Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2020-05-05 Wykop pod zbiornik ZR8 w km 5+000

1) 2020-05-05 Wykop pod zbiornik ZR8 w km 5+000

2) 2020-04-06 Przepust na zjeździe z drogi gminnej DG230905W w km TG 6+100

2) 2020-04-06 Przepust na zjeździe z drogi gminnej DG230905W w km TG 6+100

3) 2020-05-05 DS3 zabezpieczenia linii energetycznych w km 4+600

3) 2020-05-05 DS3 zabezpieczenia linii energetycznych w km 4+600

4) 2020-05-05 Hałdowanie materiału z wykopu na nasyp najazdów na WD--3.7 w km 4+600

4) 2020-05-05 Hałdowanie materiału z wykopu na nasyp najazdów na WD--3.7 w km 4+600

5) 2020-05-05 Hałdowanie materiału z wykopu na nasyp najazdów WD-3.7 w km 5+000

5) 2020-05-05 Hałdowanie materiału z wykopu na nasyp najazdów WD-3.7 w km 5+000

6) 2020-05-05 Wykop w km 5+000,

6) 2020-05-05 Wykop w km 5+000,

7) 2020-05-06 Droga serwisowa DS3a - podbudowa

7) 2020-05-06 Droga serwisowa DS3a - podbudowa

8) 2020-05-06 Nasyp drogi gminnej na obiekt WD-6.1 w km TG 6+100L

8) 2020-05-06 Nasyp drogi gminnej na obiekt WD-6.1 w km TG 6+100L

9) 2020-05-06 Odhumusowanie w km 3+800P

9) 2020-05-06 Odhumusowanie w km 3+800P

10) 2020-05-06 Oznakowanie w obrębie DK7, zjazdu z drogi powiatowej na DS3a.

10) 2020-05-06 Oznakowanie w obrębie DK7, zjazdu z drogi powiatowej na DS3a.

11) 2020-05-06 Początek drogi gminnj od strony Windyk w km TG 6+100L

11) 2020-05-06 Początek drogi gminnj od strony Windyk w km TG 6+100L

12) 2020-05-06 Prace przygotowawcze pod palowanie przy obiekcie WD3.7.

12) 2020-05-06 Prace przygotowawcze pod palowanie przy obiekcie WD3.7.

13) 2020-05-06 Przepust na zjeździe z drogi gminnej - najazd na WD-6.1 (widok w stronę Windyk)

13) 2020-05-06 Przepust na zjeździe z drogi gminnej - najazd na WD-6.1 (widok w stronę Windyk)

14) 2020-05-06 Stan istniejący km 6+100 w stronę południową

14) 2020-05-06 Stan istniejący km 6+100 w stronę południową

15) 2020-05-06 TOR na DK7 w obrębie prac przygotowawczych obiektu WD3.7

15) 2020-05-06 TOR na DK7 w obrębie prac przygotowawczych obiektu WD3.7

16) 2020-05-06 Wykop - widok w kierunku północnym w km 6+100

16) 2020-05-06 Wykop - widok w kierunku północnym w km 6+100

17) 2020-05-06 Wykop pod zbiornik ZR7

17) 2020-05-06 Wykop pod zbiornik ZR7

18) 2020-05-06 Wykop w kierunku południowym w km 6+100

18) 2020-05-06 Wykop w kierunku południowym w km 6+100

19) 2020-05-07 Odkumusowanie w km 8+700 - widok w kierunku południowym

19) 2020-05-07 Odkumusowanie w km 8+700 - widok w kierunku południowym

20) 2020-05-07 Stan istniejący w km 8+700 - widok w kierunku północnym

20) 2020-05-07 Stan istniejący w km 8+700 - widok w kierunku północnym

21) 2020-05-07 Stan istniejący w km 8+700 - widok w kierunku zachodnim

21) 2020-05-07 Stan istniejący w km 8+700 - widok w kierunku zachodnim

22) 2020-05-07 Stan istniejący w km 8+700

22) 2020-05-07 Stan istniejący w km 8+700

23) 2020-05-08 Obiekt PZMp-6.5 betonowanie prawego wlotu przepustu

23) 2020-05-08 Obiekt PZMp-6.5 betonowanie prawego wlotu przepustu

24) 2020-05-08 Obiekt  WS-PZDp-9.4 rozkuwanie głowic pali w podporze P2

24) 2020-05-08 Obiekt WS-PZDp-9.4 rozkuwanie głowic pali w podporze P2

25) 2020-05-08 Obiekt WD-3.7 wbijanie pali pod podporę P2

25) 2020-05-08 Obiekt WD-3.7 wbijanie pali pod podporę P2

26) 2020-05-08 Obiekt WS-9.6 wymiana gruntu na podporze P2

26) 2020-05-08 Obiekt WS-9.6 wymiana gruntu na podporze P2

27) 2020-05-11 Budowa kanalizacji deszczowej w km 2+500

27) 2020-05-11 Budowa kanalizacji deszczowej w km 2+500

28) 2020-05-11 Budowa przepustu drogowego w km 5+000

28) 2020-05-11 Budowa przepustu drogowego w km 5+000

29) 2020-05-11 Budowa wiaduktu WD-6.1

29) 2020-05-11 Budowa wiaduktu WD-6.1

30) 2020-05-11 Budowa wiaduktu WS/PZS-10.9 nad linią kolejową

30) 2020-05-11 Budowa wiaduktu WS/PZS-10.9 nad linią kolejową

31) 2020-05-11 Budowa wiaduktu WS/PZS-10.9 nad linią kolejową

31) 2020-05-11 Budowa wiaduktu WS/PZS-10.9 nad linią kolejową

32) 2020-05-11 Budowa obiektu WS-9.6 wykop

32) 2020-05-11 Budowa obiektu WS-9.6 wykop

33) 2020-05-11 Budowa wiaduktu WS/PZD-9.4

33) 2020-05-11 Budowa wiaduktu WS/PZD-9.4

34) 2020-05-11 Płyta fundamentowa pod przepust PZMp-6.5

34) 2020-05-11 Płyta fundamentowa pod przepust PZMp-6.5

35) 2020-05-11 podłoże po zdjęciu humusu km 7+400-7+600

35) 2020-05-11 podłoże po zdjęciu humusu km 7+400-7+600

36) 2020-05-11 Przebudowa kolizji sanitarnej km 3+200

36) 2020-05-11 Przebudowa kolizji sanitarnej km 3+200

37) 2020-05-11 Przebudowa sieci wysokiego napięcia PSE km 10+400

37) 2020-05-11 Przebudowa sieci wysokiego napięcia PSE km 10+400

38) 2020-05-11 Przejście dla małych zwierząt PZMp-0.3a

38) 2020-05-11 Przejście dla małych zwierząt PZMp-0.3a

39) 2020-05-11 roboty ziemne wykop km 10+500

39) 2020-05-11 roboty ziemne wykop km 10+500

40) 2020-05-11 Roboty ziemne wykopy pod zbiornik km 4+900

40) 2020-05-11 Roboty ziemne wykopy pod zbiornik km 4+900

41) 2020-05-11 Stanowisko archeologiczne km 1+000

41) 2020-05-11 Stanowisko archeologiczne km 1+000

42) 2020-05-11 Wykop zbiornika ZR8

42) 2020-05-11 Wykop zbiornika ZR8

43) 2020-05-11 Zbrojenie skrzydełek wyloty przepusty PZMp-0.3a

43) 2020-05-11 Zbrojenie skrzydełek wyloty przepusty PZMp-0.3a

44) 2020-05-11 Zdjęcie humusu km 4+200

44) 2020-05-11 Zdjęcie humusu km 4+200

45) 2020-05-11 Zdjęcie humusu wykop km 9+900

45) 2020-05-11 Zdjęcie humusu wykop km 9+900

46) 2020-05-11 Roboty ziemne wykopy km 6+000

46) 2020-05-11 Roboty ziemne wykopy km 6+000

47) 2020-05-12 Obiekt WD-6.1 Deskowanie i zbrojenie oczepu podpory P3

47) 2020-05-12 Obiekt WD-6.1 Deskowanie i zbrojenie oczepu podpory P3

48) 2020-05-12 Obiekt WS/PZS-10.9 Obciążenie próbne statyczna pala w podporze P1

48) 2020-05-12 Obiekt WS/PZS-10.9 Obciążenie próbne statyczna pala w podporze P1

49) 2020-05-13 TG w km 13+500, stan istniejący, widok w stronę wschodnią

49) 2020-05-13 TG w km 13+500, stan istniejący, widok w stronę wschodnią

50) 2020-05-13 Wykop pod zbiornik ZR17

50) 2020-05-13 Wykop pod zbiornik ZR17

51) 2020-005-14 Stan istniejący, widok w stronę północną w km 4+000P

51) 2020-005-14 Stan istniejący, widok w stronę północną w km 4+000P

52) 2020-05-14 Linia rozgraniczająca, płotek herpetologiczny w obrębie prywatnych stawów w km 2+800

52) 2020-05-14 Linia rozgraniczająca, płotek herpetologiczny w obrębie prywatnych stawów w km 2+800

53) 2020-05-14 Oznakowanie w śladzie DK7 w km 2+800P

53) 2020-05-14 Oznakowanie w śladzie DK7 w km 2+800P

54) 2020-05-14 Pale pod podporę obiektu WD 3.7 w km 3+700P

54) 2020-05-14 Pale pod podporę obiektu WD 3.7 w km 3+700P

55) 2020-05-14 Styk odhumusowanego śladu drogi powiatowej DP2305W z DK7, stan istniejący, widok w stronę południową w km 4+100P

55) 2020-05-14 Styk odhumusowanego śladu drogi powiatowej DP2305W z DK7, stan istniejący, widok w stronę południową w km 4+100P

56) 2020-05-14 Wykop pod zbiornik ZR7 w km 4+000P

56) 2020-05-14 Wykop pod zbiornik ZR7 w km 4+000P

57) 2020-05-15  Wykopy kontrolne do poboru próbek materiałów pod względem przydatności na nasypy w km 7+200

57) 2020-05-15 Wykopy kontrolne do poboru próbek materiałów pod względem przydatności na nasypy w km 7+200

58) 2020-05-15 Nasyp pod DG230905W na najeździe na obiekt WD-6.1 od strony zachodniej

58) 2020-05-15 Nasyp pod DG230905W na najeździe na obiekt WD-6.1 od strony zachodniej

59) 2020-05-15 Odhumusowanie śladu DP2305W na podejściu do DK7, km TG 4+200P

59) 2020-05-15 Odhumusowanie śladu DP2305W na podejściu do DK7, km TG 4+200P

60) 2020-05-15 Przepust PD w km 5+000

60) 2020-05-15 Przepust PD w km 5+000

61) 2020-05-15 Teren po wykarczowaniu lasu w km  7+200.

61) 2020-05-15 Teren po wykarczowaniu lasu w km 7+200.

62) 2020-05-15 Trasa Główna w km 9+900, miejsce planowanej i projektowanej wymiany gruntów.

62) 2020-05-15 Trasa Główna w km 9+900, miejsce planowanej i projektowanej wymiany gruntów.

63) 2020-05-15 Wykop pod DS7 w obrębie WD-8.6, strona lewa TG, przed DP.

63) 2020-05-15 Wykop pod DS7 w obrębie WD-8.6, strona lewa TG, przed DP.

64) 2020-05-15 Wykopy kontrolne do poboru próbek materiałów pod względem przydatności na nasypy w km 7+200

64) 2020-05-15 Wykopy kontrolne do poboru próbek materiałów pod względem przydatności na nasypy w km 7+200

65) 2020-05-18 Łącznica wyjazdowa i wjazdowa Węzła Mława Wschód, strona prawa - podłoża, po zdjęciu humusu. w km 13+400

65) 2020-05-18 Łącznica wyjazdowa i wjazdowa Węzła Mława Wschód, strona prawa - podłoża, po zdjęciu humusu. w km 13+400

66) 2020-05-18 Podłoże Łącznic L1, L2/2 Węzła Mława Wschód w km 13+400

66) 2020-05-18 Podłoże Łącznic L1, L2/2 Węzła Mława Wschód w km 13+400

67) 2020-05-18 Podłoże Trasy Głównej, widok w kierunku południowym w km 13+600

67) 2020-05-18 Podłoże Trasy Głównej, widok w kierunku południowym w km 13+600

68) 2020-05-18 Prace archeologiczne na działce 4 ,km  2+800L

68) 2020-05-18 Prace archeologiczne na działce 4 ,km 2+800L

69) 2020-05-18 Roboty ziemne przy zbiorniku ZR9.

69) 2020-05-18 Roboty ziemne przy zbiorniku ZR9.

70) 2020-05-18 Rozpoczęte wykopy w km 7+800

70) 2020-05-18 Rozpoczęte wykopy w km 7+800

71) 2020-05-18 Wykop pod zbiornik ZR17 w km 13+400P

71) 2020-05-18 Wykop pod zbiornik ZR17 w km 13+400P

72) 2020-05-18 Wykopy w km  7+800.

72) 2020-05-18 Wykopy w km 7+800.

73) 2020-05-18 Wykopy w km 7+800

73) 2020-05-18 Wykopy w km 7+800

74) 2020-005-25 Styk TG 4+300P ,drogi krajowej DK7 i DP2305W -  przygotowanie podłoża

74) 2020-005-25 Styk TG 4+300P ,drogi krajowej DK7 i DP2305W - przygotowanie podłoża

75) 2020-05-21 Badanie nośności podłoża 12+600

75) 2020-05-21 Badanie nośności podłoża 12+600

76) 2020-05-21 DS 15, podbudowa C 90/3

76) 2020-05-21 DS 15, podbudowa C 90/3

77) 2020-05-22 Obiekt WS-9.6 Betonowanie fundamentu podpory P2

77) 2020-05-22 Obiekt WS-9.6 Betonowanie fundamentu podpory P2

78) 2020-05-22 Obiekt WS-9.6 Zbrojenie i deskowanie fundamentu podpory P1

78) 2020-05-22 Obiekt WS-9.6 Zbrojenie i deskowanie fundamentu podpory P1

79) 2020-05-22 Odhumusowany teren pod wykop w lok. 7+700

79) 2020-05-22 Odhumusowany teren pod wykop w lok. 7+700

80) 2020-05-22 Odhumusowany teren pod wykop w lok. 7+800

80) 2020-05-22 Odhumusowany teren pod wykop w lok. 7+800

81) 2020-05-22 Przepust w lok. 4+522, wykonywanie zasypek

81) 2020-05-22 Przepust w lok. 4+522, wykonywanie zasypek

82) 2020-05-22 Przygotowanie podłoża na TG w km 9+700

82) 2020-05-22 Przygotowanie podłoża na TG w km 9+700

83) 2020-05-22 Przygotowanie podłoża pod nasyp

83) 2020-05-22 Przygotowanie podłoża pod nasyp

84) 2020-05-22 Przygotowanie podłoża pod nasyp

84) 2020-05-22 Przygotowanie podłoża pod nasyp

85) 2020-05-22 Wykop na Trasie Głównej w lok. 12+300

85) 2020-05-22 Wykop na Trasie Głównej w lok. 12+300

86) 2020-05-22 Wykop pod DS7 przy podejściu do DP 2307W w pobliżu WD-8.6

86) 2020-05-22 Wykop pod DS7 przy podejściu do DP 2307W w pobliżu WD-8.6

87) 2020-05-22 Zasypki przepustu fi1200 w km 13+183.

87) 2020-05-22 Zasypki przepustu fi1200 w km 13+183.

88) 2020-05-22 Zbiornik ZR9, zasypka geomembrany.

88) 2020-05-22 Zbiornik ZR9, zasypka geomembrany.

89) 2020-05-25 Budowa nasypu pod drogę powiatową DP 2307 ( najazd na obiekt 8.6)

89) 2020-05-25 Budowa nasypu pod drogę powiatową DP 2307 ( najazd na obiekt 8.6)

90) 2020-05-25 Budowa warstw nasypu na Rondzie zachodnim Węzła Mława Północ

90) 2020-05-25 Budowa warstw nasypu na Rondzie zachodnim Węzła Mława Północ

91) 2020-05-25 Nasyp pod DP 2305W, najazd na obiekt WD-3.7 od strony zachodniej, prace związane z kanalizacją deszczową.

91) 2020-05-25 Nasyp pod DP 2305W, najazd na obiekt WD-3.7 od strony zachodniej, prace związane z kanalizacją deszczową.

92) 2020-05-25 Obiekt WS/PZDp-9.4 Betonowanie fundamentu podpory P2 L

92) 2020-05-25 Obiekt WS/PZDp-9.4 Betonowanie fundamentu podpory P2 L

93) 2020-05-25 Obiekt WS/PZS-10.9  Zbrojenie fundamentu podpory P2

93) 2020-05-25 Obiekt WS/PZS-10.9 Zbrojenie fundamentu podpory P2

94) 2020-05-25 Obiekt WS/PZS-10.9 Zbrojenie fundamentu podpory P1

94) 2020-05-25 Obiekt WS/PZS-10.9 Zbrojenie fundamentu podpory P1

95) 2020-05-25 Obiekt WS/PZSp-13.8 Wbijanie pali pod podporę P2

95) 2020-05-25 Obiekt WS/PZSp-13.8 Wbijanie pali pod podporę P2

96) 2020-05-25 Obiekt WS/PZSp-13.8 Wbite pale pod podporę P1

96) 2020-05-25 Obiekt WS/PZSp-13.8 Wbite pale pod podporę P1

97) 2020-05-25 Obiekt WS-9.6 Deskowanie i zbrojenie fundamentu podpory P1

97) 2020-05-25 Obiekt WS-9.6 Deskowanie i zbrojenie fundamentu podpory P1

98) 2020-05-25 Obiekt WS-9.6 Fundament podpory P2

98) 2020-05-25 Obiekt WS-9.6 Fundament podpory P2

99) 2020-05-25 Podłoże Łącznicy zachodnio-południowej Węzła Mława Północ

99) 2020-05-25 Podłoże Łącznicy zachodnio-południowej Węzła Mława Północ

100) 2020-05-26 Badanie nośności podłoża pod nasyp DP 2305W, najazd na obiekt WD-3.7 od strony południowej.

100) 2020-05-26 Badanie nośności podłoża pod nasyp DP 2305W, najazd na obiekt WD-3.7 od strony południowej.

101) 2020-05-26 Obiekt PZMp-11.9 Zbrojenie płyty fundamentowej

101) 2020-05-26 Obiekt PZMp-11.9 Zbrojenie płyty fundamentowej

102) 2020-05-26 Obiekt WS/PZDp-9.4  Zabetonowany fundament podpory P2 L

102) 2020-05-26 Obiekt WS/PZDp-9.4 Zabetonowany fundament podpory P2 L

103) 2020-05-26 Obiekt WS/PZDp-9.4  Zbrojenie i deskowanie fundamentu podpory P1 P

103) 2020-05-26 Obiekt WS/PZDp-9.4 Zbrojenie i deskowanie fundamentu podpory P1 P

104) 2020-05-26 Obiekt WS/PZDp-9.4 Betonowanie fundamentu podpory P1 P

104) 2020-05-26 Obiekt WS/PZDp-9.4 Betonowanie fundamentu podpory P1 P

105) 2020-05-27 DS13 - przygotowanie podłoża.

105) 2020-05-27 DS13 - przygotowanie podłoża.

106) 2020-05-27 Drzewa i krzewy przeznaczone do adaptacji - TG lok. 13+200L

106) 2020-05-27 Drzewa i krzewy przeznaczone do adaptacji - TG lok. 13+200L

107) 2020-05-27 Obiekt PZMp-6.5 Zbrojenie płyty wlotu do przepustu

107) 2020-05-27 Obiekt PZMp-6.5 Zbrojenie płyty wlotu do przepustu

108) 2020-05-27 Obiekt WD-6.1 Widok ogólny podpór i rusztowania ustroju niosącego

108) 2020-05-27 Obiekt WD-6.1 Widok ogólny podpór i rusztowania ustroju niosącego

109) 2020-05-27 Obiekt WS-9.6 Betonowanie fundamentu podpory P1

109) 2020-05-27 Obiekt WS-9.6 Betonowanie fundamentu podpory P1

110) 2020-05-27 Podłoże pod nasyp,w km 9+800, badanie nośności

110) 2020-05-27 Podłoże pod nasyp,w km 9+800, badanie nośności

Script logo