Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2020-10-05 Obiekt WS/PZSp-13.8 - zbrojenie i deskowanie fundamentu skrzydełka P-1 L

1) 2020-10-05 Obiekt WS/PZSp-13.8 - zbrojenie i deskowanie fundamentu skrzydełka P-1 L

2) 2020-10-05 Wykop w km 11+500

2) 2020-10-05 Wykop w km 11+500

3) 2020-10-06 Wykopy w km 7+600

3) 2020-10-06 Wykopy w km 7+600

4) 2020-10-06 Nasyp w km 9+630

4) 2020-10-06 Nasyp w km 9+630

5) 2020-10-06 Obiekt WD-0.9 - podpora P-1

5) 2020-10-06 Obiekt WD-0.9 - podpora P-1

6) 2020-10-06 Obiekt WD-3.7 - podpora P-1

6) 2020-10-06 Obiekt WD-3.7 - podpora P-1

7) 2020-10-06 Obiekt WD-3.7 - zbrojenie i deskowanie oczepu P-3

7) 2020-10-06 Obiekt WD-3.7 - zbrojenie i deskowanie oczepu P-3

8) 2020-10-06 Obiekt PP-4.5 - zasypki ścian

8) 2020-10-06 Obiekt PP-4.5 - zasypki ścian

9) 2020-10-06 Obiekt PP-4.5 - zbrojenie wlotu

9) 2020-10-06 Obiekt PP-4.5 - zbrojenie wlotu

10) 2020-10-06 Obiekt WD-6.1 - widok na obiekt od strony P-1

10) 2020-10-06 Obiekt WD-6.1 - widok na obiekt od strony P-1

11) 2020-10-06 Obiekt WS/PZDp-9.4 - zasypki za przyczółkiem P-2

11) 2020-10-06 Obiekt WS/PZDp-9.4 - zasypki za przyczółkiem P-2

12) 2020-10-06 Obiekt WS/PZS-10.9 - zbrojenie płyty ustroju nośnego JL

12) 2020-10-06 Obiekt WS/PZS-10.9 - zbrojenie płyty ustroju nośnego JL

13) 2020-10-06 Obiekt WS/PZSp-13.8 - fundament skrzydełka P-1 P

13) 2020-10-06 Obiekt WS/PZSp-13.8 - fundament skrzydełka P-1 P

14) 2020-10-07 Obiekt WD-0.9 - konstrukcja wsporcza oczepu P-2

14) 2020-10-07 Obiekt WD-0.9 - konstrukcja wsporcza oczepu P-2

15) 2020-10-07 Obiekt WS/PZSp-13.8 - zbrojenie i deskowanie fundamentu skrzydełka P-2 L

15) 2020-10-07 Obiekt WS/PZSp-13.8 - zbrojenie i deskowanie fundamentu skrzydełka P-2 L

16) 2020-10-07 Zagęszczanie nasypu w km 3+800

16) 2020-10-07 Zagęszczanie nasypu w km 3+800

17) 2020-10-07 Stan istniejący w km 6+200 po obfitych opadach deszczu

17) 2020-10-07 Stan istniejący w km 6+200 po obfitych opadach deszczu

18) 2020-10-07 Nasyp DP przed obiektem WD-3.7 od strony wschodniej

18) 2020-10-07 Nasyp DP przed obiektem WD-3.7 od strony wschodniej

19) 2020-10-07 Nasyp DP na obiekt WD-3.7 od strony zachodniej

19) 2020-10-07 Nasyp DP na obiekt WD-3.7 od strony zachodniej

20) 2020-10-07 Zabezpieczenie skrajni obiektu WD-3.7

20) 2020-10-07 Zabezpieczenie skrajni obiektu WD-3.7

21) 2020-10-07 Stan istniejący po obfitych opadach deszczu w obrębie obiektu WD-6.1

21) 2020-10-07 Stan istniejący po obfitych opadach deszczu w obrębie obiektu WD-6.1

22) 2020-10-09 Stan istniejący na wymianie gruntu przed obiektem WS-13

22) 2020-10-09 Stan istniejący na wymianie gruntu przed obiektem WS-13

23) 2020-10-09 Wymiana gruntu na TG przed obiektem WS-13

23) 2020-10-09 Wymiana gruntu na TG przed obiektem WS-13

24) 2020-10-12 Obiekt WS/PZDp-9.4 - zbrojenie i deskowanie płyty ustroju niosącego JL

24) 2020-10-12 Obiekt WS/PZDp-9.4 - zbrojenie i deskowanie płyty ustroju niosącego JL

25) 2020-10-12 Obiekt WS/PZSp-13.8 - zbrojenie i deskowanie fundamentu skrzydełka P-2 P

25) 2020-10-12 Obiekt WS/PZSp-13.8 - zbrojenie i deskowanie fundamentu skrzydełka P-2 P

26) 2020-10-12 Obiekt WS/PZSp-13.8 - zbrojenie i deskowanie fundamentu skrzydełka P-2 P

26) 2020-10-12 Obiekt WS/PZSp-13.8 - zbrojenie i deskowanie fundamentu skrzydełka P-2 P

27) 2020-10-13 Obiekt WD-0.9 - podpora P-3

27) 2020-10-13 Obiekt WD-0.9 - podpora P-3

28) 2020-10-13 Obiekt WD-0.9 - podparcie deskowania poprzecznicy P-2

28) 2020-10-13 Obiekt WD-0.9 - podparcie deskowania poprzecznicy P-2

29) 2020-10-13 Obiekt PP-3.2 - izolacja cienka płyty zespalającej

29) 2020-10-13 Obiekt PP-3.2 - izolacja cienka płyty zespalającej

30) 2020-10-13 Obiekt WD-3.7 - montaż podparcia deskowania ustroju niosącego

30) 2020-10-13 Obiekt WD-3.7 - montaż podparcia deskowania ustroju niosącego

31) 2020-10-13 Obiekt PP-4.5 - deskowanie i zbrojenie wylotu

31) 2020-10-13 Obiekt PP-4.5 - deskowanie i zbrojenie wylotu

32) 2020-10-13 Obiekt PP-4.5 - deskowanie i zbrojenie wylotu

32) 2020-10-13 Obiekt PP-4.5 - deskowanie i zbrojenie wylotu

33) 2020-10-13 Obiekt PP-4.5 - zasypki dolnej części ścian

33) 2020-10-13 Obiekt PP-4.5 - zasypki dolnej części ścian

34) 2020-10-13 Obiekt WD-8.6 - montaż podparcia deskowania ustroju niosącego

34) 2020-10-13 Obiekt WD-8.6 - montaż podparcia deskowania ustroju niosącego

35) 2020-10-13 Nasyp drogi powiatowej DP 2305W w miejscu włączenia w DK7 po zachodniej stronie nowej trasy S7

35) 2020-10-13 Nasyp drogi powiatowej DP 2305W w miejscu włączenia w DK7 po zachodniej stronie nowej trasy S7

36) 2020-10-13 Zagęszczanie nasypu drogi powiatowej DP 2305W w obrębie Węzła Mława Północ

36) 2020-10-13 Zagęszczanie nasypu drogi powiatowej DP 2305W w obrębie Węzła Mława Północ

37) 2020-10-13 Nasyp drogi powiatowej na obiekt WD-6.1

37) 2020-10-13 Nasyp drogi powiatowej na obiekt WD-6.1

38) 2020-10-13 Tymczasowa Organizacja Ruchu przy obiekcie WD-3.7 na DK7

38) 2020-10-13 Tymczasowa Organizacja Ruchu przy obiekcie WD-3.7 na DK7

39) 2020-10-13 TG po zejściu ze śladu istniejącej DK7

39) 2020-10-13 TG po zejściu ze śladu istniejącej DK7

40) 2020-10-13 Stan istniejący w km ok. 3+500 JL, zjazd na działkę Rolnika do likwidacji

40) 2020-10-13 Stan istniejący w km ok. 3+500 JL, zjazd na działkę Rolnika do likwidacji

41) 2020-10-13 TG w km 4+400 - widok w stronę Warszawy. Podbudowy pomocnicze na obu jezdniach.

41) 2020-10-13 TG w km 4+400 - widok w stronę Warszawy. Podbudowy pomocnicze na obu jezdniach.

42) 2020-10-13 TG w km 5+900. Podbudowy pomocnicze na obu jezdniach.

42) 2020-10-13 TG w km 5+900. Podbudowy pomocnicze na obu jezdniach.

43) 2020-10-13 TG w km 6+300 przecinająca drogę gminną. Podłoża wykopów

43) 2020-10-13 TG w km 6+300 przecinająca drogę gminną. Podłoża wykopów

44) 2020-10-13 Stan istniejący w km  8+600. Materiał z wymiany gruntów 8+800

44) 2020-10-13 Stan istniejący w km 8+600. Materiał z wymiany gruntów 8+800

45) 2020-10-16 - Obiekt WS/PZDp-9.4 - Powierzchnia płyty ustroju nośnego JL

45) 2020-10-16 - Obiekt WS/PZDp-9.4 - Powierzchnia płyty ustroju nośnego JL

46) 2020-10-16 Obiekt WS/PZDp-9.4 - Zbrojenie płyty ustroju nośnego JP

46) 2020-10-16 Obiekt WS/PZDp-9.4 - Zbrojenie płyty ustroju nośnego JP

47) 2020-10-16 Stan istniejący - MOP-1 Pepłowo

47) 2020-10-16 Stan istniejący - MOP-1 Pepłowo

48) 2020-10-16 Stan istniejący MOP-1, naprzeciw MOP-2

48) 2020-10-16 Stan istniejący MOP-1, naprzeciw MOP-2

49) 2020-10-16 Fundamenty budynku MOP-2 Pepłowo

49) 2020-10-16 Fundamenty budynku MOP-2 Pepłowo

50) 2020-10-16 Budowa zbiornika ZR-3, przed MOP-em 2 Pepłowo

50) 2020-10-16 Budowa zbiornika ZR-3, przed MOP-em 2 Pepłowo

51) 2020-10-16 Wykonywanie nasypu drogi DA1, na tyłach MOP-u 2 Pepłowo

51) 2020-10-16 Wykonywanie nasypu drogi DA1, na tyłach MOP-u 2 Pepłowo

52) 2020-10-16 Warstwa mrozoochrona na jezdni prawej TG w km 1+000, w tle obiekt WD-0.9

52) 2020-10-16 Warstwa mrozoochrona na jezdni prawej TG w km 1+000, w tle obiekt WD-0.9

53) 2020-10-16 Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej w km ok. 1+000

53) 2020-10-16 Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej w km ok. 1+000

54) 2020-10-16 Stan istniejący po obfitych opadach deszczu w km 1+700 JP

54) 2020-10-16 Stan istniejący po obfitych opadach deszczu w km 1+700 JP

55) 2020-10-16 TG w km 1+700 JP. Warstwa kruszywa łamanego podbudowy zasadniczej na podbudowie pomocniczej C5/6

55) 2020-10-16 TG w km 1+700 JP. Warstwa kruszywa łamanego podbudowy zasadniczej na podbudowie pomocniczej C5/6

56) 2020-10-16 Zagęszczanie warstwy nr 1 pod GWN w km 3+900; w tle obiekt WD-3.7.

56) 2020-10-16 Zagęszczanie warstwy nr 1 pod GWN w km 3+900; w tle obiekt WD-3.7.

57) 2020-10-19 - Obiekt WD-3.7 - montaż konstrukcji wsporczej deskowania ustroju nośnego

57) 2020-10-19 - Obiekt WD-3.7 - montaż konstrukcji wsporczej deskowania ustroju nośnego

58) 2020-10-19 - Obiekt PP-4.5 - zbrojenie wlotu

58) 2020-10-19 - Obiekt PP-4.5 - zbrojenie wlotu

59) 2020-10-19 - Obiekt PP-4.5 - wylot

59) 2020-10-19 - Obiekt PP-4.5 - wylot

60) 2020-10-19 - Obiekt WD-6.1 - widok na obiekt

60) 2020-10-19 - Obiekt WD-6.1 - widok na obiekt

61) 2020-10-19 - Obiekt WD-8.6 - montaż konstrukcji wsporczej deskowania ustroju nośnego

61) 2020-10-19 - Obiekt WD-8.6 - montaż konstrukcji wsporczej deskowania ustroju nośnego

62) 2020-10-19 - Obiekt WS/PZDp-9.4 - widok na podporę P-2

62) 2020-10-19 - Obiekt WS/PZDp-9.4 - widok na podporę P-2

63) 2020-10-19 - Obiekt WS-9.6 - widok na obiekt

63) 2020-10-19 - Obiekt WS-9.6 - widok na obiekt

64) 2020-10-19 - Obiekt WS/PZS-10.9 - widok na podporę P-1

64) 2020-10-19 - Obiekt WS/PZS-10.9 - widok na podporę P-1

65) 2020-10-19 - Obiekt WD-11.5 - wykop pod fundamenty wiaduktu

65) 2020-10-19 - Obiekt WD-11.5 - wykop pod fundamenty wiaduktu

66) 2020-10-19 - Obiekt WS/PZp-13.0 - deskowanie skrzydełka P-1 JL

66) 2020-10-19 - Obiekt WS/PZp-13.0 - deskowanie skrzydełka P-1 JL

67) 2020-10-20 - Obiekt PP-3.2 - izolacja termozgrzewalna na obiekcie

67) 2020-10-20 - Obiekt PP-3.2 - izolacja termozgrzewalna na obiekcie

68) 2020-10-20 - Obiekt WD-8.6 - beton podkładowy pod fundament P-2

68) 2020-10-20 - Obiekt WD-8.6 - beton podkładowy pod fundament P-2

69) 2020-10-20 Kontrola zagęszczenia kanalizacji deszczowej na MOP-1 Pepłowo

69) 2020-10-20 Kontrola zagęszczenia kanalizacji deszczowej na MOP-1 Pepłowo

70) 2020-10-20 Przepust na DS1 na tyłach MOP-1 Pepłowo

70) 2020-10-20 Przepust na DS1 na tyłach MOP-1 Pepłowo

71) 2020-10-20 Zagęszczanie wykopów kanalizacji deszczowej MOP-1 Pepłowo

71) 2020-10-20 Zagęszczanie wykopów kanalizacji deszczowej MOP-1 Pepłowo

72) 2020-10-20 TG w km 1+500P - Konstrukcja jezdni

72) 2020-10-20 TG w km 1+500P - Konstrukcja jezdni

73) 2020-10-23 Zbiornik ZR-12

73) 2020-10-23 Zbiornik ZR-12

74) 2020-10-23 Rozmycia po deszczu na przepuście GRP w km 9+045

74) 2020-10-23 Rozmycia po deszczu na przepuście GRP w km 9+045

75) 2020-10-23 Wymiana gruntów w km 9+900

75) 2020-10-23 Wymiana gruntów w km 9+900

76) 2020-10-23 Brzeg/końcówka wymiany gruntu w km 9+900 - początek gruntu piaszczystego

76) 2020-10-23 Brzeg/końcówka wymiany gruntu w km 9+900 - początek gruntu piaszczystego

77) 2020-10-23 Nasyp za obiektem WS-9.6

77) 2020-10-23 Nasyp za obiektem WS-9.6

78) 2020-10-23 Nasyp za obiektem WS-9.6

78) 2020-10-23 Nasyp za obiektem WS-9.6

79) 2020-10-23 Obiekt WS/PZS-10.9 - beton płyty ustroju nośnego JP

79) 2020-10-23 Obiekt WS/PZS-10.9 - beton płyty ustroju nośnego JP

80) 2020-10-23 Obiekt WS/PZS-10.9 - zbrojenie płyty ustroju nośnego JL

80) 2020-10-23 Obiekt WS/PZS-10.9 - zbrojenie płyty ustroju nośnego JL

81) 2020-10-23 Obiekt WD-11.5 - zbrojenie i deskowanie fundamentu P-1

81) 2020-10-23 Obiekt WD-11.5 - zbrojenie i deskowanie fundamentu P-1

82) 2020-10-23 Obiekt WD-11.5 - zbrojenie fundamentu P-2

82) 2020-10-23 Obiekt WD-11.5 - zbrojenie fundamentu P-2

83) 2020-10-23 Obiekt WS/PZp-13.0 - beton skrzydła P-1 L

83) 2020-10-23 Obiekt WS/PZp-13.0 - beton skrzydła P-1 L

84) 2020-10-23 Obiekt WS/PZp-13.0 - beton skrzydła P-2 L

84) 2020-10-23 Obiekt WS/PZp-13.0 - beton skrzydła P-2 L

85) 2020-10-23 Obiekt WS/PZp-13.0 - zbrojenie skrzydła P-2 P

85) 2020-10-23 Obiekt WS/PZp-13.0 - zbrojenie skrzydła P-2 P

86) 2020-10-23 Obiekt WS/PZSp-13.8 - izolacja pionowych powierzchni fundamentów

86) 2020-10-23 Obiekt WS/PZSp-13.8 - izolacja pionowych powierzchni fundamentów

87) 2020-10-23 Obiekt WS/PZSp-13.8 - zasypki przestrzeni pomiędzy fundamentami

87) 2020-10-23 Obiekt WS/PZSp-13.8 - zasypki przestrzeni pomiędzy fundamentami

88) 2020-10-26 Podłoże w wykopie w km 6+300

88) 2020-10-26 Podłoże w wykopie w km 6+300

89) 2020-10-26 Podłoże wykopu w km 6 +300 zgłoszone do badań kontrolnych Zamawiającemu

89) 2020-10-26 Podłoże wykopu w km 6 +300 zgłoszone do badań kontrolnych Zamawiającemu

90) 2020-10-26 Nasyp w km 9+620, warstwa 5-ta

90) 2020-10-26 Nasyp w km 9+620, warstwa 5-ta

91) 2020-10-26 Badanie WT-LD w km 9+620

91) 2020-10-26 Badanie WT-LD w km 9+620

92) 2020-10-26 Obiekt WD-0.9 - podpora P-2 z zabetonowaną poprzecznicą - etap I

92) 2020-10-26 Obiekt WD-0.9 - podpora P-2 z zabetonowaną poprzecznicą - etap I

93) 2020-10-26 Obiekt PZD-7.5 - wykop pod fundament P-1

93) 2020-10-26 Obiekt PZD-7.5 - wykop pod fundament P-1

94) 2020-10-26 Obiekt PZD-7.5 - wykop pod fundament P-3

94) 2020-10-26 Obiekt PZD-7.5 - wykop pod fundament P-3

95) 2020-10-26 Obiekt WD-8.6 - konstrukcja wsporcza deskowania ustroju nośnego P-1 - P-2

95) 2020-10-26 Obiekt WD-8.6 - konstrukcja wsporcza deskowania ustroju nośnego P-1 - P-2

96) 2020-10-28 Obiekt WD-11.5 - beton fundamentu P-2

96) 2020-10-28 Obiekt WD-11.5 - beton fundamentu P-2

97) 2020-10-28 Badanie nośności podłoża przez laboratorium Zamawiającego w km 6+300P

97) 2020-10-28 Badanie nośności podłoża przez laboratorium Zamawiającego w km 6+300P

98) 2020-10-28 Badanie WTLD nośności podłoża w km  6+360L

98) 2020-10-28 Badanie WTLD nośności podłoża w km 6+360L

99) 2020-10-28 Nasyp w km  6+500

99) 2020-10-28 Nasyp w km 6+500

100) 2020-10-28 Nasyp w km 13+900 - badanie nośności warstwy II

100) 2020-10-28 Nasyp w km 13+900 - badanie nośności warstwy II

101) 2020-10-30 Obiekt WD-0.9 -  zbrojenie poprzecznicy nad P-3

101) 2020-10-30 Obiekt WD-0.9 - zbrojenie poprzecznicy nad P-3

102) 2020-10-30 Obiekt PZD-7.5 - zbrojenie fundamentu P-1

102) 2020-10-30 Obiekt PZD-7.5 - zbrojenie fundamentu P-1

103) 2020-10-30 Obiekt WS/PZS-10.9 - płyta ustroju niosącego JL

103) 2020-10-30 Obiekt WS/PZS-10.9 - płyta ustroju niosącego JL

104) 2020-10-30 Obiekt WS/PZp-13.0 - przestrzeń pod obiektem

104) 2020-10-30 Obiekt WS/PZp-13.0 - przestrzeń pod obiektem

Script logo