Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2022-07-04 Droga serwisowa DS.13a w sąsiedztwie zbiornika wodnego

1) 2022-07-04 Droga serwisowa DS.13a w sąsiedztwie zbiornika wodnego

2) 2022-07-04 MOP Pepłowo Wschód, obręb stacji paliw - stan istniejący

2) 2022-07-04 MOP Pepłowo Wschód, obręb stacji paliw - stan istniejący

3) 2022-07-04 Montaż ekranów akustycznych w lok. ok. 3+000 JL

3) 2022-07-04 Montaż ekranów akustycznych w lok. ok. 3+000 JL

4) 2022-07-04 Wykonywanie pętli indukcyjnej w nawierzchni betonowej w lok. ok. 6+200 JL

4) 2022-07-04 Wykonywanie pętli indukcyjnej w nawierzchni betonowej w lok. ok. 6+200 JL

5) 2022-07-04 Montaż barier energochłonnych na przejeździe awaryjnym w lok. ok. 7+000

5) 2022-07-04 Montaż barier energochłonnych na przejeździe awaryjnym w lok. ok. 7+000

6) 2022-07-04 Prace brukarskie przy ekranach w lok. ok. 9+300 JL

6) 2022-07-04 Prace brukarskie przy ekranach w lok. ok. 9+300 JL

7) 2022-07-04 Wykonywanie brewek zabezpieczających pobocza i skarpy przed rozmyciem w lok. ok. 10+500 JL

7) 2022-07-04 Wykonywanie brewek zabezpieczających pobocza i skarpy przed rozmyciem w lok. ok. 10+500 JL

8) 2022-07-04 Czasowa Organizacja Ruchu dla wykonania ekranów w lok ok. 11+000 JP

8) 2022-07-04 Czasowa Organizacja Ruchu dla wykonania ekranów w lok ok. 11+000 JP

9) 2022-07-04 Trasa Główna w lok. ok. 13+000 - stan istniejący

9) 2022-07-04 Trasa Główna w lok. ok. 13+000 - stan istniejący

10) 2022-07-04 Obiekt PZD-7.5 - montaż ekranów na przejściu dla zwierząt dużych

10) 2022-07-04 Obiekt PZD-7.5 - montaż ekranów na przejściu dla zwierząt dużych

11) 2022-07-04 Obiekt PZD-7.5 - montaż barier energochłonnych w obrębie obiektu JL

11) 2022-07-04 Obiekt PZD-7.5 - montaż barier energochłonnych w obrębie obiektu JL

12) 2022-07-05 Czyszczenie/mycie nawierzchni przed malowaniem oznakowania poziomego

12) 2022-07-05 Czyszczenie/mycie nawierzchni przed malowaniem oznakowania poziomego

13) 2022-07-05 Montaż barier energochłonnych na zjeździe z Trasy Głównej na MOP Pepłowo Wschód

13) 2022-07-05 Montaż barier energochłonnych na zjeździe z Trasy Głównej na MOP Pepłowo Wschód

14) 2022-07-05 MOP Pepłowo Wschód obręb stanowisk do ważenia pojazdów i kontroli technicznej - stan istniejący

14) 2022-07-05 MOP Pepłowo Wschód obręb stanowisk do ważenia pojazdów i kontroli technicznej - stan istniejący

15) 2022-07-05 MOP Pepłowo Wschód obręb stanowiska dla pojazdów z ładunkami niebezpiecznymi - stan istniejący

15) 2022-07-05 MOP Pepłowo Wschód obręb stanowiska dla pojazdów z ładunkami niebezpiecznymi - stan istniejący

16) 2022-07-05 Badania kontrolne zagęszczenia pobocza na Trasie Głównej w lok. ok. 1+600 JL

16) 2022-07-05 Badania kontrolne zagęszczenia pobocza na Trasie Głównej w lok. ok. 1+600 JL

17) 2022-07-05 Wykonywanie brewek zabezpieczających pobocza i skarpy przed rozmyciem w lok. ok. 8+000 JL

17) 2022-07-05 Wykonywanie brewek zabezpieczających pobocza i skarpy przed rozmyciem w lok. ok. 8+000 JL

18) 2022-07-05 Widok z obiektu WD-8.6 na Trasę Główną w stronę Gdańska

18) 2022-07-05 Widok z obiektu WD-8.6 na Trasę Główną w stronę Gdańska

19) 2022-07-05 Widok na Trasę Główną z obiektu WD-8.6 w stronę Warszawy

19) 2022-07-05 Widok na Trasę Główną z obiektu WD-8.6 w stronę Warszawy

20) 2022-07-06 Obiekt  PZD-7.5 - widok od strony Gdańska na przejście dla zwierząt dużych

20) 2022-07-06 Obiekt PZD-7.5 - widok od strony Gdańska na przejście dla zwierząt dużych

21) 2022-07-06 Obiekt PZD-7.5 na poziomie przejścia dla zwierząt - montaż wypełnienia ekranów

21) 2022-07-06 Obiekt PZD-7.5 na poziomie przejścia dla zwierząt - montaż wypełnienia ekranów

22) 2022-07-06 Widok z obiektu PZD-7.5 w stronę Warszawy

22) 2022-07-06 Widok z obiektu PZD-7.5 w stronę Warszawy

23) 2022-07-06 Obiekt PZD-7.5 - montaż wypełnień ekranów na obiekcie

23) 2022-07-06 Obiekt PZD-7.5 - montaż wypełnień ekranów na obiekcie

24) 2022-07-11 Prace naprawczo-wykończeniowe na rowie zewnętrznym jezdni lewej w lok. ok. 9+800L

24) 2022-07-11 Prace naprawczo-wykończeniowe na rowie zewnętrznym jezdni lewej w lok. ok. 9+800L

25) 2022-07-12 Obręb Trasy Głównej przed wyłączeniem na MOP Pepłowo Wschód od strony Warszawy strona lewa

25) 2022-07-12 Obręb Trasy Głównej przed wyłączeniem na MOP Pepłowo Wschód od strony Warszawy strona lewa

26) 2022-07-12 Odcinek 200m jezdni o nawierzchni betonowej w lok. ok. 5+200L poddany dodatkowym badaniom kontrolnym Inżyniera

26) 2022-07-12 Odcinek 200m jezdni o nawierzchni betonowej w lok. ok. 5+200L poddany dodatkowym badaniom kontrolnym Inżyniera

27) 2022-07-12 Odwiert próbki z nawierzchni betonowej do badań kontrolnych

27) 2022-07-12 Odwiert próbki z nawierzchni betonowej do badań kontrolnych

28) 2022-07-13 Koszenie trawy na skarpach w lok. ok. 7+600 L

28) 2022-07-13 Koszenie trawy na skarpach w lok. ok. 7+600 L

29) 2022-07-13 Przejazd awaryjny w lok. ok. 3+000

29) 2022-07-13 Przejazd awaryjny w lok. ok. 3+000

30) 2022-07-13 Przejazd awaryjny w lok. ok. 7+000

30) 2022-07-13 Przejazd awaryjny w lok. ok. 7+000

31) 2022-07-13 Przejazd tymczasowy w lok. 10+700

31) 2022-07-13 Przejazd tymczasowy w lok. 10+700

32) 2022-07-13 Przygotowany do zamknięcia wjazd awaryjny w lok. ok. 8+400L

32) 2022-07-13 Przygotowany do zamknięcia wjazd awaryjny w lok. ok. 8+400L

33) 2022-07-13 Rondo wschodnie na Węźle Mława Północ

33) 2022-07-13 Rondo wschodnie na Węźle Mława Północ

34) 2022-07-13 Stan istniejący na obiekcie PZD 7.5

34) 2022-07-13 Stan istniejący na obiekcie PZD 7.5

35) 2022-07-13 Widok z obiektu PZD 7.5 w stronę Gdańska

35) 2022-07-13 Widok z obiektu PZD 7.5 w stronę Gdańska

36) 2022-07-13 Widok z obiektu PZD 7.5 w stronę Warszawy

36) 2022-07-13 Widok z obiektu PZD 7.5 w stronę Warszawy

37) 2022-07-13 Widok z obiektu WD 3.7 w stronę Gdańska

37) 2022-07-13 Widok z obiektu WD 3.7 w stronę Gdańska

38) 2022-07-13 Widok z obiektu WD 3.7 w stronę Warszawy

38) 2022-07-13 Widok z obiektu WD 3.7 w stronę Warszawy

39) 2022-07-13 Widok z obiektu WD 8.6 w stronę Gdańska

39) 2022-07-13 Widok z obiektu WD 8.6 w stronę Gdańska

40) 2022-07-13 Widok z obiektu WD 8.6 w stronę Warszawy

40) 2022-07-13 Widok z obiektu WD 8.6 w stronę Warszawy

41) 2022-07-13 Wyjazd z Trasy Głównej od strony Warszawy na Węzeł Mława północ

41) 2022-07-13 Wyjazd z Trasy Głównej od strony Warszawy na Węzeł Mława północ

42) 2022-07-13 Wymiana profili uszczelniających szczeliny poprzeczne w nawierzchni betonowej na odcinku 200 m, na jezdni lewej w lok. ok. 5+200

42) 2022-07-13 Wymiana profili uszczelniających szczeliny poprzeczne w nawierzchni betonowej na odcinku 200 m, na jezdni lewej w lok. ok. 5+200

43) 2022-07-13 Zamknięta jeszcze Łącznica wyjazdowa na Gdańsk z Ronda wschodniego Węzła Mława północ

43) 2022-07-13 Zamknięta jeszcze Łącznica wyjazdowa na Gdańsk z Ronda wschodniego Węzła Mława północ

44) 2022-07-20 Montaż ekranów akustycznych na jezdni prawej w lok. ok. 13+000

44) 2022-07-20 Montaż ekranów akustycznych na jezdni prawej w lok. ok. 13+000

45) 2022-07-20 Czyszczenie nawierzchni przed wykonywaniem oznakowania poziomego na jezdni prawej w lok. ok. 0+000P

45) 2022-07-20 Czyszczenie nawierzchni przed wykonywaniem oznakowania poziomego na jezdni prawej w lok. ok. 0+000P

46) 2022-07-19 Badania kontrolne Wykonawcy nośności i zagęszczenia podbudowy z kruszywa łamanego na drodze serwisowej DS14

46) 2022-07-19 Badania kontrolne Wykonawcy nośności i zagęszczenia podbudowy z kruszywa łamanego na drodze serwisowej DS14

47) 2022-07-20 Nasadzenia na Rondzie wschodnim Węzła Mława Wschód

47) 2022-07-20 Nasadzenia na Rondzie wschodnim Węzła Mława Wschód

48) 2022-07-20 Obiekt WD-6.1

48) 2022-07-20 Obiekt WD-6.1

49) 2022-07-20 Przejście dla zwierząt dużych PZD-7.5, widok od strony Gdańska

49) 2022-07-20 Przejście dla zwierząt dużych PZD-7.5, widok od strony Gdańska

50) 2022-07-20 Przejście dla zwierząt dużych PZD-7.5, widok od strony Warszawy

50) 2022-07-20 Przejście dla zwierząt dużych PZD-7.5, widok od strony Warszawy

51) 2022-07-20 Przejście dla zwierząt dużych PZD-7.5, widok szlaku migracyjnego zwierzyny

51) 2022-07-20 Przejście dla zwierząt dużych PZD-7.5, widok szlaku migracyjnego zwierzyny

52) 2022-07-20 Prace brukarskie na MOP Pepłowo Wschód

52) 2022-07-20 Prace brukarskie na MOP Pepłowo Wschód

53) 2022-07-20 Przygotowanie, czyszczenie nawierzchni przed wykonywaniem oznakowania poziomego na jezdni prawej

53) 2022-07-20 Przygotowanie, czyszczenie nawierzchni przed wykonywaniem oznakowania poziomego na jezdni prawej

54) 2022-07-20 Przygotowania trasowanie pod oznakowanie poziome w lok. ok. 6+200P

54) 2022-07-20 Przygotowania trasowanie pod oznakowanie poziome w lok. ok. 6+200P

55) 2022-07-20 Przejście dla zwierząt dużych PZD-7.5, nasadzenia od strony prawej

55) 2022-07-20 Przejście dla zwierząt dużych PZD-7.5, nasadzenia od strony prawej

56) 2022-07-20 Wykonywanie linii krawędziowej (od strony pasa rozdziału) oznakowania poziomego w lok. ok. 4+200P

56) 2022-07-20 Wykonywanie linii krawędziowej (od strony pasa rozdziału) oznakowania poziomego w lok. ok. 4+200P

57) 2022-07-20 Wykonywanie linii krawędziowej (od strony pasa rozdziału) oznakowania poziomego w lok. ok. 4+200P (2)

57) 2022-07-20 Wykonywanie linii krawędziowej (od strony pasa rozdziału) oznakowania poziomego w lok. ok. 4+200P (2)

58) 2022-07-20 Wykonywanie linii krawędziowej (od strony pasa rozdziału) oznakowania poziomego w lok. ok. 4+200P (3)

58) 2022-07-20 Wykonywanie linii krawędziowej (od strony pasa rozdziału) oznakowania poziomego w lok. ok. 4+200P (3)

59) 2022-07-20 Wykonywanie linii krawędziowej (od strony pasa rozdziału) oznakowania poziomego w lok. ok. 4+200P (4)

59) 2022-07-20 Wykonywanie linii krawędziowej (od strony pasa rozdziału) oznakowania poziomego w lok. ok. 4+200P (4)

60) 2022-07-20 Widok w stronę Warszawy z przejścia dla zwierząt dużych PZD-7.5

60) 2022-07-20 Widok w stronę Warszawy z przejścia dla zwierząt dużych PZD-7.5

61) 2022-07-20 Widok z pod obiektu PZD-7.5 w stronę Warszawy

61) 2022-07-20 Widok z pod obiektu PZD-7.5 w stronę Warszawy

62) 2022-07-20 Wykonywanie oznakowania poziomego w lok. ok. 8+600P

62) 2022-07-20 Wykonywanie oznakowania poziomego w lok. ok. 8+600P

63) 2022-07-20 Wykonywanie ścieku w pasie rozdziału w lok. ok. 1+200

63) 2022-07-20 Wykonywanie ścieku w pasie rozdziału w lok. ok. 1+200

64) 2022-07-25 Wykonywanie oznakowania poziomego osiowego na jezdni prawej w lok. ok. 0+200

64) 2022-07-25 Wykonywanie oznakowania poziomego osiowego na jezdni prawej w lok. ok. 0+200

65) 2022-07-27 Stan istniejący na włączeniu w istniejącą drogę krajową DK7 z węzła Mława północ

65) 2022-07-27 Stan istniejący na włączeniu w istniejącą drogę krajową DK7 z węzła Mława północ

66) 2022-07-27 Rondo zachodnie Węzła Mława Wschód - widok w stronę łącznic na, których jest jeszcze brak warstw bitumicznych ścieralnych

66) 2022-07-27 Rondo zachodnie Węzła Mława Wschód - widok w stronę łącznic na, których jest jeszcze brak warstw bitumicznych ścieralnych

67) 2022-07-27 Styk nawierzchni betonowej i bitumicznej na łącznicy zjazdowej z Trasy Głównej od strony Warszawy na Węzeł Mława północ

67) 2022-07-27 Styk nawierzchni betonowej i bitumicznej na łącznicy zjazdowej z Trasy Głównej od strony Warszawy na Węzeł Mława północ

68) 2022-07-27 Widok na MOP Pepłowo Wschód od strony drogi DA1

68) 2022-07-27 Widok na MOP Pepłowo Wschód od strony drogi DA1

69) 2022-07-27 Stan istniejący na wyjeździe z ronda zachodniego na obiekt WD-3.7 na Węźle Mława Północ

69) 2022-07-27 Stan istniejący na wyjeździe z ronda zachodniego na obiekt WD-3.7 na Węźle Mława Północ

70) 2022-07-27 Wykonywanie nawierzchni poboczy na drodze serwisowej DS 1 w lok. ok. 3+000

70) 2022-07-27 Wykonywanie nawierzchni poboczy na drodze serwisowej DS 1 w lok. ok. 3+000

71) 2022-07-27 Dojście do przejścia dla pieszych w km 4+500 od strony Michalinowa

71) 2022-07-27 Dojście do przejścia dla pieszych w km 4+500 od strony Michalinowa

72) 2022-07-27 Ekrany akustyczne w lok. ok. 4 +500 JL - widok od zewnątrz Trasy Głównej

72) 2022-07-27 Ekrany akustyczne w lok. ok. 4 +500 JL - widok od zewnątrz Trasy Głównej

73) 2022-07-27 Prace dostosowawcze do zmiany projektowej na rowie prawym w lok. ok. 9+800

73) 2022-07-27 Prace dostosowawcze do zmiany projektowej na rowie prawym w lok. ok. 9+800

74) 2022-07-27 Widok z obiektu WD-0.9 w stronę Gdańska

74) 2022-07-27 Widok z obiektu WD-0.9 w stronę Gdańska

75) 2022-07-27 Widok z obiektu WD-0.9 w stronę Warszawy

75) 2022-07-27 Widok z obiektu WD-0.9 w stronę Warszawy

76) 2022-07-27 Widok z obiektu WD-0.9 w stronę wschodnią - stan istniejący

76) 2022-07-27 Widok z obiektu WD-0.9 w stronę wschodnią - stan istniejący

77) 2022-07-27 Widok z obiektu WD-0.9 w stronę zachodnią - stan istniejący

77) 2022-07-27 Widok z obiektu WD-0.9 w stronę zachodnią - stan istniejący

78) 2022-07-27 Widok z obiektu WD 3.7 w stronę Warszawy

78) 2022-07-27 Widok z obiektu WD 3.7 w stronę Warszawy

79) 2022-07-27 Widok z obiektu WD-3.7 w stronę wschodnią - stan istniejący

79) 2022-07-27 Widok z obiektu WD-3.7 w stronę wschodnią - stan istniejący

80) 2022-07-27 Obiekt PP-4.5 - widok wewnątrz, stan istniejący

80) 2022-07-27 Obiekt PP-4.5 - widok wewnątrz, stan istniejący

81) 2022-07-27 Wyjście z obiektu PP-4.5 (przejście dla pieszych) w stronę drogi krajowej DK7

81) 2022-07-27 Wyjście z obiektu PP-4.5 (przejście dla pieszych) w stronę drogi krajowej DK7

82) 2022-07-27 Widok z pod obiektu WD-11.5 w stronę Gdańska - stan istniejący

82) 2022-07-27 Widok z pod obiektu WD-11.5 w stronę Gdańska - stan istniejący

83) 2022-07-27 Widok z obiektu WD-13.3 w stronę Gdańska

83) 2022-07-27 Widok z obiektu WD-13.3 w stronę Gdańska

84) 2022-07-27 Obiekt WS/PZSp - 13.8 - budowa ekranów na obiekcie

84) 2022-07-27 Obiekt WS/PZSp - 13.8 - budowa ekranów na obiekcie

85) 2022-07-27 Prace związane z montażem ekranów w obrębie obiektu WS/PZSp-13.8

85) 2022-07-27 Prace związane z montażem ekranów w obrębie obiektu WS/PZSp-13.8

Script logo