Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2023-01-02 Droga serwisowa DS 1 w lokalizacji za MOP-em Pepłowo Zachód

1) 2023-01-02 Droga serwisowa DS 1 w lokalizacji za MOP-em Pepłowo Zachód

2) 2023-01-02 Stan istniejący na MOP-ie Pepłowo Wschód

2) 2023-01-02 Stan istniejący na MOP-ie Pepłowo Wschód

3) 2023-01-02 Stan istniejący w obrębie nieczynnego jeszcze wjazdu na MOP Pepłowo Zachód

3) 2023-01-02 Stan istniejący w obrębie nieczynnego jeszcze wjazdu na MOP Pepłowo Zachód

4) 2023-01-02 Prace wykończeniowe związane z oświetleniem Węzła Mława Północ

4) 2023-01-02 Prace wykończeniowe związane z oświetleniem Węzła Mława Północ

5) 2023-01-02 Stan istniejący na drodze krajowej DK7 na skrzyżowaniu na Dzierzgowo

5) 2023-01-02 Stan istniejący na drodze krajowej DK7 na skrzyżowaniu na Dzierzgowo

6) 2023-01-02 Uszkodzona bariera energochłonna w lok. ok. 55+100 JL

6) 2023-01-02 Uszkodzona bariera energochłonna w lok. ok. 55+100 JL

7) 2023-01-09 Dojazd od strony Drogi Serwisowej DS.1 do Ronda Zachodniego Węzła Mława Północ

7) 2023-01-09 Dojazd od strony Drogi Serwisowej DS.1 do Ronda Zachodniego Węzła Mława Północ

8) 2023-01-09 MOP Pepłowo Zachód - widok od strony DS.1

8) 2023-01-09 MOP Pepłowo Zachód - widok od strony DS.1

9) 2023-01-09 Pas rozdziału w lok 53+900

9) 2023-01-09 Pas rozdziału w lok 53+900

10) 2023-01-09 Wysepka_azyl na DK 7 w miejscowości Michalinowo

10) 2023-01-09 Wysepka_azyl na DK 7 w miejscowości Michalinowo

11) 2023-01-09 Widok z obiektu WD-0.9 w stronę Gdańska

11) 2023-01-09 Widok z obiektu WD-0.9 w stronę Gdańska

12) 2023-01-09 Widok z obiektu WD-0.9 w stronę Warszawy

12) 2023-01-09 Widok z obiektu WD-0.9 w stronę Warszawy

13) 2022-01-17 Pas rozdziału na granicy odcinków Napierki - Mława i Mława - Strzegowo, widok w stronę Gdańska i Węzła Mława Wschód

13) 2022-01-17 Pas rozdziału na granicy odcinków Napierki - Mława i Mława - Strzegowo, widok w stronę Gdańska i Węzła Mława Wschód

14) 2022-01-17 Prace poprawkowe na MOP Pepłowo Wschód

14) 2022-01-17 Prace poprawkowe na MOP Pepłowo Wschód

15) 2022-01-17 Prace poprawkowe na MOP Pepłowo Wschód

15) 2022-01-17 Prace poprawkowe na MOP Pepłowo Wschód

16) 2022-01-17 Prace porządkowe przy zbiorniku ZR-8

16) 2022-01-17 Prace porządkowe przy zbiorniku ZR-8

17) 2022-01-17 Prace poprawkowe w lokalizacji ok. 6+500 JP (54+300 JP)

17) 2022-01-17 Prace poprawkowe w lokalizacji ok. 6+500 JP (54+300 JP)

18) 2023-01-17 Pas rozdziału - stan istniejący w lok. 54 +300

18) 2023-01-17 Pas rozdziału - stan istniejący w lok. 54 +300

19) 2023-01-25 MOP Pepłowo Wschód

19) 2023-01-25 MOP Pepłowo Wschód

20) 2023-01-25 MOP Pepłowo Wschód - ogrodzona część nieczynnej Stacji paliw

20) 2023-01-25 MOP Pepłowo Wschód - ogrodzona część nieczynnej Stacji paliw

21) 2023-01-25 MOP Pepłowo Wschód - widok od nieczynnej Stacji paliw

21) 2023-01-25 MOP Pepłowo Wschód - widok od nieczynnej Stacji paliw

22) 2023-01-25 MOP Pepłowo Wschód

22) 2023-01-25 MOP Pepłowo Wschód

23) 2023-01-25 Pas rozdziału w lokalizacji jak na zdjęciu - widok w stronę Gdańska

23) 2023-01-25 Pas rozdziału w lokalizacji jak na zdjęciu - widok w stronę Gdańska

24) 2023-01-25 Stan istniejący - widok w stronę Gdańska

24) 2023-01-25 Stan istniejący - widok w stronę Gdańska

Script logo