Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2020-09-01 Badanie nośności VSS przez Zamawiającego w km 2+700

1) 2020-09-01 Badanie nośności VSS przez Zamawiającego w km 2+700

2) 2020-09-01 Budowa nasypów na jezdni prawej trasy głównej w lok. ok. 1+800 i na drodze serwisowej DS-1

2) 2020-09-01 Budowa nasypów na jezdni prawej trasy głównej w lok. ok. 1+800 i na drodze serwisowej DS-1

3) 2020-09-01 Budowa nasypów na jezdni prawej trasy głównej w lok. ok. 2+200 i na drodze serwisowej DS-1

3) 2020-09-01 Budowa nasypów na jezdni prawej trasy głównej w lok. ok. 2+200 i na drodze serwisowej DS-1

4) 2020-09-01 Nasyp w km 2+800, stan istniejący

4) 2020-09-01 Nasyp w km 2+800, stan istniejący

5) 2020-09-01 Obiekt  PP-4.5 - montaż prefabrykatów

5) 2020-09-01 Obiekt PP-4.5 - montaż prefabrykatów

6) 2020-09-01 Obiekt WD-0.9 - montaż podparcia oczepów P-4

6) 2020-09-01 Obiekt WD-0.9 - montaż podparcia oczepów P-4

7) 2020-09-01 Obiekt WD-3.7 - słupy podpory P-1

7) 2020-09-01 Obiekt WD-3.7 - słupy podpory P-1

8) 2020-09-01 Prace związane z budową przepustów na DA-1

8) 2020-09-01 Prace związane z budową przepustów na DA-1

9) 2020-09-01 Przepust Nr 16 na DA-1

9) 2020-09-01 Przepust Nr 16 na DA-1

10) 2020-09-01 Warstwa nasypu w km  4+400

10) 2020-09-01 Warstwa nasypu w km 4+400

11) 2020-09-02 Obiekt PP-4.5 - montaż prefabrykatów

11) 2020-09-02 Obiekt PP-4.5 - montaż prefabrykatów

12) 2020-09-02 Obiekt PP-4.5 - montaż prefabrykatów

12) 2020-09-02 Obiekt PP-4.5 - montaż prefabrykatów

13) 2020-09-02 Obiekt PZM-1.1 - zbrojenie płyty przejściowej str. PD

13) 2020-09-02 Obiekt PZM-1.1 - zbrojenie płyty przejściowej str. PD

14) 2020-09-02 Obiekt PZM-1.1 - zbrojenie płyty przejściowej str. PN

14) 2020-09-02 Obiekt PZM-1.1 - zbrojenie płyty przejściowej str. PN

15) 2020-09-02 Obiekt PZMp-0.3 - montaż zbrojenia płyty przejściowej

15) 2020-09-02 Obiekt PZMp-0.3 - montaż zbrojenia płyty przejściowej

16) 2020-09-02 Obiekt WS_PZp-13.0 - zbrojenie i deskowanie ławy fundamentowej skrzydełka P-1 L

16) 2020-09-02 Obiekt WS_PZp-13.0 - zbrojenie i deskowanie ławy fundamentowej skrzydełka P-1 L

17) 2020-09-04 Nasyp z gruntu ulepszonego spoiwem km 13+900

17) 2020-09-04 Nasyp z gruntu ulepszonego spoiwem km 13+900

18) 2020-09-04 Nasyp z gruntu ulepszonego spoiwem km 13+900

18) 2020-09-04 Nasyp z gruntu ulepszonego spoiwem km 13+900

19) 2020-09-04 Wiadukt WD-6.1

19) 2020-09-04 Wiadukt WD-6.1

20) 2020-09-04 Wykopy w km 7+800

20) 2020-09-04 Wykopy w km 7+800

21) 2020-09-04 Obiekt WS-9.6

21) 2020-09-04 Obiekt WS-9.6

22) 2020-09-04 Warstwa mrozoochronna w km 5+600

22) 2020-09-04 Warstwa mrozoochronna w km 5+600

23) 2020-09-04 Droga DS9 podbudowa KŁSM

23) 2020-09-04 Droga DS9 podbudowa KŁSM

24) 2020-09-07 Obiekt  WS_PZS-10.9 - przygotowanie placu dla dźwigu

24) 2020-09-07 Obiekt WS_PZS-10.9 - przygotowanie placu dla dźwigu

25) 2020-09-07 Obiekt PZMp-0.3 - płyta przejściowa od strony północnej

25) 2020-09-07 Obiekt PZMp-0.3 - płyta przejściowa od strony północnej

26) 2020-09-07 Obiekt PZMp-2.6 - izolacja cienka płyty zespalającej i płyt przejściowych

26) 2020-09-07 Obiekt PZMp-2.6 - izolacja cienka płyty zespalającej i płyt przejściowych

27) 2020-09-07 Obiekt WS/PZDp-9.4 - przygotowywanie poprzecznicy P2 do montażu belek prefabrykowanych

27) 2020-09-07 Obiekt WS/PZDp-9.4 - przygotowywanie poprzecznicy P2 do montażu belek prefabrykowanych

28) 2020-09-07 Obiekt WS/PZp-13.0 - zbrojenie fundamentu skrzydełka P-1 P

28) 2020-09-07 Obiekt WS/PZp-13.0 - zbrojenie fundamentu skrzydełka P-1 P

29) 2020-09-07 Obiekt WS-9.6 - widok na obiekt

29) 2020-09-07 Obiekt WS-9.6 - widok na obiekt

30) 2020-09-08 Nasyp w km 9+700, widok w stronę północną

30) 2020-09-08 Nasyp w km 9+700, widok w stronę północną

31) 2020-09-08 Nasyp w km 9+900, widok w stronę południową

31) 2020-09-08 Nasyp w km 9+900, widok w stronę południową

32) 2020-09-08 Nasyp w km 13+900, widok w stronę północną

32) 2020-09-08 Nasyp w km 13+900, widok w stronę północną

33) 2020-09-08 Obiekt PZMp-6.5 - zbrojenie płyt przejściowych

33) 2020-09-08 Obiekt PZMp-6.5 - zbrojenie płyt przejściowych

34) 2020-09-08 Podłoże TG w km  6+100

34) 2020-09-08 Podłoże TG w km 6+100

35) 2020-09-09 Warstwa mrozoochrona 0+500P

35) 2020-09-09 Warstwa mrozoochrona 0+500P

36) 2020-09-09 Budowa nasypu w km  3+400

36) 2020-09-09 Budowa nasypu w km 3+400

37) 2020-09-09 Budowa nasypu w km 3+000

37) 2020-09-09 Budowa nasypu w km 3+000

38) 2020-09-09 Obiekt WS/PZDp-9.4 - belki prefabrykowane JL i JP

38) 2020-09-09 Obiekt WS/PZDp-9.4 - belki prefabrykowane JL i JP

39) 2020-09-09 Obiekt WS/PZp-13.0 - zbrojenie i deskowanie płyty fundamentowej JP

39) 2020-09-09 Obiekt WS/PZp-13.0 - zbrojenie i deskowanie płyty fundamentowej JP

40) 2020-09-14 Warstwa mrozoochrona w km 0+450P

40) 2020-09-14 Warstwa mrozoochrona w km 0+450P

41) 2020-09-14 Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej w km 0+500P

41) 2020-09-14 Zagęszczanie warstwy mrozoochronnej w km 0+500P

42) 2020-09-14 Podłoże wykopu w km 0+700P

42) 2020-09-14 Podłoże wykopu w km 0+700P

43) 2020-09-14 Budowa nasypu w km 3+300P

43) 2020-09-14 Budowa nasypu w km 3+300P

44) 2020-09-14 Budowa nasypu w km 3+500P

44) 2020-09-14 Budowa nasypu w km 3+500P

45) 2020-09-14 Roboty ziemne w km 6+300.

45) 2020-09-14 Roboty ziemne w km 6+300.

46) 2020-09-14 Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6 w km 5+900L

46) 2020-09-14 Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6 w km 5+900L

47) 2020-09-14 Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6 w km 5+900L

47) 2020-09-14 Wykonywanie podbudowy pomocniczej C5/6 w km 5+900L

48) 2020-09-14 Obiekt WD-6.1, widok od strony północno-zachodniej

48) 2020-09-14 Obiekt WD-6.1, widok od strony północno-zachodniej

49) 2020-09-14 Obiekt WD- 6.1  widok od strony północno-zachodniej

49) 2020-09-14 Obiekt WD- 6.1 widok od strony północno-zachodniej

50) 2020-09-14 Stan istniejący w obrębie obiektu WD-6.1

50) 2020-09-14 Stan istniejący w obrębie obiektu WD-6.1

51) 2020-09-14 Obiekt PZMp-6.5 - zbrojenie płyty przejściowej

51) 2020-09-14 Obiekt PZMp-6.5 - zbrojenie płyty przejściowej

52) 2020-09-14 Obiekt WD-0.9 - montaż zbrojenia oczepu P-4

52) 2020-09-14 Obiekt WD-0.9 - montaż zbrojenia oczepu P-4

53) 2020-09-14 Obiekt WD-8.6 - montaż konstrukcji wsporczej deskowania oczepu P-3

53) 2020-09-14 Obiekt WD-8.6 - montaż konstrukcji wsporczej deskowania oczepu P-3

54) 2020-09-14 Obiekt WS/PZDp-9.4 - izolowanie ścian i skrzydeł przyczółka P-1

54) 2020-09-14 Obiekt WS/PZDp-9.4 - izolowanie ścian i skrzydeł przyczółka P-1

55) 2020-09-14 Obiekt WS/PZp-13.0 - beton płyty fundamentowej JP

55) 2020-09-14 Obiekt WS/PZp-13.0 - beton płyty fundamentowej JP

56) 2020-09-14 Obiekt WS/PZSp-13.8 - zbrojenie ławy fundamentowej P-1 P

56) 2020-09-14 Obiekt WS/PZSp-13.8 - zbrojenie ławy fundamentowej P-1 P

57) 2020-09-15 Obiekt PZM-1.1 - izolacja płyty zespalającej przepustu

57) 2020-09-15 Obiekt PZM-1.1 - izolacja płyty zespalającej przepustu

58) 2020-09-16 Obiekt WD-0.9 - montaż deskowania oczepu P-1

58) 2020-09-16 Obiekt WD-0.9 - montaż deskowania oczepu P-1

59) 2020-09-16 Obiekt WS/PZS-10.9 - deskowanie skrzydła P-2 P

59) 2020-09-16 Obiekt WS/PZS-10.9 - deskowanie skrzydła P-2 P

60) 2020-09-16 Obiekt WS/PZS-10.9 - transport belek typu T

60) 2020-09-16 Obiekt WS/PZS-10.9 - transport belek typu T

61) 2020-09-18 Obiekt PZMp-0.3 - izolacja gruba na płycie zespalającej

61) 2020-09-18 Obiekt PZMp-0.3 - izolacja gruba na płycie zespalającej

62) 2020-09-21 Obiekt PP-4.5 - zbrojenie płyty przejściowej

62) 2020-09-21 Obiekt PP-4.5 - zbrojenie płyty przejściowej

63) 2020-09-23 Obiekt WD-6.1 - mur oporowy P-1

63) 2020-09-23 Obiekt WD-6.1 - mur oporowy P-1

64) 2020-09-23 Obiekt WD-6.1 - mur oporowy P-3

64) 2020-09-23 Obiekt WD-6.1 - mur oporowy P-3

65) 2020-09-21 Obiekt PZMp-6.5 - płyty przejściowe JL

65) 2020-09-21 Obiekt PZMp-6.5 - płyty przejściowe JL

66) 2020-09-18 Obiekt WS/PZS-10.9 - zamontowane belki prefabrykowane typu T

66) 2020-09-18 Obiekt WS/PZS-10.9 - zamontowane belki prefabrykowane typu T

67) 2020-09-21 Obiekt WS/PZp-13.0 - fundament skrzydełka P-2 P

67) 2020-09-21 Obiekt WS/PZp-13.0 - fundament skrzydełka P-2 P

68) 2020-09-21 Obiekt WS/PZSp-13.8 - deskowanie fundamentu P-1 P

68) 2020-09-21 Obiekt WS/PZSp-13.8 - deskowanie fundamentu P-1 P

69) 2020-09-21 Obiekt WS/PZSp-13.8 - zbrojenie fundamentu P-1 L

69) 2020-09-21 Obiekt WS/PZSp-13.8 - zbrojenie fundamentu P-1 L

70) 2020-09-23 Obiekt WD-8.6 - izolacja cienka na fundamencie i słupach

70) 2020-09-23 Obiekt WD-8.6 - izolacja cienka na fundamencie i słupach

71) 2020-09-23 Obiekt WD-8.6 - podparcie deskowania oczepu P-1

71) 2020-09-23 Obiekt WD-8.6 - podparcie deskowania oczepu P-1

72) 2020-09-23 Obiekt WD-8.6 - podparcie deskowania oczepu P-3

72) 2020-09-23 Obiekt WD-8.6 - podparcie deskowania oczepu P-3

73) 2020-09-23 Obiekt WS/PZSp-13.8 - beton fundamentu P-1 P

73) 2020-09-23 Obiekt WS/PZSp-13.8 - beton fundamentu P-1 P

74) 2020-09-23 Obiekt WS/PZSp-13.8 - deskowanie fundamentu P-1 L

74) 2020-09-23 Obiekt WS/PZSp-13.8 - deskowanie fundamentu P-1 L

75) 2020-09-23 Budowa nasypu w km 9+200

75) 2020-09-23 Budowa nasypu w km 9+200

76) 2020-09-23 Grunt nienośny z wymiany w km 8+900

76) 2020-09-23 Grunt nienośny z wymiany w km 8+900

77) 2020-09-23 Nasyp na DA1 w km 0+400L

77) 2020-09-23 Nasyp na DA1 w km 0+400L

78) 2020-09-23 Pielęgnacja podbudowy pomocniczej C5/6 w km 4+800P

78) 2020-09-23 Pielęgnacja podbudowy pomocniczej C5/6 w km 4+800P

79) 2020-09-23 Pielęgnacja warstwy podbudowy w km 4+900P

79) 2020-09-23 Pielęgnacja warstwy podbudowy w km 4+900P

80) 2020-09-23 Roboty ziemne w km 3+000P

80) 2020-09-23 Roboty ziemne w km 3+000P

81) 2020-09-23 Stan istniejący w km 1+800P, warstwa odsączającą

81) 2020-09-23 Stan istniejący w km 1+800P, warstwa odsączającą

82) 2020-09-23 Warstwa mrozoochrona w km 0+440P

82) 2020-09-23 Warstwa mrozoochrona w km 0+440P

83) 2020-09-23 Warstwy konstrukcyjne w km 4+400L

83) 2020-09-23 Warstwy konstrukcyjne w km 4+400L

84) 2020-09-23 Wykonywanie warstwy podbudowy pomocniczej z C5/6 w km 0+700P

84) 2020-09-23 Wykonywanie warstwy podbudowy pomocniczej z C5/6 w km 0+700P

85) 2020-09-23 Wykop w km 7+700

85) 2020-09-23 Wykop w km 7+700

86) 2020-09-23 Wymiana gruntu w km 8+900

86) 2020-09-23 Wymiana gruntu w km 8+900

87) 2020-09-23 Wymiana gruntu w km 13+000

87) 2020-09-23 Wymiana gruntu w km 13+000

88) 2020-09-25 PP-3.2 Zbrojenie płyty przejściowej JP

88) 2020-09-25 PP-3.2 Zbrojenie płyty przejściowej JP

89) 2020-09-25 WD-0.9 Oczep i skrzydełka P1

89) 2020-09-25 WD-0.9 Oczep i skrzydełka P1

90) 2020-09-25 WD-8.6 Zbrojenie oczepu P1

90) 2020-09-25 WD-8.6 Zbrojenie oczepu P1

91) 2020-09-25 WD-8.6 Zbrojenie oczepu P3

91) 2020-09-25 WD-8.6 Zbrojenie oczepu P3

92) 2020-09-25 WS_PZp-13.0 Izolacja cienka płyty dennej

92) 2020-09-25 WS_PZp-13.0 Izolacja cienka płyty dennej

93) 2020-09-25 WS_PZSp-13.8 Beton fundamentu P1L

93) 2020-09-25 WS_PZSp-13.8 Beton fundamentu P1L

94) 2020-09-25 WS_PZSp-13.8 Zbrojenie fundamentu skrzydełka P1P

94) 2020-09-25 WS_PZSp-13.8 Zbrojenie fundamentu skrzydełka P1P

95) 2020-09-25 WS_PZSp-13.8 Zbrojenie i deskowanie fundamentu P2L

95) 2020-09-25 WS_PZSp-13.8 Zbrojenie i deskowanie fundamentu P2L

96) 2020-09-28 PP-4.5 Izolacja cienka dolnej części ścian

96) 2020-09-28 PP-4.5 Izolacja cienka dolnej części ścian

97) 2020-09-28 Miejsce styku nasypów odcinków 13+968. Napierki - Mława bez GWN-u.

97) 2020-09-28 Miejsce styku nasypów odcinków 13+968. Napierki - Mława bez GWN-u.

98) 2020-09-28  Nasyp w lok. 13+800

98) 2020-09-28 Nasyp w lok. 13+800

99) 2020-09-28 Wykopy w lok. 11+400

99) 2020-09-28 Wykopy w lok. 11+400

100) 2020-09-28 Wykopy w lok. 11+600

100) 2020-09-28 Wykopy w lok. 11+600

101) 2020-29-28 Wykopy w lok. 13+100. Zabezpieczenia słupów i trakcji energetycznej.

101) 2020-29-28 Wykopy w lok. 13+100. Zabezpieczenia słupów i trakcji energetycznej.

102) 2020-09-28 Wykopy w lok. 13+200

102) 2020-09-28 Wykopy w lok. 13+200

103) 2020-09-28 Wymiana gruntów w lok. 13+000

103) 2020-09-28 Wymiana gruntów w lok. 13+000

104) 2020-09-29 WD-3.7 Zbrojenie oczepu i skrzydełek P1

104) 2020-09-29 WD-3.7 Zbrojenie oczepu i skrzydełek P1

105) 2020-09-29 WS_PZDp-9.4 Zasypki za przyczółkiem P2

105) 2020-09-29 WS_PZDp-9.4 Zasypki za przyczółkiem P2

106) 2020-09-29 WS_PZS-10.9 Skrzydełko P2P

106) 2020-09-29 WS_PZS-10.9 Skrzydełko P2P

107) 2020-09-29 WS_PZSp-13.8 Zbrojenie korpusu P1P

107) 2020-09-29 WS_PZSp-13.8 Zbrojenie korpusu P1P

Script logo