Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2021-08-02 Łącznica z kieruku DP 2305W w km 3+845

1) 2021-08-02 Łącznica z kieruku DP 2305W w km 3+845

2) 2021-08-02 Szczelina rozszerzania w km 8+451 JP

2) 2021-08-02 Szczelina rozszerzania w km 8+451 JP

3) 2021-08-02 Przygotowywana podbudowa zasadnicza przed rozpoczęciem układania nawierzchni betonowej od km 8+451 JP - widok z obiektu WD-8.6 w stronę północną

3) 2021-08-02 Przygotowywana podbudowa zasadnicza przed rozpoczęciem układania nawierzchni betonowej od km 8+451 JP - widok z obiektu WD-8.6 w stronę północną

4) 2021-08-02 Rozpoczęcie wykonywania warstwy dolnej nawierzchni betonowej w km 8+451 JP

4) 2021-08-02 Rozpoczęcie wykonywania warstwy dolnej nawierzchni betonowej w km 8+451 JP

5) 2021-08-02 Miejsce planowanego styku nawierzchni betonowej i bitumicznej przed obiektem WS/PZDp- 9.4 (pogrubiona płyta betonowa)

5) 2021-08-02 Miejsce planowanego styku nawierzchni betonowej i bitumicznej przed obiektem WS/PZDp- 9.4 (pogrubiona płyta betonowa)

6) 2021-08-02 Obiekt WD-3.7 - beton kapy chodnikowej nad jezdnią prawą

6) 2021-08-02 Obiekt WD-3.7 - beton kapy chodnikowej nad jezdnią prawą

7) 2021-08-02 Obiekt WD-6.1 - bariera stalowa na obiekcie

7) 2021-08-02 Obiekt WD-6.1 - bariera stalowa na obiekcie

8) 2021-08-02 Obiekt WD-8.6 - bariera stalowa na obiekcie

8) 2021-08-02 Obiekt WD-8.6 - bariera stalowa na obiekcie

9) 2021-08-02 Obiekt  WS_PZS-10.9 - zbrojenie kapy chodnikowej

9) 2021-08-02 Obiekt WS_PZS-10.9 - zbrojenie kapy chodnikowej

10) 2021-08-03 Układanie nawierzchni betonowej, maszyna spryskująca nawierzchnię środkiem opóźniającym wiązanie górnej powierzchni nawierzchni

10) 2021-08-03 Układanie nawierzchni betonowej, maszyna spryskująca nawierzchnię środkiem opóźniającym wiązanie górnej powierzchni nawierzchni

11) 2021-08-03 Obiekt WD-11.5 - zasypka inżynierska za przyczółkiem P-1

11) 2021-08-03 Obiekt WD-11.5 - zasypka inżynierska za przyczółkiem P-1

12) 2021-08-03 Obiekt WD-11.5 - zasypka inżynierska za przyczółkiem P-3

12) 2021-08-03 Obiekt WD-11.5 - zasypka inżynierska za przyczółkiem P-3

13) 2021-08-03 Obiekt WD-11.5 - zbrojenie kapy chodnikowej

13) 2021-08-03 Obiekt WD-11.5 - zbrojenie kapy chodnikowej

14) 2021-08-03 Obiekt WD-13.3 - widok ogólny

14) 2021-08-03 Obiekt WD-13.3 - widok ogólny

15) 2021-08-04 Kanał Technologiczny w km 0+800-1+050

15) 2021-08-04 Kanał Technologiczny w km 0+800-1+050

16) 2021-08-04 Pomiar kontrolny grubości ocynku na barierach energochłonnych w km 0+150 - 4+000 JP

16) 2021-08-04 Pomiar kontrolny grubości ocynku na barierach energochłonnych w km 0+150 - 4+000 JP

17) 2021-08-04 Rozpoczęcie wykonywania ścieku pilastego w km  4+000 JP

17) 2021-08-04 Rozpoczęcie wykonywania ścieku pilastego w km 4+000 JP

18) 2021-08-04 Obiekt WD-0.9 - widok ogólny

18) 2021-08-04 Obiekt WD-0.9 - widok ogólny

19) 2021-08-04 Obiekt WD-3.7 - widok ogólny

19) 2021-08-04 Obiekt WD-3.7 - widok ogólny

20) 2021-08-04 Obiekt WD-6.1 - widok ogólny

20) 2021-08-04 Obiekt WD-6.1 - widok ogólny

21) 2021-08-04 Obiekt PZD-7.5 - widok ogólny

21) 2021-08-04 Obiekt PZD-7.5 - widok ogólny

22) 2021-08-04 Obiekt WS/PZDp-9.4 - montaż bariery stalowej

22) 2021-08-04 Obiekt WS/PZDp-9.4 - montaż bariery stalowej

23) 2021-08-04 Obiekt WS/PZS-10.9 - beton kap chodnikowych

23) 2021-08-04 Obiekt WS/PZS-10.9 - beton kap chodnikowych

24) 2021-08-04 Obiekt WS/PZS-10.9 - deska gzymsowa na skrzydełku

24) 2021-08-04 Obiekt WS/PZS-10.9 - deska gzymsowa na skrzydełku

25) 2021-08-04 Obiekt WS/PZSp-13.8 - kotwy barier drogowych

25) 2021-08-04 Obiekt WS/PZSp-13.8 - kotwy barier drogowych

26) 2021-08-05 Prace brukarskie - Droga wojewódzka DW544, najazd na obiekt WD-13.3 od strony Przasnysza

26) 2021-08-05 Prace brukarskie - Droga wojewódzka DW544, najazd na obiekt WD-13.3 od strony Przasnysza

27) 2021-08-05 Przygotowany do wykonywania nawierzchni betonowej odcinek trasy głównej w obrębie Węzła Mława Wschód

27) 2021-08-05 Przygotowany do wykonywania nawierzchni betonowej odcinek trasy głównej w obrębie Węzła Mława Wschód

28) 2021-08-05 Wykonywanie warstwy bitumicznej wiążącej na drodze serwisowej DS 6

28) 2021-08-05 Wykonywanie warstwy bitumicznej wiążącej na drodze serwisowej DS 6

29) 2021-08-06 Oświetlenie drogowe w km 13+477

29) 2021-08-06 Oświetlenie drogowe w km 13+477

30) 2021-08-09  Widok na obiekt WD-0.9

30) 2021-08-09 Widok na obiekt WD-0.9

31) 2021-08-09 Widok na obiekt WD-8.6

31) 2021-08-09 Widok na obiekt WD-8.6

32) 2021-08-09 Widok na obiekt WS-9.6

32) 2021-08-09 Widok na obiekt WS-9.6

33) 2021-08-09 Obiekt WD-11.5 - zbrojenie kapy chodnikowej

33) 2021-08-09 Obiekt WD-11.5 - zbrojenie kapy chodnikowej

34) 2021-08-09 Obiekt WD-11.5 - zbrojnie kapy chodnikowej

34) 2021-08-09 Obiekt WD-11.5 - zbrojnie kapy chodnikowej

35) 2021-08-09 Obiekt WD-13.3 - beton podkładowy pod płytę przejściową P-3

35) 2021-08-09 Obiekt WD-13.3 - beton podkładowy pod płytę przejściową P-3

36) 2021-08-09 Obiekt WS/PZSp-13.8 - izolacja powłokowa skrzydełka

36) 2021-08-09 Obiekt WS/PZSp-13.8 - izolacja powłokowa skrzydełka

37) 2021-08-10 Ściek trójkątny z kostki kamiennej w km ok 4+000 JP

37) 2021-08-10 Ściek trójkątny z kostki kamiennej w km ok 4+000 JP

38) 2021-08-10 Obiekt PZM-1.1 - układanie izolacji na obiekcie

38) 2021-08-10 Obiekt PZM-1.1 - układanie izolacji na obiekcie

39) 2021-08-10 Obiekt PP-4.5 - wejście do obiektu

39) 2021-08-10 Obiekt PP-4.5 - wejście do obiektu

40) 2021-08-10 Obiekt PZD-7.5 - widok ogólny

40) 2021-08-10 Obiekt PZD-7.5 - widok ogólny

41) 2021-08-10 Obiekt WS-9.6 - nawierzchnia betonowa nad obiektem

41) 2021-08-10 Obiekt WS-9.6 - nawierzchnia betonowa nad obiektem

42) 2021-08-10 Obiekt WD-11.5 - mur oporowy przy podporze P-3

42) 2021-08-10 Obiekt WD-11.5 - mur oporowy przy podporze P-3

43) 2021-08-11 Trasa Główna przed obiektem WD-8.6

43) 2021-08-11 Trasa Główna przed obiektem WD-8.6

44) 2021-08-11 Najazd projektowanej i budowanej drogi DW 544 na obiekt WD-13.3 obok tymczasowego obecnego przejazdu od strony Mławy

44) 2021-08-11 Najazd projektowanej i budowanej drogi DW 544 na obiekt WD-13.3 obok tymczasowego obecnego przejazdu od strony Mławy

45) 2021-08-11 Nawierzchnia betonowa za obiektem WD-13.8

45) 2021-08-11 Nawierzchnia betonowa za obiektem WD-13.8

46) 2021-08-11 Tymczasowe zabezpieczenia poboczy i skarp

46) 2021-08-11 Tymczasowe zabezpieczenia poboczy i skarp

47) 2021-08-11 Trasa Główna w km ok 3+500 JP -przygotowywana do przełożenia na nią ruchu

47) 2021-08-11 Trasa Główna w km ok 3+500 JP -przygotowywana do przełożenia na nią ruchu

48) 2021-08-11 Trasa Główna w km ok 3+900 JP - przygotowywana do przełożenia ruchu

48) 2021-08-11 Trasa Główna w km ok 3+900 JP - przygotowywana do przełożenia ruchu

49) 2021-08-11 Kanał Technologiczny w km 4+300-4+550

49) 2021-08-11 Kanał Technologiczny w km 4+300-4+550

50) 2021-08-11 Kanał Technologiczny w km 4+300-4+550

50) 2021-08-11 Kanał Technologiczny w km 4+300-4+550

51) 2021-08-11 Trasa Główna w km ok 11+300 - budowa kanalizacji deszczowej

51) 2021-08-11 Trasa Główna w km ok 11+300 - budowa kanalizacji deszczowej

52) 2021-08-11 Trasa Główna w km 13+000 - 13+400 Węzeł Mława Wschód. Podbudowa zasadnicza przygotowana pod wykonanie nawierzchni betonowej

52) 2021-08-11 Trasa Główna w km 13+000 - 13+400 Węzeł Mława Wschód. Podbudowa zasadnicza przygotowana pod wykonanie nawierzchni betonowej

53) 2021-08-11 Węzeł Mława Wschód w km ok 13+400

53) 2021-08-11 Węzeł Mława Wschód w km ok 13+400

54) 2021-08-11 Obiekt PZMp-1.1 - beton ochronny izolacji termozgrzewalnej przepustu

54) 2021-08-11 Obiekt PZMp-1.1 - beton ochronny izolacji termozgrzewalnej przepustu

55) 2021-08-11 Obiekt WD-3.7 - deska gzymsowa

55) 2021-08-11 Obiekt WD-3.7 - deska gzymsowa

56) 2021-08-11 Obiekt WD-3.7 - izolacja powłokowa płyty przejściowej P-3

56) 2021-08-11 Obiekt WD-3.7 - izolacja powłokowa płyty przejściowej P-3

57) 2021-08-11 Obiekt WD-3.7 - najazd od strony P-3

57) 2021-08-11 Obiekt WD-3.7 - najazd od strony P-3

58) 2021-08-11 Obiekt WD-11.5 - beton kapy chodnikowej

58) 2021-08-11 Obiekt WD-11.5 - beton kapy chodnikowej

59) 2021-08-11 Obiekt WD-11.5 - beton podkładowy pod płytę przejściową P-1

59) 2021-08-11 Obiekt WD-11.5 - beton podkładowy pod płytę przejściową P-1

60) 2021-08-11 Obiekt WD-13.3 - montaż krawężnika

60) 2021-08-11 Obiekt WD-13.3 - montaż krawężnika

61) 2021-08-11 Obiekt WD-13.3 - zbrojenie płyty przejściowej P-3

61) 2021-08-11 Obiekt WD-13.3 - zbrojenie płyty przejściowej P-3

62) 2021-08-16 Obiekt WD-0.9 Bariery ochronne

62) 2021-08-16 Obiekt WD-0.9 Bariery ochronne

63) 2021-08-16 Obiekt WD-0.9 Widok płyty ustroju

63) 2021-08-16 Obiekt WD-0.9 Widok płyty ustroju

64) 2021-08-16 Obiekt WD-3.7 Płyta przejściowa P1

64) 2021-08-16 Obiekt WD-3.7 Płyta przejściowa P1

65) 2021-08-16 Obiekt PZD-7.5 Montaż muru oporowego z gruntu zbrojonego od strony Gdańska

65) 2021-08-16 Obiekt PZD-7.5 Montaż muru oporowego z gruntu zbrojonego od strony Gdańska

66) 2021-08-16 Obiekt PZD-7.5 Widok od strony Warszawy

66) 2021-08-16 Obiekt PZD-7.5 Widok od strony Warszawy

67) 2021-08-16 Obiekt WD-6.1 Widok ogólny

67) 2021-08-16 Obiekt WD-6.1 Widok ogólny

68) 2021-08-16 Obiekt WS_PZS-10.9 Przygotowywanie powierzchni betonu do ułożenia izolacji termozgrzewalnej

68) 2021-08-16 Obiekt WS_PZS-10.9 Przygotowywanie powierzchni betonu do ułożenia izolacji termozgrzewalnej

69) 2021-08-16 Obiekt WS_PZS-10.9 Przygotowywanie powierzchni betonu do ułożenia izolacji termozgrzewalnej (2)

69) 2021-08-16 Obiekt WS_PZS-10.9 Przygotowywanie powierzchni betonu do ułożenia izolacji termozgrzewalnej (2)

70) 2021-08-16 Obiekt WD-8.6 Widok ogólny

70) 2021-08-16 Obiekt WD-8.6 Widok ogólny

71) 2021-08-16 Obiekt WD-11.5 Beton podkładowy płyty przejściowej P3

71) 2021-08-16 Obiekt WD-11.5 Beton podkładowy płyty przejściowej P3

72) 2021-08-16 Widok na obiekt WD-11.5

72) 2021-08-16 Widok na obiekt WD-11.5

73) 2021-08-16 Obiekt WD-3.7 Zwieńczenie muru oporowego P1

73) 2021-08-16 Obiekt WD-3.7 Zwieńczenie muru oporowego P1

74) 2021-08-16 Obiekt WD-11.5 Zwieńczenie muru oporowego P3

74) 2021-08-16 Obiekt WD-11.5 Zwieńczenie muru oporowego P3

75) 2021-08-16 km 8+000 Nawierzchnia betonowa w kierunku Warszawy

75) 2021-08-16 km 8+000 Nawierzchnia betonowa w kierunku Warszawy

76) 2021-08-16 Obiekt WD-13.3 Podłoże pod beton podkładowy płyty przejściowej P1

76) 2021-08-16 Obiekt WD-13.3 Podłoże pod beton podkładowy płyty przejściowej P1

77) 2021-08-16 Roboty brukarskie na Węźle Mława Wschód, na drodze DW544 od strony Przasnysza

77) 2021-08-16 Roboty brukarskie na Węźle Mława Wschód, na drodze DW544 od strony Przasnysza

78) 2021-08-16 Widok na Węźle Mława Wschód, stan istniejący na pograniczu obiektu WD13.3 i Trasy

78) 2021-08-16 Widok na Węźle Mława Wschód, stan istniejący na pograniczu obiektu WD13.3 i Trasy

79) 2021-08-16 Najazd drogi gminnej (podbudowa) na obiekt WD6.1 od strony zachodniej

79) 2021-08-16 Najazd drogi gminnej (podbudowa) na obiekt WD6.1 od strony zachodniej

80) 2021-08-16 Przejazd tymczasowy drogi powiatowej przez Trasę Główną w lok. 8+500, w miejscu docelowych wjazdów awaryjnych na Trasę.

80) 2021-08-16 Przejazd tymczasowy drogi powiatowej przez Trasę Główną w lok. 8+500, w miejscu docelowych wjazdów awaryjnych na Trasę.

81) 2021-08-16 Widok z obiektu WD 6.1 na północ, na trasie głównej nawierzchnia betonowa na jezdni prawej a na drogach serwisowych warstwy bitumiczne wiążące

81) 2021-08-16 Widok z obiektu WD 6.1 na północ, na trasie głównej nawierzchnia betonowa na jezdni prawej a na drogach serwisowych warstwy bitumiczne wiążące

82) 2021-08-24 Obiekt WD-0.9 Bariery ochronne na obiekcie

82) 2021-08-24 Obiekt WD-0.9 Bariery ochronne na obiekcie

83) 2021-08-24 Obiekt WD-3.7 Widok od strony Warszawy

83) 2021-08-24 Obiekt WD-3.7 Widok od strony Warszawy

84) 2021-08-24 Obiekt PZD-7.5 Widok od strony Warszawy

84) 2021-08-24 Obiekt PZD-7.5 Widok od strony Warszawy

85) 2021-08-24 Obiekt WS_PZDp-9.4 Bariera ochronna na obiekcie

85) 2021-08-24 Obiekt WS_PZDp-9.4 Bariera ochronna na obiekcie

86) 2021-08-24 Obiekt WS_PZDp-9.4 Teren pod obiektem

86) 2021-08-24 Obiekt WS_PZDp-9.4 Teren pod obiektem

87) 2021-08-24 Obiekt WD-8.6 Spód ustroju nośnego

87) 2021-08-24 Obiekt WD-8.6 Spód ustroju nośnego

88) 2021-08-24 Obiekt  WS-9.6 Bariera ochronna na obiekcie

88) 2021-08-24 Obiekt WS-9.6 Bariera ochronna na obiekcie

89) 2021-08-24 Obiekt WS_PZS-10.9 Przygotowania do układania izolacji termozgrzewalnej

89) 2021-08-24 Obiekt WS_PZS-10.9 Przygotowania do układania izolacji termozgrzewalnej

90) 2021-08-24 Obiekt WD-13.3 Deska gzymsowa na obiekcie

90) 2021-08-24 Obiekt WD-13.3 Deska gzymsowa na obiekcie

91) 2021-08-24 Obiekt WD-13.3 Przygotowania do betonowania wnęk dylatacyjnych

91) 2021-08-24 Obiekt WD-13.3 Przygotowania do betonowania wnęk dylatacyjnych

92) 2021-08-24 Obiekt WD-13.3 Zbrojenie kapy chodnikowej

92) 2021-08-24 Obiekt WD-13.3 Zbrojenie kapy chodnikowej

93) 2021-08-24 Obiekt WS_PZSp-13.8 Bariery ochronne na obiekcie

93) 2021-08-24 Obiekt WS_PZSp-13.8 Bariery ochronne na obiekcie

94) 2021-08-24 Obiekt WS_PZSp-13.8 Warstwa wiążąca z asfaltu lanego

94) 2021-08-24 Obiekt WS_PZSp-13.8 Warstwa wiążąca z asfaltu lanego

95) 2021-08-23 Badanie nośności podłoża VSS w lok. ok. 8+500 L

95) 2021-08-23 Badanie nośności podłoża VSS w lok. ok. 8+500 L

96) 2021-08-23 Profilowanie i humusowanie skarp na trasie głównej w lok. 11+000-11+400

96) 2021-08-23 Profilowanie i humusowanie skarp na trasie głównej w lok. 11+000-11+400

97) 2021-08-23 Przygotowywanie szczeliny rozrzerzania na styku nawierzchni betonowej i bitumicznej w lok. 13+853L

97) 2021-08-23 Przygotowywanie szczeliny rozrzerzania na styku nawierzchni betonowej i bitumicznej w lok. 13+853L

98) 2021-08-23 Roboty brukarskie na DW544, najazd na obiekt WD13.3 od strony wschodniej.

98) 2021-08-23 Roboty brukarskie na DW544, najazd na obiekt WD13.3 od strony wschodniej.

99) 2021-08-23 Roboty brukarskie na Węźle Mława Wschód (pierścień Ronda turbinowego)

99) 2021-08-23 Roboty brukarskie na Węźle Mława Wschód (pierścień Ronda turbinowego)

100) 2021-08-23 Trasa Główna w lok. 11+300, widok od strony obiektu 11.5, podbudowa zasadnicza i roboty wykończeniowe na skarpach

100) 2021-08-23 Trasa Główna w lok. 11+300, widok od strony obiektu 11.5, podbudowa zasadnicza i roboty wykończeniowe na skarpach

101) 2021-08-23 Trasa Główna w lok. 13+850, widok z obiektu PZSp-13.8  na południe

101) 2021-08-23 Trasa Główna w lok. 13+850, widok z obiektu PZSp-13.8 na południe

102) 2021-08-30 Uzupełnianie pasa rozdziału gruntem przepuszczalnym

102) 2021-08-30 Uzupełnianie pasa rozdziału gruntem przepuszczalnym

103) 2021-08-30 Zagęszczanie podbudowy i humusowanie skarp w km 11+200

103) 2021-08-30 Zagęszczanie podbudowy i humusowanie skarp w km 11+200

104) 2021-08-31 Budowa wpustów obiekt WD-3.7 w km 3+700

104) 2021-08-31 Budowa wpustów obiekt WD-3.7 w km 3+700

105) 2021-08-31 Budowa wpustów obiekt WD-3.7 w km 3+700

105) 2021-08-31 Budowa wpustów obiekt WD-3.7 w km 3+700

106) 2021-08-31 Budowa kanalizacji KD-30 km 11+500-11+800

106) 2021-08-31 Budowa kanalizacji KD-30 km 11+500-11+800

107) 2021-08-31 Obiekt WD-3.7 - izolacja pod zabudowę chodnikową nad jezdnią lewą

107) 2021-08-31 Obiekt WD-3.7 - izolacja pod zabudowę chodnikową nad jezdnią lewą

108) 2021-08-31 Obiekt WD-3.7 - zbrojenie zabudową wąskiej nad jezdnią lewą

108) 2021-08-31 Obiekt WD-3.7 - zbrojenie zabudową wąskiej nad jezdnią lewą

109) 2021-08-31 Obiekt WD-6.1 - widok ogólny

109) 2021-08-31 Obiekt WD-6.1 - widok ogólny

110) 2021-08-31 Obiekt WD-8.6 - widok ogólny

110) 2021-08-31 Obiekt WD-8.6 - widok ogólny

111) 2021-08-31 Obiekt WD-11.5 - widok ogólny

111) 2021-08-31 Obiekt WD-11.5 - widok ogólny

112) 2021-08-31 Obiekt WD-11.5 - zabudowy chodnikowe

112) 2021-08-31 Obiekt WD-11.5 - zabudowy chodnikowe

113) 2021-08-31 Obiekt WD-13.3 - szeroka zabudowa chodnikowa

113) 2021-08-31 Obiekt WD-13.3 - szeroka zabudowa chodnikowa

Script logo