Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2022-03-01 Obręb rzeki Giedniówka JP

1) 2022-03-01 Obręb rzeki Giedniówka JP

2) 2022-03-01 Mycie, czyszczenie drogi serwisowej DS.8b

2) 2022-03-01 Mycie, czyszczenie drogi serwisowej DS.8b

3) 2022-03-01 Nadzór Technologa przy pobieraniu próbek na ścieku monolitycznym

3) 2022-03-01 Nadzór Technologa przy pobieraniu próbek na ścieku monolitycznym

4) 2022-03-01 Odwierty próbek na ścieku monolitycznym w lok. ok. 9+300 JP

4) 2022-03-01 Odwierty próbek na ścieku monolitycznym w lok. ok. 9+300 JP

5) 2022-03-01 Naprawa rowu przy DS7 w lok. trasy głównej ok. 9+300 JL

5) 2022-03-01 Naprawa rowu przy DS7 w lok. trasy głównej ok. 9+300 JL

6) 2022-03-01 Skarpa za obiektem PZD-7.5 po stronie prawej ( wiatrołomy usunięte)

6) 2022-03-01 Skarpa za obiektem PZD-7.5 po stronie prawej ( wiatrołomy usunięte)

7) 2022-03-01 Teren po stronie prawej przed obiektem WS 9.4

7) 2022-03-01 Teren po stronie prawej przed obiektem WS 9.4

8) 2022-03-02 Prace melioracyjne prowadzone na rowie bez nazwy (6)

8) 2022-03-02 Prace melioracyjne prowadzone na rowie bez nazwy (6)

9) 2022-03-02 Prowadzone prace na Węźle Mława Wschód JL

9) 2022-03-02 Prowadzone prace na Węźle Mława Wschód JL

10) 2022-03-02 Prace prowdzone w km 3+200 JP na drodze DS1

10) 2022-03-02 Prace prowdzone w km 3+200 JP na drodze DS1

11) 2022-03-03 Podbudowa z kruszywa C90_3 na drodze serwisowej DS7 w lok. ok. 0+050

11) 2022-03-03 Podbudowa z kruszywa C90_3 na drodze serwisowej DS7 w lok. ok. 0+050

12) 2022-03-03 Podbudowa z kruszywa C90/3 na trasie głównej w lok. ok. 3+200 JL

12) 2022-03-03 Podbudowa z kruszywa C90/3 na trasie głównej w lok. ok. 3+200 JL

13) 2022-03-03 Podbudowa z kruszywa C90/3 na trasie głównej w lok. ok. 3+500 JL

13) 2022-03-03 Podbudowa z kruszywa C90/3 na trasie głównej w lok. ok. 3+500 JL

14) 2022-03-03 Widok z obiektu WD-3.7 w stronę południowo-wschodnią

14) 2022-03-03 Widok z obiektu WD-3.7 w stronę południowo-wschodnią

15) 2022-03-03 Widok z obiektu WD-3.7 w stronę południowo-zachodnią

15) 2022-03-03 Widok z obiektu WD-3.7 w stronę południowo-zachodnią

16) 2022-03-03 Widok z obiektu WD-3.7 w stronę północno-wschodnią

16) 2022-03-03 Widok z obiektu WD-3.7 w stronę północno-wschodnią

17) 2022-03-03 Widok z obiektu WD-3.7 w stronę północno-zachodnią

17) 2022-03-03 Widok z obiektu WD-3.7 w stronę północno-zachodnią

18) 2022-03-03 Widok na skarpę wykopu za obiektem PZD-7.5 JL

18) 2022-03-03 Widok na skarpę wykopu za obiektem PZD-7.5 JL

19) 2022-03-03 Widok z obiektu WD-8.6 w stronę Gdańska

19) 2022-03-03 Widok z obiektu WD-8.6 w stronę Gdańska

20) 2022-03-03 Widok z obiektu WD-8.6 w stronę Warszawy

20) 2022-03-03 Widok z obiektu WD-8.6 w stronę Warszawy

21) 2022-03-07 Zbiornik ZR 1

21) 2022-03-07 Zbiornik ZR 1

22) 2022-03-07 Zbiornik ZR-3

22) 2022-03-07 Zbiornik ZR-3

23) 2022-03-07 Obręb granicy odcinków Nidzica - Napierki i Napierki-Mława, widok w stronę Gdańska

23) 2022-03-07 Obręb granicy odcinków Nidzica - Napierki i Napierki-Mława, widok w stronę Gdańska

24) 2022-03-07 Obręb przepustu PZM-0.3 JL przy DA.1

24) 2022-03-07 Obręb przepustu PZM-0.3 JL przy DA.1

25) 2022-03-07 Obręb przepustu PZM-1.1 JL

25) 2022-03-07 Obręb przepustu PZM-1.1 JL

26) 2022-03-07 Obiekt PZM.3.2 - widok z przepustu w stronę Gdańska

26) 2022-03-07 Obiekt PZM.3.2 - widok z przepustu w stronę Gdańska

27) 2022-03-07 Obiekt PZM-3.2 JL

27) 2022-03-07 Obiekt PZM-3.2 JL

28) 2022-03-07 Widok z PZMp-6.5 na zachód

28) 2022-03-07 Widok z PZMp-6.5 na zachód

29) 2022-03-07 Obiekt WS-13.8 JP

29) 2022-03-07 Obiekt WS-13.8 JP

30) 2022-03-07 Skarpa nasypu za obiektem WS-13.8 JP

30) 2022-03-07 Skarpa nasypu za obiektem WS-13.8 JP

31) 2022-03-10 Droga serwisowa DS13a na włączeniu w ulicę Cegielnia

31) 2022-03-10 Droga serwisowa DS13a na włączeniu w ulicę Cegielnia

32) 2022-03-10 Prace ziemne wykończeniowe w obrębie zbiornika ZR-15

32) 2022-03-10 Prace ziemne wykończeniowe w obrębie zbiornika ZR-15

33) 2022-03-10 Ulepszanie warstwy podłoża drogi serwisowej DS.10

33) 2022-03-10 Ulepszanie warstwy podłoża drogi serwisowej DS.10

34) 2022-03-10 Włączenie ul. Cegielnia w Rondo wschodnie Węzła Mława Wschód

34) 2022-03-10 Włączenie ul. Cegielnia w Rondo wschodnie Węzła Mława Wschód

35) 2022-03-10 Wypełnianie humusem Ronda wschodniego Węzła Mława Wschód

35) 2022-03-10 Wypełnianie humusem Ronda wschodniego Węzła Mława Wschód

36) 2022-03-10 Obręb pasa włączenia na Gdańsk na Węźle Mława Wschód - stan istniejący

36) 2022-03-10 Obręb pasa włączenia na Gdańsk na Węźle Mława Wschód - stan istniejący

37) 2022-03-10 Przejazd awaryjny w lok. ok 10+900, obecnie część Czasowej Organizacji Ruchu.

37) 2022-03-10 Przejazd awaryjny w lok. ok 10+900, obecnie część Czasowej Organizacji Ruchu.

38) 2022-03-10 Pobrane próbki ścieku monolitycznego w lok. ok. 13+300 JL

38) 2022-03-10 Pobrane próbki ścieku monolitycznego w lok. ok. 13+300 JL

39) 2022-03-10 Pobranie próbek że ścieku monolitycznego w lok. ok. 13+300 JL

39) 2022-03-10 Pobranie próbek że ścieku monolitycznego w lok. ok. 13+300 JL

40) 2022-03-10 Zabezpieczenie prac związanych z odwiertami próbek ścieku w lok. ok. 13+300 JL

40) 2022-03-10 Zabezpieczenie prac związanych z odwiertami próbek ścieku w lok. ok. 13+300 JL

41) 2022-03-14 Nawierzchnia drogi serwisowej DS.11

41) 2022-03-14 Nawierzchnia drogi serwisowej DS.11

42) 2022-03-14 Widok z lok. ok. 8+400 JL w stronę Gdańska

42) 2022-03-14 Widok z lok. ok. 8+400 JL w stronę Gdańska

43) 2022-03-14 Widok z lok. ok. 8+500 JL w kierunku Warszawy

43) 2022-03-14 Widok z lok. ok. 8+500 JL w kierunku Warszawy

44) 2022-03-14 Stan istniejący na Trasie Głównej w lok. ok. 10+300, widok w stronę Gdańska

44) 2022-03-14 Stan istniejący na Trasie Głównej w lok. ok. 10+300, widok w stronę Gdańska

45) 2022-03-14 Stan istniejący na Trasie Głównej w lok. ok. 10+400 JL widok w stronę Warszawy

45) 2022-03-14 Stan istniejący na Trasie Głównej w lok. ok. 10+400 JL widok w stronę Warszawy

46) 2022-03-14 Widok z obiektu WD-8.6 w stronę Gdańska

46) 2022-03-14 Widok z obiektu WD-8.6 w stronę Gdańska

47) 2022-03-14 Stan istniejący pod obiektem WS-10.9

47) 2022-03-14 Stan istniejący pod obiektem WS-10.9

48) 2022-03-14 Skarpa nasypu przed obiektem WS-10.9 JL

48) 2022-03-14 Skarpa nasypu przed obiektem WS-10.9 JL

49) 2022-03-15 Droga serwisowa DS.8 - skropiona emulsją podbudowa

49) 2022-03-15 Droga serwisowa DS.8 - skropiona emulsją podbudowa

50) 2022-03-15 Rozpoczęcie robót bitumicznych w 2022r na drodze serwisowej DS.8 - warstwa wiążąca

50) 2022-03-15 Rozpoczęcie robót bitumicznych w 2022r na drodze serwisowej DS.8 - warstwa wiążąca

51) 2022-03-15 Stan istniejący w lok. 0+100 JL - przygotowywana podbudowa zasadnicza C90/3 na trasie głównej

51) 2022-03-15 Stan istniejący w lok. 0+100 JL - przygotowywana podbudowa zasadnicza C90/3 na trasie głównej

52) 2022-03-15 Prace branży teletechnicznej przed obiektem WS-10.9 JL

52) 2022-03-15 Prace branży teletechnicznej przed obiektem WS-10.9 JL

53) 2022-03-16 Prace brukarskie na MOP Pepłowo II

53) 2022-03-16 Prace brukarskie na MOP Pepłowo II

54) 2022-03-16 Stan istniejący na MOP Pepłowo II

54) 2022-03-16 Stan istniejący na MOP Pepłowo II

55) 2022-03-16 Prace rozbiórkowe na włączeniu z drogą wojewódzką DW 615 na Węźle Mława Wschód

55) 2022-03-16 Prace rozbiórkowe na włączeniu z drogą wojewódzką DW 615 na Węźle Mława Wschód

56) 2022-03-16 Stan istniejący przed obiektem WD-8.6 strona prawa pomiędzy trasą główną a DS.8

56) 2022-03-16 Stan istniejący przed obiektem WD-8.6 strona prawa pomiędzy trasą główną a DS.8

57) 2022-03-17 Frezowanie warstwy wiążącej na Węźle Mława Wschód

57) 2022-03-17 Frezowanie warstwy wiążącej na Węźle Mława Wschód

58) 2022-03-17 Roboty drogowe na włączeniu drodze wojewódzkiej DW 615 w ramach COR

58) 2022-03-17 Roboty drogowe na włączeniu drodze wojewódzkiej DW 615 w ramach COR

59) 2022-03-17 Wymiana tablicy informacyjnej w lok. ok. 0+100 JP

59) 2022-03-17 Wymiana tablicy informacyjnej w lok. ok. 0+100 JP

60) 2022-03-17 Zniwelowany teren płaski za obiektem WD-13.3 pomiędzy łącznicą a trasą główną po stronie prawej

60) 2022-03-17 Zniwelowany teren płaski za obiektem WD-13.3 pomiędzy łącznicą a trasą główną po stronie prawej

61) 2022-03-21 Zestaw maszyn gotowy do wykonywania nawierzchni betonowej na początku odcinka od strony Napierk na jezdni lewej

61) 2022-03-21 Zestaw maszyn gotowy do wykonywania nawierzchni betonowej na początku odcinka od strony Napierk na jezdni lewej

62) 2022-03-21 Trasa Główna w lok. ok. 0+400 JL przygotowywana pod nawierzchnię betonową.

62) 2022-03-21 Trasa Główna w lok. ok. 0+400 JL przygotowywana pod nawierzchnię betonową.

63) 2022-03-21 Profilowanie terenów płaskich pomiędzy DS.10 a Trasą Główną

63) 2022-03-21 Profilowanie terenów płaskich pomiędzy DS.10 a Trasą Główną

64) 2022-03-21 Włączenie drogi serwisowej DS.13 w rondo turbinowe na Węźle Mława Wschód - warstwa wiążąca bitumiczna

64) 2022-03-21 Włączenie drogi serwisowej DS.13 w rondo turbinowe na Węźle Mława Wschód - warstwa wiążąca bitumiczna

65) 2022-03-21 Podbudowa zasadnicza C90/3 na Trasie Głównej w lok. ok. 1+300 JL

65) 2022-03-21 Podbudowa zasadnicza C90/3 na Trasie Głównej w lok. ok. 1+300 JL

66) 2022-03-21 Stan istniejący w obrębie zbiornika ZR15

66) 2022-03-21 Stan istniejący w obrębie zbiornika ZR15

67) 2022-03-22 Fragment Czasowej Organizacji Ruchu na DW 615 od strony Ciechanowa

67) 2022-03-22 Fragment Czasowej Organizacji Ruchu na DW 615 od strony Ciechanowa

68) 2022-03-22 Przygotowana podbudowa z kruszywa pod podbudowę bitumiczną na włączeniu projektowanej w istniejącą DW 615, na Węźle Mława Wschód

68) 2022-03-22 Przygotowana podbudowa z kruszywa pod podbudowę bitumiczną na włączeniu projektowanej w istniejącą DW 615, na Węźle Mława Wschód

69) 2022-03-22 Badanie kontrolne Nadzoru nośności i zagęszczenia podbudowy zasadniczej C90/3 na Trasie Głównej w lok. ok. 0+400 JL

69) 2022-03-22 Badanie kontrolne Nadzoru nośności i zagęszczenia podbudowy zasadniczej C90/3 na Trasie Głównej w lok. ok. 0+400 JL

70) 2022-03-22 Czasowa Organizacja Ruchu przy pracach związanych z ekranami przeciwolśnieniowymi w lok. ok. 13+800 JP

70) 2022-03-22 Czasowa Organizacja Ruchu przy pracach związanych z ekranami przeciwolśnieniowymi w lok. ok. 13+800 JP

71) 2022-03-23 MOP Pepłowo II przygotowanie podłoża pod konstrukcje nawierzchni

71) 2022-03-23 MOP Pepłowo II przygotowanie podłoża pod konstrukcje nawierzchni

72) 2022-03-23 MOP Pepłowo II pracę brukarskie

72) 2022-03-23 MOP Pepłowo II pracę brukarskie

73) 2022-03-23 Zjazd na Kuklin od strony Gdańska na Węźle Mława Północ

73) 2022-03-23 Zjazd na Kuklin od strony Gdańska na Węźle Mława Północ

74) 2022-03-23 Droga serwisowa DS.13, złącze technologiczne na warstwie wiążącej

74) 2022-03-23 Droga serwisowa DS.13, złącze technologiczne na warstwie wiążącej

75) 2022-03-23 Wykonywanie rowów na DW 615 w obrębie włączenia w istniejącą

75) 2022-03-23 Wykonywanie rowów na DW 615 w obrębie włączenia w istniejącą

76) 2022-03-23 Trasa Główna lok. ok. 1+700 JL, podbudowa z kruszywa C90/3 przygotowana pod nawierzchnię betonową od 0+000 JL

76) 2022-03-23 Trasa Główna lok. ok. 1+700 JL, podbudowa z kruszywa C90/3 przygotowana pod nawierzchnię betonową od 0+000 JL

77) 2022-03-24 Początek odcinka Napierki - Mława, jezdnia lewa

77) 2022-03-24 Początek odcinka Napierki - Mława, jezdnia lewa

78) 2022-03-24 Rozpoczęcie wykonywania nawierzchni betonowej w sezonie 2022 r, w lok. 0+005 JL

78) 2022-03-24 Rozpoczęcie wykonywania nawierzchni betonowej w sezonie 2022 r, w lok. 0+005 JL

79) 2022-03-24 Widok z obiektu WD-0.9 w stronę Gdańska

79) 2022-03-24 Widok z obiektu WD-0.9 w stronę Gdańska

80) 2022-03-24 Widok z obiektu WD-0.9 w stronę Warszawy

80) 2022-03-24 Widok z obiektu WD-0.9 w stronę Warszawy

81) 2022-03-25 Budowa kanału technologicznego w km 9+400

81) 2022-03-25 Budowa kanału technologicznego w km 9+400

82) 2022-03-27 Zamiatanie i mycie warstwy wiążącej przed wykonywaniem warstwy ścieralnej na drodze serwisowej DS.1

82) 2022-03-27 Zamiatanie i mycie warstwy wiążącej przed wykonywaniem warstwy ścieralnej na drodze serwisowej DS.1

83) 2022-03-27 Droga serwisowa DS1 - warstwa wiążąca

83) 2022-03-27 Droga serwisowa DS1 - warstwa wiążąca

84) 2022-03-27 Styk technologiczny nawierzchni betonowej z odwiertami pod dyble w lok. 0+425 JL

84) 2022-03-27 Styk technologiczny nawierzchni betonowej z odwiertami pod dyble w lok. 0+425 JL

85) 2022-03-27 Prace przygotowawcze do wykonania drenażu w lok. ok. 2+200 JL

85) 2022-03-27 Prace przygotowawcze do wykonania drenażu w lok. ok. 2+200 JL

86) 2022-03-27 Montaż kotew na fundamentach ekranów akustycznych E5 w lok. ok. 4+500 JL

86) 2022-03-27 Montaż kotew na fundamentach ekranów akustycznych E5 w lok. ok. 4+500 JL

87) 2022-03-27 Ułożenie ścieku skarpowego w obrębie obiektu WD-6.1

87) 2022-03-27 Ułożenie ścieku skarpowego w obrębie obiektu WD-6.1

88) 2022-03-27 Stan istniejący na obiekcie PZD-7.5

88) 2022-03-27 Stan istniejący na obiekcie PZD-7.5

89) 2022-03-27 Widok z obiektu PZD-7.5 w stronę Gdańska

89) 2022-03-27 Widok z obiektu PZD-7.5 w stronę Gdańska

90) 2022-03-28 Budowa kanału technologicznego w km 9+600

90) 2022-03-28 Budowa kanału technologicznego w km 9+600

91) 2022-03-28 Rozpoczęcie montażu słupów pod ekrany na obiekcie PZD-7.5

91) 2022-03-28 Rozpoczęcie montażu słupów pod ekrany na obiekcie PZD-7.5

92) 2022-03-29 Szczotkowanie, odkrywanie kruszywa na powierzchni nawierzchni betonowej wykonanej poprzedniego dnia

92) 2022-03-29 Szczotkowanie, odkrywanie kruszywa na powierzchni nawierzchni betonowej wykonanej poprzedniego dnia

93) 2022-03-29 Prace wykończeniowe (uzyskiwanie tekstury) na nawierzchni betonowej

93) 2022-03-29 Prace wykończeniowe (uzyskiwanie tekstury) na nawierzchni betonowej

94) 2022-03-29 Zestaw do wykonywania nawierzchni betonowej w lok. ok. 0+800 JL

94) 2022-03-29 Zestaw do wykonywania nawierzchni betonowej w lok. ok. 0+800 JL

95) 2022-03-29 Dylatacjach na szczelinie rozszerzenia w lok. 0+925 JP

95) 2022-03-29 Dylatacjach na szczelinie rozszerzenia w lok. 0+925 JP

96) 2022-03-30 Miejsce przejazdu z dwujezdniowego na jednojezdniowy odcinek Trasy Głównej w ramach Czasowej Organizacji Ruchu

96) 2022-03-30 Miejsce przejazdu z dwujezdniowego na jednojezdniowy odcinek Trasy Głównej w ramach Czasowej Organizacji Ruchu

97) 2022-03-30 Ogrzewanie końcowego fragmentu nawierzchni betonowej

97) 2022-03-30 Ogrzewanie końcowego fragmentu nawierzchni betonowej

98) 2022-03-30 Prace drogowe na włączeniu w drogę wojewódzką DW 615

98) 2022-03-30 Prace drogowe na włączeniu w drogę wojewódzką DW 615

99) 2022-03-30 Nawierzchnia betonowa w lok. 1+100 JL, przed teksturowaniem

99) 2022-03-30 Nawierzchnia betonowa w lok. 1+100 JL, przed teksturowaniem

100) 2022-03-30 Zjazd do zbiornika ZR-18

100) 2022-03-30 Zjazd do zbiornika ZR-18

Script logo