Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2022-08-01 Roboty przygotowawcze do włączenia drogi powiatowej DP 2305W w istniejącą drogę krajową DK7 od strony Węzła Mława Północ

1) 2022-08-01 Roboty przygotowawcze do włączenia drogi powiatowej DP 2305W w istniejącą drogę krajową DK7 od strony Węzła Mława Północ

2) 2022-08-01 Widok z obiektu WD-6.1 w stronę Gdańska

2) 2022-08-01 Widok z obiektu WD-6.1 w stronę Gdańska

3) 2022-08-01 Widok z obiektu WD-6.1 w stronę Warszawy

3) 2022-08-01 Widok z obiektu WD-6.1 w stronę Warszawy

4) 2022-08-02 Wykonywanie rowów na drodze serwisowej DS.2

4) 2022-08-02 Wykonywanie rowów na drodze serwisowej DS.2

5) 2022-08-02 Czasowa Organizacja Ruchu na włączeniu drogi DA1 w drogę powiatową DP 2305W prowadzącą w stronę Kuklina

5) 2022-08-02 Czasowa Organizacja Ruchu na włączeniu drogi DA1 w drogę powiatową DP 2305W prowadzącą w stronę Kuklina

6) 2022-08-02 Wykonana podbudowa na połowie jezdni, na włączeniu drogi DA1 w drogę powiatową DP 2305W prowadzącą w stronę Kuklina

6) 2022-08-02 Wykonana podbudowa na połowie jezdni, na włączeniu drogi DA1 w drogę powiatową DP 2305W prowadzącą w stronę Kuklina

7) 2022-08-02 Wykonywanie podbudowy pomocniczej na  włączeniu drogi powiatowej DP 2305W w istniejącą drogę krajową DK7 od strony Węzła Mława północ

7) 2022-08-02 Wykonywanie podbudowy pomocniczej na włączeniu drogi powiatowej DP 2305W w istniejącą drogę krajową DK7 od strony Węzła Mława północ

8) 2022-08-03 Stan istniejący w miejscu dawnej przewiązki w lok. ok. 0+000

8) 2022-08-03 Stan istniejący w miejscu dawnej przewiązki w lok. ok. 0+000

9) 2022-08-03 Badanie nośności na podbudowie z kruszywa łamanego na DP 2305W w lok. ok. 1+100, na włączeniu w DK7

9) 2022-08-03 Badanie nośności na podbudowie z kruszywa łamanego na DP 2305W w lok. ok. 1+100, na włączeniu w DK7

10) 2022-08-03 Badania kontrolne i roboty brukarskie na drodze powiatowej DP 2305W w lok. ok. 1+100, na włączeniu w DK7

10) 2022-08-03 Badania kontrolne i roboty brukarskie na drodze powiatowej DP 2305W w lok. ok. 1+100, na włączeniu w DK7

11) 2022-08-03 Naprawy wymyć na poboczach i skarpach wraz z ich zabezpieczeniem na Trasie Głównej w lok. ok. 4+600 JP

11) 2022-08-03 Naprawy wymyć na poboczach i skarpach wraz z ich zabezpieczeniem na Trasie Głównej w lok. ok. 4+600 JP

12) 2022-08-03 Badanie kontrolne zagęszczenia zasypki na kanale technologicznym w lok. ok. 7+400

12) 2022-08-03 Badanie kontrolne zagęszczenia zasypki na kanale technologicznym w lok. ok. 7+400

13) 2022-08-03 Badanie kontrolne zasypki na kanale technologicznym w lok. ok. 7+400

13) 2022-08-03 Badanie kontrolne zasypki na kanale technologicznym w lok. ok. 7+400

14) 2022-08-03 Montaż ekranów akustycznych w lok. ok. 13+100 JL

14) 2022-08-03 Montaż ekranów akustycznych w lok. ok. 13+100 JL

15) 2022-08-03 Stan istniejący rowu w lok. ok. 13+200 JP - liczne wymycia i zamulenia do naprawy

15) 2022-08-03 Stan istniejący rowu w lok. ok. 13+200 JP - liczne wymycia i zamulenia do naprawy

16) 2022-08-03 Czasowa Organizacja Ruchu w miejscu styku drogi powiatowej DP 2305W z drogą krajową DK7

16) 2022-08-03 Czasowa Organizacja Ruchu w miejscu styku drogi powiatowej DP 2305W z drogą krajową DK7

17) 2022-08-03 Stan istniejący na dojeździe do ronda wschodniego Węzła Mława Wschód od strony Przasnysza

17) 2022-08-03 Stan istniejący na dojeździe do ronda wschodniego Węzła Mława Wschód od strony Przasnysza

18) 2022-08-03 Stan istniejący na wyjeździe z ronda wschodniego Węzła Mława Wschód na Przasnysz

18) 2022-08-03 Stan istniejący na wyjeździe z ronda wschodniego Węzła Mława Wschód na Przasnysz

19) 2022-08-03 MOP Pepłowo Wschód - widok od strony drogi DA1

19) 2022-08-03 MOP Pepłowo Wschód - widok od strony drogi DA1

20) 2022-08-03 Widok - stan istniejący na początku odcinka od strony Napierk

20) 2022-08-03 Widok - stan istniejący na początku odcinka od strony Napierk

21) 2022-08-03 Widok - stan istniejący przed początkiem odcinka od strony Napierk

21) 2022-08-03 Widok - stan istniejący przed początkiem odcinka od strony Napierk

22) 2022-08-09 Wykonywanie poboczy z kruszywa 0/31,5 na DS 9, lok. 0+300

22) 2022-08-09 Wykonywanie poboczy z kruszywa 0/31,5 na DS 9, lok. 0+300

23) 2022-08-09 Naprawa wymyć i uzupełnianie skarp humusem w przykładowej lokalizacji 7+400 JP

23) 2022-08-09 Naprawa wymyć i uzupełnianie skarp humusem w przykładowej lokalizacji 7+400 JP

24) 2022-08-10 Czasowa Organizacja Ruchu dla montażu ekranów w lok. ok. 3+000 JP

24) 2022-08-10 Czasowa Organizacja Ruchu dla montażu ekranów w lok. ok. 3+000 JP

25) 2022-08-10 Czasowa Organizacja Ruchu na włączeniu drogi powiatowej DP 2305W w drogę krajową DK7 od strony Węzła Mława północ

25) 2022-08-10 Czasowa Organizacja Ruchu na włączeniu drogi powiatowej DP 2305W w drogę krajową DK7 od strony Węzła Mława północ

26) 2022-08-10 Betonowanie słupków ogrodzenia Trasy Głównej w lok. ok. 1+100 JL

26) 2022-08-10 Betonowanie słupków ogrodzenia Trasy Głównej w lok. ok. 1+100 JL

27) 2022-08-10 Postępująca Czasowa Organizacja Ruchu w związku z usuwaniem tymczasowego oznakowania poziomego w lok. ok. 13+000 JP

27) 2022-08-10 Postępująca Czasowa Organizacja Ruchu w związku z usuwaniem tymczasowego oznakowania poziomego w lok. ok. 13+000 JP

28) 2022-08-10 Fragment Trasy Głównej jezdni prawej w lok. ok. 5+600 nawierzchnia pasa awaryjnego na fragmencie odcinka do wymiany

28) 2022-08-10 Fragment Trasy Głównej jezdni prawej w lok. ok. 5+600 nawierzchnia pasa awaryjnego na fragmencie odcinka do wymiany

29) 2022-08-10 Montaż furtek ogrodzenia Trasy Głównej w lok. ok. 0+900 JL

29) 2022-08-10 Montaż furtek ogrodzenia Trasy Głównej w lok. ok. 0+900 JL

30) 2022-08-10 Pas włączenia na Warszawę od Węzła Mława północ

30) 2022-08-10 Pas włączenia na Warszawę od Węzła Mława północ

31) 2022-08-10 Przygotowanie czasowego oznakowania pionowego na jutrzejszą Czasową Organizację Ruchu w związku z pracami bitumicznymi na kolejnej Łącznicy Węzła Mława Wschód

31) 2022-08-10 Przygotowanie czasowego oznakowania pionowego na jutrzejszą Czasową Organizację Ruchu w związku z pracami bitumicznymi na kolejnej Łącznicy Węzła Mława Wschód

32) 2022-08-10 Usuwanie tymczasowego oznakowania poziomego w lok. ok. 13+000 JP

32) 2022-08-10 Usuwanie tymczasowego oznakowania poziomego w lok. ok. 13+000 JP

33) 2022-08-10 Widok na zbiornik ZR 18 z obiektu WD-13.3 na Węźle Mława Wschód

33) 2022-08-10 Widok na zbiornik ZR 18 z obiektu WD-13.3 na Węźle Mława Wschód

34) 2022-08-10 Wykonana wczoraj warstwa ścieralna SMA na Łącznicy zjazdowej z Trasy Głównej na Węźle Mława Wschód od strony Warszawy

34) 2022-08-10 Wykonana wczoraj warstwa ścieralna SMA na Łącznicy zjazdowej z Trasy Głównej na Węźle Mława Wschód od strony Warszawy

35) 2022-08-10 Wykonywanie nawierzchni ścieralnej SMA na Łącznicy wjazdowej na Trasę Główną w kierunku Gdańska z Węzła Mława Wschód

35) 2022-08-10 Wykonywanie nawierzchni ścieralnej SMA na Łącznicy wjazdowej na Trasę Główną w kierunku Gdańska z Węzła Mława Wschód

36) 2022-08-10 Zamknięty jeszcze wjazd na MOP Pepłowo Zachód - prace na MOP-ie w trakcie

36) 2022-08-10 Zamknięty jeszcze wjazd na MOP Pepłowo Zachód - prace na MOP-ie w trakcie

37) 2022-08-10 Zawężenie ruchu na jezdni prawej w lok. ok. 9+400 w ramach Czasowej Organizacji Ruchu w związku z pracami przy montażu ekranów

37) 2022-08-10 Zawężenie ruchu na jezdni prawej w lok. ok. 9+400 w ramach Czasowej Organizacji Ruchu w związku z pracami przy montażu ekranów

38) 2022-08-11 Pomiar równości podłużnej na DK7

38) 2022-08-11 Pomiar równości podłużnej na DK7

39) 2022-08-11 Prace przygotowawcze przed wykonywaniem nawierzchni bitumicznej SMA na Łącznicy wjazdowej na Trasę Główną na Warszawę z węzła Mława Wschód

39) 2022-08-11 Prace przygotowawcze przed wykonywaniem nawierzchni bitumicznej SMA na Łącznicy wjazdowej na Trasę Główną na Warszawę z węzła Mława Wschód

40) 2022-08-11 Usuwanie uszkodzonych powierzchni warstwy wiążącej łącznicy wjazdowej na Trasę Główną na Warszawę z Węzła Mława Wschód

40) 2022-08-11 Usuwanie uszkodzonych powierzchni warstwy wiążącej łącznicy wjazdowej na Trasę Główną na Warszawę z Węzła Mława Wschód

41) 2022-08-11 Warstwa ścieralna SMA wykonana wczoraj na Łącznicy wjazdowej na Gdańsk z Węzła

41) 2022-08-11 Warstwa ścieralna SMA wykonana wczoraj na Łącznicy wjazdowej na Gdańsk z Węzła

42) 2022-08-11 Widok z ob WD-13.3 w stronę Warszawy - prace przygotowawcze przed wykonywaniem nawierzchni bitumicznej SMA na Łącznicy wjazdowej na Trasę Główną na Warszawę z węzła Mława Wschód

42) 2022-08-11 Widok z ob WD-13.3 w stronę Warszawy - prace przygotowawcze przed wykonywaniem nawierzchni bitumicznej SMA na Łącznicy wjazdowej na Trasę Główną na Warszawę z węzła Mława Wschód

43) 2022-08-11 Fragment Czasowej Organizacji Ruchu w związku z wykonywaniem nawierzchni bitumicznej SMA na Łącznicy wjazdowej na Trasę Główną na Warszawę z węzła Mława Wschód, rondo zachodnie

43) 2022-08-11 Fragment Czasowej Organizacji Ruchu w związku z wykonywaniem nawierzchni bitumicznej SMA na Łącznicy wjazdowej na Trasę Główną na Warszawę z węzła Mława Wschód, rondo zachodnie

44) 2022-08-16 Miejsce włączenia obu łącznic zachodnich w Rondo zachodnie Węzła Mława Wschód

44) 2022-08-16 Miejsce włączenia obu łącznic zachodnich w Rondo zachodnie Węzła Mława Wschód

45) 2022-08-16 Wykonywanie rowów przy drodze serwisowej DS.7

45) 2022-08-16 Wykonywanie rowów przy drodze serwisowej DS.7

46) 2022-08-16 Widok z obiektu WD-8.6 w stronę Gdańska

46) 2022-08-16 Widok z obiektu WD-8.6 w stronę Gdańska

47) 2022-08-16 Widok z obiektu WD-8.6 w stronę Warszawy

47) 2022-08-16 Widok z obiektu WD-8.6 w stronę Warszawy

48) 2022-08-16 Obiekt WS/PZDp - 9.4 - widok od strony wschodniej

48) 2022-08-16 Obiekt WS/PZDp - 9.4 - widok od strony wschodniej

49) 2022-08-16 Bariery energochłonne w pasie rozdziału pod obiektem WD-13.3

49) 2022-08-16 Bariery energochłonne w pasie rozdziału pod obiektem WD-13.3

50) 2022-08-17 Montaż konstrukcji wsporczych dla oznakowania pionowego w lok. ok. 3+100 JL

50) 2022-08-17 Montaż konstrukcji wsporczych dla oznakowania pionowego w lok. ok. 3+100 JL

51) 2022-08-17 MOP Pepłowo Zachód - roboty brukarskie

51) 2022-08-17 MOP Pepłowo Zachód - roboty brukarskie

52) 2022-08-17 Stan istniejący - wjazd na MOP Pepłowo Wschód od strony Warszawy

52) 2022-08-17 Stan istniejący - wjazd na MOP Pepłowo Wschód od strony Warszawy

53) 2022-08-17 Oznakowanie w ramach Czasowej Organizacji Ruchu dla wykonania szczeliny styku nawierzchni betonowej i bitumicznej (pasa wyłączenia i łącznicy) na zjeździe z Warszawy na Węzeł Mława Wschód

53) 2022-08-17 Oznakowanie w ramach Czasowej Organizacji Ruchu dla wykonania szczeliny styku nawierzchni betonowej i bitumicznej (pasa wyłączenia i łącznicy) na zjeździe z Warszawy na Węzeł Mława Wschód

54) 2022-08-17 Skropienie emulsją warstwy bitumicznej na wykonywanym włączeniu drogi powiatowej DP 2305W w istniejącą drogę krajową DK7

54) 2022-08-17 Skropienie emulsją warstwy bitumicznej na wykonywanym włączeniu drogi powiatowej DP 2305W w istniejącą drogę krajową DK7

55) 2022-08-17 Wykonywanie złącza styku obu rodzajów nawierzchni, tj. betonowej i bitumicznej na zjeździe z Warszawy na Węzeł Mława Wschód

55) 2022-08-17 Wykonywanie złącza styku obu rodzajów nawierzchni, tj. betonowej i bitumicznej na zjeździe z Warszawy na Węzeł Mława Wschód

56) 2022-08-17 Obiekt WD-8.6 - widok od spodu obiektu

56) 2022-08-17 Obiekt WD-8.6 - widok od spodu obiektu

57) 2022-08-17 Prace związane z montażem ekranów na obiekcie PZMp-11.9 JL

57) 2022-08-17 Prace związane z montażem ekranów na obiekcie PZMp-11.9 JL

58) 2022-08-17 Widok z obiektu WD-13.3 w stronę Warszawy

58) 2022-08-17 Widok z obiektu WD-13.3 w stronę Warszawy

59) 2022-08-17 Widok z obiektu WD-13.3 w w stronę Warszawy, nad jezdnią lewą, prace przygotowawcze do wykonania oznakowania poziomego

59) 2022-08-17 Widok z obiektu WD-13.3 w w stronę Warszawy, nad jezdnią lewą, prace przygotowawcze do wykonania oznakowania poziomego

60) 2022-08-18 Montaż słupów oświetlenia na Trasie Głównej w lok. ok. 1+100 JP

60) 2022-08-18 Montaż słupów oświetlenia na Trasie Głównej w lok. ok. 1+100 JP

61) 2022-08-18 Stan istniejący pomiędzy Trasą Główną a DA1 na początku odcinka od strony Napierk

61) 2022-08-18 Stan istniejący pomiędzy Trasą Główną a DA1 na początku odcinka od strony Napierk

62) 2022-08-18 Wykonywanie warstwy bitumicznej ścieralnej na włączeniu DA1 w drogę powiatową DP 2305W

62) 2022-08-18 Wykonywanie warstwy bitumicznej ścieralnej na włączeniu DA1 w drogę powiatową DP 2305W

63) 2022-08-18 Widok z obiektu WD-0.9 w stronę Gdańska

63) 2022-08-18 Widok z obiektu WD-0.9 w stronę Gdańska

64) 2022-08-18 Widok z obiektu WD-0.9 w stronę Warszawy

64) 2022-08-18 Widok z obiektu WD-0.9 w stronę Warszawy

65) 2022-08-18 Wykonywanie rowów w obrębie obiektu WD-0.9

65) 2022-08-18 Wykonywanie rowów w obrębie obiektu WD-0.9

66) 2022-08-21 Prace przygotowawcze przed wykonywaniem warstwy wiążącej na ciągu pieszo rowerowym, na DP2305W

66) 2022-08-21 Prace przygotowawcze przed wykonywaniem warstwy wiążącej na ciągu pieszo rowerowym, na DP2305W

67) 2022-08-21 Warstwa wiążąca na ciągu pieszo rowerowym DP2305W

67) 2022-08-21 Warstwa wiążąca na ciągu pieszo rowerowym DP2305W

68) 2022-08-22 Odcinanie odcinka pasa awaryjnego w lok. ok. km 5 JP

68) 2022-08-22 Odcinanie odcinka pasa awaryjnego w lok. ok. km 5 JP

69) 2022-08-23 Mikroszlifowanie odcinka dł. ok. 200m w lokalizacji km 5 JL

69) 2022-08-23 Mikroszlifowanie odcinka dł. ok. 200m w lokalizacji km 5 JL

70) 2022-08-24 Montaż barier energochłonnych na drogach serwisowych DS.5

70) 2022-08-24 Montaż barier energochłonnych na drogach serwisowych DS.5

71) 2022-08-24 Barierki zabezpieczające w lok. ok.4+500 JP

71) 2022-08-24 Barierki zabezpieczające w lok. ok.4+500 JP

72) 2022-08-24 Jezdnia lewa w lok. ok. 5+200, odcinek długości ok. 200m po mikroszlifowaniu

72) 2022-08-24 Jezdnia lewa w lok. ok. 5+200, odcinek długości ok. 200m po mikroszlifowaniu

73) 2022-08-24 Odcinek pasa awaryjnego w lok. ok. 5+500 JP, gotowy do dalszych prac w ramach programu naprawczego

73) 2022-08-24 Odcinek pasa awaryjnego w lok. ok. 5+500 JP, gotowy do dalszych prac w ramach programu naprawczego

74) 2022-08-24 Mikroszlifowanie nawierzchni betonowej w lok. ok. 9+600 JP w ramach poprawy parametrów makrotekstury

74) 2022-08-24 Mikroszlifowanie nawierzchni betonowej w lok. ok. 9+600 JP w ramach poprawy parametrów makrotekstury

75) 2022-08-24 Udrożnianie rowu w lok. ok. 13+200 JP

75) 2022-08-24 Udrożnianie rowu w lok. ok. 13+200 JP

76) 2022-08-24 Umacnianie dna i skarp rowu w lok. ok. 13+300 JP

76) 2022-08-24 Umacnianie dna i skarp rowu w lok. ok. 13+300 JP

77) 2022-08-24 Przygotowania do montażu bramownicy w lok. ok. 13+800

77) 2022-08-24 Przygotowania do montażu bramownicy w lok. ok. 13+800

78) 2022-08-24 Czasowa Organizacja Ruchu ok km 14 JL od strony Warszawy - dla montażu bramownicy

78) 2022-08-24 Czasowa Organizacja Ruchu ok km 14 JL od strony Warszawy - dla montażu bramownicy

79) 2022-08-25 Fragment Czasowej Organizacji Ruchu dla wykonania warstwy ścieralnej na fragmencie włączenia łącznicy w Trasę Główną na Warszawę z Węzła Mława północ

79) 2022-08-25 Fragment Czasowej Organizacji Ruchu dla wykonania warstwy ścieralnej na fragmencie włączenia łącznicy w Trasę Główną na Warszawę z Węzła Mława północ

80) 2022-08-25 Prace przygotowawcze na Czasowej Organizacji Ruchu dla wykonania warstwy ścieralnej na włączeniu łącznicy w Trasę Główną na Warszawę z Węzła Mława północ

80) 2022-08-25 Prace przygotowawcze na Czasowej Organizacji Ruchu dla wykonania warstwy ścieralnej na włączeniu łącznicy w Trasę Główną na Warszawę z Węzła Mława północ

81) 2022-08-25 Bramownica w km ok. 13+800

81) 2022-08-25 Bramownica w km ok. 13+800

82) 2022-08-25 Obiekt PZD 7.5 - widok od strony Gdańska

82) 2022-08-25 Obiekt PZD 7.5 - widok od strony Gdańska

83) 2022-08-25 Obiekt PZD 7.5 - widok od strony Warszawy

83) 2022-08-25 Obiekt PZD 7.5 - widok od strony Warszawy

84) 2022-08-25 Widok z obiektu WD 8.6 w stronę Gdańska - mikroszlifowanie nawierzchni betonowej na jezdni prawej Trasy Głównej

84) 2022-08-25 Widok z obiektu WD 8.6 w stronę Gdańska - mikroszlifowanie nawierzchni betonowej na jezdni prawej Trasy Głównej

85) 2022-08-25 Widok z obiektu WD 8.6 w stronę Warszawy - naprawa zabezpieczeń przed wymyciem poboczy i skarp

85) 2022-08-25 Widok z obiektu WD 8.6 w stronę Warszawy - naprawa zabezpieczeń przed wymyciem poboczy i skarp

86) 2022-08-30 Badanie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni betonowej

86) 2022-08-30 Badanie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni betonowej

87) 2022-08-30 Nawiercanie otworów pod dyble i kotwy w istniejącej nawierzchni betonowej w miejscu rozebranego pasa awaryjnego jezdni prawej w km ok. 5,5

87) 2022-08-30 Nawiercanie otworów pod dyble i kotwy w istniejącej nawierzchni betonowej w miejscu rozebranego pasa awaryjnego jezdni prawej w km ok. 5,5

88) 2022-08-30 Stan istniejący w miejscu pasa wyłączenia z Trasy Głównej od strony Gdańska do Mławy na Węźle Mława Wschód

88) 2022-08-30 Stan istniejący w miejscu pasa wyłączenia z Trasy Głównej od strony Gdańska do Mławy na Węźle Mława Wschód

89) 2022-08-30 Wykonywanie warstwy bitumicznej ścieralnej na przygotowanej warstwie wiążącej ciągu pieszo-rowerowego DP2305W, przed włączeniem w DK7

89) 2022-08-30 Wykonywanie warstwy bitumicznej ścieralnej na przygotowanej warstwie wiążącej ciągu pieszo-rowerowego DP2305W, przed włączeniem w DK7

90) 2022-08-30 Zagęszczanie warstwy ścieralnej na ciągu pieszo rowerowym, na drodze powiatowej DP2305W po stronie prawej, przed włączeniem w DK7

90) 2022-08-30 Zagęszczanie warstwy ścieralnej na ciągu pieszo rowerowym, na drodze powiatowej DP2305W po stronie prawej, przed włączeniem w DK7

91) 2022-08-30 Śrutowanie zeszlifowanej powierzchni nawierzchni betonowej na jezdni lewej, na odcinku w lok. ok. 5,2 km

91) 2022-08-30 Śrutowanie zeszlifowanej powierzchni nawierzchni betonowej na jezdni lewej, na odcinku w lok. ok. 5,2 km

92) 2022-08-30 Rozbiórka pasa awaryjnego na jezdni prawej w lok. ok. 5,5 km

92) 2022-08-30 Rozbiórka pasa awaryjnego na jezdni prawej w lok. ok. 5,5 km

93) 2022-08-30 Rów drogi powiatowej DP2305W po stronie prawej przed włączeniem w drogę krajową DK7

93) 2022-08-30 Rów drogi powiatowej DP2305W po stronie prawej przed włączeniem w drogę krajową DK7

94) 2022-08-30 Rów po stronie prawej Trasy Głównej w lok. ok. 13+100

94) 2022-08-30 Rów po stronie prawej Trasy Głównej w lok. ok. 13+100

95) 2022-08-30 Rów po stronie prawej Trasy Głównej, w lok. ok. 13+200

95) 2022-08-30 Rów po stronie prawej Trasy Głównej, w lok. ok. 13+200

96) 2022-08-30 Obiekt PZD-7.5 widok od strony Gdańska

96) 2022-08-30 Obiekt PZD-7.5 widok od strony Gdańska

97) 2022-08-30 Widok na obiekt PZD-7.5 od strony Gdańska

97) 2022-08-30 Widok na obiekt PZD-7.5 od strony Gdańska

98) 2022-08-30 Widok z obiektu WD-11.5 w stronę Gdańska.

98) 2022-08-30 Widok z obiektu WD-11.5 w stronę Gdańska.

99) 2022-08-30 Widok z obiektu WD-11.5 w stronę Warszawy

99) 2022-08-30 Widok z obiektu WD-11.5 w stronę Warszawy

100) 2022-08-31 Prace brukarskie na MOP Pepłowo Wschód

100) 2022-08-31 Prace brukarskie na MOP Pepłowo Wschód

101) 2022-08-31 Stan istniejący na MOP Pepłowo Wschód

101) 2022-08-31 Stan istniejący na MOP Pepłowo Wschód

102) 2022-08-31 Uzupełnianie humusem wysepek na Węźle Mława Wschód

102) 2022-08-31 Uzupełnianie humusem wysepek na Węźle Mława Wschód

103) 2022-08-31 Wykonywanie elementów odwodnienia przed rondem zachodnim Węzła Mława Wschód , na podjeździe DW 544 (po stronie prawej) na obiekt WD-13.3 od strony Mławy

103) 2022-08-31 Wykonywanie elementów odwodnienia przed rondem zachodnim Węzła Mława Wschód , na podjeździe DW 544 (po stronie prawej) na obiekt WD-13.3 od strony Mławy

104) 2022-08-31 Prace wykończeniowe przy ekranach w lok. ok. 4+600 JL

104) 2022-08-31 Prace wykończeniowe przy ekranach w lok. ok. 4+600 JL

105) 2022-08-31 Przygotowania do betonowania pali przy ekranach w lok. ok. 11+900 JL

105) 2022-08-31 Przygotowania do betonowania pali przy ekranach w lok. ok. 11+900 JL

Script logo