Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2020-08-03 Obiekt PP-4.5 deskowanie i zbrojenie płyty dennej wylotu

1) 2020-08-03 Obiekt PP-4.5 deskowanie i zbrojenie płyty dennej wylotu

2) 2020-08-03 Zasypka przepustu P-3

2) 2020-08-03 Zasypka przepustu P-3

3) 2020-08-04 Obiekt PP-3.2 - izolacja powłokowa ścian

3) 2020-08-04 Obiekt PP-3.2 - izolacja powłokowa ścian

4) 2020-08-04 Obiekt PP-3.2 - zbrojenie skrzydełek wlotu JP

4) 2020-08-04 Obiekt PP-3.2 - zbrojenie skrzydełek wlotu JP

5) 3020-08-04 Obiekt PP-4.5 - beton płyty dennej wlotu

5) 3020-08-04 Obiekt PP-4.5 - beton płyty dennej wlotu

6) 2020-08-04 Obiekt PZM-1.1 - zbrojenie skrzydełek wlotu JP

6) 2020-08-04 Obiekt PZM-1.1 - zbrojenie skrzydełek wlotu JP

7) 2020-08-04 Obiekt PZMp-0.3 - zbrojenie i szalunki wlotu JP

7) 2020-08-04 Obiekt PZMp-0.3 - zbrojenie i szalunki wlotu JP

8) 2020-08-04 Obiekt PZMp-2.6 - deskowanie skrzydełek JP

8) 2020-08-04 Obiekt PZMp-2.6 - deskowanie skrzydełek JP

9) 2020-08-04 Obiekt WD-0.9 deskowanie słupów P-4

9) 2020-08-04 Obiekt WD-0.9 deskowanie słupów P-4

10) 2020-08-04 Obiekt WS/PZDp-9.4 -betonowanie korpusu P-1 L

10) 2020-08-04 Obiekt WS/PZDp-9.4 -betonowanie korpusu P-1 L

11) 2020-08-04 Obiekt WS/PZDp-9.4 - zbrojenie skrzydełka P-2 L

11) 2020-08-04 Obiekt WS/PZDp-9.4 - zbrojenie skrzydełka P-2 L

12) 2020-08-05 Obiekt WD-8.6 - zasypki fundamentu P-3

12) 2020-08-05 Obiekt WD-8.6 - zasypki fundamentu P-3

13) 2020-08-05 Obiekt WS/PZDp-9.4  - deskowanie słupów P-2

13) 2020-08-05 Obiekt WS/PZDp-9.4 - deskowanie słupów P-2

14) 2020-08-05 Obiekt WS/PZDp-9.4 - korpus P-2

14) 2020-08-05 Obiekt WS/PZDp-9.4 - korpus P-2

15) 2020-08-05 Obiekt WS/PZS-10.9 - beton korpusu P-2 L

15) 2020-08-05 Obiekt WS/PZS-10.9 - beton korpusu P-2 L

16) 2020-08-05 Nasyp na DP 2307W, repery monitoringu

16) 2020-08-05 Nasyp na DP 2307W, repery monitoringu

17) 2020-08-05  Stan istniejący, DS7 przed WD-8.6 str. lewa

17) 2020-08-05 Stan istniejący, DS7 przed WD-8.6 str. lewa

18) 2020-08-05 Wykop w km 7+800

18) 2020-08-05 Wykop w km 7+800

19) 2020-08-05 Zagęszczenie nasypu w km 13+600

19) 2020-08-05 Zagęszczenie nasypu w km 13+600

20) 2020-08-05 Zbiornik ZR-18

20) 2020-08-05 Zbiornik ZR-18

21) 2020-08-06 Badania kontrolne TPA w km 13+000

21) 2020-08-06 Badania kontrolne TPA w km 13+000

22) 2020-08-07 Obiekt PP-3.2 - deskowanie skrzydełek wlotu JP

22) 2020-08-07 Obiekt PP-3.2 - deskowanie skrzydełek wlotu JP

23) 2020-08-07 Obiekt PP-3.2 - deskowanie skrzydełek wlotu JP

23) 2020-08-07 Obiekt PP-3.2 - deskowanie skrzydełek wlotu JP

24) 2020-08-07 Obiekt PZMp-2.9 - układanie izolacji z papy termozgrzewalnej

24) 2020-08-07 Obiekt PZMp-2.9 - układanie izolacji z papy termozgrzewalnej

25) 2020-08-07 Obiekt PP-4.5 - zbrojenie wlotu i ścian JL

25) 2020-08-07 Obiekt PP-4.5 - zbrojenie wlotu i ścian JL

26) 2020-08-07 Obiekt WD-0.9 - rozpoczęcie deskowania słupów P-1

26) 2020-08-07 Obiekt WD-0.9 - rozpoczęcie deskowania słupów P-1

27) 2020-08-07 Obiekt WS/PZDp-9.4 - zbrojenie skrzydełek P-2

27) 2020-08-07 Obiekt WS/PZDp-9.4 - zbrojenie skrzydełek P-2

28) 2020-08-07 Obiekt WS/PZS-10.9 - powierzchnia przyczółka P-2

28) 2020-08-07 Obiekt WS/PZS-10.9 - powierzchnia przyczółka P-2

29) 2020-08-07 Obiekt WS/PZS-10.9 - zasypki fundamentów P-1

29) 2020-08-07 Obiekt WS/PZS-10.9 - zasypki fundamentów P-1

30) 2020-08-10 Obiekt WD-3.7 - izolacja powłokowa fundamentu P-3

30) 2020-08-10 Obiekt WD-3.7 - izolacja powłokowa fundamentu P-3

31) 2020-08-10 Obiekt PZM-1.1 - zbrojenie skrzydełek wlotu JP

31) 2020-08-10 Obiekt PZM-1.1 - zbrojenie skrzydełek wlotu JP

32) 2020-08-10 Stan istniejący (podłoże) DA1, w km ok. 1+200

32) 2020-08-10 Stan istniejący (podłoże) DA1, w km ok. 1+200

33) 2020-08-10 Obiekt WD-8.6 - beton słupów P-2

33) 2020-08-10 Obiekt WD-8.6 - beton słupów P-2

34) 2020-08-10 Obiekt PP-3.2 - deskowanie skrzydełek wlotu JP

34) 2020-08-10 Obiekt PP-3.2 - deskowanie skrzydełek wlotu JP

35) 2020-08-10 Obiekt PZMp-2.6 - beton wyrównawczy pod płytę przejściową

35) 2020-08-10 Obiekt PZMp-2.6 - beton wyrównawczy pod płytę przejściową

36) 2020-08-10 Obiekt PP-4.5 - zbrojenie wlotu JL

36) 2020-08-10 Obiekt PP-4.5 - zbrojenie wlotu JL

37) 2020-08-11 Obiekt PP-4.5 - beton wlotu JL

37) 2020-08-11 Obiekt PP-4.5 - beton wlotu JL

38) 2020-08-11 Obiekt WD-0.9 - deskowanie słupów P-1

38) 2020-08-11 Obiekt WD-0.9 - deskowanie słupów P-1

39) 2020-08-11 Obiekt WD-6.1 - mur oporowy P-1

39) 2020-08-11 Obiekt WD-6.1 - mur oporowy P-1

40) 2020-08-11 Obiekt WS/PZS-10.9 - demontaż deskowania korpusu P-2

40) 2020-08-11 Obiekt WS/PZS-10.9 - demontaż deskowania korpusu P-2

41) 2020-08-13 Przepust P-3 - program naprawczy, zagęszczenie zasypek

41) 2020-08-13 Przepust P-3 - program naprawczy, zagęszczenie zasypek

42) 2020-08-17 Obiekt WD-8.6 - deskowanie słupa P-3

42) 2020-08-17 Obiekt WD-8.6 - deskowanie słupa P-3

43) 2020-08-18 Obiekt PP-4.5 - ściany JP

43) 2020-08-18 Obiekt PP-4.5 - ściany JP

44) 2020-08-18 Obiekt WD-6.1 - mur oporowy P-1

44) 2020-08-18 Obiekt WD-6.1 - mur oporowy P-1

45) 2020-08-18 Obiekt WD-6.1 - mur oporowy P-3

45) 2020-08-18 Obiekt WD-6.1 - mur oporowy P-3

46) 2020-08-18 Obiekt WS/PZDp-9.4 - zbrojenie i deskowanie skrzydełka P-2 L

46) 2020-08-18 Obiekt WS/PZDp-9.4 - zbrojenie i deskowanie skrzydełka P-2 L

47) 2020-08-18 Obiekt WS/PZS-10.9 - zasypki fundamentów P-1

47) 2020-08-18 Obiekt WS/PZS-10.9 - zasypki fundamentów P-1

48) 2020-08-18 Obiekt WS/PZS-10.9 - zbrojenie skrzydełek P-1

48) 2020-08-18 Obiekt WS/PZS-10.9 - zbrojenie skrzydełek P-1

49) 2020-08-18 Obiekt WS-9.6 - materiał do wykonania zasypek

49) 2020-08-18 Obiekt WS-9.6 - materiał do wykonania zasypek

50) 2020-08-18 Prace umocnienia skarp na zbiorniku ZR-18

50) 2020-08-18 Prace umocnienia skarp na zbiorniku ZR-18

51) 2020-08-18 Roboty ziemne w obrębie zbiornika ZR-18

51) 2020-08-18 Roboty ziemne w obrębie zbiornika ZR-18

52) 2020-08-18 Zabezpieczenia przed mieszaniem się materiałów z hałd składowanych na placu Wytwórni w Nowej Wsi

52) 2020-08-18 Zabezpieczenia przed mieszaniem się materiałów z hałd składowanych na placu Wytwórni w Nowej Wsi

53) 2020-08-19 Obiekt WS/PZp-13.0 - zbrojenie i deskowanie płyty dennej JL

53) 2020-08-19 Obiekt WS/PZp-13.0 - zbrojenie i deskowanie płyty dennej JL

54) 2020-08-19 Przepust P-2

54) 2020-08-19 Przepust P-2

55) 2020-08-19 Zagęszczanie warstwy nasypu w km 3+600P

55) 2020-08-19 Zagęszczanie warstwy nasypu w km 3+600P

56) 2020-08-20 Obiekt PP-3.2 - izolacja powłokowa ścian od strony Gdańska

56) 2020-08-20 Obiekt PP-3.2 - izolacja powłokowa ścian od strony Gdańska

57) 2020-08-20 Obiekt PP-4.5 - deskowanie ścian JL

57) 2020-08-20 Obiekt PP-4.5 - deskowanie ścian JL

58) 2020-08-20 Obiekt WD-8.6 - słup P-1

58) 2020-08-20 Obiekt WD-8.6 - słup P-1

59) 2020-08-20 Obiekt WS/PZp-13.0 - beton płyty dennej JL

59) 2020-08-20 Obiekt WS/PZp-13.0 - beton płyty dennej JL

60) 2020-08-20 Obiekt WS/PZS-10.9 - zasypki fundamentów P-2

60) 2020-08-20 Obiekt WS/PZS-10.9 - zasypki fundamentów P-2

61) 2020-08-20 Obiekt WS/PZS-10.9 - zbrojenie skrzydełka P-2 P

61) 2020-08-20 Obiekt WS/PZS-10.9 - zbrojenie skrzydełka P-2 P

62) 2020-08-20 Budowa nasypu w km 9+200

62) 2020-08-20 Budowa nasypu w km 9+200

63) 2020-08-20 Budowa nasypu w km 13+900

63) 2020-08-20 Budowa nasypu w km 13+900

64) 2020-08-20 Miejsce rozpoczętej wymiany gruntu w km ok. 8+850

64) 2020-08-20 Miejsce rozpoczętej wymiany gruntu w km ok. 8+850

65) 2020-08-20 Przepust P-7 z rur GRP w km 9+045

65) 2020-08-20 Przepust P-7 z rur GRP w km 9+045

66) 2020-08-21 Wykop, miejsce przejścia dla zwierząt dużych w km 7+570

66) 2020-08-21 Wykop, miejsce przejścia dla zwierząt dużych w km 7+570

67) 2020-08-21 Wykop w km 7+700

67) 2020-08-21 Wykop w km 7+700

68) 2020-08-21 Wykop w km 7+800

68) 2020-08-21 Wykop w km 7+800

69) 2020-08-21 Wykop, miejsce przejścia dla zwierząt dużych w km 7+570

69) 2020-08-21 Wykop, miejsce przejścia dla zwierząt dużych w km 7+570

70) 2020-08-21 Wykop pod zbiornik ZR-11

70) 2020-08-21 Wykop pod zbiornik ZR-11

71) 2020-08-24 Obiekt WD-3.7 - deskowanie słupów podpory P-3

71) 2020-08-24 Obiekt WD-3.7 - deskowanie słupów podpory P-3

72) 2020-08-24 Obiekt WS_PZDp-9.4 - deskowanie skrzydełka P-2 L

72) 2020-08-24 Obiekt WS_PZDp-9.4 - deskowanie skrzydełka P-2 L

73) 2020-08-24 Obiekt WS/PZDp-9.4 - deskowanie skrzydełka P-2 P

73) 2020-08-24 Obiekt WS/PZDp-9.4 - deskowanie skrzydełka P-2 P

74) 2020-08-25 Lokalizacja trasy głównej  0+500, stan istniejący.

74) 2020-08-25 Lokalizacja trasy głównej 0+500, stan istniejący.

75) 2020-08-25 Obiekt PP-3.2 - pokrywanie ścian prefabrykatów izolacją powłokową

75) 2020-08-25 Obiekt PP-3.2 - pokrywanie ścian prefabrykatów izolacją powłokową

76) 2020-08-25 Obiekt PP-4.5 - beton ścian JL

76) 2020-08-25 Obiekt PP-4.5 - beton ścian JL

77) 2020-08-25 Obiekt PZMp-0.3 - podłoże pod beton podkładowy płyty przejściowej JP

77) 2020-08-25 Obiekt PZMp-0.3 - podłoże pod beton podkładowy płyty przejściowej JP

78) 2020-08-25 Obiekt PZMp-6.5 - przygotowywanie podłoża pod beton podkładowy płyt przejściowych

78) 2020-08-25 Obiekt PZMp-6.5 - przygotowywanie podłoża pod beton podkładowy płyt przejściowych

79) 2020-08-25 Obiekt WD-8.6 - demontaż deskowania słupa podpory P-3

79) 2020-08-25 Obiekt WD-8.6 - demontaż deskowania słupa podpory P-3

80) 2020-08-25 Obiekt WD-8.6 - widok na podporę P-2

80) 2020-08-25 Obiekt WD-8.6 - widok na podporę P-2

81) 2020-08-25 Obiekt WS_PZDp-9.4 - demontaż deskowania skrzydełka P-2 L

81) 2020-08-25 Obiekt WS_PZDp-9.4 - demontaż deskowania skrzydełka P-2 L

82) 2020-08-25 Obiekt WS/PZDp-9.4 - zasypka fundamentu P-2

82) 2020-08-25 Obiekt WS/PZDp-9.4 - zasypka fundamentu P-2

83) 2020-08-25 Obiekt WS/PZp-13.0 - zbrojenie płyty fundamentowej JP

83) 2020-08-25 Obiekt WS/PZp-13.0 - zbrojenie płyty fundamentowej JP

84) 2020-08-25 Przygotowanie pod TOR, objazd na ulicy Nowowiejskiej pod obiekt WD-11.5

84) 2020-08-25 Przygotowanie pod TOR, objazd na ulicy Nowowiejskiej pod obiekt WD-11.5

85) 2020-08-26 Budowa fundamentów pod przepusty na zjazdach DP 2305W od strony Kuklina

85) 2020-08-26 Budowa fundamentów pod przepusty na zjazdach DP 2305W od strony Kuklina

86) 2020-08-26 Budowa nasypu na TG w km 3+600P

86) 2020-08-26 Budowa nasypu na TG w km 3+600P

87) 2020-08-26 Budowa nasypu w TG w km 3+500

87) 2020-08-26 Budowa nasypu w TG w km 3+500

88) 2020-08-26 Nasyp TG w km 0+500P

88) 2020-08-26 Nasyp TG w km 0+500P

89) 2020-08-26 Nasypy pod łącznice wschodnie Węzła Mława Północ

89) 2020-08-26 Nasypy pod łącznice wschodnie Węzła Mława Północ

90) 2020-08-26 Obiekt PZMp-0.3 - beton podkładowy płyty przejściowej JP

90) 2020-08-26 Obiekt PZMp-0.3 - beton podkładowy płyty przejściowej JP

91) 2020-08-26 Obiekt PZMp-0.3a pod jezdnią prawą TG w km 0+307,50

91) 2020-08-26 Obiekt PZMp-0.3a pod jezdnią prawą TG w km 0+307,50

92) 2020-08-26 Obiekt PZMp-2.9 - prace przy zasypce przepustu

92) 2020-08-26 Obiekt PZMp-2.9 - prace przy zasypce przepustu

93) 2020-08-26 Obiekt WS_PZp-13.0 - beton podkładowy pod fundament skrzydełka P-2 P

93) 2020-08-26 Obiekt WS_PZp-13.0 - beton podkładowy pod fundament skrzydełka P-2 P

94) 2020-08-26 Podłoże wykopu trasy głównej w km 0+600

94) 2020-08-26 Podłoże wykopu trasy głównej w km 0+600

95) 2020-08-26 Prace zbrojarsko-szalunkowe na obiekcie WD-3.7.

95) 2020-08-26 Prace zbrojarsko-szalunkowe na obiekcie WD-3.7.

96) 2020-08-26 Przebudowa linii energetycznej w km 13+700

96) 2020-08-26 Przebudowa linii energetycznej w km 13+700

97) 2020-08-26 Stan istniejący - widok w kierunku południowym z lok. obiektu WD-0.9

97) 2020-08-26 Stan istniejący - widok w kierunku południowym z lok. obiektu WD-0.9

98) 2020-08-26 Warstwa mrozoochronna na TG w km 5+700

98) 2020-08-26 Warstwa mrozoochronna na TG w km 5+700

99) 2020-08-26 Zagęszczanie poboczy na przygotowywanym, bajpasie ulicy Nowowiejskiej w km TG 11+500

99) 2020-08-26 Zagęszczanie poboczy na przygotowywanym, bajpasie ulicy Nowowiejskiej w km TG 11+500

100) 2020-08-31 Stan istniejący, podłoże wykop

100) 2020-08-31 Stan istniejący, podłoże wykop

101) 2020-08-27 Stan istniejący, w km 11+500, wprowadzony objazd miejsca pod obiekt 11.5.

101) 2020-08-27 Stan istniejący, w km 11+500, wprowadzony objazd miejsca pod obiekt 11.5.

102) 2020-08-27 Tymczasowa Organizacja Robót na ulicy Nowowiejskiej, widok od strony Mławy

102) 2020-08-27 Tymczasowa Organizacja Robót na ulicy Nowowiejskiej, widok od strony Mławy

103) 2020-08-31 Stan istniejący w obrębie WD-6.1, po ulewnych deszczach

103) 2020-08-31 Stan istniejący w obrębie WD-6.1, po ulewnych deszczach

104) 2020-08-31 Stan istniejący, w km 6+300, podłoże

104) 2020-08-31 Stan istniejący, w km 6+300, podłoże

105) 2020-08-31 Warstwa mrozoochronna na trasie głównej w km 6+000, po ulewnych deszczach

105) 2020-08-31 Warstwa mrozoochronna na trasie głównej w km 6+000, po ulewnych deszczach

Script logo