Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2020-06-01 Obiekt PP-3.2 beton podkładowy pod obiekt

1) 2020-06-01 Obiekt PP-3.2 beton podkładowy pod obiekt

2) 2020-06-01 Obiekt WD-6.1 rusztowanie ustroju nośnego

2) 2020-06-01 Obiekt WD-6.1 rusztowanie ustroju nośnego

3) 2020-06-01 Obiekt WD-8.6 platforma robocza pod kafar

3) 2020-06-01 Obiekt WD-8.6 platforma robocza pod kafar

4) 2020-06-01 Obiekt WD-8.6 wbijanie pali

4) 2020-06-01 Obiekt WD-8.6 wbijanie pali

5) 2020-06-01 Obiekt WS-9.6 betonowanie korpusu podpory P2 L

5) 2020-06-01 Obiekt WS-9.6 betonowanie korpusu podpory P2 L

6) 2020-06-01 Obiekt WS-9.6 deskowanie korpusy podpory P2 L

6) 2020-06-01 Obiekt WS-9.6 deskowanie korpusy podpory P2 L

7) 2020-06-01 Obiekt WS-9.6 fundament podpory P1

7) 2020-06-01 Obiekt WS-9.6 fundament podpory P1

8) 2020-06-01 Obiekt WS/PZDp-9.4 betonowanie fundamentu podpory P1 L

8) 2020-06-01 Obiekt WS/PZDp-9.4 betonowanie fundamentu podpory P1 L

9) 2020-06-01 Obiekt WS/PZDp-9.4 fundament podpory P1 P

9) 2020-06-01 Obiekt WS/PZDp-9.4 fundament podpory P1 P

10) 2020-06-01 Obiekt WS/PZDp-9.4 fundament podpory P2

10) 2020-06-01 Obiekt WS/PZDp-9.4 fundament podpory P2

11) 2020-06-01 Obiekt WS/PZS-10.9 fundament podpory P1 L

11) 2020-06-01 Obiekt WS/PZS-10.9 fundament podpory P1 L

12) 2020-06-01 Obiekt WS/PZS-10.9 zbrojenie fundamentu podpory P2

12) 2020-06-01 Obiekt WS/PZS-10.9 zbrojenie fundamentu podpory P2

13) 2020-06-02 Obiekt WD-0.9 wykop pod podporę P3

13) 2020-06-02 Obiekt WD-0.9 wykop pod podporę P3

14) 2020-06-02 Obiekt WD-3.7 obciążenie próbne statyczne pala w podporze P2

14) 2020-06-02 Obiekt WD-3.7 obciążenie próbne statyczne pala w podporze P2

15) 2020-06-02 Obiekt WD-3.7 platforma pod kafar na podporze P1

15) 2020-06-02 Obiekt WD-3.7 platforma pod kafar na podporze P1

16) 2020-06-03 Obiekt WS-9.6 betonowanie korpusu podpory P1 P

16) 2020-06-03 Obiekt WS-9.6 betonowanie korpusu podpory P1 P

17) 2020-06-03 Obiekt WS/PZDp-9.4 Fundament podpory P1

17) 2020-06-03 Obiekt WS/PZDp-9.4 Fundament podpory P1

18) 2020-06-03 Odhumusowanie i hałdowanie humusu w km 10+600

18) 2020-06-03 Odhumusowanie i hałdowanie humusu w km 10+600

19) 2020-06-03 Odhumusowanie w km 10+500

19) 2020-06-03 Odhumusowanie w km 10+500

20) 2020-06-03 Podłoże w km 10+000

20) 2020-06-03 Podłoże w km 10+000

21) 2020-06-03 Prace na kolizji energetycznej w km 10 +000

21) 2020-06-03 Prace na kolizji energetycznej w km 10 +000

22) 2020-06-03 Wykop w km 10 +300

22) 2020-06-03 Wykop w km 10 +300

23) 2020-06-03 Zagęszczanie podłoża w km 10+800

23) 2020-06-03 Zagęszczanie podłoża w km 10+800

24) 2020-06-04 Dolna warstwa nasypu pod rondem zachodnim Węzła Mława PN.

24) 2020-06-04 Dolna warstwa nasypu pod rondem zachodnim Węzła Mława PN.

25) 2020-06-04 Obiekt PZM-1.1a zbrojenie wlotu do przepustu

25) 2020-06-04 Obiekt PZM-1.1a zbrojenie wlotu do przepustu

26) 2020-06-04 Podłoża Łącznic zachodnich Węzła Mława Północ

26) 2020-06-04 Podłoża Łącznic zachodnich Węzła Mława Północ

27) 2020-06-04 Podłoże DP 2305W w miejscu jej  styku z TG w km ok. 4+300

27) 2020-06-04 Podłoże DP 2305W w miejscu jej styku z TG w km ok. 4+300

28) 2020-06-04 Podłoże Łącznicy południowo-zachodniej Węzła Mława Północ

28) 2020-06-04 Podłoże Łącznicy południowo-zachodniej Węzła Mława Północ

29) 2020-06-04 Przygotowywanie kolejnej warstwy nasypu na DP 2305W, najazd na WD-3.7 od strony zachodniej.

29) 2020-06-04 Przygotowywanie kolejnej warstwy nasypu na DP 2305W, najazd na WD-3.7 od strony zachodniej.

30) 2020-06-04 Stan istniejący - Podłoże pod Rondo wschodnie Węzła Mława PN

30) 2020-06-04 Stan istniejący - Podłoże pod Rondo wschodnie Węzła Mława PN

31) 2020-06-05 Czasowe zabezpieczenie przejazdu drogą dojazdową, w trakcie uzgodnienia z Gassystem przejazdu na czas realizacji pracy Wytwórni

31) 2020-06-05 Czasowe zabezpieczenie przejazdu drogą dojazdową, w trakcie uzgodnienia z Gassystem przejazdu na czas realizacji pracy Wytwórni

32) 2020-06-05 Droga dojazdowa od strony DK7 do bazy Wytwórni Wykonawcy znajdującej się w km 10+800P

32) 2020-06-05 Droga dojazdowa od strony DK7 do bazy Wytwórni Wykonawcy znajdującej się w km 10+800P

33) 2020-06-05 utwardzanie placu Wykonawcy pod Wytwórnię.

33) 2020-06-05 utwardzanie placu Wykonawcy pod Wytwórnię.

34) 2020-06-05 Wjazd na bazę Wytwórni Wykonawcy km ok  10+800P

34) 2020-06-05 Wjazd na bazę Wytwórni Wykonawcy km ok 10+800P

35) 2020-06-08 Obiekt PP-3.2 Zbrojenie płyty fundamentowej

35) 2020-06-08 Obiekt PP-3.2 Zbrojenie płyty fundamentowej

36) 2020-06-09 Obiekt PZM-1.1a Deskowanie wlotu do przepustu

36) 2020-06-09 Obiekt PZM-1.1a Deskowanie wlotu do przepustu

37) PZM-1.1a Zbrojenie betonowej płyty zespalającej na prefabrykatach

37) PZM-1.1a Zbrojenie betonowej płyty zespalającej na prefabrykatach

38) 2020-06-09 Obiekt PZMp-0.3a Zbrojenie płyty najazdowej

38) 2020-06-09 Obiekt PZMp-0.3a Zbrojenie płyty najazdowej

39) 2020-06-09 Obiekt WD-6.1 Rusztowanie ustroju nośnego

39) 2020-06-09 Obiekt WD-6.1 Rusztowanie ustroju nośnego

40) 2020-06-09 Odhumusowana Łącznica zachodnio-północna Węzła Mława Północ

40) 2020-06-09 Odhumusowana Łącznica zachodnio-północna Węzła Mława Północ

41) 2020-06-09 Odhumusowana trasa główna

41) 2020-06-09 Odhumusowana trasa główna

42) 2020-06-09 Odhumusowanie trasy głównej w km 6+300

42) 2020-06-09 Odhumusowanie trasy głównej w km 6+300

43) 2020-06-09 Przepust P-2, strona prawa, przed obiektem WD-3.7

43) 2020-06-09 Przepust P-2, strona prawa, przed obiektem WD-3.7

44) 2020-06-09 Przepust P14 na DA1.

44) 2020-06-09 Przepust P14 na DA1.

45) 2020-06-09 Tymczasowa Organizacja Ruchu na DK7 w obrębie obiektu WD-0.9

45) 2020-06-09 Tymczasowa Organizacja Ruchu na DK7 w obrębie obiektu WD-0.9

46) 2020-06-09 WD-0.9 Beton podkładowy na podporze P-1

46) 2020-06-09 WD-0.9 Beton podkładowy na podporze P-1

47) 2020-06-10 Obiekt PZMp-0.3a Zabetonowana płyta najazdowa

47) 2020-06-10 Obiekt PZMp-0.3a Zabetonowana płyta najazdowa

48) 2020-06-10 Obiekt WS-9.6 Betonowanie korpusu podpory P-1 L

48) 2020-06-10 Obiekt WS-9.6 Betonowanie korpusu podpory P-1 L

49) 2020-06-10 Odhumusowanie trasy głównej w km 13+700

49) 2020-06-10 Odhumusowanie trasy głównej w km 13+700

50) 2020-06-10 Roboty w obrębie Węzła Mława-Północ - przygotowanie podłoża na Łącznicy wschodnio-południowej, stabilizacja warstwy nasypu na drodze powiatowej i czyszczenie nawierzchni DK7

50) 2020-06-10 Roboty w obrębie Węzła Mława-Północ - przygotowanie podłoża na Łącznicy wschodnio-południowej, stabilizacja warstwy nasypu na drodze powiatowej i czyszczenie nawierzchni DK7

51) 2020-06-10 Stabilizacja warstwy nasypu - najazd drogi powiatowej na WD-3.7

51) 2020-06-10 Stabilizacja warstwy nasypu - najazd drogi powiatowej na WD-3.7

52) 2020-06-10 Stabilizacja warstwy nasypu Łącznicy zachodnio-południowej Węzła Mława-Północ

52) 2020-06-10 Stabilizacja warstwy nasypu Łącznicy zachodnio-południowej Węzła Mława-Północ

53) 2020-06-10 Stan istniejący - włączenie w DK7 Łącznicy północno-wschodniej Węzła Mława PN

53) 2020-06-10 Stan istniejący - włączenie w DK7 Łącznicy północno-wschodniej Węzła Mława PN

54) 2020-06-10 Stan istniejący Węzeł Mława-Północ, strona lewa ( podłoże)

54) 2020-06-10 Stan istniejący Węzeł Mława-Północ, strona lewa ( podłoże)

55) 2020-06-10 Węzeł Mława Pn, str. wschodnia - stan istniejący

55) 2020-06-10 Węzeł Mława Pn, str. wschodnia - stan istniejący

56) 2020-06-10 Wykonywanie warstwy nasypu na drodze powiatowej - najazd na obiekt WD-3.7 od strony zachodniej.

56) 2020-06-10 Wykonywanie warstwy nasypu na drodze powiatowej - najazd na obiekt WD-3.7 od strony zachodniej.

57) 2020-06-15 Nasyp  DP 2305W na najeździe na obiekt WD-3.7 od strony zachodnio-południowej

57) 2020-06-15 Nasyp DP 2305W na najeździe na obiekt WD-3.7 od strony zachodnio-południowej

58) 2020-06-15 Odhumusowanie Trasy Głównej w km  6+500

58) 2020-06-15 Odhumusowanie Trasy Głównej w km 6+500

59) 2020-06-15 Odhumusowanie trasy głównej w km 6+800

59) 2020-06-15 Odhumusowanie trasy głównej w km 6+800

60) 2020-06-15 Repery robocze monitoringu ewentualnych osiadań nasypu drogi powiatowej DW 2307W - najazd na obiekt WD-8.6 od strony zachodniej

60) 2020-06-15 Repery robocze monitoringu ewentualnych osiadań nasypu drogi powiatowej DW 2307W - najazd na obiekt WD-8.6 od strony zachodniej

61) 2020-06-15 Zbiornik ZR-9

61) 2020-06-15 Zbiornik ZR-9

62) 2020-06-16 DS13 - przygotowanie podłoża

62) 2020-06-16 DS13 - przygotowanie podłoża

63) 2020-06-16 Fundament pod przepust melioracyjny P-11 w km 13+771

63) 2020-06-16 Fundament pod przepust melioracyjny P-11 w km 13+771

64) 2020-06-16 Miejsce po odpadach komunalnych na trasie głównej w km 13+000

64) 2020-06-16 Miejsce po odpadach komunalnych na trasie głównej w km 13+000

65) 2020-06-16 Nasyp drogi powiatowej DP 2305W na najeździe na obiekt WD-3.7 od strony zachodnio-południowej

65) 2020-06-16 Nasyp drogi powiatowej DP 2305W na najeździe na obiekt WD-3.7 od strony zachodnio-południowej

66) 2020-06-16 Ulepszone podłoże w km 3+600P

66) 2020-06-16 Ulepszone podłoże w km 3+600P

67) 2020-06-16 Ulepszone podłoże w lok. 13+600P

67) 2020-06-16 Ulepszone podłoże w lok. 13+600P

68) 2020-06-16 Wybieranie koparką resztek odpadów komunalnych i gruntów słabonośnych w km13+000 trasy głównej.

68) 2020-06-16 Wybieranie koparką resztek odpadów komunalnych i gruntów słabonośnych w km13+000 trasy głównej.

69) 2020-06-16 Zabezpieczenie wykopu, str. lewa pod wykonany przepust drogowy P-9 w km 3+183

69) 2020-06-16 Zabezpieczenie wykopu, str. lewa pod wykonany przepust drogowy P-9 w km 3+183

70) 2020-06-17 Obiekt PZMp-11.9 - Zasypki przepustu

70) 2020-06-17 Obiekt PZMp-11.9 - Zasypki przepustu

71) 2020-06-17 Obiekt WS/PZS-10.9 - Zbrojenie ławy fundamentowej skrzydełka P-1

71) 2020-06-17 Obiekt WS/PZS-10.9 - Zbrojenie ławy fundamentowej skrzydełka P-1

72) 2020-06-17 Obiekt WS-9.6 - Izolacja powłokowa fundamentów i ścian P-1 i P-2

72) 2020-06-17 Obiekt WS-9.6 - Izolacja powłokowa fundamentów i ścian P-1 i P-2

73) 2020-06-18 Nasyp na styku Ronda Zachodniego i Łącznic Węzła Mława PN w km 3+900P

73) 2020-06-18 Nasyp na styku Ronda Zachodniego i Łącznic Węzła Mława PN w km 3+900P

74) 2020-06-18 Nasyp pod łącznicę zachodnio-południową Węzła Mława PN

74) 2020-06-18 Nasyp pod łącznicę zachodnio-południową Węzła Mława PN

75) 2020-06-18 Nasyp pod łącznicę zachodnio-północną Węzła Mława PN

75) 2020-06-18 Nasyp pod łącznicę zachodnio-północną Węzła Mława PN

76) 2020-06-18 Nasyp pod Rondo zachodnie Węzła Mława PN

76) 2020-06-18 Nasyp pod Rondo zachodnie Węzła Mława PN

77) 2020-06-18 Obiekt PZMp-11.9 - Zasypki przepustu

77) 2020-06-18 Obiekt PZMp-11.9 - Zasypki przepustu

78) 2020-06-18 Obiekt WS/PZS-10.9 - Betonowanie ławy fundamentowej skrzydełka P-1

78) 2020-06-18 Obiekt WS/PZS-10.9 - Betonowanie ławy fundamentowej skrzydełka P-1

79) 2020-06-18 Odhumusowane podłoże w  km 1+600P (docelowo MOP I )

79) 2020-06-18 Odhumusowane podłoże w km 1+600P (docelowo MOP I )

80) 2020-06-18 Podłoże DA1 po odhumusowaniu lok. 0+700 widok w stronę północną

80) 2020-06-18 Podłoże DA1 po odhumusowaniu lok. 0+700 widok w stronę północną

81) 2020-06-18 Podłoże DA1 po odhumusowaniu lok. 0+800 widok w stronę południową

81) 2020-06-18 Podłoże DA1 po odhumusowaniu lok. 0+800 widok w stronę południową

82) 2020-06-18 Stan istniejący - Podłoże Ronda wschodniego Węzła Mława PN

82) 2020-06-18 Stan istniejący - Podłoże Ronda wschodniego Węzła Mława PN

83) 2020-006-22 DS15/1 po ulewach

83) 2020-006-22 DS15/1 po ulewach

84) 2020-06-22 Droga dojazdowa na plac Wytwórni betonu - zabezpieczony przejazd nad rurociągiem gazu

84) 2020-06-22 Droga dojazdowa na plac Wytwórni betonu - zabezpieczony przejazd nad rurociągiem gazu

85) 2020-06-22 DS 15/1, podłoże - po części zalane po obfitych opadach

85) 2020-06-22 DS 15/1, podłoże - po części zalane po obfitych opadach

86) 2020-06-22 Przepust P-11 w km 13+771 po ulewach

86) 2020-06-22 Przepust P-11 w km 13+771 po ulewach

87) 2020-06-22 Przygotowania nawierzchni na placu pod Wytwórnię betonu

87) 2020-06-22 Przygotowania nawierzchni na placu pod Wytwórnię betonu

88) 2020-06-22 Stan istniejący po ulewnych deszczach w pobliżu WS/PZSp-13.8

88) 2020-06-22 Stan istniejący po ulewnych deszczach w pobliżu WS/PZSp-13.8

89) 2020-06-22 TG w km 13+000 - zalany po obfitych opadach deszczu wykop po odpadach komunalnych

89) 2020-06-22 TG w km 13+000 - zalany po obfitych opadach deszczu wykop po odpadach komunalnych

90) 2020-06-23 Nasyp  DG 230905W - najazd na obiekt WD-6.1

90) 2020-06-23 Nasyp DG 230905W - najazd na obiekt WD-6.1

91) 2020-06-24 Budowa nasypu na drodze powiatowej - najazd na obiekt WD-3.7 od strony zachodniej

91) 2020-06-24 Budowa nasypu na drodze powiatowej - najazd na obiekt WD-3.7 od strony zachodniej

92) 2020-06-24 Łącznica zachodnio-północna Węzła Mława PN ulepszone podłoże

92) 2020-06-24 Łącznica zachodnio-północna Węzła Mława PN ulepszone podłoże

93) 2020-06-24 Nasyp na drodze powiatowej - najazd na obiekt WD-3.7 od strony zachodniej

93) 2020-06-24 Nasyp na drodze powiatowej - najazd na obiekt WD-3.7 od strony zachodniej

94) 2020-06-24 Tymczasowa Organizacja Ruchu na DK7 w obrębie obiektu WD-3.7 na Węźle Mława PN

94) 2020-06-24 Tymczasowa Organizacja Ruchu na DK7 w obrębie obiektu WD-3.7 na Węźle Mława PN

95) 2020-06-24 Ulepszanie podłoża jezdni prawej TG w km 4+200

95) 2020-06-24 Ulepszanie podłoża jezdni prawej TG w km 4+200

96) 2020-06-24 Włączenie drogi powiatowej w drogę DK7 na Węźle Mława PN od strony zachodniej

96) 2020-06-24 Włączenie drogi powiatowej w drogę DK7 na Węźle Mława PN od strony zachodniej

97) 2020-06-24 Zagęszczanie nasypu na Rondzie zachodnim Węzła Mława PN

97) 2020-06-24 Zagęszczanie nasypu na Rondzie zachodnim Węzła Mława PN

98) 2020-06-24 Zagęszczanie nasypu Ronda Zachodniego Węzła Mława PN

98) 2020-06-24 Zagęszczanie nasypu Ronda Zachodniego Węzła Mława PN

99) 2020-06-24 Zagęszczanie warstwy nasypu Łącznicy południowo-zachodniej Węzła Mława PN

99) 2020-06-24 Zagęszczanie warstwy nasypu Łącznicy południowo-zachodniej Węzła Mława PN

100) 2020-06-25 Obiekt WD-8.6 przygotowania do  betonowania - beton podkładowy P-2

100) 2020-06-25 Obiekt WD-8.6 przygotowania do betonowania - beton podkładowy P-2

101) 2020-06-25 Obiekt WD-0.9 zbrojenie ławy fundamentowej P-1

101) 2020-06-25 Obiekt WD-0.9 zbrojenie ławy fundamentowej P-1

102) 2020-06-25 Obiekt WD-0.9 zbrojenie i deskowanie ławy fundamentowej P-4

102) 2020-06-25 Obiekt WD-0.9 zbrojenie i deskowanie ławy fundamentowej P-4

103) 2020-06-25 Roboty ziemne obszar węzła Mława północ wzmocnienie podłoża pale obiekt WD-3.7

103) 2020-06-25 Roboty ziemne obszar węzła Mława północ wzmocnienie podłoża pale obiekt WD-3.7

104) 2020-06-25 roboty ziemne obszar węzła Mława Północ

104) 2020-06-25 roboty ziemne obszar węzła Mława Północ

105) 2020-06-25 stanowisko archeologiczne km 2+800 str lewa

105) 2020-06-25 stanowisko archeologiczne km 2+800 str lewa

106) 2020-06-25 stanowisko archeologiczne km 2+800 str lewa

106) 2020-06-25 stanowisko archeologiczne km 2+800 str lewa

107) 2020-06-26 Obiekt  WD-0.9  Beton ławy fundamentowej P-4

107) 2020-06-26 Obiekt WD-0.9 Beton ławy fundamentowej P-4

108) 2020-06-26 Obiekt PZMp-0.3a - Izolacja płyty przejściowej

108) 2020-06-26 Obiekt PZMp-0.3a - Izolacja płyty przejściowej

109) 2020-06-26 Obiekt PZMp-6.5 - Deskowanie skrzydełek i gzymsu wlot prawy

109) 2020-06-26 Obiekt PZMp-6.5 - Deskowanie skrzydełek i gzymsu wlot prawy

110) 2020-06-26 Obiekt WD-6.1 - Deskowanie ustroju niosącego

110) 2020-06-26 Obiekt WD-6.1 - Deskowanie ustroju niosącego

111) 2020-06-26 Obiekt WS/PZS-10.9 - Deskowanie korpusu przyczółka P-1 L

111) 2020-06-26 Obiekt WS/PZS-10.9 - Deskowanie korpusu przyczółka P-1 L

112) 2020-06-26 Obiekt WS-9.6 - Mur oporowy z gruntu zbrojonego P-2 L

112) 2020-06-26 Obiekt WS-9.6 - Mur oporowy z gruntu zbrojonego P-2 L

113) 2020-06-26 Zagęszczanie podłoża DS13a

113) 2020-06-26 Zagęszczanie podłoża DS13a

114) 2020-06-29 Baza materiałowa Kuklin

114) 2020-06-29 Baza materiałowa Kuklin

115) 2020-06-29 Baza materiałowa Kuklin

115) 2020-06-29 Baza materiałowa Kuklin

116) 2020-06-29 Baza wytwórni betonów km 10+800

116) 2020-06-29 Baza wytwórni betonów km 10+800

117) 2020-06-29 Betonowanie przyczółka WS-9.4 TG

117) 2020-06-29 Betonowanie przyczółka WS-9.4 TG

118) 2020-06-29 Budowa kanalizacji deszczowe km 2+000

118) 2020-06-29 Budowa kanalizacji deszczowe km 2+000

119) 2020-06-29 Budowa nasypu węzeł Mława PŁ km 3+700

119) 2020-06-29 Budowa nasypu węzeł Mława PŁ km 3+700

120) 2020-06-29 Obiekt WD-0.9 - Zbrojenie ławy fundamentowej P-2

120) 2020-06-29 Obiekt WD-0.9 - Zbrojenie ławy fundamentowej P-2

121) 2020-06-29 Obiekt WS/PZS-10.9 - Deskowanie korpusu przyczółka P-1 L

121) 2020-06-29 Obiekt WS/PZS-10.9 - Deskowanie korpusu przyczółka P-1 L

122) 2020-06-29 Obiekt WS-9.6 - Mur oporowy z gruntu zbrojonego P-2 L

122) 2020-06-29 Obiekt WS-9.6 - Mur oporowy z gruntu zbrojonego P-2 L

123) 2020-06-29 Prace archeologiczne km 2+800 L

123) 2020-06-29 Prace archeologiczne km 2+800 L

124) 2020-06-29 Prace archeologiczne km 2+800 L

124) 2020-06-29 Prace archeologiczne km 2+800 L

125) 2020-06-29 Zagęszczanie warstwy zasypki wykopu po odpadach komunalnych w km 13+000

125) 2020-06-29 Zagęszczanie warstwy zasypki wykopu po odpadach komunalnych w km 13+000

Script logo