Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2021-09-01 Budowa wodociągu MOP-1-MOP-2 w km 1+650

1) 2021-09-01 Budowa wodociągu MOP-1-MOP-2 w km 1+650

2) 2021-09-01 Budowa wpustów na kanale KD-5 w km 1+550

2) 2021-09-01 Budowa wpustów na kanale KD-5 w km 1+550

3) 2021-09-01 Miejsce zmiany dotychczasowego przebiegu drogi DW 544 od strony Przasnysza na Węźle Mława Wschód

3) 2021-09-01 Miejsce zmiany dotychczasowego przebiegu drogi DW 544 od strony Przasnysza na Węźle Mława Wschód

4) 2021-09-01 Montaż barier energochłonnych na Węźle Mława Północ Łącznica zachodnio-południowa

4) 2021-09-01 Montaż barier energochłonnych na Węźle Mława Północ Łącznica zachodnio-południowa

5) 2021-09-01 Stan istniejący na Węźle Mława Wschód od strony wschodniej, czyli od dojazdu do ronda turbinowego z Przasnysza i Ciechanowa

5) 2021-09-01 Stan istniejący na Węźle Mława Wschód od strony wschodniej, czyli od dojazdu do ronda turbinowego z Przasnysza i Ciechanowa

6) 2021-09-01 Wykonywanie ścieków skarpowych i dogęszczanie krawędzi podbudowy zasadniczej w km 4+600 JP

6) 2021-09-01 Wykonywanie ścieków skarpowych i dogęszczanie krawędzi podbudowy zasadniczej w km 4+600 JP

7) 2021-09-01 Uzupełnianie pasa rozdziału gruntem wodoprzepuszczalnym w km 7+800

7) 2021-09-01 Uzupełnianie pasa rozdziału gruntem wodoprzepuszczalnym w km 7+800

8) 2021-09-01 Obiekt PP-3.2 - fundament barier

8) 2021-09-01 Obiekt PP-3.2 - fundament barier

9) 2021-09-01 Obiekt WD-3.7 - widok z obiektu w stronę Warszawy

9) 2021-09-01 Obiekt WD-3.7 - widok z obiektu w stronę Warszawy

10) 2021-09-01 Obiekt WD-3.7 - krawężnik kapy chodnikowej

10) 2021-09-01 Obiekt WD-3.7 - krawężnik kapy chodnikowej

11) 2021-09-01 Obiekt WD-3.7 - zbrojenie kapy chodnikowej wąskiej

11) 2021-09-01 Obiekt WD-3.7 - zbrojenie kapy chodnikowej wąskiej

12) 2021-09-01 Obiekt WD-6.1 - widok ogólny na obiekt

12) 2021-09-01 Obiekt WD-6.1 - widok ogólny na obiekt

13) 2021-09-01 Obiekt PZD-7.5 - widok ogólny od strony Gdańska

13) 2021-09-01 Obiekt PZD-7.5 - widok ogólny od strony Gdańska

14) 2021-09-01 Obiekt WD-8.6 - przyczółek P-3

14) 2021-09-01 Obiekt WD-8.6 - przyczółek P-3

15) 2021-09-02 Zagęszczanie nasypu drogi DW 544 na najeździe na obiekt WD-13.3 od strony Mławy

15) 2021-09-02 Zagęszczanie nasypu drogi DW 544 na najeździe na obiekt WD-13.3 od strony Mławy

16) 2021-09-02 Badania kontrolne laboratorium WTLD Olsztyn usytuowania dybli w nawierzchni betonowej w km 13+400 JL

16) 2021-09-02 Badania kontrolne laboratorium WTLD Olsztyn usytuowania dybli w nawierzchni betonowej w km 13+400 JL

17) 2021-09-07 Obiekt WD-3.7 - zbrojenie kapy szerokiej nad jezdnią lewą

17) 2021-09-07 Obiekt WD-3.7 - zbrojenie kapy szerokiej nad jezdnią lewą

18) 2021-09-07 Obiekt WD-3.7 - zbrojenie kapy wąskiej nad jezdnią lewą

18) 2021-09-07 Obiekt WD-3.7 - zbrojenie kapy wąskiej nad jezdnią lewą

19) 2021-09-07 Obiekt PZD-7.5 - widok z obiektu w stronę Gdańska

19) 2021-09-07 Obiekt PZD-7.5 - widok z obiektu w stronę Gdańska

20) 2021-09-07 Obiekt PZD-7.5 - wypełnienie muru oporowego

20) 2021-09-07 Obiekt PZD-7.5 - wypełnienie muru oporowego

21) 2021-09-07 Obiekt PZD-7.5 - zbrojenie zwieńczenia muru oporowego

21) 2021-09-07 Obiekt PZD-7.5 - zbrojenie zwieńczenia muru oporowego

22) 2021-09-07 Obiekt WD-8.6 - widok ogólny

22) 2021-09-07 Obiekt WD-8.6 - widok ogólny

23) 2021-09-07 Obiekt WS_PZS-10.9 - powierzchnia przyczółka P-1

23) 2021-09-07 Obiekt WS_PZS-10.9 - powierzchnia przyczółka P-1

24) 2021-09-07 Obiekt WD-11.5 - płyta ustroju nośnego

24) 2021-09-07 Obiekt WD-11.5 - płyta ustroju nośnego

25) 2021-09-07 Obiekt WS_PZp-13.0 - bariery ochronne

25) 2021-09-07 Obiekt WS_PZp-13.0 - bariery ochronne

26) 2021-09-07 Obiekt WD-13.3 - deska gzymsowa obiektu

26) 2021-09-07 Obiekt WD-13.3 - deska gzymsowa obiektu

27) 2021-09-07 Obiekt WS_PZSp-13.8 - bariery ochronne

27) 2021-09-07 Obiekt WS_PZSp-13.8 - bariery ochronne

28) 2021-09-07 Obiekt WS_PZSp-13.8 - bariery ochronne

28) 2021-09-07 Obiekt WS_PZSp-13.8 - bariery ochronne

29) 2021-09-08 Fragment Tymczasowej Organizacji Ruchu w km 0+000 przełożenie ruchu z lednej jezdni na dwie - widok w stronę Gdańska

29) 2021-09-08 Fragment Tymczasowej Organizacji Ruchu w km 0+000 przełożenie ruchu z lednej jezdni na dwie - widok w stronę Gdańska

30) 2021-09-08 Stan istniejący po przełożeniu ruchu z DK7 na prawą jezdnię S-ki, widok z obiektu WD-3.7 na północ

30) 2021-09-08 Stan istniejący po przełożeniu ruchu z DK7 na prawą jezdnię S-ki, widok z obiektu WD-3.7 na północ

31) 2021-09-08 Wypełnianie pasa rozdziału materiałem wodoprzepuszczalnym

31) 2021-09-08 Wypełnianie pasa rozdziału materiałem wodoprzepuszczalnym

32) 2021-09-08 Skarpowanie nasypu na najeździe na obiekt WD-3.7 od strony zachodniej

32) 2021-09-08 Skarpowanie nasypu na najeździe na obiekt WD-3.7 od strony zachodniej

33) 2021-09-08 Skarpowanie, wykop rowów w km 6+600 JP

33) 2021-09-08 Skarpowanie, wykop rowów w km 6+600 JP

34) 2021-09-08 Humusowanie skarp w km 11+200 JL

34) 2021-09-08 Humusowanie skarp w km 11+200 JL

35) 2021-09-08 Obiekt WD-0.9 - widok na obiekt

35) 2021-09-08 Obiekt WD-0.9 - widok na obiekt

36) 2021-09-08 Obiekt WD-6.1 - montaż schodów skarpowych

36) 2021-09-08 Obiekt WD-6.1 - montaż schodów skarpowych

37) 2021-09-08 - WD-6.1 - Widok na jezdnię

37) 2021-09-08 - WD-6.1 - Widok na jezdnię

38) 2021-09-08 Obiekt WS_PZS-10.9 - nawierzchnia z żywicy na kapie chodnikowej

38) 2021-09-08 Obiekt WS_PZS-10.9 - nawierzchnia z żywicy na kapie chodnikowej

39) 2021-09-08 Obiekt WD-11.5 - powerzchnia kapy przed ułożeniem nawierzchni z żywicy

39) 2021-09-08 Obiekt WD-11.5 - powerzchnia kapy przed ułożeniem nawierzchni z żywicy

40) 2021-09-08 - WD-13.3 - Mur oporowy P-3

40) 2021-09-08 - WD-13.3 - Mur oporowy P-3

41) 2021-09-10 Obiekt WD-11.5 - dren wzdłuż kapy wąskiej

41) 2021-09-10 Obiekt WD-11.5 - dren wzdłuż kapy wąskiej

42) 2021-09-13 Droga Serwisowa DS 13 wykonywanie warstwy GWN

42) 2021-09-13 Droga Serwisowa DS 13 wykonywanie warstwy GWN

43) 2021-09-13 Węzeł Mława Wschód, miejsce pod nowy ślad bajpasu w związku z planowanym, uciągleniem nawierzchni betonowej.

43) 2021-09-13 Węzeł Mława Wschód, miejsce pod nowy ślad bajpasu w związku z planowanym, uciągleniem nawierzchni betonowej.

44) 2021-09-13 Humusowanie skarp i wykonywanie ścieków skarpowych w km 10+700 JP

44) 2021-09-13 Humusowanie skarp i wykonywanie ścieków skarpowych w km 10+700 JP

45) 2021-09-13 Wykop w km 11+600

45) 2021-09-13 Wykop w km 11+600

46) 2021-09-13 Wykonywanie słupów fundamentowych pod ekrany akustyczne w km 13+200 JL

46) 2021-09-13 Wykonywanie słupów fundamentowych pod ekrany akustyczne w km 13+200 JL

47) 2021-09-14 Obiekt WD-8.6 - warstwa ścieralna nawierzchni

47) 2021-09-14 Obiekt WD-8.6 - warstwa ścieralna nawierzchni

48) 2021-09-14 Obiekt WD-8.6 - wypełnienie dylatacji kap chodnikowych

48) 2021-09-14 Obiekt WD-8.6 - wypełnienie dylatacji kap chodnikowych

49) 2021-09-14 Obiekt WD-11.5 - widok na obiekt

49) 2021-09-14 Obiekt WD-11.5 - widok na obiekt

50) 2021-09-14 Obiekt WD-11.5 - żywica na kapie szerokiej

50) 2021-09-14 Obiekt WD-11.5 - żywica na kapie szerokiej

51) 2021-09-14 Obiekt WD-13.3 - podstawa latarni na obiekcie

51) 2021-09-14 Obiekt WD-13.3 - podstawa latarni na obiekcie

52) 2021-09-14 Obiekt WD-11.5 - papa termozgrzewalna w pasie jezdni

52) 2021-09-14 Obiekt WD-11.5 - papa termozgrzewalna w pasie jezdni

53) 2021-09-14 Obiekt WD-11.5 - żywica na kapie wąskiej

53) 2021-09-14 Obiekt WD-11.5 - żywica na kapie wąskiej

54) 2021-09-14 Obiekt WD-13.3 - betonowanie gzymsu zwieńczenia muru oporowego

54) 2021-09-14 Obiekt WD-13.3 - betonowanie gzymsu zwieńczenia muru oporowego

55) 2021-09-14 Obiekt WD-13.3 - kolektory odwodnienia

55) 2021-09-14 Obiekt WD-13.3 - kolektory odwodnienia

56) 2021-09-14 Obiekt WD-13.3 - papa termozgrzewalna w pasie jezdni

56) 2021-09-14 Obiekt WD-13.3 - papa termozgrzewalna w pasie jezdni

57) 2021-09-14 Obiekt WD-13.3 - połączenie krawężnika mostowego z drogowym

57) 2021-09-14 Obiekt WD-13.3 - połączenie krawężnika mostowego z drogowym

58) 2021-09-14 Obiekt WS/PZSp-13.8 - balustrada na skrzydle

58) 2021-09-14 Obiekt WS/PZSp-13.8 - balustrada na skrzydle

59) 2021-09-14 Obiekt WS/PZSp-13.8 - balustrada w pasie rozdziału

59) 2021-09-14 Obiekt WS/PZSp-13.8 - balustrada w pasie rozdziału

60) 2021-09-15 Frezowanie nawierzchni bitumicznej istniejącej DK7 pod lewą jezdnię S7 w km 3+500

60) 2021-09-15 Frezowanie nawierzchni bitumicznej istniejącej DK7 pod lewą jezdnię S7 w km 3+500

61) 2021-09-15 Fragment Tymczasowej Organizacji Ruchu na nawierzchni betonowej w km 4+000 JP

61) 2021-09-15 Fragment Tymczasowej Organizacji Ruchu na nawierzchni betonowej w km 4+000 JP

62) 2021-09-15 Wykonywanie ścieku monolitycznego w km 5+000 JP

62) 2021-09-15 Wykonywanie ścieku monolitycznego w km 5+000 JP

63) 2021-09-15 Wykonywanie ścieków skarpowych w km 9+500 JP

63) 2021-09-15 Wykonywanie ścieków skarpowych w km 9+500 JP

64) 2021-09-15 Uzupełnianie nasypu pod poboczem strona prawa i humusowanie pasa rozdziału w km 10+000

64) 2021-09-15 Uzupełnianie nasypu pod poboczem strona prawa i humusowanie pasa rozdziału w km 10+000

65) 2021-09-15 Humusowanie skarp rowu w km 10+300 JL

65) 2021-09-15 Humusowanie skarp rowu w km 10+300 JL

66) 2021-09-15 Obiekt PP-3.2 - stabilizacja podłoża pod konstrukcję

66) 2021-09-15 Obiekt PP-3.2 - stabilizacja podłoża pod konstrukcję

67) 2021-09-15 Obiekt WS/PZS-10.9 - przygotowania do układania asfaltu lanego

67) 2021-09-15 Obiekt WS/PZS-10.9 - przygotowania do układania asfaltu lanego

68) 2021-09-15 Obiekt WS/PZS-10.9 - asfalt lany na obiekcie

68) 2021-09-15 Obiekt WS/PZS-10.9 - asfalt lany na obiekcie

69) 2021-09-15 Obiekt WS/PZS-10.9 - widok na ustrój nośny jezdni lewej

69) 2021-09-15 Obiekt WS/PZS-10.9 - widok na ustrój nośny jezdni lewej

70) 2021-09-15 Obiekt WD-13.3 - żywica na kapie szerokiej

70) 2021-09-15 Obiekt WD-13.3 - żywica na kapie szerokiej

71) 2021-09-17 Obiekt PP-3.2 - przygotowania do wykonania betonu podkładowego płyty fundamentowej

71) 2021-09-17 Obiekt PP-3.2 - przygotowania do wykonania betonu podkładowego płyty fundamentowej

72) 2021-09-19 Humusowanie skarp w km 9+000 JL

72) 2021-09-19 Humusowanie skarp w km 9+000 JL

73) 2021-09-20 Najazd (nowy przebieg DW 544) na obiekt WD-13.3 od strony Mławy

73) 2021-09-20 Najazd (nowy przebieg DW 544) na obiekt WD-13.3 od strony Mławy

74) 2021-09-20 Przygotowane podłoże pod nowy przebieg drogi DW 615

74) 2021-09-20 Przygotowane podłoże pod nowy przebieg drogi DW 615

75) 2021-09-20 Skarpowanie nasypu drogi DP 2305W od strony Kuklina

75) 2021-09-20 Skarpowanie nasypu drogi DP 2305W od strony Kuklina

76) 2021-09-20 Oprawa tekstury powierzchni nawierzchni betonowej w km 10+500 JP

76) 2021-09-20 Oprawa tekstury powierzchni nawierzchni betonowej w km 10+500 JP

77) 2021-09-20 Obiekt PP-3.2 - beton podkładowy płyty fundamentowej

77) 2021-09-20 Obiekt PP-3.2 - beton podkładowy płyty fundamentowej

78) 2021-09-20 Obiekt WS/PZS-10.9 - asfalt lany

78) 2021-09-20 Obiekt WS/PZS-10.9 - asfalt lany

79) 2021-09-20 Obiekt WS/PZS-10.9 - bariery w pasie rozdziału

79) 2021-09-20 Obiekt WS/PZS-10.9 - bariery w pasie rozdziału

80) 2021-09-21 Budowa kanału technologicznego w km 1+050

80) 2021-09-21 Budowa kanału technologicznego w km 1+050

81) 2021-09-21 Obiekt PZD-7.5 - mur oporowy wraz z zwieńczeniem

81) 2021-09-21 Obiekt PZD-7.5 - mur oporowy wraz z zwieńczeniem

82) 2021-09-21 Obiekt WD-11.5 - widok na obiekt

82) 2021-09-21 Obiekt WD-11.5 - widok na obiekt

83) 2021-09-22 Montaż biologicznej oczyszczalni ścieków MOP-1 w km 1+800

83) 2021-09-22 Montaż biologicznej oczyszczalni ścieków MOP-1 w km 1+800

84) 2021-09-22 Demontaż barier energochłonnych na drodze DK7 przeznaczonej do rozbiórki

84) 2021-09-22 Demontaż barier energochłonnych na drodze DK7 przeznaczonej do rozbiórki

85) 2021-09-22 Montaż słupków do barier energochłonnych w pasie rozdziału w km 5+000

85) 2021-09-22 Montaż słupków do barier energochłonnych w pasie rozdziału w km 5+000

86) 2021-09-22 Wykonywanie ścieku betonowego monolitycznego w km 9+000 JP

86) 2021-09-22 Wykonywanie ścieku betonowego monolitycznego w km 9+000 JP

87) 2021-09-22 Ściek betonowy monolityczny w km 10+800 JP z wykonanymi nacięciami skurczowymi poprzecznymi

87) 2021-09-22 Ściek betonowy monolityczny w km 10+800 JP z wykonanymi nacięciami skurczowymi poprzecznymi

88) 2021-09-22 Obiekt PP-3.2 - montaż zbrojenia płyty fundamentowej

88) 2021-09-22 Obiekt PP-3.2 - montaż zbrojenia płyty fundamentowej

89) 2021-09-22 Obiekt WD-6.1 - widok od strony Gdańska

89) 2021-09-22 Obiekt WD-6.1 - widok od strony Gdańska

90) 2021-09-22 Obiekt WD-8.6 - widok na obiekt od strony Warszawy

90) 2021-09-22 Obiekt WD-8.6 - widok na obiekt od strony Warszawy

91) 2021-09-22 Obiekt WS/PZDp-9.4 - widok z jezdni prawej

91) 2021-09-22 Obiekt WS/PZDp-9.4 - widok z jezdni prawej

92) 2021-09-22 Obiekt WS/PZS-10.9 - montaż krawężnika kamiennego poza obiektem

92) 2021-09-22 Obiekt WS/PZS-10.9 - montaż krawężnika kamiennego poza obiektem

93) 2021-09-22 Obiekt WD-11.5 - montaż bariery na kapie szerokiej

93) 2021-09-22 Obiekt WD-11.5 - montaż bariery na kapie szerokiej

94) 2021-09-22 Obiekt WD-13.3 - montaż balustrady

94) 2021-09-22 Obiekt WD-13.3 - montaż balustrady

95) 2021-09-22 Obiekt WD-13.3 - montaż bariery ochronnej

95) 2021-09-22 Obiekt WD-13.3 - montaż bariery ochronnej

96) 2021-09-27 Ściek monolityczny w km 4+700 JP - widok w stronę Warszawy

96) 2021-09-27 Ściek monolityczny w km 4+700 JP - widok w stronę Warszawy

97) 2021-09-27 Obiekt WD-8.6 - przeciwspadek

97) 2021-09-27 Obiekt WD-8.6 - przeciwspadek

98) 2021-09-27 Obiekt WD-13.3 - balustrada na obiekcie

98) 2021-09-27 Obiekt WD-13.3 - balustrada na obiekcie

99) 2021-09-27 Obiekt WD-13.3 - bariera ochronna

99) 2021-09-27 Obiekt WD-13.3 - bariera ochronna

100) 2021-09-27 Obiekt WD-13.3 - warstwa ścieralna nawierzchni

100) 2021-09-27 Obiekt WD-13.3 - warstwa ścieralna nawierzchni

101) 2021-09-28 Obiekt WD-6.1 - widok na obiekt

101) 2021-09-28 Obiekt WD-6.1 - widok na obiekt

102) 2021-09-28 Obiekt PZD-7.5 - widok na obiekt

102) 2021-09-28 Obiekt PZD-7.5 - widok na obiekt

103) 2021-09-28 Obiekt WD-8.6 - widok na obiekt

103) 2021-09-28 Obiekt WD-8.6 - widok na obiekt

104) 2021-09-28 Obiekt WD-11.5 - balustrada

104) 2021-09-28 Obiekt WD-11.5 - balustrada

105) 2021-09-28 Obiekt WD-11.5 - bariera ochronna

105) 2021-09-28 Obiekt WD-11.5 - bariera ochronna

106) 2021-09-28 Obiekt WD-11.5 - widok na obiekt

106) 2021-09-28 Obiekt WD-11.5 - widok na obiekt

107) 2021-09-28 Obiekt WD-13.3 - widok na obiekt

107) 2021-09-28 Obiekt WD-13.3 - widok na obiekt

108) 2021-09-28 Obiekt WS/PZp-13.0 - widok na obiekt

108) 2021-09-28 Obiekt WS/PZp-13.0 - widok na obiekt

109) 2021-09-28 Obiekt WS/PZSp-13.8 - widok na obiekt

109) 2021-09-28 Obiekt WS/PZSp-13.8 - widok na obiekt

110) 2021-09-28 Obiekt WS/PZSp-13.8 - widok na obiekt

110) 2021-09-28 Obiekt WS/PZSp-13.8 - widok na obiekt

111) 2021-09-29 Droga powiatowa DP 2305W - najazd na obiekt WD-3.7 od strony Kuklina

111) 2021-09-29 Droga powiatowa DP 2305W - najazd na obiekt WD-3.7 od strony Kuklina

112) 2021-09-29 Frezowanie istniejącej nawierzchni DK7 za MOP II Pepłowo, strona lewa

112) 2021-09-29 Frezowanie istniejącej nawierzchni DK7 za MOP II Pepłowo, strona lewa

113) 2021-09-29 Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w obrębie WD- 11.5 pozwalająca na uciąglenie Trasy Głównej pod obiektem

113) 2021-09-29 Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w obrębie WD- 11.5 pozwalająca na uciąglenie Trasy Głównej pod obiektem

114) 2021-09-29 Wykonywanie podbudowy zasadniczej C90_3 pod i za obiektem WD-11.5 strona prawa

114) 2021-09-29 Wykonywanie podbudowy zasadniczej C90_3 pod i za obiektem WD-11.5 strona prawa

115) 2021-09-29 Wykop - rozpoczęcie likwidacji bajpasu przy obiekcie WD-11.5 od strony Gdańska

115) 2021-09-29 Wykop - rozpoczęcie likwidacji bajpasu przy obiekcie WD-11.5 od strony Gdańska

116) 2021-09-29 Zbiornik ZR1 na początku odcinka, strona lewa

116) 2021-09-29 Zbiornik ZR1 na początku odcinka, strona lewa

117) 2021-09-29 Miejsce wyłączenia jezdni lewej S-ki ze śladu istniejącego DK7 w km ok. 4+150

117) 2021-09-29 Miejsce wyłączenia jezdni lewej S-ki ze śladu istniejącego DK7 w km ok. 4+150

118) 2021-09-29 Trasa Główna w km 4+350 w kierunku Warszawy

118) 2021-09-29 Trasa Główna w km 4+350 w kierunku Warszawy

Script logo