Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2022-06-01 Montaż słupów oświetlenia w obrębie zjazdu z Trasy Głównej na MOP Pepłowo Wschód

1) 2022-06-01 Montaż słupów oświetlenia w obrębie zjazdu z Trasy Głównej na MOP Pepłowo Wschód

2) 2022-06-01 Nawierzchnia bitumiczna DK7 po frezowania w obrębie działki PKP -nieczynna wąskotorowa linia

2) 2022-06-01 Nawierzchnia bitumiczna DK7 po frezowania w obrębie działki PKP -nieczynna wąskotorowa linia

3) 2022-06-01 Prace przygotowawcze pod nasadzenia zieleni na Rondzie wschodnim Węzła Mława Wschód

3) 2022-06-01 Prace przygotowawcze pod nasadzenia zieleni na Rondzie wschodnim Węzła Mława Wschód

4) 2022-06-01 Przygotowania głowic pali pod ekrany akustyczne w lok. ok. 2+500 JL

4) 2022-06-01 Przygotowania głowic pali pod ekrany akustyczne w lok. ok. 2+500 JL

5) 2022-06-01 Przygotowywane przejazdu awaryjnego w lok. ok. 3+000

5) 2022-06-01 Przygotowywane przejazdu awaryjnego w lok. ok. 3+000

6) 2022-06-01 Wjazd /wyjazd Ronda wschoniego łącznic wschodnich Węzła Mława Wschód - jeszcze bez warstw ścieralnych

6) 2022-06-01 Wjazd /wyjazd Ronda wschoniego łącznic wschodnich Węzła Mława Wschód - jeszcze bez warstw ścieralnych

7) 2022-06-01 Wjazd/wyjazd Ronda wschoniego na Ostrołękę Węzła Mława Wschód - jeszcze bez warstw ścieralnych

7) 2022-06-01 Wjazd/wyjazd Ronda wschoniego na Ostrołękę Węzła Mława Wschód - jeszcze bez warstw ścieralnych

8) 2022-06-01 Wjazd/wyjazd Ronda zachoniego łącznic zachodnich Węzła Mława Wschód - jeszcze bez warstw ścieralnych

8) 2022-06-01 Wjazd/wyjazd Ronda zachoniego łącznic zachodnich Węzła Mława Wschód - jeszcze bez warstw ścieralnych

9) 2022-06-01 Wykonywanie poboczy na Trasie Głównej w lok. ok. 7+500 JL

9) 2022-06-01 Wykonywanie poboczy na Trasie Głównej w lok. ok. 7+500 JL

10) 2022-06-01 Widok z obiektu WD 3.7 w stronę wyjazdu na Mławę - DK7

10) 2022-06-01 Widok z obiektu WD 3.7 w stronę wyjazdu na Mławę - DK7

11) 2022-06-01 Widok z obiektu WD-3.7 w stronę dojazdu na Kuklin

11) 2022-06-01 Widok z obiektu WD-3.7 w stronę dojazdu na Kuklin

12) 2022-06-01 Widok z obiektu WD-3.7 w stronę Gdańska

12) 2022-06-01 Widok z obiektu WD-3.7 w stronę Gdańska

13) 2022-06-01 Widok z obiektu WD-3.7 w stronę Warszawy - wykonywanie rowów i porządkowanie terenu

13) 2022-06-01 Widok z obiektu WD-3.7 w stronę Warszawy - wykonywanie rowów i porządkowanie terenu

14) 2022-06-01 Widok na obiekcie PZD-7.5

14) 2022-06-01 Widok na obiekcie PZD-7.5

15) 2022-06-01 Widok z obiektu PZD-7.5 w stronę Gdańska

15) 2022-06-01 Widok z obiektu PZD-7.5 w stronę Gdańska

16) 2022-06-01 Widok z obiektu PZD-7.5 w stronę Warszawy

16) 2022-06-01 Widok z obiektu PZD-7.5 w stronę Warszawy

17) 2022-06-06 Montaż barier energochłonnych na jezdni lewej, na początku odcinka od strony Napierk

17) 2022-06-06 Montaż barier energochłonnych na jezdni lewej, na początku odcinka od strony Napierk

18) 2022-06-06 Styk nawierzchni bitumicznej łącznicy z nawierzchnią betonową pasa włączenia w Trasę Główną na Gdańsk z węzła Mława Północ

18) 2022-06-06 Styk nawierzchni bitumicznej łącznicy z nawierzchnią betonową pasa włączenia w Trasę Główną na Gdańsk z węzła Mława Północ

19) 2022-06-06 Wykonywanie obsiewu mieszanką traw warstwy humusu na rowach w lok. ok. 3+600 JL

19) 2022-06-06 Wykonywanie obsiewu mieszanką traw warstwy humusu na rowach w lok. ok. 3+600 JL

20) 2022-06-07 Przygotowana podbudowa z kruszywa C90_3 na stanowisku do ważenia aut na MOP Pepłowo Wschód

20) 2022-06-07 Przygotowana podbudowa z kruszywa C90_3 na stanowisku do ważenia aut na MOP Pepłowo Wschód

21) 2022-06-07 Stanowisko podbudowa C90/3 dla pojazdów z ładunkami niebezpiecznymi na MOP Pepłowo Zachód

21) 2022-06-07 Stanowisko podbudowa C90/3 dla pojazdów z ładunkami niebezpiecznymi na MOP Pepłowo Zachód

22) 2022-06-07 Udział Nadzoru w badaniach kontrolnych Wykonawcy na podbudowie stanowiska do ważenia aut na MOP Pepłowo Wschód

22) 2022-06-07 Udział Nadzoru w badaniach kontrolnych Wykonawcy na podbudowie stanowiska do ważenia aut na MOP Pepłowo Wschód

23) 2022-06-07 Pomiar kontrolny zagęszczenia i nośności na MOP Pepłowo Zachód

23) 2022-06-07 Pomiar kontrolny zagęszczenia i nośności na MOP Pepłowo Zachód

24) 2022-06-08 Montaż barier energochłonnych w lok. ok. 0+400 JL

24) 2022-06-08 Montaż barier energochłonnych w lok. ok. 0+400 JL

25) 2022-06-08 Porządkowanie pasa rozdział u w lok. ok. 2+000 JL

25) 2022-06-08 Porządkowanie pasa rozdział u w lok. ok. 2+000 JL

26) 2022-06-08 Wykonywanie ekranów akustycznych w lok. ok. 2+700 JL

26) 2022-06-08 Wykonywanie ekranów akustycznych w lok. ok. 2+700 JL

27) 2022-06-08 Nawierzchnia betonowa na przejeździe awaryjnym w lok. ok. 3+000

27) 2022-06-08 Nawierzchnia betonowa na przejeździe awaryjnym w lok. ok. 3+000

28) 2022-06-08 Czasowa Organizacja Ruchu dla dokończenia nawierzchni betonowej na przejeździe awaryjnym w lok. ok. 3+000

28) 2022-06-08 Czasowa Organizacja Ruchu dla dokończenia nawierzchni betonowej na przejeździe awaryjnym w lok. ok. 3+000

29) 2022-06-08 Nawierzchnia betonowa na przejeździe awaryjnym w lok. ok. 3+000 po teksturowaniu i cięciu prawej połowy

29) 2022-06-08 Nawierzchnia betonowa na przejeździe awaryjnym w lok. ok. 3+000 po teksturowaniu i cięciu prawej połowy

30) 2022-06-08 Kontrola wizualna wykonania ścieku monolitycznego w lok. ok. 9+500 JL

30) 2022-06-08 Kontrola wizualna wykonania ścieku monolitycznego w lok. ok. 9+500 JL

31) 2022-06-08 Uzupełnianie humusem pasa rozdziału w lok. ok. 9+600

31) 2022-06-08 Uzupełnianie humusem pasa rozdziału w lok. ok. 9+600

32) 2022-06-08 Uzupełnianie pasa rozdziału humusem w lok. ok. 9+700

32) 2022-06-08 Uzupełnianie pasa rozdziału humusem w lok. ok. 9+700

33) 2022-06-08 Wykonywany ściek monolityczny w lok. ok. 9+800 JL

33) 2022-06-08 Wykonywany ściek monolityczny w lok. ok. 9+800 JL

34) 2022-06-08 Podbudowa C5/6 na stanowisku do ważenia pojazdów na MOP Pepłowo Wschód

34) 2022-06-08 Podbudowa C5/6 na stanowisku do ważenia pojazdów na MOP Pepłowo Wschód

35) 2022-06-08 Zabezpieczony wyjazd z ronda wschodniego Węzła Mława północ na trasę główną w kierunku Gdańska

35) 2022-06-08 Zabezpieczony wyjazd z ronda wschodniego Węzła Mława północ na trasę główną w kierunku Gdańska

36) 2022-06-08 Wykonane, uciąglenie nawierzchnią bitumiczną SMA na obiekcie WS-9.4

36) 2022-06-08 Wykonane, uciąglenie nawierzchnią bitumiczną SMA na obiekcie WS-9.4

37) 2022-06-09 Prace przygotowawcze do wykonania nawierzchni betonowej na stanowisku kontroli technicznej i ważenia pojazdów na MOP Pepłowo Wschód

37) 2022-06-09 Prace przygotowawcze do wykonania nawierzchni betonowej na stanowisku kontroli technicznej i ważenia pojazdów na MOP Pepłowo Wschód

38) 2022-06-09 Prace przygotowawcze przed wykonywaniem nawierzchni betonowej na stanowiskach do kontroli tecznicznej i ważenia pojazdów na MOP Pepłowo Wschód

38) 2022-06-09 Prace przygotowawcze przed wykonywaniem nawierzchni betonowej na stanowiskach do kontroli tecznicznej i ważenia pojazdów na MOP Pepłowo Wschód

39) 2022-06-09 Prace przygotowawcze przed wykonaniem nawierzchni betonowej na stanowisku dla pojazdów z ładunkami niebezpiecznymi na MOP Pepłowo Wschód

39) 2022-06-09 Prace przygotowawcze przed wykonaniem nawierzchni betonowej na stanowisku dla pojazdów z ładunkami niebezpiecznymi na MOP Pepłowo Wschód

40) 2022-06-09 Fragment Czasowej Organizacji Ruchu w lok. ok. 10+900

40) 2022-06-09 Fragment Czasowej Organizacji Ruchu w lok. ok. 10+900

41) 2022-06-12 Stanowisko o nawierzchni betonowej do ważenia pojazdów na MOP Pepłowo Wschód

41) 2022-06-12 Stanowisko o nawierzchni betonowej do ważenia pojazdów na MOP Pepłowo Wschód

42) 2022-06-12 Stanowisko o nawierzchni betonowej do kontroli tecznicznej pojazdów na MOP Pepłowo Wschód

42) 2022-06-12 Stanowisko o nawierzchni betonowej do kontroli tecznicznej pojazdów na MOP Pepłowo Wschód

43) 2022-06-12 Stanowisko o nawierzchni betonowej do ważenia pojazdów na MOP Pepłowo Wschód - miejsce na wagę

43) 2022-06-12 Stanowisko o nawierzchni betonowej do ważenia pojazdów na MOP Pepłowo Wschód - miejsce na wagę

44) 2022-06-12 Stanowisko o nawierzchni betonowej do kontroli tecznicznej i ważenia pojazdów na MOP Pepłowo Zachód

44) 2022-06-12 Stanowisko o nawierzchni betonowej do kontroli tecznicznej i ważenia pojazdów na MOP Pepłowo Zachód

45) 2022-06-12 Stanowisko o nawierzchni betonowej dla pojazdów z ładunkami niebezpiecznymi na MOP Pepłowo Zachód

45) 2022-06-12 Stanowisko o nawierzchni betonowej dla pojazdów z ładunkami niebezpiecznymi na MOP Pepłowo Zachód

46) 2022-06-12 Stanowisko o nawierzchni betonowej do ważenia pojazdów na MOP Pepłowo Zachód - miejsce na wagę

46) 2022-06-12 Stanowisko o nawierzchni betonowej do ważenia pojazdów na MOP Pepłowo Zachód - miejsce na wagę

47) 2022-06-12 Wykonywanie nawierzchni ścieralnej na remontowanej drodze DK7 w obrębie skrzyżowania z ulicą Padlewskiego

47) 2022-06-12 Wykonywanie nawierzchni ścieralnej na remontowanej drodze DK7 w obrębie skrzyżowania z ulicą Padlewskiego

48) 2022-06-12 Naprawa spękań odbitych na remontowanej drodze DK7

48) 2022-06-12 Naprawa spękań odbitych na remontowanej drodze DK7

49) 2022-06-12 Naprawa spękań odbitych na remontowanej drodze DK7

49) 2022-06-12 Naprawa spękań odbitych na remontowanej drodze DK7

50) 2022-06-12 Montaż skrajnych barier energochłonnych po stronie lewej na początku odcinka

50) 2022-06-12 Montaż skrajnych barier energochłonnych po stronie lewej na początku odcinka

51) 2022-06-12 race związane z montażem ekranów akustycznych w lok. ok. 2+500 JL

51) 2022-06-12 race związane z montażem ekranów akustycznych w lok. ok. 2+500 JL

52) 2022-06-12 Formowanie poboczy w lok. ok. 3+400 JL

52) 2022-06-12 Formowanie poboczy w lok. ok. 3+400 JL

53) 2022-06-12 Montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału, w lok. ok. 3+700

53) 2022-06-12 Montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału, w lok. ok. 3+700

54) 2022-06-12 Montaż barier energochłonnych w w lok. ok. 3+800

54) 2022-06-12 Montaż barier energochłonnych w w lok. ok. 3+800

55) 2022-06-12 Humusowanie i obsiew trawą skarp w lok. ok. 5+000 JL

55) 2022-06-12 Humusowanie i obsiew trawą skarp w lok. ok. 5+000 JL

56) 2022-06-12 Humusowanie skarp w lok. ok. 6+000 JL

56) 2022-06-12 Humusowanie skarp w lok. ok. 6+000 JL

57) 2022-06-12 Wykonywanie poboczy w lok. ok. 6+000 JL

57) 2022-06-12 Wykonywanie poboczy w lok. ok. 6+000 JL

58) 2022-06-12 Koszenie trawy na skarpach w lok. ok. 8+000 JL

58) 2022-06-12 Koszenie trawy na skarpach w lok. ok. 8+000 JL

59) 2022-06-12 Koszenie trawy na skarpach w lok. ok. 8+400 JL

59) 2022-06-12 Koszenie trawy na skarpach w lok. ok. 8+400 JL

60) 2022-06-12 Naprawy wymyć na skarpach w lok. ok. 10+500 JL

60) 2022-06-12 Naprawy wymyć na skarpach w lok. ok. 10+500 JL

61) 2022-06-14 Wykonywanie drogi przy zbiorniku ZR-15

61) 2022-06-14 Wykonywanie drogi przy zbiorniku ZR-15

62) 2022-06-14 Koszenie trawy na skarpach w lok. 10+500 JL

62) 2022-06-14 Koszenie trawy na skarpach w lok. 10+500 JL

63) 2022-06-14 Widok z obiektu PZD-7.5 w stronę Gdańska

63) 2022-06-14 Widok z obiektu PZD-7.5 w stronę Gdańska

64) 2022-06-14 Widok z obiektu PZD-7.5 w stronę Warszawy

64) 2022-06-14 Widok z obiektu PZD-7.5 w stronę Warszawy

65) 2022-06-14 Naprawa wymyć na skarpach przy obiekcie PZD-7.5

65) 2022-06-14 Naprawa wymyć na skarpach przy obiekcie PZD-7.5

66) 2022-06-14 Stan istniejący na górze obiektu PZD-7.5

66) 2022-06-14 Stan istniejący na górze obiektu PZD-7.5

67) 2022-06-20 Prace przy ekranach energochłonnych w lok. ok. 3+000 JL

67) 2022-06-20 Prace przy ekranach energochłonnych w lok. ok. 3+000 JL

68) 2022-06-20 Nawierzchnia betonowa na jezdni lewej w lok. ok. 8+000 widok w stronę Warszawy

68) 2022-06-20 Nawierzchnia betonowa na jezdni lewej w lok. ok. 8+000 widok w stronę Warszawy

69) 2022-06-21 Prace przy barierach energochłonnych w pasie rozdziału w lok. ok. 0+700 JL

69) 2022-06-21 Prace przy barierach energochłonnych w pasie rozdziału w lok. ok. 0+700 JL

70) 2022-06-21 Prace wykończeniowe na skarpach w lok. ok. 2+300 JL

70) 2022-06-21 Prace wykończeniowe na skarpach w lok. ok. 2+300 JL

71) 2022-06-21 Dogęszczanie poboczy w lok. ok. 2+500 JL

71) 2022-06-21 Dogęszczanie poboczy w lok. ok. 2+500 JL

72) 2022-06-21 Montaż paneli ekranów energochłonnych w lok. ok. 3+000 JL

72) 2022-06-21 Montaż paneli ekranów energochłonnych w lok. ok. 3+000 JL

73) 2022-06-22 Wykonywanie połączenia/styku nawierzchni betonowej i bitumicznej

73) 2022-06-22 Wykonywanie połączenia/styku nawierzchni betonowej i bitumicznej

74) 2022-06-22 Końcowe metry remontu DK7 w lok. ok. 238+000

74) 2022-06-22 Końcowe metry remontu DK7 w lok. ok. 238+000

75) 2022-06-22 Sprzątanie i przygotowywanie nawierzchni betonowej do badań kontrolnych

75) 2022-06-22 Sprzątanie i przygotowywanie nawierzchni betonowej do badań kontrolnych

76) 2022-06-22 Widok z drogi serwisowej DS.1 na granicy odcinków w lok. ok. 0+100 JP w stronę Gdańska

76) 2022-06-22 Widok z drogi serwisowej DS.1 na granicy odcinków w lok. ok. 0+100 JP w stronę Gdańska

77) 2022-06-22 Widok z obiektu WD-0.9 w stronę Gdańska

77) 2022-06-22 Widok z obiektu WD-0.9 w stronę Gdańska

78) 2022-06-22 Widok z obiektu WD-0.9 w stronę Warszawy

78) 2022-06-22 Widok z obiektu WD-0.9 w stronę Warszawy

79) 2022-06-22 Widok z obiektu WD-0.9 na wschód

79) 2022-06-22 Widok z obiektu WD-0.9 na wschód

80) 2022-06-22 W z obiektu WD-0.9 na zachód

80) 2022-06-22 W z obiektu WD-0.9 na zachód

81) 2022-06-22 Widok z obiektu WD-3.7 w stronę Gdańska

81) 2022-06-22 Widok z obiektu WD-3.7 w stronę Gdańska

82) 2022-06-22 Widok z obiektu WD-3.7 w stronę Warszawy

82) 2022-06-22 Widok z obiektu WD-3.7 w stronę Warszawy

83) 2022-06-23 Badania kontrolne zagęszczenia pobocza

83) 2022-06-23 Badania kontrolne zagęszczenia pobocza

84) 2022-06-23 Badania kontrolne zagęszczenia pobocza w lok. ok. 8+400 JP

84) 2022-06-23 Badania kontrolne zagęszczenia pobocza w lok. ok. 8+400 JP

85) 2022-06-23 Badania kontrolne zagęszczenia pobocza w lok. ok. 10+900 JP

85) 2022-06-23 Badania kontrolne zagęszczenia pobocza w lok. ok. 10+900 JP

86) 2022-06-23 Przygotowania do uszczelniania szczelin poprzecznych na jezdni lewej w lok. ok. 10+600

86) 2022-06-23 Przygotowania do uszczelniania szczelin poprzecznych na jezdni lewej w lok. ok. 10+600

87) 2022-06-23 Szczelina na styku nawierzchni betonowej i bitumicznej przed obiektem WS-9.4 JL

87) 2022-06-23 Szczelina na styku nawierzchni betonowej i bitumicznej przed obiektem WS-9.4 JL

88) 2022-06-26 Łącznica południowo - wschodnia Węzła Mława Północ - przygotowana do badań kontrolnych nawierzchni

88) 2022-06-26 Łącznica południowo - wschodnia Węzła Mława Północ - przygotowana do badań kontrolnych nawierzchni

89) 2022-06-26 Łącznica północno - wschodnia Węzła Mława Północ - przygotowana do badań kontrolnych nawierzchni

89) 2022-06-26 Łącznica północno - wschodnia Węzła Mława Północ - przygotowana do badań kontrolnych nawierzchni

90) 2022-06-27 Badania Wykonawcy nawierzchni bitumicznej na MOP Pepłowo Wschód

90) 2022-06-27 Badania Wykonawcy nawierzchni bitumicznej na MOP Pepłowo Wschód

91) 2022-06-29 Droga serwisowa DS 13a w obrębie Węzła Mława Wschód - stan istniejący

91) 2022-06-29 Droga serwisowa DS 13a w obrębie Węzła Mława Wschód - stan istniejący

92) 2022-06-29 Trasowanie_przygotowywanie do malowania oznakowania poziomego na DK7

92) 2022-06-29 Trasowanie_przygotowywanie do malowania oznakowania poziomego na DK7

93) 2022-06-29 Wykonywanie przepustu pod DK7 na włączeniu od strony DP 2305N

93) 2022-06-29 Wykonywanie przepustu pod DK7 na włączeniu od strony DP 2305N

94) 2022-06-29 MOP Pepłowo Wschód, obręb stacji paliw - stan istniejący

94) 2022-06-29 MOP Pepłowo Wschód, obręb stacji paliw - stan istniejący

95) 2022-06-29 MOP Pepłowo Wschód, obręb stanowiska do ważenia pojazdów - stan istniejący

95) 2022-06-29 MOP Pepłowo Wschód, obręb stanowiska do ważenia pojazdów - stan istniejący

96) 2022-06-29 Wykonywanie umocnionych poboczy w lok. ok. 4+300 JL

96) 2022-06-29 Wykonywanie umocnionych poboczy w lok. ok. 4+300 JL

97) 2022-06-29 Montaż barier energochłonnych na Trasie Głównej w lok. ok. 5+000 JL

97) 2022-06-29 Montaż barier energochłonnych na Trasie Głównej w lok. ok. 5+000 JL

98) 2022-06-29 Prace przy montażu ekranów akustycznych w lok. ok. 9+400 JL

98) 2022-06-29 Prace przy montażu ekranów akustycznych w lok. ok. 9+400 JL

99) 2022-06-29 Odwierty w nawierzchni betonowej do badań w lok. ok. 10+000 JL

99) 2022-06-29 Odwierty w nawierzchni betonowej do badań w lok. ok. 10+000 JL

100) 2022-06-29 Prace związane z montażem ekranów akustycznych w ramach Czasowej Organizacji Ruchu w lok. ok. 13+000 JP

100) 2022-06-29 Prace związane z montażem ekranów akustycznych w ramach Czasowej Organizacji Ruchu w lok. ok. 13+000 JP

101) 2022-06-29 Widok z obiektu WD-8.6 w stronę Gdańska

101) 2022-06-29 Widok z obiektu WD-8.6 w stronę Gdańska

102) 2022-06-29 Widok z obiektu WD-8.6 w stronę Warszawy

102) 2022-06-29 Widok z obiektu WD-8.6 w stronę Warszawy

103) 2022-06-29 Styk nawierzchni istniejącej i nowo projektowanej przed obiektem WD-8.6 drogi powiatowej DP 2307P od strony Mławy

103) 2022-06-29 Styk nawierzchni istniejącej i nowo projektowanej przed obiektem WD-8.6 drogi powiatowej DP 2307P od strony Mławy

104) 2022-06-29 Styk nawierzchni istniejącej i nowo projektowanej za obiektem WD-11.5 na drodze powiatowej DP 2313P od strony Dzierzgowa

104) 2022-06-29 Styk nawierzchni istniejącej i nowo projektowanej za obiektem WD-11.5 na drodze powiatowej DP 2313P od strony Dzierzgowa

105) 2022-06-29 Stan istniejący na drodze wojewódzkiej DW544, na odcinku pomiędzy obiektem WD 13.3 a Rondem wschodnim Węzła Mława Wschód

105) 2022-06-29 Stan istniejący na drodze wojewódzkiej DW544, na odcinku pomiędzy obiektem WD 13.3 a Rondem wschodnim Węzła Mława Wschód

106) 2022-06-30 Mycie pod ciśnieniem powierzchni nawierzchni betonowej przed malowaniem oznakowania poziomego

106) 2022-06-30 Mycie pod ciśnieniem powierzchni nawierzchni betonowej przed malowaniem oznakowania poziomego

107) 2022-06-30 Prace przy bramownicy na jezdni prawej, przed Węzłem Mława Wschód

107) 2022-06-30 Prace przy bramownicy na jezdni prawej, przed Węzłem Mława Wschód

108) 2022-06-30 Malowanie oznakowania poziomego na DK7 w lok. 229+800

108) 2022-06-30 Malowanie oznakowania poziomego na DK7 w lok. 229+800

109) 2022-06-30 Odwiert z nawierzchni betonowej do badań kontrolnych w lok. ok. 5+400 JL

109) 2022-06-30 Odwiert z nawierzchni betonowej do badań kontrolnych w lok. ok. 5+400 JL

110) 2022-06-30 Prace związane z odwodnieniem w lok. ok. 11+200 JL

110) 2022-06-30 Prace związane z odwodnieniem w lok. ok. 11+200 JL

Script logo