Loga UE

/ Lipiec 2019

1) 2019-07-04 km 0+300

1) 2019-07-04 km 0+300

2) 2019-07-04 km 7+300

2) 2019-07-04 km 7+300

3) 2019-07-10 km 0+300

3) 2019-07-10 km 0+300

4) 2019-07-10 km 7+300

4) 2019-07-10 km 7+300

5) 2019-07-16 Wyjazd z Budowy (Etap I Tymczasowej Organizacji Ruchu) w km 0+000 drogi ekspresowej DS22 (kilometraż S7 47+791

5) 2019-07-16 Wyjazd z Budowy (Etap I Tymczasowej Organizacji Ruchu) w km 0+000 drogi ekspresowej DS22 (kilometraż S7 47+791

2019-07-16 Lokalizacja Trasy Głównej 7+300 (przed projektowanym przejściem dla zwierząt PZD - 7.5)

2019-07-16 Lokalizacja Trasy Głównej 7+300 (przed projektowanym przejściem dla zwierząt PZD - 7.5)

2019-07-25 Widok na odhumusowanie oraz teren odhumusowany w km 0+000 do km 0+050

2019-07-25 Widok na odhumusowanie oraz teren odhumusowany w km 0+000 do km 0+050

2019-07-25 Widok na odhumusowanie oraz teren odhumusowany w km 0+000 do km 0+050

2019-07-25 Widok na odhumusowanie oraz teren odhumusowany w km 0+000 do km 0+050

2019-07-31 Zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej w km 0+200P

2019-07-31 Zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej w km 0+200P

2019-07-31 Wykarczowany teren po lesie państwowym w km 7+200

2019-07-31 Wykarczowany teren po lesie państwowym w km 7+200

Script logo