Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2022-02-01 Wykonywanie ogrodzenia pasa drogowego w lok. ok. 6+000 JP

1) 2022-02-01 Wykonywanie ogrodzenia pasa drogowego w lok. ok. 6+000 JP

2) 2022-02-01 Obiekt WD-3.7 - widok na najazd drogi powiatowej od strony zachodniej

2) 2022-02-01 Obiekt WD-3.7 - widok na najazd drogi powiatowej od strony zachodniej

3) 2022-02-01 Widok z obiektu WD-3.7 w stronę Warszawy na jezdnię prawą

3) 2022-02-01 Widok z obiektu WD-3.7 w stronę Warszawy na jezdnię prawą

4) 2022-02-01 Obiekt WD-3.7 - widok z obiektu w stronę Kuklina

4) 2022-02-01 Obiekt WD-3.7 - widok z obiektu w stronę Kuklina

5) 2022-02-01 Prace wykończeniowe (odwodnieniowe) przy przyczółku obiektu WD-6.1

5) 2022-02-01 Prace wykończeniowe (odwodnieniowe) przy przyczółku obiektu WD-6.1

6) 2022-02-01 Prace wykończeniowe przy przyczółku obiektu WD-6.1

6) 2022-02-01 Prace wykończeniowe przy przyczółku obiektu WD-6.1

7) 2022-02-01 Przyczółek obiektu WD-8.6 JP

7) 2022-02-01 Przyczółek obiektu WD-8.6 JP

8) 2022-02-01 Widok na najazd drogi powiatowej na obiekt WD-8.6 od strony wschodniej

8) 2022-02-01 Widok na najazd drogi powiatowej na obiekt WD-8.6 od strony wschodniej

9) 2022-02-01 Widok z obiektu WD-8.6 w stronę Warszawy

9) 2022-02-01 Widok z obiektu WD-8.6 w stronę Warszawy

10) 2022-02-01 Obiekt WD-11.5 - widok w stronę Dzierzgowa

10) 2022-02-01 Obiekt WD-11.5 - widok w stronę Dzierzgowa

11) 2022-02-01 Widok z obiektu WD-11.5 na przyczółek po stronie zachodniej (Mławy)

11) 2022-02-01 Widok z obiektu WD-11.5 na przyczółek po stronie zachodniej (Mławy)

12) 2022-02-01 Widok z obiektu WD-11.5 w stronę Gdańska

12) 2022-02-01 Widok z obiektu WD-11.5 w stronę Gdańska

13) 2022-02-02 Prace prowadzone w km ok. 2+000 JP

13) 2022-02-02 Prace prowadzone w km ok. 2+000 JP

14) 2022-02-02 Naciąg lin barier energochłonnych w pasie rozdziału w lok. ok. 6+200

14) 2022-02-02 Naciąg lin barier energochłonnych w pasie rozdziału w lok. ok. 6+200

15) 2022-02-02 Montaż słupków pod ogrodzenia km ok 6+300 JP

15) 2022-02-02 Montaż słupków pod ogrodzenia km ok 6+300 JP

16) 2022-02-02 Wprowadzanie Czasowej Organizacji Ruchu w km ok. 14+000L w związku z montażem bramownicy

16) 2022-02-02 Wprowadzanie Czasowej Organizacji Ruchu w km ok. 14+000L w związku z montażem bramownicy

17) 2022-02-02 Widok na obiekt WS-9.6

17) 2022-02-02 Widok na obiekt WS-9.6

18) 2022-02-02 Widok z obiektu WD 13.3 w stronę Warszawy - w oddali na jezdni lewej COR w związku z montażem bramownicy

18) 2022-02-02 Widok z obiektu WD 13.3 w stronę Warszawy - w oddali na jezdni lewej COR w związku z montażem bramownicy

19) 2022-02-02 Widok z obiektu WD-13.3 na łącznicę południowo-zachodnią

19) 2022-02-02 Widok z obiektu WD-13.3 na łącznicę południowo-zachodnią

20) 2022-02-02 Widok z obiektu WD-13.3 w stronę Gdańska

20) 2022-02-02 Widok z obiektu WD-13.3 w stronę Gdańska

21) 2022-02-09 Wprowadzanie Czasowej Organizacji Ruchu związanej z montażem opraw oświetlenia w km ok. 4+300 JP

21) 2022-02-09 Wprowadzanie Czasowej Organizacji Ruchu związanej z montażem opraw oświetlenia w km ok. 4+300 JP

22) 2022-02-09 Montaż opraw oświetlenia w lok. ok. 4+300 JP

22) 2022-02-09 Montaż opraw oświetlenia w lok. ok. 4+300 JP

23) 2022-02-09 Prace związane z budową ogrodzenia pasa drogowego w lok. ok. 7+000 JL

23) 2022-02-09 Prace związane z budową ogrodzenia pasa drogowego w lok. ok. 7+000 JL

24) 2022-02-09 Pobranie próbek betonu do badań kontrolnych na obiekcie WD-0.9

24) 2022-02-09 Pobranie próbek betonu do badań kontrolnych na obiekcie WD-0.9

25) 2022-02-09 Przygotowanie wykopu pod fundament oznakowania pionowego w sąsiedztwie obiektu WD 3.7

25) 2022-02-09 Przygotowanie wykopu pod fundament oznakowania pionowego w sąsiedztwie obiektu WD 3.7

26) 2022-02-09 Widok z obiektu WD-3.7 w stronę Kuklina

26) 2022-02-09 Widok z obiektu WD-3.7 w stronę Kuklina

27) 2022-02-09 Widok z obiektu WD-3.7 w stronę Warszawy - usuwanie pozostałości zbędnego oznakowania poziomego

27) 2022-02-09 Widok z obiektu WD-3.7 w stronę Warszawy - usuwanie pozostałości zbędnego oznakowania poziomego

28) 2022-02-10 Badania kontrolne nawierzchni bitumicznej na DS3

28) 2022-02-10 Badania kontrolne nawierzchni bitumicznej na DS3

29) 2022-02-10 Dojazd do Ronda wschodniego od strony Ciechanowa drogą DW 615

29) 2022-02-10 Dojazd do Ronda wschodniego od strony Ciechanowa drogą DW 615

30) 2022-02-10 Dojazd do Ronda wschodniego od strony Przasnysza w Czasowej Organizacji Ruchu jaka obecnie obowiązuje na Budowie

30) 2022-02-10 Dojazd do Ronda wschodniego od strony Przasnysza w Czasowej Organizacji Ruchu jaka obecnie obowiązuje na Budowie

31) 2022-02-10 Dojazd drogą DS3 do Ronda wschodniego Węzła Mława Północ

31) 2022-02-10 Dojazd drogą DS3 do Ronda wschodniego Węzła Mława Północ

32) 2022-02-10 Pobieranie próbek z nawierzchni bitumicznej DW 615 na dojeździe do Ronda wschodniego od strony Ciechanowa

32) 2022-02-10 Pobieranie próbek z nawierzchni bitumicznej DW 615 na dojeździe do Ronda wschodniego od strony Ciechanowa

33) 2022-02-10 Próbka warstw bitumicznych do badań kontrolnych arbitrażu na DW 544

33) 2022-02-10 Próbka warstw bitumicznych do badań kontrolnych arbitrażu na DW 544

34) 2022-02-10 Stan istniejący - Rondo zachodnie Węzła Mława Wschód

34) 2022-02-10 Stan istniejący - Rondo zachodnie Węzła Mława Wschód

35) 2022-02-10 Wyjazd z Ronda Zachodniego w stronę Mławy drogą DW 544

35) 2022-02-10 Wyjazd z Ronda Zachodniego w stronę Mławy drogą DW 544

36) 2022-02-10 Wyjazd z Ronda Zachodniego Węzła Mława Wschód w stronę Warszawy

36) 2022-02-10 Wyjazd z Ronda Zachodniego Węzła Mława Wschód w stronę Warszawy

37) 2022-02-10 Pobór próbek do badań kontrolnych szczepności warstw bitumicznych w arbitrażu na DW 544 w lok. ok. 0+450 JP

37) 2022-02-10 Pobór próbek do badań kontrolnych szczepności warstw bitumicznych w arbitrażu na DW 544 w lok. ok. 0+450 JP

38) 2022-02-10 Stan istniejący na Trasie Głównej w lok. ok. 10+600

38) 2022-02-10 Stan istniejący na Trasie Głównej w lok. ok. 10+600

39) 2022-02-10 Trasa Główna w lok. ok. 10+800

39) 2022-02-10 Trasa Główna w lok. ok. 10+800

40) 2022-02-10 Dojazd do Ronda wschodniego Węzła Mława Wschód od strony obiektu WD-13.3

40) 2022-02-10 Dojazd do Ronda wschodniego Węzła Mława Wschód od strony obiektu WD-13.3

41) 2022-02-10 Miejsce pobrania próbek z nawierzchni bitumicznej DW544, pomiędzy obiektem WD-13.3 a rondem wschodnim

41) 2022-02-10 Miejsce pobrania próbek z nawierzchni bitumicznej DW544, pomiędzy obiektem WD-13.3 a rondem wschodnim

42) 2022-02-10 Widok z obiektu WD-13.3 w stronę Gdańska

42) 2022-02-10 Widok z obiektu WD-13.3 w stronę Gdańska

43) 2022-02-10 Widok z obiektu WD-13.3 w stronę Warszawy

43) 2022-02-10 Widok z obiektu WD-13.3 w stronę Warszawy

44) 2022-02-14 Odnawianie oznakowania poziomego na trasie głównej w ramach utrzymania COR wprowadzonej w dniu 23.12.2021 r.

44) 2022-02-14 Odnawianie oznakowania poziomego na trasie głównej w ramach utrzymania COR wprowadzonej w dniu 23.12.2021 r.

45) 2022-02-14 Wykonywanie odwiertów pod fundamenty ogrodzenia w lok. ok. 10+000 JP

45) 2022-02-14 Wykonywanie odwiertów pod fundamenty ogrodzenia w lok. ok. 10+000 JP

46) 2022-02-14 Prace wykończeniowe na rowie przed obiektem WS-9.6

46) 2022-02-14 Prace wykończeniowe na rowie przed obiektem WS-9.6

47) 2022-02-14 Prace wykończeniowe na stożkach obiektu WS-9.6

47) 2022-02-14 Prace wykończeniowe na stożkach obiektu WS-9.6

48) 2022-02-14 Prace ziemne na drodze serwisowej w obrębie obiektu WS-9.6 po stronie zachodniej

48) 2022-02-14 Prace ziemne na drodze serwisowej w obrębie obiektu WS-9.6 po stronie zachodniej

49) 2022-02-14 Widok z obiektu WD-11.5 w stronę Gdańska - odnawianie oznakowania poziomego

49) 2022-02-14 Widok z obiektu WD-11.5 w stronę Gdańska - odnawianie oznakowania poziomego

50) 2022-02-15 Prace ziemne wokół zbiornika ZR-15

50) 2022-02-15 Prace ziemne wokół zbiornika ZR-15

51) 2022-02-15 Pobór próbki z nawierzchni betonowej do badań kontrolnych Inżyniera w lok. 10+561 JP

51) 2022-02-15 Pobór próbki z nawierzchni betonowej do badań kontrolnych Inżyniera w lok. 10+561 JP

52) 2022-02-15 Pomiar kontrolny próbki z lok. 10+561 JP

52) 2022-02-15 Pomiar kontrolny próbki z lok. 10+561 JP

53) 2022-02-16 Pas włączenia na Gdańsk z Węzła Mława Wschód

53) 2022-02-16 Pas włączenia na Gdańsk z Węzła Mława Wschód

54) 2022-02-16 Stan istniejący MOP Pepłowo I (strona prawa)

54) 2022-02-16 Stan istniejący MOP Pepłowo I (strona prawa)

55) 2022-02-16 Stan istniejący na MOP Pepłowo II (strona lewa)

55) 2022-02-16 Stan istniejący na MOP Pepłowo II (strona lewa)

56) 2022-02-16 Prace branżowe w lok. ok. 2+000-3+000 JP

56) 2022-02-16 Prace branżowe w lok. ok. 2+000-3+000 JP

57) 2022-02-16 Prace ziemne przy kształtowaniu rowów w lok. ok. 2+500 JP

57) 2022-02-16 Prace ziemne przy kształtowaniu rowów w lok. ok. 2+500 JP

58) 2022-02-16 Trasa Główna w lok. ok. 7+000 - widok w stronę Gdańska

58) 2022-02-16 Trasa Główna w lok. ok. 7+000 - widok w stronę Gdańska

59) 2022-02-16 Widok z obiektu WD-3.7 w stronę Gdańska

59) 2022-02-16 Widok z obiektu WD-3.7 w stronę Gdańska

60) 2022-02-16 Widok z obiektu WD-8.6 w stronę Gdańska

60) 2022-02-16 Widok z obiektu WD-8.6 w stronę Gdańska

61) 2022-02-16 Widok z obiektu WD-8.6 w stronę Warszawy

61) 2022-02-16 Widok z obiektu WD-8.6 w stronę Warszawy

62) 2022-02-16 Prace związane z budową ogrodzenia w obrębie obiektu WS-9.4

62) 2022-02-16 Prace związane z budową ogrodzenia w obrębie obiektu WS-9.4

63) 2022-02-16 Widok z obiektu WD-11.5 w stronę Warszawy

63) 2022-02-16 Widok z obiektu WD-11.5 w stronę Warszawy

64) 2022-02-16 Prace wykończeniowe przy stożku obiektu WD-11.5

64) 2022-02-16 Prace wykończeniowe przy stożku obiektu WD-11.5

65) 2022-02-16 Niwelacja terenu przyległego w obrębie obiektu WD-11.5 po stronie prawej

65) 2022-02-16 Niwelacja terenu przyległego w obrębie obiektu WD-11.5 po stronie prawej

66) 2022-02-22 Prace przy włączeniu odwodnienia do zbiornika ZR 18 w obrębie Węzła Mława Wschód

66) 2022-02-22 Prace przy włączeniu odwodnienia do zbiornika ZR 18 w obrębie Węzła Mława Wschód

67) 2022-02-22 Trasa Główna w lok. 13+000 - widok w stronę Warszawy

67) 2022-02-22 Trasa Główna w lok. 13+000 - widok w stronę Warszawy

68) 2022-02-22 Obiekt PZD-7.5

68) 2022-02-22 Obiekt PZD-7.5

69) 2022-02-22 Widok na obiekt PZD-7.5 od strony Warszawy

69) 2022-02-22 Widok na obiekt PZD-7.5 od strony Warszawy

70) 2022-02-22 Przejście dla zwierząt na obiekcie PZD-7.5

70) 2022-02-22 Przejście dla zwierząt na obiekcie PZD-7.5

71) 2022-02-22 Widok z obiektu PZD-7.5 w stronę Gdańska

71) 2022-02-22 Widok z obiektu PZD-7.5 w stronę Gdańska

72) 2022-02-22 Widok z obiektu PZD-7.5 w stronę Warszawy

72) 2022-02-22 Widok z obiektu PZD-7.5 w stronę Warszawy

73) 2022-02-22 Wywóz nadmiaru ziemi z wykopu w obrębie obiektu WS-9.4

73) 2022-02-22 Wywóz nadmiaru ziemi z wykopu w obrębie obiektu WS-9.4

74) 2022-02-22 Prace związane z budową ogrodzenia w obrębie WS-9.6

74) 2022-02-22 Prace związane z budową ogrodzenia w obrębie WS-9.6

75) 2022-02-22 Widok z obiektu WS-9.6 na drogę poprzeczną JP

75) 2022-02-22 Widok z obiektu WS-9.6 na drogę poprzeczną JP

76) 2022-02-22 Widok z obiektu WS-9.6 na drogę poprzeczną

76) 2022-02-22 Widok z obiektu WS-9.6 na drogę poprzeczną

77) 2022-02-22 Trasa Główna w obrębie obiektu WS-9.6

77) 2022-02-22 Trasa Główna w obrębie obiektu WS-9.6

78) 2022-02-22 Widok z obiektu WS-10.9 w stronę Gdańska

78) 2022-02-22 Widok z obiektu WS-10.9 w stronę Gdańska

79) 2022-02-22 Widok z WS-10.9 w stronę Warszawy

79) 2022-02-22 Widok z WS-10.9 w stronę Warszawy

80) 022-02-22 Widok obiekt WD-11.5

80) 022-02-22 Widok obiekt WD-11.5

81) 2022-02-22 Obręb obiektu WS-13.0 JL

81) 2022-02-22 Obręb obiektu WS-13.0 JL

82) 2022-02-22 Widok z obiektu WD-13.3 w stronę Gdańska

82) 2022-02-22 Widok z obiektu WD-13.3 w stronę Gdańska

83) 2022-02-22 Droga DW544 pomiędzy obiektem WD-13.3 a rondem wschodnim Węzła Mława Wschód

83) 2022-02-22 Droga DW544 pomiędzy obiektem WD-13.3 a rondem wschodnim Węzła Mława Wschód

84) 2022-02-23 Pas rozdziału Trasy Głównej w lok. ok. 11+300 (59+200)- najniższe miejsce łuku pionowego wklęsłego

84) 2022-02-23 Pas rozdziału Trasy Głównej w lok. ok. 11+300 (59+200)- najniższe miejsce łuku pionowego wklęsłego

85) 2022-02-23 Prace wykończeniowo-naprawcze przy przyczółku obiektu PZD-7.5

85) 2022-02-23 Prace wykończeniowo-naprawcze przy przyczółku obiektu PZD-7.5

Script logo