Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2021-03-01 Obiekt WD-3.7 - izolacja cienkowarstwowa słupów podpory P-1

1) 2021-03-01 Obiekt WD-3.7 - izolacja cienkowarstwowa słupów podpory P-1

2) 2021-03-01 Obiekt PP-4.5 - płyta przejściowa od strony Gdańska

2) 2021-03-01 Obiekt PP-4.5 - płyta przejściowa od strony Gdańska

3) 2021-03-01 Obiekt PP-4.5 - płyta przejściowa od strony Warszawy

3) 2021-03-01 Obiekt PP-4.5 - płyta przejściowa od strony Warszawy

4) 2021-03-01 Obiekt WD-8.6 - mury oporowe przy podporze P-1

4) 2021-03-01 Obiekt WD-8.6 - mury oporowe przy podporze P-1

5) 2021-03-01 Obiekt WD-8.6 - mury oporowe przy podporze P-3

5) 2021-03-01 Obiekt WD-8.6 - mury oporowe przy podporze P-3

6) 2021-03-01 Obiekt  WS-9.6 - beton podkładowy gzymsu murów oporowych

6) 2021-03-01 Obiekt WS-9.6 - beton podkładowy gzymsu murów oporowych

7) 2021-03-01 Obiekt WS-9.6 - beton podkładowy gzymsu murów oporowych

7) 2021-03-01 Obiekt WS-9.6 - beton podkładowy gzymsu murów oporowych

8) 2021-03-01 Obiekt WS-9.6 - deskowanie gzymsu murów oporowych

8) 2021-03-01 Obiekt WS-9.6 - deskowanie gzymsu murów oporowych

9) 2021-03-01 Obiekt WD-11.5 - izolacja cienkowarstwowa słupów podpory P-3

9) 2021-03-01 Obiekt WD-11.5 - izolacja cienkowarstwowa słupów podpory P-3

10) 2021-03-01 Obiekt WD-13.3 - zasypka ławy fundamentowej P-2

10) 2021-03-01 Obiekt WD-13.3 - zasypka ławy fundamentowej P-2

11) 2021-03-01 Obiekt WD-13.3 - zbrojenie słupów podpory P-2

11) 2021-03-01 Obiekt WD-13.3 - zbrojenie słupów podpory P-2

12) 2021-03-01 Obiekt WD-13.3 - zbrojenie podpory P-3

12) 2021-03-01 Obiekt WD-13.3 - zbrojenie podpory P-3

13) 2021-03-02 Dogęszczanie części nasypu pod pobocze

13) 2021-03-02 Dogęszczanie części nasypu pod pobocze

14) 2021-03-02 Dogęszczanie nasypu pod drogę powiatową przed obiektem WD-8.6.

14) 2021-03-02 Dogęszczanie nasypu pod drogę powiatową przed obiektem WD-8.6.

15) 2021-03-02 Węzeł Mława Północ

15) 2021-03-02 Węzeł Mława Północ

16) 2021-03-02 Wykop pod zbiornik ZR-7

16) 2021-03-02 Wykop pod zbiornik ZR-7

17) 2021-03-02 Bieżące czyszczenie nawierzchni drogi powiatowej w obrębie obiektu WD-8.6.

17) 2021-03-02 Bieżące czyszczenie nawierzchni drogi powiatowej w obrębie obiektu WD-8.6.

18) 2021-03-02 Zagęszczanie górnej warstwy nasypu w km 3+700

18) 2021-03-02 Zagęszczanie górnej warstwy nasypu w km 3+700

19) 2021-03-02 Prace związane z drenażem w km 3+700

19) 2021-03-02 Prace związane z drenażem w km 3+700

20) 2021-03-02 Wykop w km 7+700

20) 2021-03-02 Wykop w km 7+700

21) 2021-03-02 Wykop w km  8+300

21) 2021-03-02 Wykop w km 8+300

22) 2021-03-02 Wykopy na trasie głównej w km  8+300

22) 2021-03-02 Wykopy na trasie głównej w km 8+300

23) 2021-03-03 Obiekt WD-3.7 - izolacja cienkowarstwowa słupów podpory P-1

23) 2021-03-03 Obiekt WD-3.7 - izolacja cienkowarstwowa słupów podpory P-1

24) 2021-03-03 Obiekt PP-4.5 - zbrojenie świetlika

24) 2021-03-03 Obiekt PP-4.5 - zbrojenie świetlika

25) 2021-03-03 Obiekt PZD-7.5 - mur oporowy P-3 od strony Warszawy

25) 2021-03-03 Obiekt PZD-7.5 - mur oporowy P-3 od strony Warszawy

26) 2021-03-03 Obiekt WD-13.3 - beton podkładowy fundamentu podpory P-1

26) 2021-03-03 Obiekt WD-13.3 - beton podkładowy fundamentu podpory P-1

27) 2021-03-03 Obiekt WD-13.3 - zbrojenie i deskowanie słupów podpory P-2

27) 2021-03-03 Obiekt WD-13.3 - zbrojenie i deskowanie słupów podpory P-2

28)2021-03-03 Obiekt WD-13.3 - zbrojenie słupów podpory P-3

28)2021-03-03 Obiekt WD-13.3 - zbrojenie słupów podpory P-3

29) 2021-03-05 Stan istniejący - miejsce pod Rondo wschodnie turbinowe na Węźle Mława Wschód

29) 2021-03-05 Stan istniejący - miejsce pod Rondo wschodnie turbinowe na Węźle Mława Wschód

30) 2021-03-05 Odhumusowywanie terenu przyległego do DW 615 w związku ze zmianą jej przebiegu

30) 2021-03-05 Odhumusowywanie terenu przyległego do DW 615 w związku ze zmianą jej przebiegu

31) 2021-03-05 Warstwa nasypu DW 544 "ulepszana" spoiwem wapiennym - najazd na obiekt WD-13.3

31) 2021-03-05 Warstwa nasypu DW 544 "ulepszana" spoiwem wapiennym - najazd na obiekt WD-13.3

32) 2021-03-05 Budowa warstwy nasypu z gruntu związanego spoiwem wapiennym drogi DW 544 w obrębie obiektu WD-13.3

32) 2021-03-05 Budowa warstwy nasypu z gruntu związanego spoiwem wapiennym drogi DW 544 w obrębie obiektu WD-13.3

33) 2021-03-05 Obiekt WD-11.5 - izolacja słupa podpory P-3

33) 2021-03-05 Obiekt WD-11.5 - izolacja słupa podpory P-3

34) 2021-03-05 Obiekt WD-13.3 - zbrojenie i deskowanie słupów podpory P-2

34) 2021-03-05 Obiekt WD-13.3 - zbrojenie i deskowanie słupów podpory P-2

35) 2021-03-05 Obiekt WD-13.3 - zbrojenie i deskowanie słupów podpory P-3

35) 2021-03-05 Obiekt WD-13.3 - zbrojenie i deskowanie słupów podpory P-3

36) 2021-03-08 Wykonywanie odhumusowania w obrębie istniejącej DW 615

36) 2021-03-08 Wykonywanie odhumusowania w obrębie istniejącej DW 615

37) 2021-03-08 Wykonywanie "uciąglenie" podbudowy pomocniczej C5/6 w obrębie obiektu WD-3.7

37) 2021-03-08 Wykonywanie "uciąglenie" podbudowy pomocniczej C5/6 w obrębie obiektu WD-3.7

38) 2021-03-08 Ruch pojazdów na "Bajpasie", na drodze wojewódzkiej w związku z budową WD-13.3

38) 2021-03-08 Ruch pojazdów na "Bajpasie", na drodze wojewódzkiej w związku z budową WD-13.3

39) 2021-03-08 Wykop rowów projektowanej drogi DW 544 na Węźle Mława Wschód

39) 2021-03-08 Wykop rowów projektowanej drogi DW 544 na Węźle Mława Wschód

40) 2021-03-08 Wykop w km 8+300

40) 2021-03-08 Wykop w km 8+300

41) 2021-03-08 Wykop w km  8+500

41) 2021-03-08 Wykop w km 8+500

42) 2021-03-10 Obiekt WD-0.9 - mur oporowy P-1

42) 2021-03-10 Obiekt WD-0.9 - mur oporowy P-1

43) 2021-03-10 Obiekt WD-8.6 - zasypka za murem oporowym P-3

43) 2021-03-10 Obiekt WD-8.6 - zasypka za murem oporowym P-3

44) 2021-03-10 Obiekt WS/PZp-13.0 - zasypka za podporą P-1

44) 2021-03-10 Obiekt WS/PZp-13.0 - zasypka za podporą P-1

45) 2021-03-10 Obiekt WS_PZp-13.0 - zasypka za podporą P-2

45) 2021-03-10 Obiekt WS_PZp-13.0 - zasypka za podporą P-2

46) 2021-03-10 Obiekt WS/PZp-13.0 - stożki JL

46) 2021-03-10 Obiekt WS/PZp-13.0 - stożki JL

47) 2021-03-10 Obiekt WD-13.3 - zbrojenie i deskowanie fundamentu podpory P-1

47) 2021-03-10 Obiekt WD-13.3 - zbrojenie i deskowanie fundamentu podpory P-1

48) 2021-03-10 Obiekt WD-13.3 - zbrojenie słupa podpory P-2

48) 2021-03-10 Obiekt WD-13.3 - zbrojenie słupa podpory P-2

49) 2021-03-10 Obiekt WD-13.3 -deskowanie słupa podpory P-2

49) 2021-03-10 Obiekt WD-13.3 -deskowanie słupa podpory P-2

50) 2021-03-10 Obiekt WD-13.3 - beton słupa podpory P-2

50) 2021-03-10 Obiekt WD-13.3 - beton słupa podpory P-2

51) 2021-03-10 Obiekt WD-13.3 - słupy podpory P-3

51) 2021-03-10 Obiekt WD-13.3 - słupy podpory P-3

52) 2021-03-10 Obiekt WD-13.3 - izolacja fundamentu P-3

52) 2021-03-10 Obiekt WD-13.3 - izolacja fundamentu P-3

53) 2021-03-11 Wykonywanie rowów wzdłuż DS

53) 2021-03-11 Wykonywanie rowów wzdłuż DS

54) 2021-03-11 Prace instalacyjne w obrębie obiektu WS/PZp-13.0 i DS 14

54) 2021-03-11 Prace instalacyjne w obrębie obiektu WS/PZp-13.0 i DS 14

55) 2021-03-11 Zagęszczanie w wykopie w km 8+400

55) 2021-03-11 Zagęszczanie w wykopie w km 8+400

56) 2021-03-11 Zagęszczanie w wykopie w km 8+400

56) 2021-03-11 Zagęszczanie w wykopie w km 8+400

57) 2021-03-11 Formowanie skarp nasypu drogi poprzecznej do Trasy Głównej na najeździe na obiekt WD-6.1

57) 2021-03-11 Formowanie skarp nasypu drogi poprzecznej do Trasy Głównej na najeździe na obiekt WD-6.1

58) 2021-03-15 Wykop w km 7+800

58) 2021-03-15 Wykop w km 7+800

59) 2021-03-15 Zagęszczanie warstwy nasypu w km 8+200

59) 2021-03-15 Zagęszczanie warstwy nasypu w km 8+200

60) 2021-03-15 Zagęszczanie podłoża wykopu w km 8+300

60) 2021-03-15 Zagęszczanie podłoża wykopu w km 8+300

61) 2021-03-15 Wykop w km 8+500

61) 2021-03-15 Wykop w km 8+500

62) 2021-03-15 Obiekt  WD-0.9 - zasypki za podporą P-1

62) 2021-03-15 Obiekt WD-0.9 - zasypki za podporą P-1

63) 2021-03-15 Obiekt WD-0.9 - mur oporowy P-4

63) 2021-03-15 Obiekt WD-0.9 - mur oporowy P-4

64) 2021-03-15 Obiekt PP-4.5 - deskowanie i zbrojenie świetlika

64) 2021-03-15 Obiekt PP-4.5 - deskowanie i zbrojenie świetlika

65) 2021-03-15 Obiekt WD-6.1 - przygotowania do betonowania gzymsu P-3

65) 2021-03-15 Obiekt WD-6.1 - przygotowania do betonowania gzymsu P-3

66) 2021-03-15 Obiekt  WD-8.6 - mur oporowy P-1

66) 2021-03-15 Obiekt WD-8.6 - mur oporowy P-1

67) 2021-03-15 Obiekt WD-8.6 - mur oporowy P-3

67) 2021-03-15 Obiekt WD-8.6 - mur oporowy P-3

68) 2021-03-15 Obiekt WD-13.3 - słupy P-2 i P-3

68) 2021-03-15 Obiekt WD-13.3 - słupy P-2 i P-3

69) 2021-03-16 Teren po zdjęciu humusu w śladzie projektowanej DW 615 - Węzeł Mława Wschód

69) 2021-03-16 Teren po zdjęciu humusu w śladzie projektowanej DW 615 - Węzeł Mława Wschód

70) 2021-03-16 Nasyp na najeździe drogi powiatowej DP 2307W na obiekt WD-8.6

70) 2021-03-16 Nasyp na najeździe drogi powiatowej DP 2307W na obiekt WD-8.6

71) 2021-03-16 Nasyp pod przyszłe (projektowane) rondo turbinowe wschodnie Węzła Mława Wschód

71) 2021-03-16 Nasyp pod przyszłe (projektowane) rondo turbinowe wschodnie Węzła Mława Wschód

72) 2021-03-16 Budowa zbiornika ZR-19

72) 2021-03-16 Budowa zbiornika ZR-19

73) 2021-03-16 Stan istniejący na TG bezpośrednio za obiektem WD-13.3

73) 2021-03-16 Stan istniejący na TG bezpośrednio za obiektem WD-13.3

74) 2021-03-17 Obiekt WD-0.9 - mur oporowy P-1

74) 2021-03-17 Obiekt WD-0.9 - mur oporowy P-1

75) 2021-03-17 Obiekt WD-3.7 - mur oporowy P-3

75) 2021-03-17 Obiekt WD-3.7 - mur oporowy P-3

76) 2021-03-17 Obiekt  PP-4.5 - deskowanie świetlika

76) 2021-03-17 Obiekt PP-4.5 - deskowanie świetlika

77) 2021-03-17 Obiekt PZD-7.5 - okolice przejścia dla zwierząt

77) 2021-03-17 Obiekt PZD-7.5 - okolice przejścia dla zwierząt

78) 2021-03-17 Obiekt WD-11.5 - przygotowania platformy pod rusztowanie ustroju niosącego

78) 2021-03-17 Obiekt WD-11.5 - przygotowania platformy pod rusztowanie ustroju niosącego

79) 2021-03-18 Prace branżowo/drogowe przygotowawcze na początku odcinka w linii drogi DA1

79) 2021-03-18 Prace branżowo/drogowe przygotowawcze na początku odcinka w linii drogi DA1

80) 2021-03-18 Osuszanie korpusów dróg poprzez między innymi odwadnianie/udrożnianie rowów

80) 2021-03-18 Osuszanie korpusów dróg poprzez między innymi odwadnianie/udrożnianie rowów

81) 2021-03-18 Stabilizacja/ulepszanie podłoża w km 13+400P za obiektem WD-13.3

81) 2021-03-18 Stabilizacja/ulepszanie podłoża w km 13+400P za obiektem WD-13.3

82) 2021-03-18 Budowa nasypu w km 13+700

82) 2021-03-18 Budowa nasypu w km 13+700

83) 2021-03-18 Budowa nasypu w km 13+900

83) 2021-03-18 Budowa nasypu w km 13+900

84) 2021-03-18 Zasypka inżynierska obiektu WS/PZSp-13.8 od strony południowej

84) 2021-03-18 Zasypka inżynierska obiektu WS/PZSp-13.8 od strony południowej

85) 2021-03-19 Obiekt WD-0.9 - DA1 w okolicy przyczółka P-1

85) 2021-03-19 Obiekt WD-0.9 - DA1 w okolicy przyczółka P-1

86) 2021-03-19 Obiekt PP-4.5 - deskowanie gzymsu

86) 2021-03-19 Obiekt PP-4.5 - deskowanie gzymsu

87) 2021-03-19 Obiekt PP-4.5 - deskowanie gzymsu

87) 2021-03-19 Obiekt PP-4.5 - deskowanie gzymsu

88) 2021-03-23 Nasyp przed obiektem WS/PZp-13.0

88) 2021-03-23 Nasyp przed obiektem WS/PZp-13.0

89) 2021-03-23 Zasypki Inżynierskie przed obiektem WS/PZp-13.0

89) 2021-03-23 Zasypki Inżynierskie przed obiektem WS/PZp-13.0

90) 2021-03-23 Badania kontrolne wymiany gruntów przed obiektem WS/PZp-13.0

90) 2021-03-23 Badania kontrolne wymiany gruntów przed obiektem WS/PZp-13.0

91) 2021-03-23 Odwierty kontrolne na wymianie gruntów w km ok. 13+000

91) 2021-03-23 Odwierty kontrolne na wymianie gruntów w km ok. 13+000

92) 2021-03-23 Prace geodezyjne w km 13+100 JP

92) 2021-03-23 Prace geodezyjne w km 13+100 JP

93) 2021-03-23 Trasa Główna w km 13+200 - roboty kanalizacji deszczowej i skarpowanie wykopu

93) 2021-03-23 Trasa Główna w km 13+200 - roboty kanalizacji deszczowej i skarpowanie wykopu

94) 2021-03-24 Obiekt WD-0.9 - mur oporowy P-1

94) 2021-03-24 Obiekt WD-0.9 - mur oporowy P-1

95) 2021-03-24 Obiekt WD-0.9 - zasypki za murem oporowym P-3

95) 2021-03-24 Obiekt WD-0.9 - zasypki za murem oporowym P-3

96) 2021-03-24 Obiekt PP-4.5 - beton gzymsu

96) 2021-03-24 Obiekt PP-4.5 - beton gzymsu

97) 2021-03-24 Obiekt WD-8.6 - mur oporowy P-1

97) 2021-03-24 Obiekt WD-8.6 - mur oporowy P-1

98) 2021-03-24 Obiekt WD-8.6 - zasypki za murem oporowym P-3

98) 2021-03-24 Obiekt WD-8.6 - zasypki za murem oporowym P-3

99) 2021-03-24 Obiekt WS/PZDp-9.4 - zasypki za P-1

99) 2021-03-24 Obiekt WS/PZDp-9.4 - zasypki za P-1

100) 2021-03-24 Obiekt WS/PZDp-9.4 - zasypki za P-2

100) 2021-03-24 Obiekt WS/PZDp-9.4 - zasypki za P-2

101) 2021-03-24 Obiekt WD-11.5 - rusztowanie pod deskowanie ustroju nośnego między P-1 i P-2

101) 2021-03-24 Obiekt WD-11.5 - rusztowanie pod deskowanie ustroju nośnego między P-1 i P-2

102) 2021-03-24 Obiekt WS/PZp-13.0 - beton podkładowy płyt przejściowych P-2

102) 2021-03-24 Obiekt WS/PZp-13.0 - beton podkładowy płyt przejściowych P-2

103) 2021-03-24 Obiekt WD-13.3 - ciosy słupów P-2

103) 2021-03-24 Obiekt WD-13.3 - ciosy słupów P-2

104) 2021-03-24 Obiekt WD-13.3 - słupy przyczółka P-1

104) 2021-03-24 Obiekt WD-13.3 - słupy przyczółka P-1

105) 2021-03-24 Obiekt WD-13.3 - zasypka fundamentu P-2

105) 2021-03-24 Obiekt WD-13.3 - zasypka fundamentu P-2

106) 2021-03-24 Obiekt WD-13.3 - deskowanie i zbrojenie oczepu P-3

106) 2021-03-24 Obiekt WD-13.3 - deskowanie i zbrojenie oczepu P-3

107) 2021-03-24 Obiekt WS/PZSp-13.8 - izolacja powłokowa na fundamencie od strony wewnętrznej

107) 2021-03-24 Obiekt WS/PZSp-13.8 - izolacja powłokowa na fundamencie od strony wewnętrznej

108) 2021-03-24 Obiekt WS/PZSp-13.8 - zasypki za P-1

108) 2021-03-24 Obiekt WS/PZSp-13.8 - zasypki za P-1

109) 2021-03-24 Obiekt WS/PZSp-13.8 - zasypki za P-1

109) 2021-03-24 Obiekt WS/PZSp-13.8 - zasypki za P-1

110) 2021-03-24 Obiekt WS/PZSp-13.8 - przygotowywanie szalunku pod koryto drenażu P-1

110) 2021-03-24 Obiekt WS/PZSp-13.8 - przygotowywanie szalunku pod koryto drenażu P-1

111) 2021-03-24 Obiekt WS/PZSp-13.8 - betonowanie koryta drenażu P-2

111) 2021-03-24 Obiekt WS/PZSp-13.8 - betonowanie koryta drenażu P-2

112) 2021-03-24 Obiekt WS/PZSp-13.8 - deskowanie koryta drenażu P-2

112) 2021-03-24 Obiekt WS/PZSp-13.8 - deskowanie koryta drenażu P-2

113) 2021-03-24 Dogęszczanie podbudowy drogi DA1 przed robotami bitumicznymi

113) 2021-03-24 Dogęszczanie podbudowy drogi DA1 przed robotami bitumicznymi

114) 2021-03-24 Odhumusowanie początku drogi DA1 w km TG ok. 0+200 JL

114) 2021-03-24 Odhumusowanie początku drogi DA1 w km TG ok. 0+200 JL

115) 2021-03-24 Przygotowana podbudowa z kruszywa C90/3 na drodze DA1 w km ok. 0+400

115) 2021-03-24 Przygotowana podbudowa z kruszywa C90/3 na drodze DA1 w km ok. 0+400

116) 2021-03-24 Droga DA1 w km  0+800-1+000

116) 2021-03-24 Droga DA1 w km 0+800-1+000

117) 2021-03-24 Przygotowanie podłoża na MOP I Pepłowo - Trasa Główna 1+600 JP

117) 2021-03-24 Przygotowanie podłoża na MOP I Pepłowo - Trasa Główna 1+600 JP

118) 2021-03-24 Równanie kruszywa C90/3 na podbudowę zasadniczą trasy głównej w km 1+200 JP

118) 2021-03-24 Równanie kruszywa C90/3 na podbudowę zasadniczą trasy głównej w km 1+200 JP

119) 2021-03-29 Nasyp pod drogę powiatową DP 2307 przy najeździe na obiekt WD-8.6

119) 2021-03-29 Nasyp pod drogę powiatową DP 2307 przy najeździe na obiekt WD-8.6

120) 2021-03-29 Ulepszanie podłoża drogi serwisowej DS6

120) 2021-03-29 Ulepszanie podłoża drogi serwisowej DS6

121) 2021-03-29 Przygotowanie układarek do nawierzchni betonowej na bazie Wytwórni betonu w Nowej Wsi

121) 2021-03-29 Przygotowanie układarek do nawierzchni betonowej na bazie Wytwórni betonu w Nowej Wsi

122) 2021-03-29 Początek DA1 - przygotowane podłoże

122) 2021-03-29 Początek DA1 - przygotowane podłoże

123) 2021-03-29 Warstwa podbudowy bitumiczna na drodze DA1 w km 1+600 na wysokości MOP-u nr 2

123) 2021-03-29 Warstwa podbudowy bitumiczna na drodze DA1 w km 1+600 na wysokości MOP-u nr 2

124) 2021-03-29 Droga DA1 w km 2+000 - warstwy bitumiczne podbudowy i wiążącej

124) 2021-03-29 Droga DA1 w km 2+000 - warstwy bitumiczne podbudowy i wiążącej

125) 2021-03-29 Wykop na TGj w km 7+800 JP

125) 2021-03-29 Wykop na TGj w km 7+800 JP

126) 2021-03-29 Przygotowanie /ulepszanie podłoża wykopu na tTG w km 10+700

126) 2021-03-29 Przygotowanie /ulepszanie podłoża wykopu na tTG w km 10+700

127) 2021-03-29 przygotowanie/ulepszanie podłoża wykopu w km 11+100

127) 2021-03-29 przygotowanie/ulepszanie podłoża wykopu w km 11+100

128) 2021-03-29 TG warstwa podbudowy w km 13+400

128) 2021-03-29 TG warstwa podbudowy w km 13+400

129) 2021-03-29 TG w km 13+500 - warstwa ochronna z kruszywa C90/3

129) 2021-03-29 TG w km 13+500 - warstwa ochronna z kruszywa C90/3

130) 2021-03-29 Obiekt WS/PZDp-9.4 - przygotowanie szalunku koryta drenażu za P-1

130) 2021-03-29 Obiekt WS/PZDp-9.4 - przygotowanie szalunku koryta drenażu za P-1

131) 2021-03-31 Obiekt PZD-7.5 - mur oporowy P-1 JL od strony Warszawy

131) 2021-03-31 Obiekt PZD-7.5 - mur oporowy P-1 JL od strony Warszawy

132) 2021-03-31 Obiekt WD-8.6 - mur oporowy P-1

132) 2021-03-31 Obiekt WD-8.6 - mur oporowy P-1

133) 2021-03-31 Obiekt WD-8.6 - mur oporowy P-3

133) 2021-03-31 Obiekt WD-8.6 - mur oporowy P-3

134) 2021-03-31 Obiekt WD-8.6 - zasypki za murem oporowym P-3

134) 2021-03-31 Obiekt WD-8.6 - zasypki za murem oporowym P-3

135) 2021-03-31 Obiekt WS/PZDp-9.4 - koryto drenażu za podporą P-1

135) 2021-03-31 Obiekt WS/PZDp-9.4 - koryto drenażu za podporą P-1

136) 2021-03-31 Obiekt WS/PZDp-9.4 - ścianki zapleczne podpory P-2

136) 2021-03-31 Obiekt WS/PZDp-9.4 - ścianki zapleczne podpory P-2

137) 2021-03-31 Obiekt WD-11.5 - rusztowanie ustroju niosącego

137) 2021-03-31 Obiekt WD-11.5 - rusztowanie ustroju niosącego

138) 2021-03-31 Obiekt WS/PZp-13.0 - podłoże pod beton wyrównawczy płyty przejściowej P-1 JP

138) 2021-03-31 Obiekt WS/PZp-13.0 - podłoże pod beton wyrównawczy płyty przejściowej P-1 JP

139) 2021-03-31 Obiekt WS/PZp-13.0 - podłoże pod beton wyrównawczy płyty przejściowej P-1 JL

139) 2021-03-31 Obiekt WS/PZp-13.0 - podłoże pod beton wyrównawczy płyty przejściowej P-1 JL

140) 2021-03-31 Obiekt WS/PZp-13.0 - zbrojenie i deskowanie płyty przejściowej P-2 JP

140) 2021-03-31 Obiekt WS/PZp-13.0 - zbrojenie i deskowanie płyty przejściowej P-2 JP

141) 2021-03-31 Obiekt WS_PZp-13.0 - zbrojenie i deskowanie płyty przejściowej P-2 JL

141) 2021-03-31 Obiekt WS_PZp-13.0 - zbrojenie i deskowanie płyty przejściowej P-2 JL

142) 2021-03-31 Obiekt WD-13.3 - rusztowanie pod deskowanie oczepu P-1

142) 2021-03-31 Obiekt WD-13.3 - rusztowanie pod deskowanie oczepu P-1

143) 2021-03-31 Obiekt WD-13.3 - zasypki fundamentu P-1

143) 2021-03-31 Obiekt WD-13.3 - zasypki fundamentu P-1

144) 2021-03-31 Obiekt WD-13.3 - podpora P-3

144) 2021-03-31 Obiekt WD-13.3 - podpora P-3

Script logo