Loga UE

/ 2022

01.01.2022r.-31.01.2022r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • Budowa KD.8 w km 1+849-2+630;
 • Budowa KD.10 w km ok 2+700;
 • Budowa KD.13 w km ok 4+400;
 • Budowa KD.24 w km ok 9+600;
 • Budowa KD.27 w km ok 10+182;
 • Budowa wpustów - drogowych w km 0+000-13+800 TG.
 • Regulacja wpustów – drogowych w km 0+000 – 13+800 TG.

Kanalizacja sanitarna: 

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Branża melioracyjna: 

 • Przebudowa rowu melioracyjnego bez nazwy (6).

Zbiorniki retencyjne: 

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Branża teletechniczna:

·      Budowa kanału technologicznego w km ok 1+850; 2+050; 2+400; 12+900-13+280.

 

Branża energetyczne: 

 • Montaż słupów wysięgników i opraw Węzeł Mława Północ;
 • Montaż słupów wysięgników i opraw Węzeł Mława Wschód.

Branża drogowa (TG- trasa główna, JP - jezdnia prawa, JL- jezdnia lewa):

 • Montaż barier skrajnych TG w km 4+200-13+968;
 • Montaż barier w pasie rozdziału TG w km 4+200-13+968;
 • Roboty utrzymaniowe S7.

Branża mostowa: 

 • Obiekt WD-0.9 - montaż schodów skarpowych.
 • Obiekt PP-3.2 - (jezdnia lewa) - zbrojenie i betonowanie ścian świetlika.
 • Obiekt WD-8.6 kmontaz ścieków z kostki betonowej.
 • Obiekt WS/PZDp-9.4 montaż siatek chroniących przed upadkiem.
 • Obiekt WS/PZS-10.9 - montaż schodów skarpowych; montaż ścieków z kostki.
 • Obiekt WD-11.5 montaż ścieków z kostki betonowej.
 • Obiekt WS/PZp-13.0montaż siatek chroniących przed upadkiem.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 - montaż schodów skarpowych; montaż siatek chroniących przed upadkiem. 

   

01.02.2022r.-28.02.2022r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • Budowa KD. 1 w km ok 0+280;
 • Budowa KD. 1 (obruk wylotów) w km ok 0+280;
 • Budowa KD. 2 (obruk wylotów) w km ok 0+370;
 • Budowa KD.8 w km ok1+849-2+630;
 • Budowa KD.13 w km ok 4+400;
 • Budowa KD.13 (obruk wylotów) w km ok 4+400;
 • Budowa KD. 14 w km ok 4+850;
 • Budowa KD. 14 (obruk wylotów) w km ok 4+850;
 • Budowa KD. 15 (obruk wylotów) w km ok 4+850;
 • Budowa KD.24 w km ok 9+600;
 • Budowa KD.27 w km ok 10+182;
 • Budowa wpustów - drogowych w km 0+000-13+800 TG.
 • Regulacja wpustów – drogowych w km 0+000 – 13+800 TG.

Kanalizacja sanitarna: 

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Branża melioracyjna: 

 • Przebudowa rowu melioracyjnego bez nazwy (6).

Zbiorniki retencyjne: 

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Branża teletechniczna:

·      Budowa kanału technologicznego w km ok 3+450; 3+700; 10+500; 13+300 .

Branża energetyczne: 

 • Budowa oświetlenia, montaż słupów wysięgników i opraw Węzeł Mława Północ;
 • Budowa oświetlenia, montaż słupów wysięgników i opraw Węzeł Mława Wschód.

Branża drogowa (TG- trasa główna, JP - jezdnia prawa, JL- jezdnia lewa):

 • Prace związane z budową drenażu w lokalizacji TG 0+000-13+968;
 • Zahumusowanie terenów płaskich w lokalizacji TG P 0+000-0+900, TG 8+600-9+600;
 • Odhumusowanie w lokalizacji DS10;
 • Montaż konstrukcji wsporczych oznakowania TG 0+000-13+968;
 • Odnowienie oznakowania tymczasowego TG 3+700-13+968;
 • Roboty utrzymaniowe S7.

Branża mostowa: 

 • Obiekt WD-0.9 - montaż schodów skarpowych.
 • Obiekt PP-3.2 - (jezdnia lewa) montaż schodów skarpowych; nawierzchnia z kostki betonowej; izolacja płyty dennej.
 • Obiekt PP-4.5 montaż schodów skarpowych.
 • Obiekt WD-6.1 montaż ścieków z kostki betonowej; montaż balustrad przy schodach skarpowych; montaż ścieków odprowadzających wodę z kolektora.
 • Obiekt WD-8.6 montaż ścieków odprowadzających wodę z kolektora; montaż balustrad przy schodach skarpowych.
 • Obiekt WS/PZDp-9.4 montaż ścieków z kostki betonowej; wykonanie stałego znaku wysokościowego.
 • Obiekt WS/PZDp-9.6 - montaż balustrad przy schodach skarpowych; wykonanie stałego znaku wysokościowego.
 • Obiekt WS/PZS-10.9 - wykonanie stałego znaku wysokościowego.
 • Obiekt WD-11.5 montaż ścieków odprowadzających wodę z kolektora; wykonanie stałego znaku wysokościowego.
 • Obiekt WD/PZp-13.0montaż balustrad przy schodach skarpowych.
 • Obiekt WD-13.3 montaż balustrad przy schodach skarpowych.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 - montaż schodów skarpowych; montaż ścieków z kostki betonowej.

   

01.03.2022r.-31.03.2022r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • Budowa KD.1a (obruk wylotów) w km ok 0+280;
 • Budowa KD.1b (obruk wylotów) w km ok 0+280;
 • Budowa KD.1c (obruk wylotów) w km ok 0+280;
 • Budowa KD.2 (obruk wylotów) w km ok 0+370;
 • Budowa KD.8 w km 1+849 – 2+630;
 • Budowa KD.13 (obruk wylotów) w km ok 4+400;
 • Budowa KD.14 (obruk wylotów) w km ok 4+400;
 • Budowa KD.15 (obruk wylotów) w km ok 4+850;
 • Budowa KD.21a (obruk wylotów) w km ok 9+583;
 • Budowa KD.21b (obruk wylotów) w km ok 9+583;
 • Budowa KD.21c (obruk wylotów) w km ok 9+583;
 • Budowa KD.21d (obruk wylotów) w km ok 9+583;
 • Budowa KD.21e (obruk wylotów) w km ok 9+582;
 • Budowa KD.21f (obruk wylotów) w km ok 9+627;
 • Budowa KD.21h (obruk wylotów) w km ok 9+654;
 • Budowa KD.22 (obruk wylotów) w km ok 9+455;
 • Budowa KD.23 (obruk wylotów) w km ok 9+450;
 • Budowa KD.24 [100%] w km ok 9+600;
 • Budowa KD.24 (obruk wylotów) w km ok 9+600;
 • Budowa KD.25 (obruk wylotów) w km ok 10+180;
 • Budowa KD.27 w km ok 10+182;
 • Budowa KD.27 (obruk wylotów) w km ok 10+182;
 • Budowa wpustów  drogowych w km 0+000 – 13+800;
 • Regulacja wpustów drogowych w km 0+000 – 13+800.

Kanalizacja sanitarna: 

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Branża melioracyjna: 

 • Przebudowa rowu melioracyjnego bez nazwy (6).

Zbiorniki retencyjne: 

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Budowa studni p.poż. przy ZR-4 – km - 1+450 (MOP-I).

Branża teletechniczna:

·      Budowa kanału technologicznego w km 3+100-4+100, 9+350-9+780, 11+180-11+550.

 

Branża energetyczne: 

 • Układanie kabli oświetlenia drogowego MOP Zachód (Pepłowo I);
 • Montaż fundamentów i słupów  MOP Zachód;
 • Układanie kablowej sieci zasilającej do SZR w km 3+450 JL.

Branża drogowa (TG- trasa główna, JP - jezdnia prawa, JL- jezdnia lewa):

 • Wykonanie wykopów w lokalizacji DW615;
 • Budowa nasypu w lokalizacji TG 2+650-2+850 JL.
 • Górna Warstwa Nasypu TG 2+650-2+750 JL, 2+850-3+000 JL, 3+200-3+225 JL.
 • Zahumusowanie terenów płaskich w lokalizacji TG 0+900-1+600 JP, 1+400-1+800 JL, 1+750-2+400 JP, 9+300-9+600, 11+500-12+000, 13+300-13+500, 13+700-13+967.
 • Zahumusowanie skarp i rowów w lokalizacji TG 2+400-3+800, 3+200-3+600 JP, 4+750-5+000 JP, DS.1, DS.5, DS.6, DS.7, DS.7b, DS.8b, DS.9,DS.13, DS.15a, Ł2/2, DW 544, DG 230905W, Węzeł Mława-Wschód.
 • Warstwa Ulepszonego Podłoża w lokalizacji DW 615.
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej w lokalizacji DS.8, DS.8b, DS.10.
 • Warstwa mrozoochronna C1, 5/2 w lokalizacji DS.10.
 • Warstwa mrozoochronna w lokalizacji TG 2+250-2+500 JL.
 • Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej stabilizacji C5/6 w lokalizacji TG 1+900-1+950 JL, TG 2+250-3+000 JL, 3+200-3+225 JL.
 • Wykonanie podbudowy pomocniczej w lokalizacji DW 615.
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej w lokalizacji DW 615, DS.1b, DS.1c, DS.1d, DS.3a, DS.4, DS.10, DS.15/1, DS.16/1, TG 0+900-1+700 JL, 1+700-3+200 JL.
 • Wykonanie podbudowy zasadniczej AC 22P w lokalizacji DW 615 P 0+000-0+170.
 • Warstwa wiążąca AC 16W w lokalizacji DS.1 2+220+2+360, DS.1B 0+000-0+206, DS.1C 0+000-0+078, DS.1d 0+000-0+142, DS.8a, DS.8b, DS.8 0+265-0+474,2, DS.7 0+000-0+545, DS.10 0+000-0+805, DS.13a, DS.15a, DS.16a, DW 615  0+000-0+170 JP, DG 230902W 0+000-0+180.
 • Warstwa ścieralna AC 11S w lokalizacji DS.1 0+000-1+000, DS.1 3+800-4+705, DS.1b 0+000-0+206, DS.7 0+000-0+545, DS.7 0+545-1+000, DS.7 1+000-1+790, DS.8a, DS.8b, DS.8 0+270-0+474, DS.9, DS.7b, DS.10 0+000-0+805, DG 230905W, DS.13 0+300-1+084, DS.13a, DS.13/8, DS.15/1, DS.15a, DS.16/1, DS.16a, ul. Cegielnia, DW 615 0+000-0+170 JL.
 • Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w lokalizacji TG 0+005-0+405 JL, 0+425-1+390 JL.
 • Prace związane z budową drenażu TG 0+000-13+968.
 • Odnowienie oznakowania tymczasowego TG 0+000-13+968.
 • Roboty brukarskie TG 0+000-13+968.
 • Prace związane z budową przepustów HDPE P139.
 • PZMp-1.1 montaż półek.
 • PZMp-1.1a montaż półek.

Branża mostowa: 

 • Obiekt WD-0.9 - montaż ścieków z kostki betonowej; montaż ścieków odprowadzających wodę z kolektora; wykonanie stałego znaku wysokościowego.
 • Obiekt PP-3.2 - (jezdnia lewa) izolacja powłokowa płyt przejściowych i wewnątrz przejścia; izolacja z papy termozgrzewalnej; beton ochronny izolacji.
 • Obiekt WD-3.7 - montaż ścieków z kostki betonowej.
 • Obiekt PP-4.5 montaż schodów skarpowych.
 • Obiekt WD-6.1 montaż prefabrykowanych ścieków skarpowych; wykonanie stałego znaku wysokościowego.
 • Obiekt PZD-7.5 - wykonanie stałego znaku wysokościowego.
 • Obiekt WD-8.6 wykonanie stałego znaku wysokościowego.
 • Obiekt WS/PZDp-9.4 prace porządkowe.
 • Obiekt WS/PZDp-9.6 - montaż ścieków z kostki betonowej.
 • Obiekt WS/PZS-10.9 - montaż ścieków z kostki betonowej.
 • Obiekt WD-11.5 montaż ścieków z kostki betonowej; montaż prefabrykowanych ścieków skarpowych.
 • Obiekt WD/PZp-13.0wykonanie stałego znaku wysokościowego.
 • Obiekt WD-13.3 prace porządkowe.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 wykonanie stałego znaku wysokościowego.

   

01.04.2022r.-30.04.2022r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-23 (obruk wylotów) w km ok. 9+450;
 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-24 (obruk wylotów) w km ok. 9+600;
 • Kanalizacja deszczowa KD-25 (obruk wylotów) w km ok. 10+180;
 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-27 (obruk wylotów) w km ok. 10+182;
 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-36a (obruk wylotów) w km ok. 13+300;
 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-36b (obruk wylotów) w km ok. 13+300;
 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-36c (obruk wylotów) w km ok.  13+300;
 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-36d (obruk wylotów) w km ok. 13+300;
 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-37 (obruk wylotów) w km ok. 13+300;
 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-38 (obruk wylotów) w km ok. 13+300;
 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-39 (obruk wylotów) w km ok. 13+200;
 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-40 (obruk wylotów) w km ok. 13+350;
 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-41 (obruk wylotów) w km ok. 13+350;
 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-42 (obruk wylotów) w km ok. 13+789;
 • Budowa wpustów – drogowych – w km 0+000 – 13+800;
 • Regulacja wpustów – drogowych – T.G. 0+000 – 13+800;

Kanalizacja sanitarna: 

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Branża melioracyjna: 

 • Przebudowa rowu melioracyjnego bez nazwy (6).

Zbiorniki retencyjne: 

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Budowa studni p.poż. przy ZR-4 – km - 1+450 (MOP-I).

Branża teletechniczna:

·      Budowa kanału technologicznego w km 4+650; 6+270; 6+590; 8+000; 9+340; 9+620 8+530-8+700, 13+180; 13+350; 15+550, 4+650; 9+490, 9+350; 10+000 .

 

Branża energetyczne: 

 • Układanie kablowej sieci zasilającej do SZR w km 4+ 100 do 5+000 strona  lewa oraz w km 8+100 do 9+800 str. lewa i prawa;

Branża drogowa (TG- trasa główna, JP - jezdnia prawa, JL- jezdnia lewa):

 • Zahumusowanie terenów płaskich w lokalizacji TG 0+000-13+968, Węzła Mława Wschód.
 • Zahumusowanie skarp i rowów w lokalizacji TG L 0+300-0+900 oraz DS1, DS5, DS6, DS7, DS10, D544;
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej w lokalizacji TG L 3+200-4+200, DS8b, DP2307W, DP2313W, DW544.
 • Wykonanie podbudowy zasadniczej AC 22P w lokalizacji DP2307W 0+000-0+120, 0+560-0+642, MOP II DM1, DM6, DM7, DW544 0+000-0+150.
 • Warstwa wiążąca AC16W w lokalizacji DP2307W 0+115-0+563, DP2313W, DP2307W 0+000-0+115, DP2307W 0+570-0+642, DS14, DS14a.
 • Warstwa ścieralna AC 11S w lokalizacji DS1 1+100-2+300, DS1 2+400-3+800, DS1c, DS1d, DS1e, DS1g, DS5 0+000-0+920, DS6 0+000-1+743, DG230902W 0+415-0+575, DP2307W 0+115-0+563, DP2313W, DP2307W 0+000-0+115, DP2307W 0+570-0+642.
 • Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w lokalizacji TG L 1+390-1+775, TG L 1+755-2+089, TG L 2+089-2+325, TG L 2+325-2+715, TG L 2+715-3+080, TG L 3+080-3+697.
 • Frezowanie nawierzchni DW544.
 • Prace związane z montażem barier skrajnych TG 0+000-13+968.
 • Roboty brukarskie TG 0+000-13+968.
 • Prace związane z budową przepustów HelCore P174, P175.

Branża mostowa: 

 • Obiekt WD-0.9 - montaż ścieków z kostki betonowej; próbne obciążenie obiektu.
 • Obiekt PP-3.2 wykonanie schodów skarpowych JL; wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych; nawierzchnia z kostki betonowej.
 • Obiekt WD-3.7montaż ścieków z kostki betonowej; montaż prefabrykowanych ścieków skarpowych.
 • Obiekt PP-4.5 prace porządkowe.
 • Obiekt WD-6.1 prace porządkowe.
 • Obiekt PZD-7.5prace porządkowe.
 • Obiekt WD-8.6 wykonanie stałego znaku wysokościowego.
 • Obiekt WS/PZDp-9.4 prace porządkowe.
 • Obiekt WS/PZDp-9.6 - prace porządkowe.
 • Obiekt WS/PZS-10.9 - prace porządkowe.
 • Obiekt WD-11.5 prace porządkowe
 • Obiekt WD/PZp-13.0naprawa faktury powierzchni betonowych.
 • Obiekt WD-13.3 prace porządkowe.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 naprawa faktury powierzchni betonowych.

   

01.05.2022r.-31.05.2022r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-5 (obruk wylotów) w km ok 1+650;
 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-8 (obruk wylotów) w km 1+849-2+630;
 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-10 (obruk wylotów) w km ok 2+700;
 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-10a (obruk wylotów) w km ok 2+700;
 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-12 (obruk wylotów) w km ok 3+380;
 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-16 (obruk wylotów) w km ok 6+529;
 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-17 (obruk wylotów) w km ok 6+535;
 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-39 (obruk wylotów) w km ok 13+200;
 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-40 (obruk wylotów) w ok ok 13+350;
 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-41 (obruk wylotów) w km ok 13+350;
 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-42 (obruk wylotów) w km ok 13+789;
 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-42 (obruk wylotów) Kw km ok 13+789;
 • Budowa wpustów – drogowych – km 0+000 – 13+800;
 • Regulacja wpustów – drogowych – km 0+000 – 13+800 T.G;

Kanalizacja sanitarna: 

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Branża melioracyjna: 

 • Przebudowa rowu melioracyjnego bez nazwy (6).

Zbiorniki retencyjne: 

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Budowa studni p.poż. przy ZR-4 – km - 1+450 (MOP-I).

Branża teletechniczna:

·      Budowa kanału technologicznego w km ok 1+650; 1+850; 6+270; 6+590; 9+500; 9+650; 13+350; 13+700 na węźle Mława Wschód.

 

Branża energetyczne: 

 • Układanie kablowej sieci zasilającej do SZR w km 0+800-1+950 JL oraz w km 4+100-5+200 JP i LJ;
 • Montaż linii kablowej oświetlenia drogowego w km ok 1+600 JL.

Branża drogowa (TG- trasa główna, JP - jezdnia prawa, JL- jezdnia lewa):

 • Zahumusowanie terenów płaskich w lokalizacji TG 0+000-13+968.
 • Zahumusowanie skarp i rowów w lokalizacji TG L 0+900-1+500, TG L 0+000-0+300, TG L 1+400-2+400,  DS10, DS12.
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej w lokalizacji DS.3a, DS.4.
 • Wykonanie podbudowy zasadniczej AC 22P w lokalizacji MOP I.
 • Warstwa wiążąca AC16W w lokalizacji DW 544 0+000-0+200, R1/2, DW 544 0+350-0+540, R1b/2, DW 544 0+790-1+028, R2/2, DP 2305 0+000-0+185, DS.3a, DS.4, MOPII.
 • Warstwa ścieralna AC 11S w lokalizacji DS.14, DS.14a, R1/2, R2/2, DW 615 0+000-0+200, DP 2305W 0+000-0+300, DS.3 0+000-0+190, DW 544 0+715-1+028, DS.3a, DS4, R2/2, Remont DK7 229+232-231+700.
 • Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w lokalizacji 3+697-4+002 JL,  4+002-4+332 JL, 4+332-4+682 JL1+105-1+390 JL (Łącznica), 4+682-5+052 JL, 5+052-5+362 JL, 5+362-5+932 JL, 5+932-6+462 JL, 6+462-6+972 JL, 6+972-7+486 JL, 7+486-8+031 JL, 8+031-8+351 JL, 10+229-10+574 JL, 8+471-8+894 JL, 8+894-9+377 JL, 9+479-9+814 JL, 9+814-10+229 JL, 1+899-2+185 JL (Łącznica), 3+330-3+637 JL (Łącznica), 3+751+4+002 JL (Łącznica), 3+025-3+115 JL (PA ½), 6+926-7+016 JL (PA ½).
 • Frezowanie nawierzchni w lokalizacji DW 544, DP 2305W, DK7 229+231-230+000, DK7 230+000-232+000, DK7 232+000-235+000.
 • Roboty brukarskie TG 0+000-13+968.
 • Oznakowanie poziome cienkowarstwowe DA1, DG 230905W, DG 230902.
 • Montaż zbrojenia, betonowanie, szalowanie płyty przejściowej TG 0+000.

Branża mostowa: 

 • Obiekt WD-0.9 -wykonanie balustrady na schodach skarpowych.
 • Obiekt PP-3.2 wykonanie stałego znaku wysokościowego; nawierzchnia z kostki betonowej; wykonanie balustrady na schodach skarpowych.
 • Obiekt WD-3.7 - wykonanie stałego znaku wysokościowego; wykonanie balustrady na schodach skarpowych.
 • Obiekt PP-4.5 wykonanie balustrady na schodach skarpowych.
 • Obiekt WD-6.1 wykonanie balustrady na schodach skarpowych.
 • Obiekt WD-8.6 wykonanie balustrady na schodach skarpowych.
 • Obiekt WS/PZDp-9.4 wykonanie balustrady na schodach skarpowych
 • Obiekt WS/PZS-10.9 - montaż balustrad przy schodach skarpowych.
 • Obiekt WD/PZp-13.0naprawa faktury powierzchni betonowych.
 • Obiekt WD-13.3 montaż balustrad przy schodach skarpowych.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 naprawa faktury powierzchni betonowych.

   

01.06.2022r.-30.06.2022r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-4 (obruk wylotów) w km ok 1+280;
 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-10 (obruk wylotów) w km ok 2+700;
 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-10a (obruk wylotów) w km ok 2+700;
 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-12 (obruk wylotów) w km ok 3+380;
 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-16 (obruk wylotów) w km ok 6+529;
 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-33 w km ok 13+300;
 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-33 (obruk wylotów) w km ok 13+300;
 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-34 (obruk wylotów) w km ok 13+300;
 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-35 (obruk wylotów) w km ok 13+300;
 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-42 (obruk wylotów) w km ok 13+789;
 • Budowa wpustów – drogowych – km 0+000 – 13+800;
 • Regulacja wpustów – drogowych – km 0+000 – 13+800 T.G;

Kanalizacja sanitarna: 

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Branża melioracyjna: 

 • Przebudowa rowu melioracyjnego bez nazwy (6).

Zbiorniki retencyjne: 

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Branża teletechniczna:

·      Budowa kanału technologicznego w km ok km 4+100 - 4+300 ; 8+000; 13+100 - 13+170.

 

Branża energetyczne: 

 • Układanie kablowej sieci zasilającej do SZR 5 w km 6+296-6+600 JP kier. Gdańsk oraz w km 11+197-12+540 JP kier. Warszawa do SZR 4;
 • Montaż linii kablowej oświetlenia drogowego, montaż fundamentów oraz montaż stanowisk słupowych  w km 13+053-13 +426 JP TG w kier. Gdańska

   

Branża drogowa (TG- trasa główna, JP - jezdnia prawa, JL- jezdnia lewa):

 • Zahumusowanie terenów płaskich w lokalizacji TG 0+000-13+968.
 • Zahumusowanie skarp i rowów w lokalizacji TG 2+100-2+500 JL; 2+400-2+800 JL; 3+800-4+500 JL.
 • Frezowanie nawierzchni DK7 235+000-237+000; DK7 237+000-238+000.
 • Wykonanie podbudowy zasadniczej AC WMS 22P w lokalizacji TG 0+000-0+005 JL.
 • Wykonanie podbudowy zasadniczej AC 22P w lokalizacji MOP II.
 • Warstwa wiążąca AC WMS 16W w lokalizacji TG 0+000-0+005 JL.
 • Warstwa wiążąca AC 16W w lokalizacji MOP II, DW 544 0+350-0+560.
 • Warstwa ścieralna AC SMA11 w lokalizacji TG w km 0+000-0+005 JL, Łącznica Ł3/1;  TG w km 5+000-9+479, w km ok 9+377, Łącznica Ł4/1; MOP I i MOP II.
 • Warstwa ścieralna AC 11S w lokalizacji DK7 230+420-234+800; DK7 233+500-236+000; DK7 236+000-237+800; DK7 236+800-238+000; DW 544 0+350-0+560.
 • Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w lokalizacji TG 3+025-3+115 JL (1/2 PA); stanowisko do ważenia pojazdów 0+000-0+059 JL; stanowisko do kontroli technicznej 0+000-0+044 JL; stanowisko dla pojazdów niebezpiecznych 0+000-0+029 JL; stanowisko do ważenia pojazdów 0+000-0+056 JP; stanowisko do kontroli technicznej 0+000-0+048 JP; stanowisko dla pojazdów niebezpiecznych 0+000-0+029 JP.
 • Budowa poboczy TG 0+000-2+500 JL,  2+550-3+700 JL, 2+500-7+500 JL,  8+450-10+700 JL.
 • Roboty brukarskie w km 0+000-13+968.
 • Montaż barier skrajnych w km 0+000-13+968.
 • Montaż barier w pasie rozdziału S7 4+200-13+968.
 • Montaż przepustu HelCor P39.
 • Usuwanie oznakowania tymczasowego- lewa krawędź S7 10+900-13+968.

Branża mostowa: 

 • Obiekt WD-0.9 -prace porządkowe.
 • Obiekt PP-3.2 prace porządkowe.
 • Obiekt WD-3.7 - prace porządkowe.
 • Obiekt PP-4.5 wykonanie stałego znaku wysokościowego.
 • Obiekt WD-6.1 prace porządkowe.
 • Obiekt PZD-7.5 - umocnienie skarp/humusowanie.
 • Obiekt WD-8.6 prace porządkowe.
 • Obiekt WS/PZDp-9.4 montaż barier mostowych JL.
 • Obiekt WS-9.6 - montaż barier mostowych JL.
 • Obiekt WS/PZS-10.9 - prace porządkowe.
 • Obiekt WD-11.5 - prace porządkowe.
 • Obiekt WD/PZp-13.0montaż balustrad przy schodach skarpowych.
 • Obiekt WD-13.3 prace porządkowe.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 montaż balustrad przy schodach skarpowych.

   

01.07.2022r.-31.07.2022r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-30 (obruk wylotów) w km ok 11+500;
 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-35 (obruk wylotów) w km ok 13+300;
 • Budowa wpustów – drogowych – km 0+000 – 13+800;
 • Regulacja wpustów – drogowych – km 0+000 – 13+800 T.G;

Kanalizacja sanitarna: 

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Branża melioracyjna: 

 • Przebudowa rowu melioracyjnego bez nazwy (6).

Zbiorniki retencyjne: 

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Branża teletechniczna:

·      Budowa kanału technologicznego- Prace związane z wyprawianiem i regulacją studni kablowych.

Branża energetyczne: 

 • Montaż linii kablowej oświetlenia drogowego montaż fundamentów oraz montaż kompletnych stanowisk słupowych  węzeł  Mława Wschód droga DK 615 Ciechanów;
 • Montaż stanowisk słupowych węzeł Mława Północ od ronda R2/1;
 • Montaż oświetlenia w tunelach w km 3+209 PP 3.2, w km 4+594 PP4.5.

Branża drogowa (TG- trasa główna, JP - jezdnia prawa, JL- jezdnia lewa):

 • Zahumusowanie skarp i rowów w lokalizacji TG 0+000-13+968.
 • Budowa poboczy w lokalizacji TG L 0+000-10+900.
 • Warstwa wiążąca AC16W w lokalizacji DW544 0+350-0+560.
 • Warstwa ścieralna SMA11  w lokalizacji MOP II.
 • Warstwa ścieralna AC11S w lokalizacji DW544 0+350-0+560.
 • Montaż barier skrajnych TG 0+000-13+968.
 • Montaż barier w pasie rozdziału TG 0+000-13+968.
 • Fundamenty pod konstrukcje wsporcze TG 0+000-13+968.
 • Montaż konstrukcji wsporczych TG 0+000-13+968.
 • Oznakowanie poziome w lokalizacji TG L 0+000-10+900.
 • Oznakowanie pionowe w lokalizacji TG L 0+000-10+900.
 • Prace związane z słupkami hektometrowymi TG L 0+000-10+900.
 • Montaż poduszek zderzeniowych TG 0+000-13+968.
 • Roboty brukarskie TG 0+000-13+968.

Branża mostowa: 

 • Obiekt WD-0.9 -prace porządkowe.
 • Obiekt PP-3.2 prace porządkowe.
 • Obiekt WD-3.7 - prace porządkowe.
 • Obiekt PP-4.5 wykonanie stałego znaku wysokościowego.
 • Obiekt WD-6.1 prace porządkowe.
 • Obiekt PZD-7.5 - prace porządkowe.
 • Obiekt WD-8.6 prace porządkowe.
 • Obiekt WS/PZDp-9.4 prace porządkowe..
 • Obiekt WS-9.6 - prace porządkowe.
 • Obiekt WS/PZS-10.9 - prace porządkowe.
 • Obiekt WD-11.5 - prace porządkowe.
 • Obiekt WD/PZp-13.0prace porządkowe.
 • Obiekt WD-13.3 prace porządkowe.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 - prace porządkowe.

   

01.08.2022r.-31.08.2022r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • Regulacja wpustów – drogowych – km 0+000 – 13+800 T.G.

Kanalizacja sanitarna: 

 • Budowa zrzutów autokarowych MOP I i MOP II.

Branża melioracyjna: 

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Zbiorniki retencyjne: 

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Branża teletechniczna:

·      Budowa kanału technologicznego - prace związane z wyprawianiem i regulacją studni kablowych.

 

Branża energetyczne: 

 • Montaż stanowisk słupowych węzeł Mława Północ Trasa Główna strona lewa brakujące stanowiska;
 • Montaż stanowisk słupowych na rondzie R2/2;
 • Rozpoczęcie robót związanych z budową oświetlenia na MOP Wschód t/j montaż linii kablowej montaż fundamentów.

Branża drogowa (TG- trasa główna, JP - jezdnia prawa, JL- jezdnia lewa):

 • Humusowanie terenów płaskich TG 0+000-13+968.
 • Budowa poboczy w lokalizacji DS7, DS8, DS9, DS10.
 • Frezowanie w lokalizacji DP2306, DA1.
 • Wykonanie podbudowy pomocniczej w lokalizacji DP 2305 i DA1.
 • Wykonanie podbudowy zasadniczej w lokalizacji DP 2305 1+000-1+143, DA1 2+135-2+199.
 • Podbudowa zasadnicza AC 22P w lokalizacji DP 2305W 1+000-1+143, DA1 2+135-2+199.
 • Warstwa wiążąca AC 16W w lokalizacji DP 2305 1+000-1+143, DA1 2+135-2+199, DS2, DP 2305 ścieżka rowerowa, DW 544 ścieżka rowerowa.
 • Warstwa ścieralna SMA11 w lokalizacji Ł1/2, Ł2/2, Ł3/2, Ł4/2, MOP II. 
 • Warstwa ścieralna AC 11S w lokalizacji DP 2305 1+000-1+143, DA1 2+135-2+199, DS2.
 • Warstwa ścieralna AC 8S w lokalizacji DP 2305 ścieżka rowerowa, DW 544 ścieżka rowerowa. 
 • Montaż barier skrajnych na drogach serwisowych.
 • Montaż konstrukcji wsporczych TG 0+000-13+968.
 • Oznakowanie poziome w lokalizacji TG 0+000-13+968.
 • Roboty brukarskie TG 0+000-13+968

Branża mostowa: 

 • Obiekt WD-0.9 -prace porządkowe.
 • Obiekt PP-3.2 prace porządkowe.
 • Obiekt WD-3.7 - prace porządkowe.
 • Obiekt PP-4.5 prace porządkowe.
 • Obiekt WD-6.1 prace porządkowe.
 • Obiekt PZD-7.5 - prace porządkowe.
 • Obiekt WD-8.6 prace porządkowe.
 • Obiekt WS/PZDp-9.4 prace porządkowe.
 • Obiekt WS-9.6 - prace porządkowe.
 • Obiekt WS/PZS-10.9 - prace porządkowe.
 • Obiekt WD-11.5 - prace porządkowe.
 • Obiekt WD/PZp-13.0prace porządkowe.
 • Obiekt WD-13.3 prace porządkowe.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 - prace porządkowe.

   

01.09.2022r.-30.09.2022r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • Regulacja wpustów – drogowych – km 0+000 – 13+800 T.G.

Kanalizacja sanitarna: 

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Branża melioracyjna: 

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Zbiorniki retencyjne: 

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Branża teletechniczna:

·      Budowa kanału technologicznego - prace związane z wyprawianiem i regulacją studni kablowych.

 

Branża energetyczne: 

 • Budowa linii kablowej oświetlenia MOP Zachód (brakujący fragment oświetlenia);
 • Montaż  słupów oświetleniowych na MOP Wschód;
 • Układanie linii kablowych zasilających przepompownie, budynek toalet, stację meteorologiczną.

Branża drogowa (TG- trasa główna, JP - jezdnia prawa, JL- jezdnia lewa):

 • Humusowanie terenów płaskich TG 0+000-13+968.
 • Budowa poboczy w lokalizacji DS1, DS3, DS3a, DS4, DS5, DS6.
 • Warstwa wiążąca AC16W w lokalizacji DW544 ścieżka rowerowa.
 • Warstwa ścieralna AC8S w lokalizacji DP2305 ścieżka rowerowa, DP2307 ścieżka rowerowa, DW544 ścieżka rowerowa.
 • Oznakowanie poziome w lokalizacji TG 0+000-13+968.
 • Oznakowanie poziome cienkowarstwowe drogi serwisowe.
 • Oznakowanie pionowe drogi serwisowe.
 • Trasowanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego drogi serwisowe.
 • Montaż barier skrajnych w lokalizacji TG 0+000-13+968. 
 • Montaż konstrukcji wsporczych w lokalizacji TG 0+000-13+968.
 • Roboty brukarskie TG 0+000-13+968. 
 • Roboty utrzymaniowe S7

Branża mostowa: 

 • Obiekt WD-0.9 -prace porządkowe.
 • Obiekt PP-3.2 prace porządkowe.
 • Obiekt WD-3.7 - prace porządkowe.
 • Obiekt PP-4.5 prace porządkowe.
 • Obiekt WD-6.1 prace porządkowe.
 • Obiekt PZD-7.5 - prace porządkowe.
 • Obiekt WD-8.6 prace porządkowe.
 • Obiekt WS/PZDp-9.4 prace porządkowe.
 • Obiekt WS-9.6 - prace porządkowe.
 • Obiekt WS/PZS-10.9 - prace porządkowe.
 • Obiekt WD-11.5 - prace porządkowe.
 • Obiekt WD/PZp-13.0prace porządkowe.
 • Obiekt WD-13.3 prace porządkowe.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 - prace porządkowe.

   

01.10.2022r.-31.10.2022r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • Regulacja wpustów – drogowych – km 0+000 – 13+800 T.G.

Kanalizacja sanitarna: 

 • Odbiór robót przez gestora sieci.

Branża melioracyjna: 

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Zbiorniki retencyjne: 

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Odbiór robót przez gestora sieci.

Branża teletechniczna:

·      Budowa kanału technologicznego - prace związane z wyciąganiem kabli światłowodowych.

 

Branża energetyczne: 

 • Montaż opraw i wysięgników na MOP Wschód i MOP Zachód;
 • Uruchomienie oświetlenia na Węźle Mława Wschód i Trasy Głównej przy MOP-ach;

Branża drogowa (TG- trasa główna, JP - jezdnia prawa, JL- jezdnia lewa):

 • Humusowanie terenów płaskich TG 0+000-13+968.
 • Budowa poboczy w lokalizacji TG 0+000-13+968.
 • Oznakowanie poziome w lokalizacji TG 0+000-13+968, DK7.
 • Oznakowanie poziome cienkowarstwowe drogi serwisowe.
 • Oznakowanie pionowe drogi serwisowe.
 • Montaż barier skrajnych w lokalizacji TG 0+000-13+968, drogi serwisowe
 • Roboty brukarskie TG 0+000-13+968. 
 • Roboty utrzymaniowe S7

Branża mostowa: 

 • Obiekt WD-0.9 -prace porządkowe.
 • Obiekt PP-3.2 prace porządkowe.
 • Obiekt WD-3.7 - prace porządkowe.
 • Obiekt PP-4.5 prace porządkowe.
 • Obiekt WD-6.1 prace porządkowe.
 • Obiekt PZD-7.5 - prace porządkowe.
 • Obiekt WD-8.6 prace porządkowe.
 • Obiekt WS/PZDp-9.4 prace porządkowe.
 • Obiekt WS-9.6 - prace porządkowe.
 • Obiekt WS/PZS-10.9 - prace porządkowe.
 • Obiekt WD-11.5 - prace porządkowe.
 • Obiekt WD/PZp-13.0prace porządkowe.
 • Obiekt WD-13.3 prace porządkowe.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 - prace porządkowe.

   

01.11.2022r.-30.11.2022r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • Regulacja wpustów – drogowych – km 0+000 – 13+800 T.G.

Kanalizacja sanitarna: 

 • Odbiór robót przez gestora sieci.

Branża melioracyjna: 

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Zbiorniki retencyjne: 

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Odbiór robót przez gestora sieci.

Branża teletechniczna:

·      Budowa kanału technologicznego - prace związane z wciąganiem kabli światłowodowych.

 

Branża energetyczne: 

 • Uruchomienie oświetlenia na MOP -ach Wschód i Zachód.
 • Budowa oświetlenia drogowego na drodze powiatowej DP 2307W Mława Windyki.

Branża drogowa (TG- trasa główna, JP - jezdnia prawa, JL- jezdnia lewa):

 • Humusowanie terenów płaskich TG 0+000-13+968.
 • Roboty brukarskie TG 0+000-13+968. 
 • Budowa poboczy w lokalizacji TG 0+000-13+968.
 • Montaż barier skrajnych na drogach serwisowych.
 • Oznakowanie pionowe dróg serwisowych.
 • Oznakowanie poziome cienkowarstwowe dróg serwisowych, MOP I i MOP II.
 • Oznakowanie pionowe drogi serwisowe.
 • Roboty utrzymaniowe S7

Branża mostowa: 

 • Na obiektach mostowych prowadzono porządkowe.

01.12.2022r.-01.12.2022r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • Regulacja wpustów – drogowych – km 0+000 – 13+800 T.G.

Kanalizacja sanitarna: 

 • Odbiór robót przez gestora sieci.

Branża melioracyjna: 

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Zbiorniki retencyjne: 

 • Przygotowywanie do odbioru.

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Odbiór robót przez gestora sieci.

Branża teletechniczna:

·      Budowa kanału technologicznego - prace związane z wciąganiem kabli światłowodowych.

 

Branża energetyczne: 

 • Uruchomienie oświetlenia na Węźle Mława Północ.
 • Budowa oświetlenia drogowego na drodze powiatowej DP 2307W Mława Windyki.

Branża drogowa (TG- trasa główna, JP - jezdnia prawa, JL- jezdnia lewa):

 • Humusowanie terenów płaskich TG 0+000-13+968.
 • Roboty brukarskie TG 0+000-13+968. 
 • Ogrodzenia TG w km 0+000-13+968.
 • Budowa budynku toalet MOP I i MOP II.
 • Budowa oświetlenia TG w km 0+000-13+968.
 • Budowa oświetlenia dodatkowego DP 2307W.
 • Budowa zasilania TG w km 0+000-13+968.
 • Rozruch stacji wagowych - preselekcja TG w km 0+300-6+100.
 • Wykonanie światłowodu w KT - TG w km 0+000-13+968.
 • Roboty utrzymaniowe S7

Branża mostowa: 

 • Na obiektach mostowych prowadzono porządkowe.
 
Script logo