Loga UE

/ Lipiec 2019

      

2019-07-04 lok. 0+300                                                                                       2019-07-04 lok. 7+300

      

2019-07-10 lok. 0+300                                                                                        2019-07-10 lok. 7+300

      

2019-07-18 Wyjazd z Budowy (Etap I Tymczasowej                        2019-07-18 Lokalizacja Trasy Głównej 7+300   

Organizacji Ruchu) w km 0+000 drogi ekspresowej                         (przed projektowanym przejściem dla zwierząt PZD-7.5)

DS22 (kilometraż S7 47+791)                                                                                  

      

2019-07-25 Widok na odhumusowanie oraz teren odhumusowany km 0+000 do km 0+050                                                                      

      

2019-07-31 0+200P zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej              2019-07-31 km 7+200 wykarczowany teren po lesie państwowym 

 

 

                                                                     

Script logo