Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2021-10-04 Trasa Główna w km 11+400 JP stabilizacja podłoża w wykopie

1) 2021-10-04 Trasa Główna w km 11+400 JP stabilizacja podłoża w wykopie

2) 2021-10-04 Najazd drogą powiatową od strony Mławy na obiekt WD-11.5

2) 2021-10-04 Najazd drogą powiatową od strony Mławy na obiekt WD-11.5

3) 2021-10-04 Obiekt WD-11.5 - jezdnia na obiekcie

3) 2021-10-04 Obiekt WD-11.5 - jezdnia na obiekcie

4) 2021-10-04 Obiekt WD-11.5 - widok ogólny

4) 2021-10-04 Obiekt WD-11.5 - widok ogólny

5) 2021-10-04 Obiekt WS/PZp-13.0 - widok ogólny

5) 2021-10-04 Obiekt WS/PZp-13.0 - widok ogólny

6) 2021-10-04 Obiekt WD-13.3 - krawężnik poza obiektem

6) 2021-10-04 Obiekt WD-13.3 - krawężnik poza obiektem

7) 2021-10-04 Obiekt WD-13.3 - przeciwspadek z asfaltu lanego

7) 2021-10-04 Obiekt WD-13.3 - przeciwspadek z asfaltu lanego

8) 2021-10-04 Obiekt WD-13.3 - przeciwspadek z asfaltu lanego

8) 2021-10-04 Obiekt WD-13.3 - przeciwspadek z asfaltu lanego

9) 2021-10-05 Nasyp drogi wojewódzkiej DW 615 na włączeniu przed rondem wschodnim na Węźle Mława Wschód

9) 2021-10-05 Nasyp drogi wojewódzkiej DW 615 na włączeniu przed rondem wschodnim na Węźle Mława Wschód

10) 2021-10-05 Płyta przejściowa styk nawierzchni betonowej i bitumicznej

10) 2021-10-05 Płyta przejściowa styk nawierzchni betonowej i bitumicznej

11) 2021-10-05 Podbudowa bitumiczna skrzyżowanie DS.13 z ul. Cegielnia

11) 2021-10-05 Podbudowa bitumiczna skrzyżowanie DS.13 z ul. Cegielnia

12) 2021-10-05 Węzeł Mława Wschód roboty brukarskie

12) 2021-10-05 Węzeł Mława Wschód roboty brukarskie

13) 2021-10-05 Wykonywanie umocnienia rowu melioracyjnego w km 3+000 JP

13) 2021-10-05 Wykonywanie umocnienia rowu melioracyjnego w km 3+000 JP

14) 2021-10-05 Humusowanie skarp w km 7+300 JL

14) 2021-10-05 Humusowanie skarp w km 7+300 JL

15) 2021-10-05 Nawierzchnia betonowa ściek monolityczny w km 9+800 JP

15) 2021-10-05 Nawierzchnia betonowa ściek monolityczny w km 9+800 JP

16) 2021-10-05 Trasa Główna w lok. 11+000 - 11+500 - podbudowy zasadnicze na obu jezdniach

16) 2021-10-05 Trasa Główna w lok. 11+000 - 11+500 - podbudowy zasadnicze na obu jezdniach

17) 2021-10-05 Podbudowa z KŁSM w km 11+300 JP

17) 2021-10-05 Podbudowa z KŁSM w km 11+300 JP

18) 2021-10-05 Wykonanie warstwy mrozochronej km 11+500 JP

18) 2021-10-05 Wykonanie warstwy mrozochronej km 11+500 JP

19) 2021-10-05 Nawierzchnia betonowa w km 13+000 kierunek Gdańsk

19) 2021-10-05 Nawierzchnia betonowa w km 13+000 kierunek Gdańsk

20) 2021-10-05 Stan istniejący Węzeł Mława Wschód, widok z obiektu WD-13.3 na północ

20) 2021-10-05 Stan istniejący Węzeł Mława Wschód, widok z obiektu WD-13.3 na północ

21) 2021-10-05 Stan istniejący Węzeł Mława Wschód, widok z obiektu WD-13.3 na wschód

21) 2021-10-05 Stan istniejący Węzeł Mława Wschód, widok z obiektu WD-13.3 na wschód

22) 2021-10-05 Stan istniejący Węzeł Mława Wschód, widok z obiektu WD-13.3 na południowy zachód

22) 2021-10-05 Stan istniejący Węzeł Mława Wschód, widok z obiektu WD-13.3 na południowy zachód

23) 2021-10-05 Węzeł Mława Południe warstwa wiążąca docelowy ciąg drogi DP 2305W

23) 2021-10-05 Węzeł Mława Południe warstwa wiążąca docelowy ciąg drogi DP 2305W

24) 2021-10-05 Stabilizacja podłoża na jezdni prawej pod obiektem WD-11.5

24) 2021-10-05 Stabilizacja podłoża na jezdni prawej pod obiektem WD-11.5

25) 2021-10-05 Obiekt PP-3.2 - zbrojenie i deskowanie ścian

25) 2021-10-05 Obiekt PP-3.2 - zbrojenie i deskowanie ścian

26) 2021-10-05 Obiekt WD-3.7 - żywica kapy chodnikowej oraz bariery

26) 2021-10-05 Obiekt WD-3.7 - żywica kapy chodnikowej oraz bariery

27) 2021-10-05 Montaż barier na obiekcie WD-13.3

27) 2021-10-05 Montaż barier na obiekcie WD-13.3

28) 2021-10-05 Wiadukt WD-13.3 warstwa ścieralna

28) 2021-10-05 Wiadukt WD-13.3 warstwa ścieralna

29) 2021-10-11 Obiekt PZMp-2.6 - zbrojenie płyty zespalającej

29) 2021-10-11 Obiekt PZMp-2.6 - zbrojenie płyty zespalającej

30) 2021-10-11 Obiekt WD-3.7 - warstwa ścieralna na obiekcie

30) 2021-10-11 Obiekt WD-3.7 - warstwa ścieralna na obiekcie

31) 2021-10-11 Obiekt PP-4.5 - wnętrze przejścia dla pieszych

31) 2021-10-11 Obiekt PP-4.5 - wnętrze przejścia dla pieszych

32) 2021-10-11 Obiekt PP-4.5 - widok na wlot

32) 2021-10-11 Obiekt PP-4.5 - widok na wlot

33) 2021-10-11 Obiekt PZD-7.5 - powłoka odporna na chlorki

33) 2021-10-11 Obiekt PZD-7.5 - powłoka odporna na chlorki

34) 2021-10-11 Obiekt WD-8.6 - widok ogólny

34) 2021-10-11 Obiekt WD-8.6 - widok ogólny

35) 2021-10-11 Obiekt WS/PZS-10.9 - bariery ochronne

35) 2021-10-11 Obiekt WS/PZS-10.9 - bariery ochronne

36) 2021-10-11 Obiekt WD-11.5 - teren pod obiektem

36) 2021-10-11 Obiekt WD-11.5 - teren pod obiektem

37) 2021-10-11 Obiekt WS/PZp-13.0 - bariery na obiekcie

37) 2021-10-11 Obiekt WS/PZp-13.0 - bariery na obiekcie

38) 2021-10-11 Obiekt WD-13.3  - przygotowania do układania nawierzchni betonowej pod obiektem

38) 2021-10-11 Obiekt WD-13.3 - przygotowania do układania nawierzchni betonowej pod obiektem

39) 2021-10-11 Zagęszczanie warstwy w km ok. 3+000 JL

39) 2021-10-11 Zagęszczanie warstwy w km ok. 3+000 JL

40) 2021-10-11 Badanie zagęszczenia wymiany gruntu w km 3+100 JL

40) 2021-10-11 Badanie zagęszczenia wymiany gruntu w km 3+100 JL

41) 2021-10-11 Obsiew trawą skarp w km 7+400 JP

41) 2021-10-11 Obsiew trawą skarp w km 7+400 JP

42) 2021-10-11 Rozpoczęcie wykonywania nawierzchni betonowej pod obiektem WD-13.3

42) 2021-10-11 Rozpoczęcie wykonywania nawierzchni betonowej pod obiektem WD-13.3

43) 2021-10-11 Wykonywanie nawierzchni betonowej w obrębie bajpasu na Węźle Mława Wschód

43) 2021-10-11 Wykonywanie nawierzchni betonowej w obrębie bajpasu na Węźle Mława Wschód

44) 2021-10-13 Obiekt PZD-7.5 - humusowanie na obiekcie

44) 2021-10-13 Obiekt PZD-7.5 - humusowanie na obiekcie

45) 2021-10-13 Obiekt PZD-7.5 - izolacja powłokowa gzymsu

45) 2021-10-13 Obiekt PZD-7.5 - izolacja powłokowa gzymsu

46) 2021-10-13 Obiekt PZD-7.5 - widok ogólny

46) 2021-10-13 Obiekt PZD-7.5 - widok ogólny

47) 2021-10-13 Obiekt WD-8.6 - formowanie stożków

47) 2021-10-13 Obiekt WD-8.6 - formowanie stożków

48) 2021-10-13 Obiekt WD-8.6 - schody skarpowe

48) 2021-10-13 Obiekt WD-8.6 - schody skarpowe

49) 2021-10-12 Stan istniejący, widok z obiektu WD-13.3 w kierunku północnym

49) 2021-10-12 Stan istniejący, widok z obiektu WD-13.3 w kierunku północnym

50) 2021-10-12 Widok z obiektu WD-13.3 na południe, wykonywanie nawierzchni betonowej po stronie lewej w km ok. 13+700

50) 2021-10-12 Widok z obiektu WD-13.3 na południe, wykonywanie nawierzchni betonowej po stronie lewej w km ok. 13+700

51) 2021-10-13 Obiekt WD-13.3 - Nawierzchnia z żywicy na kapie szerokiej

51) 2021-10-13 Obiekt WD-13.3 - Nawierzchnia z żywicy na kapie szerokiej

52) 2021-10-12 Najazd drogi DW 544 na obiekt WD-13.3 od strony Przasnysza

52) 2021-10-12 Najazd drogi DW 544 na obiekt WD-13.3 od strony Przasnysza

53) 2021-10-12 Roboty brukarskie na nowym śladzie DW 615, na dojeździe do Ronda wschodniego Węzła Mława Wschód

53) 2021-10-12 Roboty brukarskie na nowym śladzie DW 615, na dojeździe do Ronda wschodniego Węzła Mława Wschód

54) 2021-10-12 Stan istniejący na DW 544, na dojeździe do Ronda wschodniego Węzła Mława Wschód od strony Przasnysza

54) 2021-10-12 Stan istniejący na DW 544, na dojeździe do Ronda wschodniego Węzła Mława Wschód od strony Przasnysza

55) 2021-10-12 Układanie kabli oświetlenia drogowego w km 4+550

55) 2021-10-12 Układanie kabli oświetlenia drogowego w km 4+550

56) 2021-10-13 Układanie kabli oświetlenia drogowego w km 4+100

56) 2021-10-13 Układanie kabli oświetlenia drogowego w km 4+100

57) 2021-10-18 Budowa kanału technologicznego w km 3+800-4+050

57) 2021-10-18 Budowa kanału technologicznego w km 3+800-4+050

58) 2021-10-18 Obiekt  WD-6.1 - warstwa ścieralna

58) 2021-10-18 Obiekt WD-6.1 - warstwa ścieralna

59) 2021-10-18 Obiekt WD-6.1 - widok w stronę Warszawy

59) 2021-10-18 Obiekt WD-6.1 - widok w stronę Warszawy

60) 2021-10-18 Obiekt WD-8.6 - montaż schodów skarpowych

60) 2021-10-18 Obiekt WD-8.6 - montaż schodów skarpowych

61) 2021-10-18 Obiekt WS/PZp-13.0 - krawężnik zanikający

61) 2021-10-18 Obiekt WS/PZp-13.0 - krawężnik zanikający

62) 2021-10-20 Droga DA1

62) 2021-10-20 Droga DA1

63) 2021-10-20 Stan istniejący, widok na trasę główną z Węzła Mława Północ w kierunku Warszawy.

63) 2021-10-20 Stan istniejący, widok na trasę główną z Węzła Mława Północ w kierunku Warszawy.

64) 2021-10-20 Wykop rowów drogi serwisowej DS.7 w obrębie obiektu WD-8.6

64) 2021-10-20 Wykop rowów drogi serwisowej DS.7 w obrębie obiektu WD-8.6

65) 2021-10-20 Humusowanie skarp Węzeł Mława Północ

65) 2021-10-20 Humusowanie skarp Węzeł Mława Północ

66) 2021-10-20 Humusowanie skarp, prace wykończeniowe na dojeździe na obiekt WD-3.7 od strony zachodniej

66) 2021-10-20 Humusowanie skarp, prace wykończeniowe na dojeździe na obiekt WD-3.7 od strony zachodniej

67) 2021-10-20 Roboty brukarskie pomiędzy rondem wschodnim a obiektem WD-3.7 Węzła Mława Północ

67) 2021-10-20 Roboty brukarskie pomiędzy rondem wschodnim a obiektem WD-3.7 Węzła Mława Północ

68) 2021-10-20 Roboty brukarskie na wyjeździe z Ronda wschodniego na drogę powiatową DP 2305W w kierunku Marcelina na Węźle Mława Północ

68) 2021-10-20 Roboty brukarskie na wyjeździe z Ronda wschodniego na drogę powiatową DP 2305W w kierunku Marcelina na Węźle Mława Północ

69) 2021-10-20 Zagęszczanie warstwy nasypu jezdni lewej przed obiektem WD-3.7

69) 2021-10-20 Zagęszczanie warstwy nasypu jezdni lewej przed obiektem WD-3.7

70) 2021-10-20 Prace przy zbiorniku retencyjnym w obrębie obiektu WD-8.6

70) 2021-10-20 Prace przy zbiorniku retencyjnym w obrębie obiektu WD-8.6

71) 2021-10-20 Wykonywanie nawierzchni betonowej na jezdni lewej za obiektem WD-11.5

71) 2021-10-20 Wykonywanie nawierzchni betonowej na jezdni lewej za obiektem WD-11.5

72) 2021-10-20 Rozpoczęcie wykonywania nawierzchni betonowej w obrębie obiektu WD-11.5

72) 2021-10-20 Rozpoczęcie wykonywania nawierzchni betonowej w obrębie obiektu WD-11.5

73) 2021-10-20 Końcowe metry nawierzchni betonowej na jezdni lewej, za, bajpasem obiektu WD-11.5

73) 2021-10-20 Końcowe metry nawierzchni betonowej na jezdni lewej, za, bajpasem obiektu WD-11.5

74) 2021-10-20  Nawierzchnia betonowa jezdnia prawa km 0+900

74) 2021-10-20 Nawierzchnia betonowa jezdnia prawa km 0+900

75) 2021-10-20 Stan istniejący trasy głównej w km 6+500, widok w stronę północną

75) 2021-10-20 Stan istniejący trasy głównej w km 6+500, widok w stronę północną

76) 2021-10-20 Przejście dla zwierząt nad trasą główną w km 7+500

76) 2021-10-20 Przejście dla zwierząt nad trasą główną w km 7+500

77) 2021-10-20 Wykonanie nawierzchni betonowej km 11+500

77) 2021-10-20 Wykonanie nawierzchni betonowej km 11+500

78) 2021-10-20 Nawierzchnia betonowa km 11+800 JL

78) 2021-10-20 Nawierzchnia betonowa km 11+800 JL

79) 2021-10-20 Przepust PZMp-0.3 - droga DS.1

79) 2021-10-20 Przepust PZMp-0.3 - droga DS.1

80) 2021-10-20 Widok z przejścia dla zwierząt obiektu PZD-7.5 w stronę Warszawy

80) 2021-10-20 Widok z przejścia dla zwierząt obiektu PZD-7.5 w stronę Warszawy

81) 2021-10-20 Widok z obiektu PZD-7.5 na trasę główną w km 7+300 w kierunku północnym

81) 2021-10-20 Widok z obiektu PZD-7.5 na trasę główną w km 7+300 w kierunku północnym

82) 2021-10-20 Obiekt WD-8.6 - widok ogólny

82) 2021-10-20 Obiekt WD-8.6 - widok ogólny

83) 2021-10-20 Obiekt WS-9.6 - powłoka odporna na chlorki na ścianach

83) 2021-10-20 Obiekt WS-9.6 - powłoka odporna na chlorki na ścianach

84) 2021-10-20 Obiekt WS-9.6 - widok ogólny

84) 2021-10-20 Obiekt WS-9.6 - widok ogólny

85) 2021-10-20 Obiekt WD-11.5 - podbudowa na dojazdach

85) 2021-10-20 Obiekt WD-11.5 - podbudowa na dojazdach

86) 2021-10-20 Obiekt WD-11.5 - widok ogólny

86) 2021-10-20 Obiekt WD-11.5 - widok ogólny

87) 2021-10-20 Obiekt WS/PZp-13.0 - schody skarpowe

87) 2021-10-20 Obiekt WS/PZp-13.0 - schody skarpowe

88) 2021-10-20 Obiekt WD-13.3 - najazd na obiekt

88) 2021-10-20 Obiekt WD-13.3 - najazd na obiekt

89) 2021-10-26 Obiekt PP-3.2 - izolacja cienka ściany

89) 2021-10-26 Obiekt PP-3.2 - izolacja cienka ściany

90) 2021-10-26 Obiekt WD-3.7 - bariery ochronne

90) 2021-10-26 Obiekt WD-3.7 - bariery ochronne

91) 2021-10-26 Obiekt WD-3.7 - przeciwspadek

91) 2021-10-26 Obiekt WD-3.7 - przeciwspadek

92) 2021-10-26 Obiekt WD-3.7 - przeciwspadek

92) 2021-10-26 Obiekt WD-3.7 - przeciwspadek

93) 2021-10-26 Obiekt WD-6.1 - widok ogólny

93) 2021-10-26 Obiekt WD-6.1 - widok ogólny

94) 2021-10-26 Obiekt PZD-7.5 - widok ogólny

94) 2021-10-26 Obiekt PZD-7.5 - widok ogólny

95) 2021-10-26 Obiekt WD-8.6 - bariery ochronne

95) 2021-10-26 Obiekt WD-8.6 - bariery ochronne

96) 2021-10-26 Obiekt WD-8.6 - połączenie barier drogowych i mostowych

96) 2021-10-26 Obiekt WD-8.6 - połączenie barier drogowych i mostowych

97) 2021-10-26 Obiekt WS-9.6 - widok ogólny

97) 2021-10-26 Obiekt WS-9.6 - widok ogólny

98) 2021-10-26 Obiekt WD-11.5 - widok na jezdnię

98) 2021-10-26 Obiekt WD-11.5 - widok na jezdnię

99) 2021-10-26 Obiekt WD-11.5 - widok na jezdnię

99) 2021-10-26 Obiekt WD-11.5 - widok na jezdnię

100) 2021-10-26 Obiekt WD-13.3 - schody skarpowe przy przyczółku P-3

100) 2021-10-26 Obiekt WD-13.3 - schody skarpowe przy przyczółku P-3

101) 2021-10-26 Obiekt WD-13.3 - widok ogólny

101) 2021-10-26 Obiekt WD-13.3 - widok ogólny

102) 2021-10-26 Obiekt WS/PZSp-13.8 - przygotowania do wykonania odcinka przejściowego nawierzchni

102) 2021-10-26 Obiekt WS/PZSp-13.8 - przygotowania do wykonania odcinka przejściowego nawierzchni

103) 2021-10-27 Wykonywanie nawierzchni betonowej w km 12+200 JP

103) 2021-10-27 Wykonywanie nawierzchni betonowej w km 12+200 JP

104) 2021-10-28 Badania kontrolne laboratorium WTLD Olsztyn

104) 2021-10-28 Badania kontrolne laboratorium WTLD Olsztyn

105) 2021-10-28 Węzeł Mława Północ, widok w kierunku północnym, prace na styku Trasy z Łącznicą

105) 2021-10-28 Węzeł Mława Północ, widok w kierunku północnym, prace na styku Trasy z Łącznicą

106) 2021-10-28 Węzeł Mława Północ, widok z obiektu WD-3.7 w kierunku południowym

106) 2021-10-28 Węzeł Mława Północ, widok z obiektu WD-3.7 w kierunku południowym

107) 2021-10-28 Widok na Trasę Główną w kierunku południowym z obiektu WD-11.5

107) 2021-10-28 Widok na Trasę Główną w kierunku południowym z obiektu WD-11.5

108) 2021-10-28 Widok na Trasę Główną w kierunku północnym z obiektu WD-11.5

108) 2021-10-28 Widok na Trasę Główną w kierunku północnym z obiektu WD-11.5

109) 2021-10-28 Stan istniejący w km ok 8+500

109) 2021-10-28 Stan istniejący w km ok 8+500

110) 2021-10-28 Stan istniejący w km 11+900, widok w kierunku południowym

110) 2021-10-28 Stan istniejący w km 11+900, widok w kierunku południowym

Script logo