska 6A, 11-500 Giżycko

Usługodawca

 

 

Najem części działki o nr 52
obręb Uniszki - Cegielnia

 

24

 

PHU Nejman Jerzy
ul. 3-go Maja 24A, 14-100 Ostróda

Usługodawca

 

 

Wykonanie przyłącza energetycznego zaplecza Kuklin z materiału powierzonego

 

25

 

CHRYSO POLSKA  Sp. z o.o.
ul. Wiśniowa 40B, 14, 02-520 Warszawa

Dostawca

 

 

Sprzedaż i dostawa włókien polimerowych; dostawa domieszek
do betonu do miejscowości Raciąż, Kuczbork; dostawa chemii do betonu

 

 

26

 

FHU Grzegorz Kopka
ul. Żwirowa 2C, 13-100 Nidzica

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe; świadczenie usług koparką gąsienicową oraz ciągnikiem siodłowym wraz z naczepą; dostarczenie gruzu betonowego

 

27

 

M.M TRANSPORT-HANDEL Marcin Menderski
ul. 11 Listopada 1A, 13-200 Działdowo 

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

28

 

INWAG SYSTEMS Renata Włodarczyk
ul. Legionów Polskich 43,
99-220 Wartkowice Zlecenie

Usługodawca

 

 

Usługi naprawy i przeniesienie wagi samochodowej

 

29

 

NOVAGO Sp. z o.o.
ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława

Usługodawca

 

 

Wywóz odpadów komunalnych

 

30

 

Gmina Wieczfnia Kościelna

 Usługodawca

 

 

Umowa na umieszczenie linii energetycznej w działce gminy

 

31

 

Wojciech Koronowski
ul. Dwernickiego 12, 87-100 Toruń 

Dostawca

 

 

Dostawy materiału na górną warstwę nasypu pochodzący ze złoża Pawliki; dostawa kruszyw o ciągłym uziarnieniu
0-31,5mm; 0-4mm

 

32

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DIKAR Dariusz Kruszyński
ul. Bursztynowa 1, 84-352 Wicko

Usługodawca

 

 

Rozpoznanie saperskie

 

33

 

AGROSTART – TRANS Krzysztof Lewandowski
ul. Mławska 50, 09-140 Raciąż

Usługodawca

 

 

Usługa transportowa – wanna 1 szt.

 

34

 

M. SPEED Poland Marcin Stępniewski
ul. Przy Agorze 10/53, 01-960 Warszawa

Usługodawca

 

 

Usługi inwentaryzacji fotograficznej stanu technicznego budynków

 

35

 

V2B POLAN Maciej Krajewski
ul. Gen. Józefa Sowińskiego 21,
40-106 Katowice

Usługodawca

 

 

Usługi inwentaryzacji fotograficznej dróg

 

36

 

IRTRANS Ireneusz Michalski
ul. Marchlewskiego 1A, 13-100 Nidzica

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

37

 

Maciej Marek Czajkowski
ul. Kręcickiego 3, 10 – 699 Olsztyn

Usługodawca

 

Wyznaczenie pasa drogowego
na terenach Lasów Państwowych,
tj. oznakowanie drzew do wycinki i drzew poza rejonem wycinki w obrębie przebiegu linii brzegowej pasa drogowego; obsługa geodezyjna; usługi fotogrametryczne

 

 

38

 

IMPEL MONITORING Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118, 53 – 111 Wrocław

Usługodawca

 

 

Ochrona biura budowy

 

39

 

Firma Handlowo_Usługowa ELZAP
Elżbieta Pyrek
ul. Kozienicka 109 A, 03-289 Warszawa

Dostawca

 

 

Dostawa szafy metalowej aktowej

 

40

 

Konsorcjum firm:

LASTRADE Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 15, 82-300 Elbląg;

oraz

SCAN – ROAD
ul. Książęca 43, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Usługodawca

 

 

Usunięcie drzew i krzewów

 

41

 

Brentzel Otto Inh. Heinz Brentzel, Stahlbe und verarbeitung Fischbach
Haupstraße 61, 67693 Fischbach

Dostawca

 

 

Dostawa dybli i kotew

 

42

 

Usługi Inkas Tomasz Woźniak
Osiedle Książąt Mazowieckich 27 m.50,
 06-500 Mława

Usługodawca

 

 

Montaż lamp oświetleniowych

 

43

 

„TRANSEKO” Brzeziński, Dybicz, Szagała
ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich nr 20 lok.13,
 00-656 Warszawa       

Usługodawca

 

 

Doradztwo techniczne oraz specjalistyczne w zakresie spraw związanych z analizą funkcjonalności węzła „Mława Wschód”

 

 

44

 

PKP CARGO SA

Usługodawca

 

 

Usługi przewozu towarów koleją

 

45

 

Mebway Kamil Gałdzicki
ul. Fabryczna 2 lok 3.5, 20-301 Lublin

Zleceniobiorca

 

 

Dostarczenie mebli dla zaplecza kontenerowego budowy

 

46

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Warszawie
Centrum Kształcenia w Ciechanowie
ul. Płońska 57 A, 06-400 Ciechanów

Usługodawca

 

 

Przeprowadzenie szkolenia ADR
dla pracowników

 

47

 

Zenon Łączyński Alina Łączyńska
Pepłowo 56,  06-513 Wieczfnia Kościelna

Usługodawca

 

 

Udostępnienie części działki nr 13-372/2 do wykonania prac związanych
z konserwacją rowu melioracyjnego

 

48

 

PPHU DREW-TRANS Zbigniew Kujawa
Michalinowo 1A, 06-513 Wieczfnia Kościelna

Dostawca

 

 

Sprzedaż palików zaostrzonych

 

49

 

ELEKTRIX SA
ul. Bukietowa 5 lok U1, 02-650 Warszawa

Usługodawca

 

 

Sprzedaż energii elektrycznej

 

50

 

TM VIA Sp. z o.o
ul. Balicka 100, 30-950 Kraków

Usługodawca

 

 

Wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu

 

51

 

Handel Usługi Wójcik Marek
Szydłówek 39, 06-516 Szydłówek

Usługodawca

 

 

Zlecenie otwarte dostaw posiłków

 

52

 

 

 

PolserviceGeo Sp. z o. o
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

Usługodawca

 

 

Dostawa, montaż inklinometrów, opracowanie dokumentacji pomiarowej

 

 

 

53

 

STALEX Jacek Chmielewski
Nowa Wieś – Dmochy 19A,
13-111 Janowiec Kościelny

Dostawca

 

 

Usługi sprzedaży reperów talerzowych

 

54

 

TPA Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 8, 05-800 Pruszków

Usługodawca

 

 

Wykonanie projektu konstrukcji drogi zbiorczej, obsługa laboratoryjna

 

55

 

Eco Traffic Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 101 lok.223,
04-041 Warszawa

Dalszy usługodawca

 

 

Wykonanie projektów organizacji ruch

 

56

 

TELBUD Stanisław Jan Jasiulewicz
AL. Marszałka Józefa Piłsudskiego 72D,
10-450 Olsztyn

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Przebudowa kolizji teletechnicznych
i budowa kanału technologicznego w km 0+000TG-0+338TG

 

 

57

 

BHP MASTER
ul. Brzoza 10, 98-350 Biała

Dostawca

 

 

Sprzedaż materiałów BHP

 

58

 

ZD TRANSPORT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Zaściankowa 1A, 05-240 Tłuszcz

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Prace rozbiórkowe

 

59

 

CEMENTOWNIA WARTA S.A.
ul. Przemysłowa 17 Trębaczew,
98-355 Działoszyn

Dostawca

 

 

Dostawa cementu portlandzki autostradowy niskokaloryczny, wieloskładnikowy

 

60

 

KO-ECO Andrzej Kozaczyk,
Aleja Lipowa 36, 64-920 Piła

Usługodawca

 

 

Montaż i utrzymanie elementów pasywnej ochrony przyrodniczej

 

61

 

BWB Technology
ul. Piłsudskiego 130, 26-200 Końskie

Dostawca

 

 

Dostawa sznura piankowego PE 15mm

 

62

 

TG Alarm System Sp. z o.o.
ul. Głogowska 260, 60-104 Poznań

Usługodawca

 

 

Ochrona zaplecza sprzętowego budowy, ochrona fizyczna obiektów i mienia

 

63

 

GRAFFITI Henryk Kuczyński
ul. 3 Maja 35, 16-300 Augustów

Dostawca

 

 

Dostawa i montaż tablic i banerów

 

64

 

SOUTH STREAM SA
ul. Piaseczyńska 16, Kotorydz, 05-555 Tarczyn

Usługodawca

 

 

Rozładunek materiałów z wagonów
do samochodów, transport, czyszczenie wagonów oraz bocznicy, koordynacja dostaw

 

65

 

NejmanGroup
Mateusz Nejman
ul. 3-go Maja 24A, 14-100 Ostróda

Usługodawca

 

 

Kompleksowe wykonanie tymczasowych przyłączy  elektroenergetycznych zapleczy budowy obiektów mostowych

 

66

 

CONTINENTAL ROAD Sp.J.
ul. Zagórze 2/29, 61-112 Poznań

Dostawca

 

 

Dostawa spoiwa

 

 

67

 

BUDER GA Sp. z o.o.
ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa

Dostawca

 

 

Dostawa spoiwa do osuszenia – ARA

 

68

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjni-Handlowe GRALBET Sp. z o.o
Gralewo Stacja 194, 13-214 Uzdowo

Dostawca

 

 

Dostawa belek typu T

 

69

 

REGNARS Sp. z o.o.
ul. Ceglana 7, 65-211 Zielona Góra

Dostawca

 

 

Dostawa kruszywa

 

70

 

ZBROSTAL Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Weteranów 114, 05-250 Radzymin

Dostawca

 

 

Dostawa stali zbrojeniowej prostej
oraz stal zbrojeniową prefabrykowaną

 

71

 

Exoil Paliwa Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

Dostawca

 

 

Dostawa paliw

 

72

 

SINTAC-POLSKA JOINT VENTURE Sp. z o.o. 
ul. Armii Krajowej 86,
05-075 Warszawa-Wesoła

Dostawca

 

 

Sorbent /worek 20 kg/

 

73

 

Usługi Hydrauliczne EFEKT Andrzej Środa,
ul. Łąkowa 24/2, 09-407 Płock

Usługodawca

 

 

Wykonanie przyłącza wodociągowego
dla zaplecza budowy

 

74

 

KĘP-BUD Paweł Kępski,
Waszulki 13, 13-100 Nidzica

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

75

 

Przedsiębiorstwo Budowlane MAX-BUD Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 27, 13-100 Nidzica

Usługodawca

 

 

Umowa najmu

 

76

 

STAWBUD Spółka z o.o. Sp.k.
 ul. Szwedzka 3, 09-140 Raciąż

Dostawca

 

 

Dostawa betonu; dostawa mieszanek betonowych

 

77

 

AL. SYBET Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 13, 13-305 Kurzętnik

Dostawca

 

 

Dostawa studni betonowych Dn2500
i wylotów betonowych

 

78

 

Spółdzielnia Inwestycji Budownictwa w Łowiczu,
 ul. Kaliska 103, 99-400 Łowicz

Dostawca

 

 

Dostawa korytek do umacniania dna rowu 74x59x44,5

 

79

 

Live by BHP Justyna Augustyniak,
ul. Kopernika 7/44, 07-410 Ostrołęka

Usługodawca

 

 

Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

80

 

MIK Sp. z o.o.
 ul. 1 Maja 25, 13-100 Nidzica

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

81

 

PHU AGROLA Robert Rogala,
Florianów 17, 26-720 Policzna

Dostawca

 

 

Dostawa materiały AdBlueNOXy

 

82

 

BMI ICOPAL Sp. z o.o.
ul. Łaska 169/197, 98-220 Zduńska Wola

Dostawca

 

 

Dostawa materiałów do wykonania izolacji cienkiej betonowych elementów zasypywanych; dostawa materiałów do wykonania warstwy gruntującej i izolacji cienkiej

 

83

 

Mineral Polska Sp. z o.o.
ul. Wesoła 12, 58-379 Czarny Bór

Dostawca

 

 

Dostawa grysu granitowego; dostawa kruszywa łamanego z kopalni Siedlimowice

 

84

 

Usługi Drogowo-Rolne Andrzej Karwiński
ul. Ciechanowska 20, 06-500 Mława

Dostawca

 

 

 

Dostawa przekruszu betonowo - ceglanego

 

85

 

ENERGA-OPERTOR SA
 ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk Oddział w Płocku

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych nr R/18/010546
z dnia 23.04.2018 (kolizja 1WN)
linia 110kV; przebudowa urządzeń elektroenergetycznych nr R/18/010674 z dnia 23.04.2018 (kolizja 5WN) linia 110kV

 

86

 

Beton System Sp. z o.o.
Porażyn 54AB, 64-330 Opalenica

Usługodawca

 

 

Usługa mieszania kruszywa stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,C3/4, C5/6, C8/10

 

87

 

Zbych-Pol &Mobet Sp. z o.o.
ul. Betonowa 2, 88-300 Mogilno

Dostawca

 

 

Dostawa elementów prefabrykowanych - przepustów skrzynkowych, żelbetowych

 

88

 

POMPBET Dariusz Strębski,
Moszna-Wieś 17a, 05-840 Brwinów

Usługodawca

 

 

Kompleksowe pompowanie mieszanki betonowej pompami samochodowymi

 

89

 

DOM-BUD Rafał Plak
ul. Trakt Lubelski 153, 04-766 Warszawa

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Montaż stali zbrojeniowej WD-6.1,
PZD-7.5, WD-8.6, WS/PZDp-9.4, WS-9.6, WS/PZS-10.9, WD-11.5, WS/PZp-13.0, WD-13.3, WS/PZSp-13.8

 

 

90

 

ARMA-TECH Sp. z o. o. Sp. kom.
ul. Akacjowa 23b,
80-180 Borkowo-Łostowickie

Dostawca

 

 

Dostawa rur gazociągowych wraz
z armaturą

 

91

 

SEMICO Sp. z o. o.
 ul. Franciszkańska 17/25 lok.314,
91-433 Łódź

Dostawca

 

 

Dostawa rur betonowych; dostawa płyt betonowych

 

92

 

PERI Polska Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 62, 05-860 Płochocin

Usługodawca

 

 

Dzierżawa elementów deskowania

 

93

 

KOMPANIA GÓRNICZA Sp. z o. o.
ul. Tytusa Chałubińskiego 42, 25-619 Kielce

Dostawca

 

 

Dostawa kruszyw do mas betonowych

 

94

 

NOVUM Sp. z o.o. - Sp. Kom.
ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wybudowanie placów zabaw wraz
z miejscami piknikowymi

 

95

 

Zakład Budowy Sieci i Instalacji Gazowych Krzysztof Prokop 
ul. Żurawia 39, 11-041 Olsztyn

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Przebudowa kolizji gazowych średniego ciśnienia

 

96

 

FREZDROG Kazimierz Gaweł, Barbara Gaweł
Gutkowo 54E, 11-041 Olsztyn

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Frezowanie nawierzchni; frezowanie podłoża oraz warstw nasypu metodą in situ dedykowanym zestawem sprzętowym

 

97

 

Knoechelmann Polska Stabilizacja Gruntowa
Sp. z o.o.
ul. 1905 Roku 47 lok.4, 26-600 Radom

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie warstw konstrukcji drogowych

 

98

 

AST Sp. z o.o.
Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Montaż przepustów prefabrykowanych

 

99

 

AARSLEFF Sp. z o.o.
Aleja Wyścigowa 6, 02-684 Warszawa

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie posadowienia pośredniego obiektów mostowych WD-3.7 i WD-8.6 wraz z wykonaniem próbnych obciążeń pali oraz wykonanie projektów robót palowych i próbnych obciążeń pali; zwiększenie zakresu o Roboty Budowlane i usługi na wykonanie posadowienia pośredniego obiektów WS/PZDp-9.4, WS/PZS-10.9, WS/PZSp-13.8 wraz z wykonanie próbnych obciążeń pali

 

 

100

 

ViaCon Polska Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna

Dostawca

 

 

Dostawa rur stalowych,
rur przepustowych

 

101

 

Baume Sp. z o. o.
ul. Jodłowa 13A, 21-500 Biała Podlaska 

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie robót ziemnych

 

102

 

Zakład Usług Budownictwa Wodnego
Zbigniew Nazar
Żabiny 3, 13-220 Rybno

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Przebudowa sieci melioracyjnych

 

103

 

 

BAU-KERRY Sp. z o.o.
ul. Miodowa 20/13, 00-246 Warszawa

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Budowa przyłącza gazowego MOP
wraz z montażem zbiorników

 

104

 

INVESTGAS Sp. z o.o.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Przebudowa kolizji gazowych wysokiego ciśnienia

 

105

 

TRANS - AM Sp. j. Maciej Antkowiak, Małgorzata Antkowiak 
ul. Gnieźnieńska 26-28, 62-006 Kobylnica

Usługodawca

 

 

Usługa mieszania betonu klasy C35/45
z materiału powierzonego przez Usługobiorcę

 

106

 

THYSSENKRUPP MATERIALS POLAND SA
ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń

Dostawca

 

 

Dostawa stali zbrojeniowej prefabrykowanej ciętą giętą

 

107

 

Konsorscjum firm:

ViaCon Polska Sp. z o.o. (Lider)
ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna,

oraz

ViaCon Construction Sp. z o.o. (Partner),

ViaConSp. z o.o.,

Budrex-Kobi Sp. z o.o.

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie obiektów PZD-7.5,WS-9.6 wraz z murami oporowymi; zwiększenie robót WD-0.9, WD-3.7, WD-6.1, WD-8.6, WD-11.5, WD-13.3

 

108

 

WB INSTAL Sp. z o.o.
Gumowo 37, 06-452 Gumowo

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Roboty ziemne: wykopy, stabilizacja podłoża cementem

 

109

 

Robert Kubaczyk, Agnieszka Danuta Kubaczyk,
ul. Antoniego Torfa Załęskiego 20,
06-500 Mława

Usługodawca

 

 

Usługa najmu nieruchomości

 

110

 

NEPTUN Sp. z o. o.
ul. Metalurgiczna 1C, 20-234 Lublin

Dostawca

 

 

Dostawa rur PEHD, PVC, GRP, żelbetowych, kształtek, armatury

 

111

 

Bruk-Bet Sp. z o.o.
Nieciecza 199, 33-240 Żabno

Dostawca

 

 

Dostawa studni betonowych

 

112

 

KACZMAREK MALEWO Sp. j.
Malewo 1, 63-800 Gostyń

Dostawca

 

 

Dostawa rur PP SN8, SN10, SN16, Dn150-Dn1000

 

113

 

FIRMA RESZKA SZYMON, AGNIESZKA I WOJCIECH RESZKA S.C.
ul. Rokicińska 28, 97-225 Ujazd

Dostawca

 

 

Dostawa ściek skarpowy trapezowy

 

114

 

POLGRECO Antoni Chrostowski,
ul. Józefa Hallera 11, 10-693 Olsztyn

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Roboty ziemne, ciesielskie i zbrojarskie WD-0.9, PP-3.2, PP-4.5, WD-3.7

 

115

 

BRIDGER Sp. z o.o.
ul. Sosnowa 3, 83-050 Lubewo Gdańskie

Dostawca

 

 

Dostawa desek gzymsowych
o krawędziach standardowych

 

116

 

RMP CONSTRUKTION Sp. z o.o.
Dębianki 48, 87-875 Topólka

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

Roboty ogólnobudowlane WD-6.1;
WD-8.6; WD-11.5; WD-13.3;
WS/PZDp-9.4; WS/PZS-10.9;
WS/PZp-13.0; WS/PZSp-13.8

 

 

117

 

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego
Sienkiewicz Czesław
ul. Piaskowa 2, 13-100 Nidzica

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Przebudowa urządzeń energetycznych
NN i SN

 

118

 

Zakład Budownictwa Ogólnego INSTAL S.C.
M.Garbacz, M. Garbacz-Milewska
ul. Księżodworska 6, 13-200 Działdowo

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Budowa kanalizacji deszczowej przebudowie sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej

 

119

 

DOM Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Żeromskiego 12, 13-100 Nidzica

Dostawca

 

 

Dostawy produktów będących w ofercie: elektronarzędzia, tarcze do betonu, tarcze Bosch, narzędzia ręczne, materiały spawalnicze, śrubki, kołki, wkręty, łopaty, szpadle, grabie, cement, środki BHP.

 

 

120

 

GEOINDEX Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Trasa Północna 14, 65-119 Zielona Góra

Dostawca

 

 

Dostawa geomembrany

 

121

 

Soleco Pro Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Zawiła 57, 30-390 Kraków

Dostawca

 

 

Dostawa przepustów GRP

 

122

 

Przedsiębiorstwo Budowlane MAX-BUD Sp. z o.o.
 ul. Kolejowa 27, 13-100 Nidzica

Dostawca

 

 

Dostawa podsypki cementowo - piaskowej 1-4

 

123

 

OL-TRANS S.C. Krzysztof Reliszka Mirosław Reliszka,
Gutów Duży 11 97-306 Grabica

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

124

 

Usługi Transportowe Piotr Mikulski
Żmijewo-Gaje 16, 06-560 Konopki

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

125

 

F.H.U. MS-TRANS Maciejewski Cezary
ul. Hłaski 5, 06-400 Ciechanów

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

126

 

TECHNOCAR Robert Grzybowski
ul. Ogrodowa 52/54, 00-876 Warszawa

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

127

 

PPHU SYL-POL Sławomir Ratyński,
Kłopoczyn 37, 96-208 Lubania

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

128

 

Usługi Transportowe Marek Sławomir Łukaszczuk 
ul. Prądzyńskiego 19, 05-820 Piastów

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

129

 

Usługi Sprzętem Budowlanym Chrzanowski Kamil,
ul.Łączna 4, 05-191 Nasielsk

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

130

 

GRUPA 7 DYSTRYBUCJA CEZARY WÓJCIK I WSPÓLNICY Sp.j.,
Stróżewko 2/1, 09-410 Płock

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

131

 

Usługi Budowlane Włodarczyk Stanisław
Grabówiec 87B, 06-100 Pułtusk

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

132

 

TRANS-BUD Łukasz Izydorczyk
Piątki 73, 13-100 Nidzica

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

133

 

Usługi Handel Produkcja Marek Wasiłowski, Kanigowo 12a, 13-100 Nidzica

Dostawca

 

 

Dostawa gruzu betonowego

 

134

 

KPRM Infrastruktura Sp. z o.o.
ul. Fryderyka Chopina 96, 43-600 Jaworzno

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Dostawa i montaż urządzeń dylatacyjnych oraz łożysk garnkowych
i elastomerowych

 

135

 

SOPREMA Polska Sp. z o.o.
ul. S tefana Batorego 7, 05-870 Błonie

Dostawca

 

Dostawa papy termozgrzewalnej i gruntu

 

 

 

 

136

 

Usługi Transportowe Waldemar Tośka
ul. Kościuszki 130, 06-100 Pułtusk

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

137

 

BITUNOVA Sp. z o.o.
ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Skropienia międzywarstwowe

 

138

 

Begran Sp. z o.o.
ul. Sandomierska 26a,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Dostawca

 

 

Dostawa galanterii kamiennej

 

139

 

Przed. Usł. Handl K. i P. TRANS 
KRZYSZTOF PIETRZYK,
ul. Grabora 5, 26-300 Opoczno

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

140

 

Mroczkowski Wiesław - przedsiębiorstwo wielobranżowe i usługi transportowe, handel
Lubanie 145A, 87-732 Lubanie

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

141

 

Konsorcjum firm:

TOTALBUD INWESTYCJE Sp. z o.o. (LIDER), ul.Kozia Górka 4, 04-317 Warszawa

oraz

Podlaska Grupa Inżynieryjna Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum),
ul. Bobrowa 3, 16-300 Augustów

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wbudowanie zbiorników retencyjnych

 

142

 

FHU ARKO-ROL S.C.
Arkadiusz Wojtkowski, Janusz Wojtkowski,
ul. Ernesta Wiecherta 9/3, 10-691 Olsztyn

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Kompleksowe wykonanie i wyposażenie obiektów kubaturowych MOP Pepłowo I
i Pepłowo II

 

143

 

 

MD TECHNOLOGIE Sp. z o.o.
ul. Zapłocie 40A/1, 02-970 Warszawa

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie zieleni drogowej

 

144

 

Roboty i Usługi Budowlane Dariusz Olech
Krużlowa Niżna 117, 33-330 Grybów

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Roboty ogólno-budowlane na obiektach: WS-13.0, WD-13.3, WS-13.8

 

145

 

Firma Handlowo - Usługowa Warmia - Invest Joanna Chojecka,
ul. Kopernika 14, 14-400 Pasłęk

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

146

 

POLBRUK S.A.
ul. Nowy Świat 16C, 80-299 Gdańsk

Dostawca

 

 

Wyprodukowanie i dostawa prefabrykatów betonowych

 

147

 

Żeliwo Karczewska Głuszek Sp. j.
ul. Warszawska 214/11, 255-551 Kielce

Dostawca

 

 

Wyprodukowanie i dostawa włazów i wpustów żeliwnych

 

148

 

KM-TRANS Usługi Transportowe, Kupno - Sprzedaż KAMIL MOŻDŻONEK,
ul. Warszawska 36,
08-420 Miastków Kościelny

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

149

 

BBR Polska Sp. z o.o.
ul. Annopol 14, 03-236 Warszawa

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie sprężenia na obiektach:
WD-3.7, WD-6.1, WD-8.6, WD-11.5, WD-13.3

 

150

 

PATOL Sobkiewicz Rafał 
ul. Dzięcioła 8F, 04-988 Warszawa

Usługodawca

 

 

Usługi załadunku kruszyw naturalnych; usługi transportowe; wykonanie wykopu wraz z profilowaniem zgrubnym i transportem urobku w nasyp

 

 

 

151

 

Firma Budowlano-Handlowo Usługowa K&J Józef Jażdżyk,
ul. Konwaliowa 15, 96-100 Skierniewice

Dalszy Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Roboty ogólnobudowlane na obiektach: PZD-7.5, WS-9.6; zwiększenie zakresu o Roboty Budowlane i usługi podwykonawcze - wykonanie murów oporowych z gruntu zbrojonego, wykonanie zasypki

 

152

 

ALBET Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowe S.C.
 Aleksandra Bielawska, Michał Gadomski,
ul. Mazowiecka 8B, 09-100 Płońsk

Dostawca

 

 

Dostawa galanterii betonowej

 

153

 

TRANS-BETON PIETRZAK Sp. j.
ul. Płocka 77, 06-500 Mława

Dostawca/Usługodawca

 

 

Usługa mieszania betonu konstrukcyjnego recepturowego
oraz usługi transportowej; dostawa mieszanek betonowych

 

154

 

KAMKO Krzysztof Osiński,
Beleń 14b, 98-161 Zapolice

Dalszy Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Roboty ogólnobudowlane na obiekcie
WS-9.6

 

155

 

Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp.j,
ul. Przemysłowa 28, 18-305 Szumowo

Dostawca

 

 

Dostawa materiałów kamiennych
z kopalni Rasząg

 

156

 

Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne Bazalt SA
Wilków, 59-500 Złotoryja

Dostawca

 

 

Dostawa rur żelbetowych do wykonania przepustów wraz z uszczelkami

 

157

 

EKOTECH TRADE Sp. z o.o.
 ul. Gen.Skalskiego 1/U16, 03-982 Warszawa

Dostawca

 

 

Dostawa spoiwa do osuszania - TEFRA 15

 

158

 

ECLIPSE TEAM Sp. z o.o.
ul. Kurta Adlera 44, 41-500 Chorzów

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Roboty brukarskie

 

159

Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane NOWUM (Lider) Michał Komsta,
ul.Mariana Smoluchowskiego 5,
20-474 Lublin;

oraz

MTM NOWUM Sp. z o.o. (Partner)
ul. Krężnicka 135B, 20-518 Lublin

Dalszy Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie usług montażowych
na gazociągach wysokiego ciśnienia, wykonanie spoin, układka i montaż wykonanych gazociągów

 

160

 

 

Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych PREFABUD Maria Skorupk
Piaski Zamiejskie 255, 08-110 Siedlce

Dostawca

 

 

Dostawa koszy zbrojeniowych do ekranów

 

161

 

 

Konvers Sp. z o.o.
Plac Czerwca 1976 nr 7, 02-495 Warszawa

Dostawca

 

 

Dostawa geosyntetyków GEONIA DM-15

 

162

 

 

Invest Polska Sp. z o. o.
ul. Piłsudskiego 72C, 10-450 Olsztyn

Dostawca

 

 

Dostawa kruszywa łamanego 0-31,5 C50/30

 

163

 

 

Elikopol BK Sp. z o. o.
al. Armii Krajowej 178, 43-316 Bielsko-Biała

Dostawca

 

 

Dostawa geokompozytu

 

164

 

 

PKB Sp. z o. o.
ul. Chmielna 2 lok. 31,  00-020 Warszawa 

Dalszy Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Kompleksowe wykonanie i wyposażenie obiektów kubaturowych MOP Pepłowo I
i Pepłowo II

 

165

 

 

DWD SYSTEM Sp. z o. o.
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77a,
60-539 Poznań

Dostawca

 

 

Dostawa wpustów i sączków mostowych;
dostawa i montaż odwodnienia (kolektor) - odwodnienie obiektów mostowych

 

166

 

 

IMPACT Sp. z o. o.
ul. Chirona 22B lok. 3, 80-299 Gdańsk  

Dalszy Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Dostawa i montaż kotew wklejanych kap chodnikowych

 

167

 

 

MIRELLA Podlaska Elżbieta, Radzanowska Mirosława
ul. Warszawska 52, 06-500 Mława  

Usługodawca

 

 

Dostawa posiłków regeneracyjnych

 

168

 

 

AUTO-COMPLEX Mariusz Grzebski
ul. Działdowska 14A, 13-100 Nidzica

Dostawca

 

 

Dostawa paliwa 

 

169

 

 

PWB GEO Bartłomiej Fijak,
ul. Owsiana 16, 56-400 Oleśnica 

Usługodawca

 

 

Usługi geotechniczne 

 

170

 

 

HTI BP Sp. z. o. o, Sp.k.,
ul. Cieślewskich 44, 03-017 Warszawa 

Dostawca

 

 

Dostawa zasuw, zastawek, deflektorów

 

171

 

 

Henryk Tabaka - Usługi Transportowe,
ul. Władysława Sikorskiego 4 lok.11,
06-400 Ciechanów

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe 

 

172

 

 

Tree Capital Sp. z o.o.,
Łubna 50C, 05-532 Baniocha

Usługodawca

 

 

Usługi przesiewania materiału, załadunku, środki transportowe

 

173

 

 

Granit Sp. z o. o..,
Oś. Zielone Wzgórze 6, 83-300 Kartuzy

Podwykonawca

 

 

Wykonanie ustroju nośnego WD-3.7;
dzierżawa deskowania i rusztowania systemowego PERI

 

174

 

 

EUROKOP Grzybowski Wojciech,
ul. Ogrodowa 52/54 lok.53, 00-876 Warszawa 

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

175

 

 

Waldemar Roman WALMEKS,
ul. Żwirki i Wigury 82, 06-300 Przasnysz

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

176

 

 

TRANSMAL Jacek Kępka, Ruda Talubska,
ul. Bajkowa 6, 08-400 Garwolin 

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

177

 

 

 ARTUR-TRANS Artur Pawlaczyk, ul. Środkowa 66, 05-083 Zambrów

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

178

 

 

Duors Sp. z o.o.
ul. Podwale Grodzkie 5, 80-895 Gdańsk 

 Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Kompleksowe wykonanie systemu preselekcji oraz kompleksowe wykonanie systemu telewizji przemysłowej CCTV na MOP

 

179

 

 

TRAX Elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L.Turczyński Sp. J.
ul. Ks. Truszkowskiego 54, 31-352 Kraków 

 Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Opracowanie dokumentacji wykonawczej i kompleksowe wykonanie drogowej stacji meteorologicznej

 

180

 

 

Gravity AD Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa 

Dostawca

 

 

Dostawa paneli aluminiowych do ekranów akustycznych

 

181

 

 

JOR-KOP S.C. Bogdan Janowski, Iwona Olszewska, Mateusz Radziwonka,
Rudno Jeziorowe nr 7,
06-316 Krzynowłoga Mała

Dostawca

 

 

Dostawa kruszywa łamanego 0-31,5 C90/3

 

182

 

 

P.H.U. TEGES Zenon Karczmarczyk,
ul. P.O.W. 69, 05-250 Radzymin

Usługodawca

 

 

Usługa mieszania mieszanek związanych
i niezwiązanych

 

183

 

 

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Środowiska Ekobau - Polska Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 7, 62-400 Słupca 

 Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Humusowanie skarp, rowów oraz obsiew

 

184

 

 

P.H.U. MASZYNY BUDOWLANE S.C.
Dariusz Jasiński i Ireneusz Jasiński,
Garwarz 2a, 06-450 Glinojeck

 Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

185

 

 

 PHU KOSELA Piotr Kosela,
Nowe Olszyny 19, 09-142 Załuski

 Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

186

 

 

BART TRANS Piotr Chojnacki,
ul. Jana Pawła II 38/9, 09-200 Sierpc

 Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

187

 

 

PAWLAK Ewa Pawlak,
Raków 49, 09-541 Pacyna

Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

188

 

 

Usługi Transportowe Marian Bigos, ul. Plantowa 15 m.10, 05-804 Pruszków

 Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

189

 

 

Gazobudowa Zabrze Sp. z o.o.,
ul. Wolności 345, 41-800 Zabrze

Dalszy Podwykonawca 

 

 

Kompleksowa realizacja prób ciśnieniowych na gazociągach wysokiego ciśnienia

 

190

 

 

Gravity Ad s.r.o.,
ul. Havlickowa 190/12, 737 01 Ceskey Tesin

 Dostawca

 

 

Dostawa paneli aluminiowych do ekranów akustycznych

 

191

 

 

PPHU Paweł Tymiński,
ul. Tadeusza Kościuszki 25 lok.13,
05-300 Mińsk Mazowiecki

 Dostawca

 

 

Dostawa płyt żelbetowych typu JOMB

 

192

 

 

IMPEKSTIR OPERATIONS Sp. z o.o. Sp.k., Wojciechówka 5, 62-800 Kalisz

  Dostawca

 

 

Dostawa krawężników kamiennych

 

193

 

 

ANTICOR Sp. z o.o.,
ul. Wygoda 28, 32-020 Wieliczka 

  Dalszy Podwykonawca

 

 

Prace izolacyjne na gazociągach wysokiego ciśnienia 

 

 

194

 

 

NAVOTECH Sp. z o.o.,
ul. Alojzego Pawliczka 22A, 41-800 Zabrze

  Dostawca

 

 

Wyprodukowania i dostarczenia separatorów, osadników, przepompowni, zbiornika ppoż, oczyszczalni;
montaż i rozruch elementów kanalizacji sanitarnej

 

195

 

 

 AUTO - MAN Usługi i Handel
Krzysztof Manowiec,
Białka 49, 21-300 Radzyń Podlaski

 Usługodawca

 

 

Usługi transportowe

 

196

 

 

EUROBET Sp. z o.o.,
ul. Władysława Jagiełły 32, 11-015 Olsztynek 

Dalszy Podwykonawca

 

 

Usługi sprzętowe dla dostawcy w zakresie pozyskania kruszywa naturalnego ze złoża Pawliki

 

197

 

 

Konsorcjum firm:
SAFEROAD RRS POLSKA Sp. z o. o. (Lider) ul. Wacława Balcerskiego 2, 80-299 Gdańsk,

oraz

STALPRODUKT S.A. (Partner)
ul.Wygoda 69, 32-700 Bochnia

 Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wyprodukowanie, dostarczenie oraz barier drogowych oraz osłon energochłonnych 

 

198

 

 

P.P.U.H. PROWERK Sp. z o.o.,
Oś.Piastów 61, 31-625 Kraków

Podwykonawca Robót Budowlanych 

 

 

Wyprodukowanie, dostarczenie oraz montaż barier drogowych oraz osłon przeciwolśnieniowych

 

199

 

 

SGR PRO Sp. z o.o.,
Zawodzie 16, 02-981 Warszawa

Podwykonawca Robót Budowlanych 

 

 

Montaż ekranów akustycznych

 

200

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "HALS" Halina Korzyńska
Kolonia Koplany 35,
16-061 Juchnowiec Kościelny

Podwykonawca Robót Budowlanych 

 

 

Budowa kanału technologicznego

 

201

 

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "REALUZ" Renata Andrysiewicz
ul. Łyżwiarska 72/2, 94-124 Łódź

Podwykonawca Robót Budowlanych 

 

 

Roboty brukarskie

 

202

 

 

Firma transportowa Adam Stańczak,
Ćwiklinek 9, 09-100 Płońsk

Usługodawca 

 

 

Usługi transportowe

 

203

 

 

Mech-Bud S.A Pachcin,
ul. Przemysłowa 15, 06-400 Ciechanów

Dostawca

 

 

Dostawa mieszanek betonowych

 

204

 

 

SAT Sp. z o.o.,
ul. Opolska 9, 55-200 Oława

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie szczelin dylatacyjnych wraz z fugowaniem na trasie głównej

 

205

 

 

FIRMA BORZYŃSKI Zygmunt Borzyński,
ul. Składowa 1A, 56-100 Wołów

Dostawca

 

 

Dostawa szpilek i drenek niwelacyjnych do betonu

 

206

 

 

Trzuskawica S.A.,
Sitkówka 24, 26-052 Nowiny

Dostawca

 

 

Dostawa wapna palonego mielonego CL 90Q

 

207

 

 

INFRAPAVE Sp. z o.o.,
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Wykonanie ścieków monolitycznych

 

208

 

 

Konsorcjum firm:
SAFEROAD RRS POLSKA Sp. z o. o. (Lider) ul. Wacława Balcerskiego 2, 80-299 Gdańsk,

oraz

STALPRODUKT S.A. (Partner)
ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia

Podwykonawca Robót Budowlanych

 

 

Dostawa i montaż barier ochronnych i kotew

 

209

 


Drogi i Mosty
Jan Kaczmarczyk,
ul. Kacice 76, 06-100 Pułtusk

Dostawca

 


Dostawa piasku płukanego 0/2

 

210

 


 Cement Polska Sp. z o. o.,
Walter Schmidt
ul. Legnicka 51-53, 54-203 Wrocław

Dostawca

 


Dostawa popiołu lotnego

 

211

 


TARCOPOL Sp. z o. o.,
ul. Składowa 16, 27-200 Starachowice

Podwykonawca Robót Budowlanych

 


Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego

 

212

 


Usługi Transportowe
Beata Kobyłecka,
Ciemniewo 79, 06-430 Sońsk

Usługodawca

 


Usługi transportowe

 

213

 


METRO
Rafał METERA,
Niecieplin 2A, 08-400 Garwolin

Usługodawca

 


Usługi transportowe

 

214

 


BARTKOP
Bartłomiej Szałkowski,
ul. Beama 31A, 05-420 Józefów

Usługodawca

 


Usługi transportowe

 

215

 


Mobilne usługi wulkanizacyjne
Kamil Pokojski,
Turowo 3/3, 13-124 Kozłowo 

Usługodawca

 


Usługi transportowe

 

216

 


KAMKO Krzysztof Osiński,
Beleń 14b, 98-161 Zapolice 

Podwykonawca Robót Budowlanych

 


Dostawa i wykonanie izolacji bitumicznej termozgrzewalnej

 

217

 


Firma Handlowo - Usługowa RC-TRANS
Cezary Rydzewski,
ul. Kłosowa 92, 10-818 Olsztyn 

Usługodawca

 


Usługi transportowe

 

218

 


Przedsiębiorstwo Sprzętowo - Transportowe
Jarczewska Hanna,
ul. Przemysłowa 15, 06-400 Pęchcin

Dostawca

 


Dostawa kruszywa łamanego naturalnego drobne 0/2mm

 

219

 

 

SAFEROAD GRAWIL Sp. z o. o.
ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek
Podwykonawca Robót Budowlanych

 


Wykonanie oznakowania poziomego

 

220

 

 

 AWBUD 
Andrzej Sadecki
Mała Wieś 22, 09-140 Raciąż
Usługodawca

 


Zmiana stawek transportowych

 

221

 

 

 STAL-BUD Sp. z o.o.
ul. Wiślańska 26, 43-430 Skoczów
Podwykonawca Robót Budowlanych

 


Prefabrykacja, dostawa i montaż balustrad mostowych

 

222

 

 

 HYDROTECC - ANG Sp. z o.o., ul. Kamionkowa 45, 03-812 Warszawa
Podwykonawca Robót Budowlanych

 


Zabezpieczenie antykorozyjne betonu oraz wykonanie nawierzchni z żywic

 

223

 

 

Konsorcjum:
NOWUM Michał Komsta ul. M.Smoluchowskiego 5, 20-474 Lublin,
oraz
MTM Nowum
Sp. z o.o.
Podwykonawca Robót Budowlanych

 


Kompleksowe dokończenie robót związanych z usunięciem kolizji gazowych wysokiego ciśnienia

 

224

 


DAVITRANS 
Dawid Szymański
Kryska 1A, 09-152 Naruszewo
Dalszy Usługodawca

 


Usługi transportowe

 

225

 


Nowicki Ireneusz, Nowicka Milena,
Kuklin 67, 06+513 Kuklin
Usługodawca

 


Wynajem lokalu

 

226

 


Chem-Gaz Sp. z o. o.,
ul. Pokoma 2, 00-199 Warszawa
Podwykonawca Robót Budowlanych

 


Budowa przyłącza gazowego MOP wraz z montażem zbiorników

 

227

 

 

Firma Usługowa KOPTECH
Krzysztof Czubak,
Nowe Grudze 13, 99-420 Łyszkowice
Usługodawca

 Usługi transportowe

 

228

 

 

OLTRA PIOTR OLSZEWSKI, Lipinki,
ul. Piaskowa 9 B, 05-200 Wołomin
Usługodawca

 


Usługi transportowe

 

229

 

 

HTI BP Sp. z o. o. Sp.k.,
ul. Wichrowa 28, 60-449 Poznań
Dostawca

 Dostawa pierścieni wyrównawczych wpustów kan. deszczowej

 

230

 


Budosprzęt Sp. z o.o.,
ul. Siemianowicka 105C, 41-902 Bytom
Dostawca

 


Dostawa sklejki szalunkowej

 

231

 


ADMAR Adam Adamowicz, Miętne,
ul. Garwolińska 64, 08-400 Gawolin
Usługodawca

 


Usługi transportowe

 

232

 


Usługi Transportowe i Handel
Zdzisław Dąbrowski,
ul. Zaściankowa 1A, 05-240 Tłuszcz 
Usługodawca

 


Usługi transportowe

 

233

 


 Przedsiębiorstwo Handlowe Export - Import Tomasz Prokopiuk,
Ustrzesz 13, 21-300 Radzyń 

Usługodawca

 


Usługi transportowe

 

234

 


DELMAR TRANS Marcin Delinga,
Kolonia Szczercowska 2A, 97-420 Szczerców
Usługodawca

 


Usługi transportowe

 

235

 


 Usługi Transportowe Beata Cegiełka,
ul. Karłowicza 6/16, 13-200 Działdowo
Usługodawca

 


Usługi transportowe

 

236

 


 Sklep spożywczo-przemysłowy.
Usługi budowlane, brukarskie.
Wynajem lokali
Tomasz Góralczyk
Centrum Rolno Ogrodnicze FARMER, Sinogóra 45, 09-303 Syberia
Usługodawca

 


Usługi transportowe

 

237

 


Usługi Transportowe Sp. z o. o, Sp. k.,
G.Ciepliński ,
ul. Wiejska 18 lok. 7A, 00-490 Warszawa
Usługodawca

 


Usługi transportowe

Script logo