Loga UE

/ Postęp robót

 

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe w ujęciu procentowym

 

06.03.2020r. Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla inwestycji pn.:"Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10)", na odcinku Napierki-Mława.

01.01.2021r.-31.01.2021r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • KD.6 km. 1+650 (MOP-II);
 • KD.39 km. 13+500;
 • Budowa wpustów – drogowych – km 0+000 – 13+800 T.G.

Zbiorniki retencyjne: 

 • ZR-6 km. 3+000;
 • ZR-14 km. 9+500;
 • ZR-15 km. 10+900;
 • ZR-19 Km. 13+516.

Roboty drogowe:

 • Roboty utrzymaniowe DK7;
 • Wykonanie wykopów na Trasie Głównej w lokalizacji 13+400;
 • Wykonanie wykopów na ZR-6;
 • Montaż barier ochronnych Węzeł Mława-Wschód;
 • Frezowanie nawierzchni w lokalizacji DW 544;
 • Wprowadzenie TOR na drodze wojewódzkiej nr 544 („baypas”), związanego z budową obiektu WD-13.3. 

Roboty mostowe: 

 • Obiekt WD-0.9 - demontaż deskowania ustroju nośnego; wykonanie wykopów pod mury oporowe P-1 i P-4.
 • Obiekt WD-3.7 - demontaż deskowania ustroju nośnego; wykonanie wykopów pod mury oporowe P-1.
 • Obiekt PP-4.5 - zbrojenie płyt przejściowych.
 • Obiekt WD-6.1 - prace przygotowawcze pod papę termozgrzewalną - płyta ustroju nośnego.
 • Obiekt PZD-7.5 - zasypka wykopów P-1, P-2 i P-3.
 • Obiekt WD-8.6 - zasypka inżynierska za podporą P-1.
 • Obiekt WS/PZS-10.9 - zasypka za podporą P-1 i P-2; drenaże za podporami P-1 i P-2.
 • Obiekt WD-11.5 -  wykonanie zasypek ław fundamentowych; montaż deskowania oczepu P-1 i P-3; montaż zbrojenia oczepu P-1 i P-3; betonowanie oczepu P-1.
 • Obiekt WD-13.3 - wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe podpór P-2 i P-3; montaż zbrojenia fundamentów P-2 i P-3; beton podkładowy pod ławy fundamentowe podpór P-2 i P-3.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 - demontaż deskowania ścian i stropu jezdni lewej; deskowanie ściany bocznej podpory P-2 JP; montaż zbrojenia skrzydła podpory P-1 JL; betonowanie skrzydła podpory P-1 i P-2 JP.
 

czw, 09/04/20

Archiwum z Postępu Robót

Script logo