Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2021-04-06 Budowa warstw nasypu na drogach manewrowych MOP-u 1

1) 2021-04-06 Budowa warstw nasypu na drogach manewrowych MOP-u 1

2) 2021-04-06 Budowa nasypu pod drogę powiatową DP 2307 - najazd na obiekt WD-8.6

2) 2021-04-06 Budowa nasypu pod drogę powiatową DP 2307 - najazd na obiekt WD-8.6

3) 2021-04-06 Roboty brukarskie na drodze powiatowej DP 2305W

3) 2021-04-06 Roboty brukarskie na drodze powiatowej DP 2305W

4) 2021-04-06 Zagęszczanie warstwy podbudowy pomocniczej w km 6+100 JP

4) 2021-04-06 Zagęszczanie warstwy podbudowy pomocniczej w km 6+100 JP

5) 2021-04-06 Wykop w km 7+900

5) 2021-04-06 Wykop w km 7+900

6) 2021-04-06 Zagęszczanie warstwy nasypu w km 9+500

6) 2021-04-06 Zagęszczanie warstwy nasypu w km 9+500

79) 2021-04-06 Prace branży kanalizacji deszczowej w km 12+400

79) 2021-04-06 Prace branży kanalizacji deszczowej w km 12+400

8) 2021-04-06 Stabilizacja warstwy nasypu w km 12+800

8) 2021-04-06 Stabilizacja warstwy nasypu w km 12+800

9) 2021-04-06 Stan istniejący w km 12+900

9) 2021-04-06 Stan istniejący w km 12+900

10) 2021-04-06 Odhumusowanie drogi serwisowej w km TG 13+100 JP

10) 2021-04-06 Odhumusowanie drogi serwisowej w km TG 13+100 JP

11) 2021-04-06 Wyrównywanie warstwy mrozoochronnej w km 13+200 JL

11) 2021-04-06 Wyrównywanie warstwy mrozoochronnej w km 13+200 JL

12) 2021-04-07 Obiekt WD-0.9 - widok na obiekt od strony Gdańska

12) 2021-04-07 Obiekt WD-0.9 - widok na obiekt od strony Gdańska

13) 2021-04-07 Obiekt PZD-7.5 - widok na konstrukcję stalową

13) 2021-04-07 Obiekt PZD-7.5 - widok na konstrukcję stalową

14) 2021-04-07 Obiekt WS/PZDp-9.4 - dren za przyczółkiem P-1

14) 2021-04-07 Obiekt WS/PZDp-9.4 - dren za przyczółkiem P-1

15) 2021-04-07 Obiekt WS/PZDp-9.4 - ścianka zapleczna P-1

15) 2021-04-07 Obiekt WS/PZDp-9.4 - ścianka zapleczna P-1

16) 2021-04-07 Obiekt WS/PZDp-9.4 - ścianka zapleczna P-2

16) 2021-04-07 Obiekt WS/PZDp-9.4 - ścianka zapleczna P-2

17) 2021-04-07 Obiekt WS/PZDp-9.4 - teren pod obiektem

17) 2021-04-07 Obiekt WS/PZDp-9.4 - teren pod obiektem

18) 2021-04-07 Obiekt WS-9.6 - deskowanie i zbrojenie gzymsu murów oporowych

18) 2021-04-07 Obiekt WS-9.6 - deskowanie i zbrojenie gzymsu murów oporowych

19) 2021-04-07 Obiekt WS-9.6 - deskowanie i zbrojenie gzymsu murów oporowych

19) 2021-04-07 Obiekt WS-9.6 - deskowanie i zbrojenie gzymsu murów oporowych

20) 2021-04-07 Obiekt WS-9.6 - deskowanie gzymsu murów oporowych

20) 2021-04-07 Obiekt WS-9.6 - deskowanie gzymsu murów oporowych

21) 2021-04-07 Obiekt WS/PZp-13.0 - beton podkładowy płyty przejściowej P-1

21) 2021-04-07 Obiekt WS/PZp-13.0 - beton podkładowy płyty przejściowej P-1

22) 2021-04-07 Obiekt WS/PZp-13.0 - płyta przejściowa P-2

22) 2021-04-07 Obiekt WS/PZp-13.0 - płyta przejściowa P-2

23) 2021-04-07 Obiekt WD-13.3 - deskowanie i zbrojenie oczepu P-1

23) 2021-04-07 Obiekt WD-13.3 - deskowanie i zbrojenie oczepu P-1

24) 2021-04-07 Obiekt WD-13.3 - przygotowywanie platformy pod rusztowanie

24) 2021-04-07 Obiekt WD-13.3 - przygotowywanie platformy pod rusztowanie

25) 2021-04-07 Obiekt WS/PZSp-13.8 - teren pod obiektem

25) 2021-04-07 Obiekt WS/PZSp-13.8 - teren pod obiektem

26) 2021-04-07 Obiekt WS/PZSp-13.8 - zasypki za P-1

26) 2021-04-07 Obiekt WS/PZSp-13.8 - zasypki za P-1

27) 2021-04-08 Początek odcinka Trasy Głównej - Przygotowania do wprowadzenia Tymczasowej Organizacji Ruchu

27) 2021-04-08 Początek odcinka Trasy Głównej - Przygotowania do wprowadzenia Tymczasowej Organizacji Ruchu

28) 2021-04-08 Stan istniejący przed obiektem WD-13.3

28) 2021-04-08 Stan istniejący przed obiektem WD-13.3

29) 2021-04-12 Obiekt WD-0.9 - mur oporowy P-1

29) 2021-04-12 Obiekt WD-0.9 - mur oporowy P-1

30) 2021-04-12 Obiekt WD-0.9 - mur oporowy P-3

30) 2021-04-12 Obiekt WD-0.9 - mur oporowy P-3

31) 2021-04-12 Obiekt WD-3.7 - deskowanie i zbrojenie podwaliny muru oporowego P-1

31) 2021-04-12 Obiekt WD-3.7 - deskowanie i zbrojenie podwaliny muru oporowego P-1

32) 2021-04-12 Obiekt WD-3.7 - płyta ustroju nośniego zasypka ścian oporowych

32) 2021-04-12 Obiekt WD-3.7 - płyta ustroju nośniego zasypka ścian oporowych

33) 2021-04-12 Obiekt WD-3.7 - zasypki muru oporowego P-1

33) 2021-04-12 Obiekt WD-3.7 - zasypki muru oporowego P-1

34) 2021-04-12 Obiekt WD-6.1 - montaż dylatacji P-3

34) 2021-04-12 Obiekt WD-6.1 - montaż dylatacji P-3

35) 2021-04-12 Obiekt WS-9.6 - gzyms muru oporowego

35) 2021-04-12 Obiekt WS-9.6 - gzyms muru oporowego

36) 2021-04-12 Obiekt WD-11.5 - rusztowanie deskowania ustroju niosącego

36) 2021-04-12 Obiekt WD-11.5 - rusztowanie deskowania ustroju niosącego

37) 2021-04-12 Obiekt WS/PZSp-13.8 - zasypki za podporą P-1

37) 2021-04-12 Obiekt WS/PZSp-13.8 - zasypki za podporą P-1

38) 2021-04-12 Przygotowania do odcinka próbnego km 3+200 3+500 JP

38) 2021-04-12 Przygotowania do odcinka próbnego km 3+200 3+500 JP

39) 2021-04-12 Wykonanie odcinka próbnego km 3+200 3+500 JP

39) 2021-04-12 Wykonanie odcinka próbnego km 3+200 3+500 JP

40) 2021-04-12 Wykonanie odcinka próbnego km 3+200 3+500 JP

40) 2021-04-12 Wykonanie odcinka próbnego km 3+200 3+500 JP

41) 2021-04-12 Wykonanie odcinka próbnego km 3+200 3+500 JP

41) 2021-04-12 Wykonanie odcinka próbnego km 3+200 3+500 JP

42) 2021-04-12 Wykonanie odcinka próbnego km 3+200 3+500 JP

42) 2021-04-12 Wykonanie odcinka próbnego km 3+200 3+500 JP

43) 2021-04-13 Cięcie szczelin w nawierzchni betonowej odcinka próbnego z 12 kwietnia

43) 2021-04-13 Cięcie szczelin w nawierzchni betonowej odcinka próbnego z 12 kwietnia

44) 2021-04-13 Miejsce zakończenia układania odcinka próbnego nawierzchni betonowej

44) 2021-04-13 Miejsce zakończenia układania odcinka próbnego nawierzchni betonowej

45) 2021-04-13 Makrotekstura powierzchni nawierzchni betonowej

45) 2021-04-13 Makrotekstura powierzchni nawierzchni betonowej

46) 2021-04-13 "Szczotkowanie" odkrywanie kruszywa powierzchni nawierzchni betonowej

46) 2021-04-13 "Szczotkowanie" odkrywanie kruszywa powierzchni nawierzchni betonowej

47) 2021-04-13 Wyrysowane linie do cięcia szczelin

47) 2021-04-13 Wyrysowane linie do cięcia szczelin

48) 2021-04-14 Obiekt WD-6.1 - beton przy dylatacji P-3

48) 2021-04-14 Obiekt WD-6.1 - beton przy dylatacji P-3

49) 2021-04-14 Obiekt WS-9.6 - mury oporowe zwieńczone gzymsem

49) 2021-04-14 Obiekt WS-9.6 - mury oporowe zwieńczone gzymsem

50) 2021-04-14 Obiekt WD-11.5 - rusztowanie deskowania ustroju niosącego

50) 2021-04-14 Obiekt WD-11.5 - rusztowanie deskowania ustroju niosącego

51) 2021-04-14 Obiekt WS/PZp-13.0 - zbrojenie i deskowanie płyty przejściowej P-1

51) 2021-04-14 Obiekt WS/PZp-13.0 - zbrojenie i deskowanie płyty przejściowej P-1

52) 2021-04-14 Obiekt WD-13.3 - oczep podpory P-1

52) 2021-04-14 Obiekt WD-13.3 - oczep podpory P-1

53) 2021-04-14 Obiekt WD-13.3 - platforma pod rusztowanie ustroju niosącego

53) 2021-04-14 Obiekt WD-13.3 - platforma pod rusztowanie ustroju niosącego

54) 2021-04-14 Humusowanie skarp w km 5+500 JL

54) 2021-04-14 Humusowanie skarp w km 5+500 JL

55) 2021-04-14 Stan istniejący w obrębie Węzła Mława Wschód w miejscu włączenia DW 615 (Rondo turbinowe)

55) 2021-04-14 Stan istniejący w obrębie Węzła Mława Wschód w miejscu włączenia DW 615 (Rondo turbinowe)

56) 2021-04-14 Stan istniejący w miejscu, "wpięcia" nowego śladu DW 544 w stronę Przasnysza w obrębie Węzła Mława Wschód

56) 2021-04-14 Stan istniejący w miejscu, "wpięcia" nowego śladu DW 544 w stronę Przasnysza w obrębie Węzła Mława Wschód

57) 2021-04-14 Przygotowanie podłoża pod drogę serwisową DS14 w km TG ok. 13+000 JP

57) 2021-04-14 Przygotowanie podłoża pod drogę serwisową DS14 w km TG ok. 13+000 JP

58) 2021-04-14 Układanie podbudowy pomocniczej C5/6 w km 13+200P

58) 2021-04-14 Układanie podbudowy pomocniczej C5/6 w km 13+200P

59) 2021-04-14 Badania makrotekstury nawierzchni betonowej odcinka próbnego z dnia 12 kwietnia

59) 2021-04-14 Badania makrotekstury nawierzchni betonowej odcinka próbnego z dnia 12 kwietnia

60) 2021-04-14 Nawierzchnia betonowa odcinka próbnego po wyszczotkowaniu i nacięciu szczelin poprzecznych i podłużnych

60) 2021-04-14 Nawierzchnia betonowa odcinka próbnego po wyszczotkowaniu i nacięciu szczelin poprzecznych i podłużnych

61) 2021-04-14 Sprawdzenie głębokości nacięć szczelin skurczowych

61) 2021-04-14 Sprawdzenie głębokości nacięć szczelin skurczowych

62) 2021-04-14 Uzupełniające badania równości na nawierzchni betonowej odcinka próbnego w km ok. 3+500 JP

62) 2021-04-14 Uzupełniające badania równości na nawierzchni betonowej odcinka próbnego w km ok. 3+500 JP

63) 2021-04-19 Usytuowanie gąsienic pierwszej maszyny zestawu do układania nawierzchni betonowej względem krawędzi podbudowy

63) 2021-04-19 Usytuowanie gąsienic pierwszej maszyny zestawu do układania nawierzchni betonowej względem krawędzi podbudowy

64) 2021-04-19 Wykonywanie nawierzchni betonowej na odcinku próbnym nr 2

64) 2021-04-19 Wykonywanie nawierzchni betonowej na odcinku próbnym nr 2

65) 2021-04-19 Rozpoczęcie wykonywania podbudowy pomocniczej z C5/6 w km 13+200 JL

65) 2021-04-19 Rozpoczęcie wykonywania podbudowy pomocniczej z C5/6 w km 13+200 JL

66) 2021-04-20  Teksturowanie/szczotkowanie  powierzchni nawierzchni betonowej

66) 2021-04-20 Teksturowanie/szczotkowanie powierzchni nawierzchni betonowej

67) 2021-04-20 Jedno z trzech pęknięć na szczelinie skurczowej na odcinku próbnym nr  1 wykonywanego 12 kwietnia

67) 2021-04-20 Jedno z trzech pęknięć na szczelinie skurczowej na odcinku próbnym nr 1 wykonywanego 12 kwietnia

68) 2021-04-20 Pielęgnacja nawierzchni betonowej odcinka próbnego nr 2

68) 2021-04-20 Pielęgnacja nawierzchni betonowej odcinka próbnego nr 2

69) 2021-04-20 Cięcie szczelin poprzecznych skurczowych nawierzchni betonowej odcinka próbnego nr 2

69) 2021-04-20 Cięcie szczelin poprzecznych skurczowych nawierzchni betonowej odcinka próbnego nr 2

70) 2021-04-20 Cięcie szczelin skurczowych w nawierzchni betonowej

70) 2021-04-20 Cięcie szczelin skurczowych w nawierzchni betonowej

71) 2021-04-20 Trasowanie linii pod cięcia piłą szczelin skurczowych poprzecznych (co 5.00 m) i podłużnych (3.80, 4,00, 2,20 m)

71) 2021-04-20 Trasowanie linii pod cięcia piłą szczelin skurczowych poprzecznych (co 5.00 m) i podłużnych (3.80, 4,00, 2,20 m)

72) 2021-04-20 Rozładunek betonu DWN pod zestaw maszyn

72) 2021-04-20 Rozładunek betonu DWN pod zestaw maszyn

73) 2021-04-20 Kontrola ustawienia dybli

73) 2021-04-20 Kontrola ustawienia dybli

74) 2021-04-21 Obiekt WD-0.9 - płyta ustroju nośnego

74) 2021-04-21 Obiekt WD-0.9 - płyta ustroju nośnego

75) 2021-04-21 Obiekt WD-0.9 - mur oporowy P-4

75) 2021-04-21 Obiekt WD-0.9 - mur oporowy P-4

76) 2021-04-21 Obiekt WD-3.7 - kolektor

76) 2021-04-21 Obiekt WD-3.7 - kolektor

77) 2021-04-21 Obiekt WD-3.7 - mur oporowy P-1

77) 2021-04-21 Obiekt WD-3.7 - mur oporowy P-1

78) 2021-04-21 Obiekt PP-4.5 - przygotowywanie powierzchni do ułożenia izolacji termozgrzewalnej

78) 2021-04-21 Obiekt PP-4.5 - przygotowywanie powierzchni do ułożenia izolacji termozgrzewalnej

79) 2021-04-21 Obiekt WD-6.1 - przygotowywanie płyty do ułożenia izolacji termozgrzewalnej

79) 2021-04-21 Obiekt WD-6.1 - przygotowywanie płyty do ułożenia izolacji termozgrzewalnej

80) 2021-04-21 Obiekt WD-8.6 - mur oporowy P-1

80) 2021-04-21 Obiekt WD-8.6 - mur oporowy P-1

81) 2021-04-21 Obiekt WD-8.6 - mur oporowy P-3

81) 2021-04-21 Obiekt WD-8.6 - mur oporowy P-3

82) 2021-04-21 Obiekt WS-9.6 - izolacja powłokowa gzymsu

82) 2021-04-21 Obiekt WS-9.6 - izolacja powłokowa gzymsu

83) 2021-04-21 Obiekt WS/PZS-10.9 - zasypki za P-2

83) 2021-04-21 Obiekt WS/PZS-10.9 - zasypki za P-2

84) 2021-04-21 Obiekt WD-11.5 - montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego

84) 2021-04-21 Obiekt WD-11.5 - montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego

85) 2021-04-21 Obiekt WD-13.3 - montaż rusztowania ustroju nośnego

85) 2021-04-21 Obiekt WD-13.3 - montaż rusztowania ustroju nośnego

86) 2021-04-21 Obiekt WD-13.3 - montaż rusztowania ustroju nośnego

86) 2021-04-21 Obiekt WD-13.3 - montaż rusztowania ustroju nośnego

87) 2021-04-21 Obiekt WS/PZSp-13.8 - beton podkładowy płyty przejściowej P-1

87) 2021-04-21 Obiekt WS/PZSp-13.8 - beton podkładowy płyty przejściowej P-1

88) 2021-04-22 Przezbrajanie maszyn zestawu do wykonywania nawierzchni betonowej z szerokości 10,00m na 11,50m na odcinek próbny nr 4

88) 2021-04-22 Przezbrajanie maszyn zestawu do wykonywania nawierzchni betonowej z szerokości 10,00m na 11,50m na odcinek próbny nr 4

89) 2021-04-26 Obiekt WD-3.7 - instalacja odwodnienia przy P-3

89) 2021-04-26 Obiekt WD-3.7 - instalacja odwodnienia przy P-3

90) 2021-04-26 Obiekt WD-3.7 - widok na P-1 i P-2

90) 2021-04-26 Obiekt WD-3.7 - widok na P-1 i P-2

91) 2021-04-26 Obiekt WD-11.5 - wykonanie szalunków pod ustrój nośny

91) 2021-04-26 Obiekt WD-11.5 - wykonanie szalunków pod ustrój nośny

92) 2021-04-26 Obiekt WD-13.3 - rusztowanie deskowania ustroju niosącego

92) 2021-04-26 Obiekt WD-13.3 - rusztowanie deskowania ustroju niosącego

93) 2021-04-26 Wiadukt WD-13.3 - montaż szalunków pod ustrój nośny

93) 2021-04-26 Wiadukt WD-13.3 - montaż szalunków pod ustrój nośny

94) 2021-04-26 Podbudowa KŁSM km 6+100 JL

94) 2021-04-26 Podbudowa KŁSM km 6+100 JL

95) 2021-04-26 Wykonanie podbudowy KŁSM km 6+800

95) 2021-04-26 Wykonanie podbudowy KŁSM km 6+800

96) 2021-04-26 WD- 8.6 podbudowa KŁSM km 8+600

96) 2021-04-26 WD- 8.6 podbudowa KŁSM km 8+600

97) 2021-04-26 Podbudowa KŁSM km 8+700

97) 2021-04-26 Podbudowa KŁSM km 8+700

98) 2021-04-26 Podbudowa KŁSM w km 13+350

98) 2021-04-26 Podbudowa KŁSM w km 13+350

99) 2021-04-26 Przepust Nr 14 w km 1+069P na DA1

99) 2021-04-26 Przepust Nr 14 w km 1+069P na DA1

100) 2021-04-27 Badanie kontrolne zagęszczania na przepuście nr 14 na DA1

100) 2021-04-27 Badanie kontrolne zagęszczania na przepuście nr 14 na DA1

101) 2021-04-26 Przepust Nr 20 na DS1 w km 1+029

101) 2021-04-26 Przepust Nr 20 na DS1 w km 1+029

102) 2021-04-26 Podbudowa kruszywo łamane km 2+300 JP

102) 2021-04-26 Podbudowa kruszywo łamane km 2+300 JP

103) 2021-04-26 Roboty ziemne wykop zagęszczanie podłoża km 7+700

103) 2021-04-26 Roboty ziemne wykop zagęszczanie podłoża km 7+700

104) 2021-04-26 Wykonanie górnej warstwy nasypu km 12+400

104) 2021-04-26 Wykonanie górnej warstwy nasypu km 12+400

105) 2021-04-28 Obiekt PP-4.5 - układanie izolacji termozgrzewalnej

105) 2021-04-28 Obiekt PP-4.5 - układanie izolacji termozgrzewalnej

106) 2021-04-28 Obiekt WD-6.1 - izolacja termozgrzewalna pod kapy chodnikowe

106) 2021-04-28 Obiekt WD-6.1 - izolacja termozgrzewalna pod kapy chodnikowe

107) 2021-04-28 Obiekt PZD-7.5 - zasypki za P-3

107) 2021-04-28 Obiekt PZD-7.5 - zasypki za P-3

108) 2021-04-28 Obiekt PZD-7.5 - widok na obiekt

108) 2021-04-28 Obiekt PZD-7.5 - widok na obiekt

109) 2021-04-28 Obiekt WD-8.6 - widok na obiekt

109) 2021-04-28 Obiekt WD-8.6 - widok na obiekt

110) 2021-04-28 Obiekt WS/PZDp-9.4 - deski gzymsowe przed montażem

110) 2021-04-28 Obiekt WS/PZDp-9.4 - deski gzymsowe przed montażem

111) 2021-04-28 Obiekt WS-9.6 - widok na obiekt

111) 2021-04-28 Obiekt WS-9.6 - widok na obiekt

112) 2021-04-28 Obiekt WS/PZS-10.9 - zasypki od strony P-1

112) 2021-04-28 Obiekt WS/PZS-10.9 - zasypki od strony P-1

113) 2021-04-28 Obiekt WD-11.5 - rusztowanie i deskowanie ustroju niosącego

113) 2021-04-28 Obiekt WD-11.5 - rusztowanie i deskowanie ustroju niosącego

114) 2021-04-28 Obiekt WS/PZSp-13.8 - zbrojenie płyty przejściowej P-1 JL

114) 2021-04-28 Obiekt WS/PZSp-13.8 - zbrojenie płyty przejściowej P-1 JL

115) 2021-04-28 Obiekt WS/PZSp-13.8 - zbrojenie płyty przejściowej P-2 JL

115) 2021-04-28 Obiekt WS/PZSp-13.8 - zbrojenie płyty przejściowej P-2 JL

116) 2021-04-28 Szczelina rozszerzania na styku odcinków próbnych nawierzchni betonowych nr 3 i 4

116) 2021-04-28 Szczelina rozszerzania na styku odcinków próbnych nawierzchni betonowych nr 3 i 4

117) 2021-04-28 Zagęszczanie wibratorem ręcznym w obrębie dybli od szczeliny rozszerzania pomiędzy odcinkami próbnymi nr 3 i 4

117) 2021-04-28 Zagęszczanie wibratorem ręcznym w obrębie dybli od szczeliny rozszerzania pomiędzy odcinkami próbnymi nr 3 i 4

118) 2021-04-28 Podbudowa z kruszywa C5/6 - początek odcinka próbnego nawierzchni betonowej nr 4

118) 2021-04-28 Podbudowa z kruszywa C5/6 - początek odcinka próbnego nawierzchni betonowej nr 4

Script logo