Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2020-07-01 Kanalizacja deszczową na DP 2305W - włączenie w DK7

1) 2020-07-01 Kanalizacja deszczową na DP 2305W - włączenie w DK7

2) 2020-07-01 Prace naprawcze po ulewach na zbiorniku ZR-9

2) 2020-07-01 Prace naprawcze po ulewach na zbiorniku ZR-9

3) 2020-07-01 Przepust drogowy P37

3) 2020-07-01 Przepust drogowy P37

4) 2020-07-01 Roboty ziemne w km 8+900P

4) 2020-07-01 Roboty ziemne w km 8+900P

5) 2020-07-01 Rozpoczęte wykopy w obrębie maksymalnych wykopów, w km ok. 7+300

5) 2020-07-01 Rozpoczęte wykopy w obrębie maksymalnych wykopów, w km ok. 7+300

6) 2020-07-01 Rozpoczęte wykopy w obrębie maksymalnych wykopów, w km ok. 7+600

6) 2020-07-01 Rozpoczęte wykopy w obrębie maksymalnych wykopów, w km ok. 7+600

7) 2020-07-01 Stan istniejący w km ok. 7+700, przejazd po hałdzie humusu

7) 2020-07-01 Stan istniejący w km ok. 7+700, przejazd po hałdzie humusu

8) 2020-07-01 Wykonywanie warstwy ulepszonej nasypów na łącznicach wschodnich Węzła Mława PN

8) 2020-07-01 Wykonywanie warstwy ulepszonej nasypów na łącznicach wschodnich Węzła Mława PN

9) 2020-07-01 Zagęszczanie warstwy nasypu na trasie głównej w km ok. 6+300

9) 2020-07-01 Zagęszczanie warstwy nasypu na trasie głównej w km ok. 6+300

10) 2020-07-01 Zalany po opadach zbiornik ZR-7

10) 2020-07-01 Zalany po opadach zbiornik ZR-7

11) 2020-07-03 Obiekt  WS-9.6 - zasypki pomiędzy P-1 i P-2

11) 2020-07-03 Obiekt WS-9.6 - zasypki pomiędzy P-1 i P-2

12) 2020-07-03 Obiekt  WS-9.6 - zasypki za ścianą P-2

12) 2020-07-03 Obiekt WS-9.6 - zasypki za ścianą P-2

13) 2020-07-03 Obiekt PZM-1.1a - zbrojenie płyty przejściowej

13) 2020-07-03 Obiekt PZM-1.1a - zbrojenie płyty przejściowej

14) 2020-07-03 Obiekt WD-0.9 - zbrojenie ławy fundamentowej P-1

14) 2020-07-03 Obiekt WD-0.9 - zbrojenie ławy fundamentowej P-1

15) 2020-07-03 Obiekt WD-8.6 - beton podkładowy P-3

15) 2020-07-03 Obiekt WD-8.6 - beton podkładowy P-3

16) 2020-07-03 Obiekt WD-8.6 - ława fundamentowa P-2

16) 2020-07-03 Obiekt WD-8.6 - ława fundamentowa P-2

17) 2020-07-03 Obiekt WS/PZS-10.9 - deskowanie korpusu przyczółka P-1L

17) 2020-07-03 Obiekt WS/PZS-10.9 - deskowanie korpusu przyczółka P-1L

18) 2020-07-04 Roboty ziemne wykopy pozostałości po II Wojnie Światowej DA1 km 0+700L

18) 2020-07-04 Roboty ziemne wykopy pozostałości po II Wojnie Światowej DA1 km 0+700L

19) 2020-07-04 Roboty ziemne wykopy pozostałości po II Wojnie Światowej DA1 km 0+700L

19) 2020-07-04 Roboty ziemne wykopy pozostałości po II Wojnie Światowej DA1 km 0+700L

20) 2020-07-04 Roboty ziemne wykopy pozostałości po II wojnie światowej DA1 w km ok 0+700L

20) 2020-07-04 Roboty ziemne wykopy pozostałości po II wojnie światowej DA1 w km ok 0+700L

21) 2020-07-06 Budowa warstw nasypu na łącznicach wschodnich Węzła Mława PN

21) 2020-07-06 Budowa warstw nasypu na łącznicach wschodnich Węzła Mława PN

22) 2020-07-06 Budowa nasypu na drodze powiatowej - najazd na obiekt WD-3.7. od strony wschodniej

22) 2020-07-06 Budowa nasypu na drodze powiatowej - najazd na obiekt WD-3.7. od strony wschodniej

23) 2020-07-06 Budowa nasypu w km 9+700

23) 2020-07-06 Budowa nasypu w km 9+700

24) 2020-07-06 Budowa nasypu w km TG 4+600

24) 2020-07-06 Budowa nasypu w km TG 4+600

25) 2020-07-06 Stan istniejący TG w km 5+000

25) 2020-07-06 Stan istniejący TG w km 5+000

26) 2020-07-06 Nasyp na DP, najazd na WD-3.7 od strony zachodniej

26) 2020-07-06 Nasyp na DP, najazd na WD-3.7 od strony zachodniej

27) 2020-07-06 Teren rozbiórki budynków w km ok. 1+300L

27) 2020-07-06 Teren rozbiórki budynków w km ok. 1+300L

28) 2020-07-06 Podłoże TG w km 4+100 w pobliżu styku z DK7

28) 2020-07-06 Podłoże TG w km 4+100 w pobliżu styku z DK7

29) 2020-07-06 Odhumusowanie w km 6+200

29) 2020-07-06 Odhumusowanie w km 6+200

30) 2020-07-06 Wykonywanie wykopu w km 8+000

30) 2020-07-06 Wykonywanie wykopu w km 8+000

31) 2020-07-06 Odwodnienie  DS7 w km TG 8+200L

31) 2020-07-06 Odwodnienie DS7 w km TG 8+200L

32) 2020-07-06 Zagęszczanie nasypu na TG w km 4+500

32) 2020-07-06 Zagęszczanie nasypu na TG w km 4+500

33) 2020-07-06 Odwodnienie zbiornika ZR-20

33) 2020-07-06 Odwodnienie zbiornika ZR-20

34) 2020-07-07 Obiekt PP-3.2 - ściany boczne

34) 2020-07-07 Obiekt PP-3.2 - ściany boczne

35) 2020-07-07 Obiekt WD-0.9 zbrojenie podpory P-4

35) 2020-07-07 Obiekt WD-0.9 zbrojenie podpory P-4

36) 2020-07-07 Obiekt WD-6.1 deskowanie ustroju nośnego

36) 2020-07-07 Obiekt WD-6.1 deskowanie ustroju nośnego

37) 2020-07-07 Obiekt WS_PZS-10.9 izolacja powłokowa ław fundamentowych P-2

37) 2020-07-07 Obiekt WS_PZS-10.9 izolacja powłokowa ław fundamentowych P-2

38) 2020-07-07 Obiekt  PP-4.5 - wykop pod przepust

38) 2020-07-07 Obiekt PP-4.5 - wykop pod przepust

39) 2020-07-10 Obiekt PP-4.5 - zbrojenie płyty dennej jezdni prawej

39) 2020-07-10 Obiekt PP-4.5 - zbrojenie płyty dennej jezdni prawej

40) 2020-07-10 Obiekt PZMp-11.9 - beton podkładowy płyty dennej wlotu

40) 2020-07-10 Obiekt PZMp-11.9 - beton podkładowy płyty dennej wlotu

41) 2020-07-10 Obiekt WD-0.9 - zasypki fundamentu podpory P-3

41) 2020-07-10 Obiekt WD-0.9 - zasypki fundamentu podpory P-3

42) 2020-07-10 Obiekt WD-0.9 - zasypki fundamentu podpory P-4

42) 2020-07-10 Obiekt WD-0.9 - zasypki fundamentu podpory P-4

43) 2020-07-10 Obiekt WD-0.9 - zbrojenie słupów podpory P-3

43) 2020-07-10 Obiekt WD-0.9 - zbrojenie słupów podpory P-3

44) 2020-07-10 Obiekt WD-8.6 - rozszalowywanie ławy fundamentowej podpory P-3

44) 2020-07-10 Obiekt WD-8.6 - rozszalowywanie ławy fundamentowej podpory P-3

45) 2020-07-10 Obiekt WD-8.6 - zbrojenie ławy fundamentowej podpory P-1

45) 2020-07-10 Obiekt WD-8.6 - zbrojenie ławy fundamentowej podpory P-1

46) 2020-07-10 Obiekt WD-8.6 - zbrojenie słupów podpory P-2

46) 2020-07-10 Obiekt WD-8.6 - zbrojenie słupów podpory P-2

47) 2020-07-10 Obiekt WS_PZS-10.9 - deskowanie korpusu przyczółka P-1 P

47) 2020-07-10 Obiekt WS_PZS-10.9 - deskowanie korpusu przyczółka P-1 P

48) 2020-07-10 Obiekt WS-9.6 - zasypki między P-1 i P-2

48) 2020-07-10 Obiekt WS-9.6 - zasypki między P-1 i P-2

49) 2020-07-13 Nawierzchnia drogi objazdu ul. Cegielnia w poprzek trasy głównej

49) 2020-07-13 Nawierzchnia drogi objazdu ul. Cegielnia w poprzek trasy głównej

50) 2020-07-13 Obiekt WD-6.1 - betonowanie ustroju niosącego

50) 2020-07-13 Obiekt WD-6.1 - betonowanie ustroju niosącego

51) 2020-07-13 Obiekt WD-8.6 - beton ławy fundamentowej podpory P-3

51) 2020-07-13 Obiekt WD-8.6 - beton ławy fundamentowej podpory P-3

52) 2020-07-13 Obiekt WS_PZS-10.9 - deskowanie korpusu przyczółka P-1 P

52) 2020-07-13 Obiekt WS_PZS-10.9 - deskowanie korpusu przyczółka P-1 P

53) 2020-07-13 Zagęszczanie nasypu Ronda wschodniego Węzła Mława PN

53) 2020-07-13 Zagęszczanie nasypu Ronda wschodniego Węzła Mława PN

54) 2020-07-14 Obiekt PP-4.5 - zbrojenie płyty dennej jezdni prawej

54) 2020-07-14 Obiekt PP-4.5 - zbrojenie płyty dennej jezdni prawej

55) 2020-07-14 Obiekt PZMp-2.6 - zbrojenie płyty dennej wlotu

55) 2020-07-14 Obiekt PZMp-2.6 - zbrojenie płyty dennej wlotu

56) 2020-07-14 Przygotowanie podłoża na DS6 pod odcinek próbny warstwy mrozoochronnej z C1, 5/2

56) 2020-07-14 Przygotowanie podłoża na DS6 pod odcinek próbny warstwy mrozoochronnej z C1, 5/2

57) 2020-07-14 Przygotowanie podłoża na DS6

57) 2020-07-14 Przygotowanie podłoża na DS6

58) 2020-07-14 Zagęszczanie podłoża - początek DS6

58) 2020-07-14 Zagęszczanie podłoża - początek DS6

59) 2020-07-20 Droga serwisowa DS1 km 4+400

59) 2020-07-20 Droga serwisowa DS1 km 4+400

60) 2020-07-20 Obiekt PZM-1.1 zbrojenie gzymsu i skrzydełek wlotu

60) 2020-07-20 Obiekt PZM-1.1 zbrojenie gzymsu i skrzydełek wlotu

61) 2020-07-20 Obiekt WD-8.6 Izolacja fundamentu podpory P-3

61) 2020-07-20 Obiekt WD-8.6 Izolacja fundamentu podpory P-3

62) 2020-07-20 Obiekt WS-9.6 widok na obiekt

62) 2020-07-20 Obiekt WS-9.6 widok na obiekt

63) 2020-07-20 Odcinek próbny warstwy mrozoochronnej C1,5/2 , gr. 35 cm na drodze serwisowej DS1.

63) 2020-07-20 Odcinek próbny warstwy mrozoochronnej C1,5/2 , gr. 35 cm na drodze serwisowej DS1.

64) 2020-07-20 Obiekt PZMp-2.6  zbrojenie skrzydełek wlotu i płyty zespalającej

64) 2020-07-20 Obiekt PZMp-2.6 zbrojenie skrzydełek wlotu i płyty zespalającej

65) 2020-07-20 Przepust P-48

65) 2020-07-20 Przepust P-48

66) 2020-07-20 Przepust P-48

66) 2020-07-20 Przepust P-48

67) 2020-07-20 Stan istniejący, Rondo zachodnie Węzła Mława Północ

67) 2020-07-20 Stan istniejący, Rondo zachodnie Węzła Mława Północ

68) 2020-07-20 Stan istniejący, wyjazd z Ronda Zachodniego Węzła Mława Północ do drogi istniejącej DK7

68) 2020-07-20 Stan istniejący, wyjazd z Ronda Zachodniego Węzła Mława Północ do drogi istniejącej DK7

69) 2020-07-20 Stan istniejący, wyjazd z Ronda Zachodniego Węzła Mława Północ na drogę powiatową DP 2305W, na obiekt WD-3.7

69) 2020-07-20 Stan istniejący, wyjazd z Ronda Zachodniego Węzła Mława Północ na drogę powiatową DP 2305W, na obiekt WD-3.7

70) 2020-07-20 Zagęszczanie warstwy C1,5/2 na odcinku próbnym na DS1

70) 2020-07-20 Zagęszczanie warstwy C1,5/2 na odcinku próbnym na DS1

71) 2020-07-21 Obiekt PP-4.5 zbrojenie płyty dennej jezdnia lewa i beton płyty dennej jezdnia prawa

71) 2020-07-21 Obiekt PP-4.5 zbrojenie płyty dennej jezdnia lewa i beton płyty dennej jezdnia prawa

72) 2020-07-21 Obiekt PZM-1.1a  beton ochronny izolacji

72) 2020-07-21 Obiekt PZM-1.1a beton ochronny izolacji

73) 2020-07-21 Obiekt WS/PZDp-9.4 widok na podporę P-2

73) 2020-07-21 Obiekt WS/PZDp-9.4 widok na podporę P-2

74) 2020-07-21 Wykop zbiornika ZR-18

74) 2020-07-21 Wykop zbiornika ZR-18

75) 2020-07-21 Wykopy na TG w km ok. 7+300

75) 2020-07-21 Wykopy na TG w km ok. 7+300

76) 2020-07-22 Obiekt WS-9.6  układanie izolacji z papy termozgrzewalnej na prefabrykatach

76) 2020-07-22 Obiekt WS-9.6 układanie izolacji z papy termozgrzewalnej na prefabrykatach

77) 2020-07-22 Pielęgnacja warstwy C1,5/2 poprzez zasypkę z materiału podbudowy MN C90/3 na DS1

77) 2020-07-22 Pielęgnacja warstwy C1,5/2 poprzez zasypkę z materiału podbudowy MN C90/3 na DS1

78) 2020-07-22 Skarpowanie wykopu w km TG 7+400

78) 2020-07-22 Skarpowanie wykopu w km TG 7+400

79) 2020-07-27 Obiekt  WD-0.9 zbrojenie słupów podpory P-1

79) 2020-07-27 Obiekt WD-0.9 zbrojenie słupów podpory P-1

80) 2020-07-27 Obiekt PZMp-0.3 izolacja powłokowa na ścianach prefabrykatów

80) 2020-07-27 Obiekt PZMp-0.3 izolacja powłokowa na ścianach prefabrykatów

81) 2020-07-27 Obiekt WD-6.1 demontaż deskowania ustroju niosącego

81) 2020-07-27 Obiekt WD-6.1 demontaż deskowania ustroju niosącego

82) 2020-07-27 Obiekt WD-8.6 zasypki fundamentu P-3

82) 2020-07-27 Obiekt WD-8.6 zasypki fundamentu P-3

83) 2020-07-27 Obiekt WS-9.6 izolacja z papy termozgrzewalnej na prefabrykatach

83) 2020-07-27 Obiekt WS-9.6 izolacja z papy termozgrzewalnej na prefabrykatach

84) 2020-07-27 Wykop w km 7+400

84) 2020-07-27 Wykop w km 7+400

85) 2020-07-28 Budowa nasypu drogi powiatowej na połączeniu Ronda wschodniego Węzła Mława PN z drogą powiatową DP 2305W

85) 2020-07-28 Budowa nasypu drogi powiatowej na połączeniu Ronda wschodniego Węzła Mława PN z drogą powiatową DP 2305W

86) 2020-07-28 Budowa nasypu Łącznic wschodnich Węzła Mława Północ

86) 2020-07-28 Budowa nasypu Łącznic wschodnich Węzła Mława Północ

87) 2020-07-28 Budowa nasypu Ronda wschodniego Węzła Mława Północ

87) 2020-07-28 Budowa nasypu Ronda wschodniego Węzła Mława Północ

88) 2020-07-28 Kanalizacja deszczową w km ok. 13+400

88) 2020-07-28 Kanalizacja deszczową w km ok. 13+400

89) 2020-07-28 Miejsce w km ok. 13+000 po wybranych odpadach komunalnych

89) 2020-07-28 Miejsce w km ok. 13+000 po wybranych odpadach komunalnych

90) 2020-07-28 Obiekt PP-4.5 zbrojenie płyty dennej wlotu

90) 2020-07-28 Obiekt PP-4.5 zbrojenie płyty dennej wlotu

91) 2020-07-28 ObiektWS_PZDp-9.4 demontaż deskowania korpusu P-2L

91) 2020-07-28 ObiektWS_PZDp-9.4 demontaż deskowania korpusu P-2L

92) 2020-07-28 Przygotowawcze prace do montażu słupa energetycznego

92) 2020-07-28 Przygotowawcze prace do montażu słupa energetycznego

93) 2020-07-28 Repery monitoringu nasypu w km 13+000

93) 2020-07-28 Repery monitoringu nasypu w km 13+000

94) 2020-07-28 Stabilizacja warstwy nasypu w km 13+700

94) 2020-07-28 Stabilizacja warstwy nasypu w km 13+700

95) 2020-07-28 Zbiornik ZR-20

95) 2020-07-28 Zbiornik ZR-20

96) 2020-07-29 Obiekt WD-3.7 zbrojenie słupa podpory P-2

96) 2020-07-29 Obiekt WD-3.7 zbrojenie słupa podpory P-2

97) 2020-07-29 Obiekt WS_PZDp-9.4 montaż deskowania korpusu P-1L

97) 2020-07-29 Obiekt WS_PZDp-9.4 montaż deskowania korpusu P-1L

98) 2020-07-29 Obiekt WS_PZS-10.9 deskowanie korpusu przyczółka P-2L

98) 2020-07-29 Obiekt WS_PZS-10.9 deskowanie korpusu przyczółka P-2L

99) 2020-07-30 Obiekt WS_PZSp-13.8 skuwanie głowic pali P-2

99) 2020-07-30 Obiekt WS_PZSp-13.8 skuwanie głowic pali P-2

100) 2020-07-30 Obieky PP-4.5 montaż zbrojenia płyty dennej wlotu

100) 2020-07-30 Obieky PP-4.5 montaż zbrojenia płyty dennej wlotu

Script logo