Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2022-05-02 Stan istniejący w obrębie pasa włączenia na Trasę Główną w kierunku Gdańska z Węzła Mława Północ

1) 2022-05-02 Stan istniejący w obrębie pasa włączenia na Trasę Główną w kierunku Gdańska z Węzła Mława Północ

2) 2022-05-02 Przygotowania pod nawierzchnię betonową pasa wyłączenia z Trasy Głównej na MOP Pepłowo Wschód

2) 2022-05-02 Przygotowania pod nawierzchnię betonową pasa wyłączenia z Trasy Głównej na MOP Pepłowo Wschód

3) 2022-05-02 Przygotowywana podbudowa zasadnicza z kruszywa C90_3 pod nawierzchnię betonową na pasie włączenia na Trasę Główną z MOP Pepłowo Wschód

3) 2022-05-02 Przygotowywana podbudowa zasadnicza z kruszywa C90_3 pod nawierzchnię betonową na pasie włączenia na Trasę Główną z MOP Pepłowo Wschód

4) 2022-05-02 Stan istniejący na Trasie Głównej w lok. 3+700 JL

4) 2022-05-02 Stan istniejący na Trasie Głównej w lok. 3+700 JL

5) 2022-05-02 Stan istniejący na Trasie Głównej w lok. 3+700 JL, widok w stronę Warszawy

5) 2022-05-02 Stan istniejący na Trasie Głównej w lok. 3+700 JL, widok w stronę Warszawy

6) 2022-05-02 Prace przygotowawcze między innymi osadzanie szpilek pod linki prowadzące dla zestawu do wykonywania nawierzchni betonowej w lok. ok. 4+500 JL

6) 2022-05-02 Prace przygotowawcze między innymi osadzanie szpilek pod linki prowadzące dla zestawu do wykonywania nawierzchni betonowej w lok. ok. 4+500 JL

7) 2022-05-04 Początek frezowanej warstwy wiążącej na odcinku DW 544 JL przed rondem zachodnim Węzła Mława Wschód

7) 2022-05-04 Początek frezowanej warstwy wiążącej na odcinku DW 544 JL przed rondem zachodnim Węzła Mława Wschód

8) 2022-05-04 Sfrezowana warstwa wiążąca na drodze wojewódzkiej DW 544 od strony Mławy, przed Węzłem Mława Wschód

8) 2022-05-04 Sfrezowana warstwa wiążąca na drodze wojewódzkiej DW 544 od strony Mławy, przed Węzłem Mława Wschód

9) 2022-05-04 Styk działek roboczych nawierzchni betonowej w lok. 3+697 JL

9) 2022-05-04 Styk działek roboczych nawierzchni betonowej w lok. 3+697 JL

10) 2022-05-04 Wykonywanie nawierzchni betonowej w lok. ok. 3+700 JL

10) 2022-05-04 Wykonywanie nawierzchni betonowej w lok. ok. 3+700 JL

11) 2022-05-04 Początek działki dziennej nawierzchni betonowej w lok. 3+700 JL

11) 2022-05-04 Początek działki dziennej nawierzchni betonowej w lok. 3+700 JL

12) 2022-05-04 Stan istniejący w lok. 3+700 JL, wykonywanie nawierzchni betonowej, widok na rów odwadniający

12) 2022-05-04 Stan istniejący w lok. 3+700 JL, wykonywanie nawierzchni betonowej, widok na rów odwadniający

13) 2022-05-04 Przygotowana podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 w lok. ok. 5+500 JL

13) 2022-05-04 Przygotowana podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 w lok. ok. 5+500 JL

14) 2022-05-04 Stan istniejący, widok z obiektu WD-3.7 w stronę Warszawy

14) 2022-05-04 Stan istniejący, widok z obiektu WD-3.7 w stronę Warszawy

15) 2022-05-04 Widok z obiektu WD-3.7 w stronę Gdańska - wykonywanie nawierzchni betonowej

15) 2022-05-04 Widok z obiektu WD-3.7 w stronę Gdańska - wykonywanie nawierzchni betonowej

16) 2022-05-05 Cięcie szczelin podłużnych na nawierzchni betonowej wykonanej poprzedniego dnia

16) 2022-05-05 Cięcie szczelin podłużnych na nawierzchni betonowej wykonanej poprzedniego dnia

17) 2022-05-05 Cięcie szczelin poprzecznych na nawierzchni betonowej wykonanej poprzedniego dnia

17) 2022-05-05 Cięcie szczelin poprzecznych na nawierzchni betonowej wykonanej poprzedniego dnia

18) 2022-05-05 Odkrywanie kruszywa (teksturowanie) poprzez szczotkowanie powierzchni nawierzchni betonowej wykonanej poprzedniego dnia

18) 2022-05-05 Odkrywanie kruszywa (teksturowanie) poprzez szczotkowanie powierzchni nawierzchni betonowej wykonanej poprzedniego dnia

19) 2022-05-05 Odcinek nawierzchni betonowej z poprzedniego dnia w trakcie cięć i teksturowania

19) 2022-05-05 Odcinek nawierzchni betonowej z poprzedniego dnia w trakcie cięć i teksturowania

20) 2022-05-05 Wykonywanie warstwy bitumicznej wiążącej na drodze wojewódzkiej DW 544 na odcinku od strony Mławy przed rondem zachodnim Węzła Mława Wschód

20) 2022-05-05 Wykonywanie warstwy bitumicznej wiążącej na drodze wojewódzkiej DW 544 na odcinku od strony Mławy przed rondem zachodnim Węzła Mława Wschód

21) 2022-05-05 Styk technologiczny dwóch ostatnich odcinków nawierzchni betonowej w lok. 3+697 JL

21) 2022-05-05 Styk technologiczny dwóch ostatnich odcinków nawierzchni betonowej w lok. 3+697 JL

22) 2022-05-05 Końcowy odcinek nawierzchni betonowej jeszcze przed szczotkowaniem wykonany poprzedniego dnia w lok. ok. 4+000 JL

22) 2022-05-05 Końcowy odcinek nawierzchni betonowej jeszcze przed szczotkowaniem wykonany poprzedniego dnia w lok. ok. 4+000 JL

23) 2022-05-05 Widok z obiektu WD-3.7 w stronę Warszawy

23) 2022-05-05 Widok z obiektu WD-3.7 w stronę Warszawy

24) 2022-05-05 Widok z obiektu WD-3.7 w stronę Gdańska

24) 2022-05-05 Widok z obiektu WD-3.7 w stronę Gdańska

25) 2022-05-08 Nawierzchnia bitumiczna ścieralna na Rondzie wschodnim Węzła Mława Wschód, widok w kierunku najazdu na obiekt WD-3.7

25) 2022-05-08 Nawierzchnia bitumiczna ścieralna na Rondzie wschodnim Węzła Mława Wschód, widok w kierunku najazdu na obiekt WD-3.7

26) 2022-05-08 Nawierzchnia bitumiczna ścieralna na Rondzie wschodnim Węzła Mława Wschód, widok w kierunku wylotu na Przasnysz

26) 2022-05-08 Nawierzchnia bitumiczna ścieralna na Rondzie wschodnim Węzła Mława Wschód, widok w kierunku wylotu na Przasnysz

27) 2022-05-08 Prace przy nawierzchni betonowej pasa włączenia z MOP Pepłowo Wschód

27) 2022-05-08 Prace przy nawierzchni betonowej pasa włączenia z MOP Pepłowo Wschód

28) 2022-05-08 Prace przy nawierzchni betonowej pasa włączenia z MOP Pepłowo Wschód - widok na pierwszą maszynę Zestawu wykonującą dolną warstwę nawierzchni betonowej

28) 2022-05-08 Prace przy nawierzchni betonowej pasa włączenia z MOP Pepłowo Wschód - widok na pierwszą maszynę Zestawu wykonującą dolną warstwę nawierzchni betonowej

29) 2022-05-08 Prace przy nawierzchni betonowej pasa włączenia z MOP Pepłowo Wschód - widok na drugą maszynę Zestawu w kierunku prac

29) 2022-05-08 Prace przy nawierzchni betonowej pasa włączenia z MOP Pepłowo Wschód - widok na drugą maszynę Zestawu w kierunku prac

30) 2022-05-08 Prace przy nawierzchni betonowej pasa włączenia z MOP Pepłowo Wschód - widok na drugą i trzecią maszynę Zestawu

30) 2022-05-08 Prace przy nawierzchni betonowej pasa włączenia z MOP Pepłowo Wschód - widok na drugą i trzecią maszynę Zestawu

31) 2022-05-08 Prace przygotowawcze pod płytę przejściową na styku beton_asfalt w lok. 0+005 JL

31) 2022-05-08 Prace przygotowawcze pod płytę przejściową na styku beton_asfalt w lok. 0+005 JL

32) 2022-05-08 Przygotowywanie zbrojenia pod płytę przejściową w lok. 0+005 JL

32) 2022-05-08 Przygotowywanie zbrojenia pod płytę przejściową w lok. 0+005 JL

33) 2022-05-08 Prace wykończeniowo_porządkowe w lok. ok. 0+050 JL

33) 2022-05-08 Prace wykończeniowo_porządkowe w lok. ok. 0+050 JL

34) 2022-05-08 Przygotowania pod warstwę bitumiczną wiążącą na drodze powiatowej DP 2305 na Węźle Mława północ przed rondem wschodnim

34) 2022-05-08 Przygotowania pod warstwę bitumiczną wiążącą na drodze powiatowej DP 2305 na Węźle Mława północ przed rondem wschodnim

35) 2022-05-08 Wykonywanie nawierzchni betonowej pasa włączenia z MOP Pepłowo Wschód

35) 2022-05-08 Wykonywanie nawierzchni betonowej pasa włączenia z MOP Pepłowo Wschód

36) 2022-05-09 Nawierzchnia betonowa w lok. końca pasa włączenia z MOP Pepłowo Wschód, widok w kierunku Gdańska

36) 2022-05-09 Nawierzchnia betonowa w lok. końca pasa włączenia z MOP Pepłowo Wschód, widok w kierunku Gdańska

37) 2022-05-09 Prace (cięcie szczelin) przy nawierzchni betonowej pasa włączenia z MOP Pepłowo Wschód - widok na, tzw. kopyto

37) 2022-05-09 Prace (cięcie szczelin) przy nawierzchni betonowej pasa włączenia z MOP Pepłowo Wschód - widok na, tzw. kopyto

38) 2022-05-09 Prace bitumiczne na drodze powiatowej DP 2305 w obrębie ronda wschodniego Węzła Mława północ

38) 2022-05-09 Prace bitumiczne na drodze powiatowej DP 2305 w obrębie ronda wschodniego Węzła Mława północ

39) 2022-05-09 Trasa główna w km  4+682 JL - szczelina rozszerzania

39) 2022-05-09 Trasa główna w km 4+682 JL - szczelina rozszerzania

40) 2022-05-09 Widok z obiektu WD-6.1 w kierunku Gdańska

40) 2022-05-09 Widok z obiektu WD-6.1 w kierunku Gdańska

41) 2022-05-09 Widok z obiektu WD-6.1 w kierunku Warszawy

41) 2022-05-09 Widok z obiektu WD-6.1 w kierunku Warszawy

42) 2022-05-09 Skarpa wykopu strona prawa, widok z obiektu PZD-7.5 w stronę Warszawy

42) 2022-05-09 Skarpa wykopu strona prawa, widok z obiektu PZD-7.5 w stronę Warszawy

43) 2022-05-10 Profilowanie terenów płaskich w lok. ok. 2+400 JP

43) 2022-05-10 Profilowanie terenów płaskich w lok. ok. 2+400 JP

44) 2022-05-10 Wykonywanie nawierzchni betonowej w lok. ok. 5+500 JL

44) 2022-05-10 Wykonywanie nawierzchni betonowej w lok. ok. 5+500 JL

45) 2022-05-12 Wykonywanie nawierzchni betonowej w lok. 7+500 JL

45) 2022-05-12 Wykonywanie nawierzchni betonowej w lok. 7+500 JL

46) 2022-05-12 Wykonywanie nawierzchni betonowej

46) 2022-05-12 Wykonywanie nawierzchni betonowej

47) 2022-05-16 Tekstura nawierzchni betonowej

47) 2022-05-16 Tekstura nawierzchni betonowej

48) 2022-05-16 Zagospodarowanie, profilowanie, porządkowanie terenu przyległego w lok. ok. 8+700 JP

48) 2022-05-16 Zagospodarowanie, profilowanie, porządkowanie terenu przyległego w lok. ok. 8+700 JP

49) 2022-05-16 Widok z obiektu WD-8.6 w stronę Gdańska

49) 2022-05-16 Widok z obiektu WD-8.6 w stronę Gdańska

50) 2022-05-16 Widok z obiektu WD-8.6 w stronę Warszawy

50) 2022-05-16 Widok z obiektu WD-8.6 w stronę Warszawy

51) 2022-05-17 Pomiary grubości nawierzchni na odwierconych próbkach do badań kontrolnych

51) 2022-05-17 Pomiary grubości nawierzchni na odwierconych próbkach do badań kontrolnych

52) 2022-05-17 Odwierty w nawierzchni betonowej do badań kontrolnych na Trasie Głównej w lok. ok. 5+800 JP

52) 2022-05-17 Odwierty w nawierzchni betonowej do badań kontrolnych na Trasie Głównej w lok. ok. 5+800 JP

53) 2022-05-17 Odwierty w nawierzchni betonowej do badań kontrolnych na Trasie Głównej w lok. ok. 10+500 JP na Czasowej Organizacji Ruchu

53) 2022-05-17 Odwierty w nawierzchni betonowej do badań kontrolnych na Trasie Głównej w lok. ok. 10+500 JP na Czasowej Organizacji Ruchu

54) 2022-05-18 MOP Pepłowo Wschód - prace brukarskie

54) 2022-05-18 MOP Pepłowo Wschód - prace brukarskie

55) 2022-05-18 MOP Pepłowo Wschód - prace brukarskie

55) 2022-05-18 MOP Pepłowo Wschód - prace brukarskie

56) 2022-05-18 MOP Pepłowo Wschód - prace brukarskie

56) 2022-05-18 MOP Pepłowo Wschód - prace brukarskie

57) 2022-05-18 MOP Pepłowo Zachód - roboty branżowe

57) 2022-05-18 MOP Pepłowo Zachód - roboty branżowe

58) 2022-05-18 MOP Pepłowo Zachód - roboty branżowe

58) 2022-05-18 MOP Pepłowo Zachód - roboty branżowe

59) 2022-05-18 Płyta przjściowa na styku nawierzchni betonowej i bitumicznej w lok. 0+005 JL

59) 2022-05-18 Płyta przjściowa na styku nawierzchni betonowej i bitumicznej w lok. 0+005 JL

60) 2022-05-18 Prace przygotowawcze przed wykonaniem warstwy wiążącej na drodze DW 544 od strony Przasnysza, przed Rondem wschodnim

60) 2022-05-18 Prace przygotowawcze przed wykonaniem warstwy wiążącej na drodze DW 544 od strony Przasnysza, przed Rondem wschodnim

61) 2022-05-18 Obręb źródeł rzeki Giedniówka w lok. ok. 9+400 JP

61) 2022-05-18 Obręb źródeł rzeki Giedniówka w lok. ok. 9+400 JP

62) 2022-05-18 Tekstura nawierzchni betonowej w lok. ok. 9+500 JL

62) 2022-05-18 Tekstura nawierzchni betonowej w lok. ok. 9+500 JL

63) 2022-05-18 Widok z obiektu WD-8.6 w stronę Gdańska

63) 2022-05-18 Widok z obiektu WD-8.6 w stronę Gdańska

64) 2022-05-18 Widok z obiektu WD-8.6 w stronę Warszawy

64) 2022-05-18 Widok z obiektu WD-8.6 w stronę Warszawy

65) 2022-05-18 Działka robocza nawierzchni betonowej z poprzedniego dnia na styku z obiektem WS-9.4 od strony Warszawy

65) 2022-05-18 Działka robocza nawierzchni betonowej z poprzedniego dnia na styku z obiektem WS-9.4 od strony Warszawy

66) 2022-05-18 Nawierzchnia betonowa na styku obiektu WS-9.4 po dojechaniu Zestawu od strony Warszawy

66) 2022-05-18 Nawierzchnia betonowa na styku obiektu WS-9.4 po dojechaniu Zestawu od strony Warszawy

67) 2022-05-22 Przygotowania pod wykonywanie nawierzchni betonowej na pasie wyłączenia z Trasy Głównej na MOP Pepłowo Wschód

67) 2022-05-22 Przygotowania pod wykonywanie nawierzchni betonowej na pasie wyłączenia z Trasy Głównej na MOP Pepłowo Wschód

68) 2022-05-22 Przygotowania pod wykonywanie nawierzchni betonowej na pasie wyłączenia z Trasy Głównej na MOP Pepłowo Wschód

68) 2022-05-22 Przygotowania pod wykonywanie nawierzchni betonowej na pasie wyłączenia z Trasy Głównej na MOP Pepłowo Wschód

69) 2022-05-22 Wykonywanie warstwy podbudowy bitumicznej na MOP Pepłowo Wschód

69) 2022-05-22 Wykonywanie warstwy podbudowy bitumicznej na MOP Pepłowo Wschód

70) 2022-05-23 Wykonywanie nawierzchni betonowej na pasie wyłączenia z trasy na MOP Pepłowo Wschód

70) 2022-05-23 Wykonywanie nawierzchni betonowej na pasie wyłączenia z trasy na MOP Pepłowo Wschód

71) 2022-05-23 Wykonywanie nawierzchni betonowej na pasie wyłączenia z trasy na MOP Pepłowo Wschód

71) 2022-05-23 Wykonywanie nawierzchni betonowej na pasie wyłączenia z trasy na MOP Pepłowo Wschód

72) 2022-05-23 Ustawianie fundamentów pod słupy oświetleniowe w obrębie MOP-u Pepłowo Wschód, strona lewa

72) 2022-05-23 Ustawianie fundamentów pod słupy oświetleniowe w obrębie MOP-u Pepłowo Wschód, strona lewa

73) 2022-05-23 Roboty bitumiczne na wyjeździe z MOP Pepłowo Wschód

73) 2022-05-23 Roboty bitumiczne na wyjeździe z MOP Pepłowo Wschód

74) 2022-05-23 Badania kontrolne Inżyniera położenia dybli i kotew wykonywane przez laboratorium WTLD Olsztyn

74) 2022-05-23 Badania kontrolne Inżyniera położenia dybli i kotew wykonywane przez laboratorium WTLD Olsztyn

75) 2022-05-23 Prace brukarskie przed Rondem wschodnim na Węźle Mława Wschód

75) 2022-05-23 Prace brukarskie przed Rondem wschodnim na Węźle Mława Wschód

76) 2022-05-23 Przygotowania pod połączenie nawierzchni bitumicznej od strony Napierk z betonową na początku odcinka po stronie lewej

76) 2022-05-23 Przygotowania pod połączenie nawierzchni bitumicznej od strony Napierk z betonową na początku odcinka po stronie lewej

77) 2022-05-23 Stan istniejący na DW 544 od strony Przasnysza, przed Rondem na Węźle Mława Wschód

77) 2022-05-23 Stan istniejący na DW 544 od strony Przasnysza, przed Rondem na Węźle Mława Wschód

78) 2022-05-23 Stan istniejący w lok. 9+400 JL

78) 2022-05-23 Stan istniejący w lok. 9+400 JL

79) 2022-05-23 Czasowa Organizacja Ruchu dla Robót związanych z ekranami akustycznymi w lok. ok. 13+000 JL

79) 2022-05-23 Czasowa Organizacja Ruchu dla Robót związanych z ekranami akustycznymi w lok. ok. 13+000 JL

80) 2022-05-23 Stan istniejący - najazd drogi gminnej na obiekt WD-6.1

80) 2022-05-23 Stan istniejący - najazd drogi gminnej na obiekt WD-6.1

81) 2022-05-24 Wykonywanie nawierzchni betonowej na włączeniu na TG z MOP Pepłowo Wschód, widok z obiektu WD-3.7 w stronę Gdańska

81) 2022-05-24 Wykonywanie nawierzchni betonowej na włączeniu na TG z MOP Pepłowo Wschód, widok z obiektu WD-3.7 w stronę Gdańska

82) 2022-05-24 Widok z obiektu WD-3.7 w stronę Warszawy

82) 2022-05-24 Widok z obiektu WD-3.7 w stronę Warszawy

83) 2022-05-25 Inwentaryzacja podłączenia kablowego oznakowania na remontowanej DK7 w celu osadzenia nowego podłączenia

83) 2022-05-25 Inwentaryzacja podłączenia kablowego oznakowania na remontowanej DK7 w celu osadzenia nowego podłączenia

84) 2022-05-25 Pas wjazdowy na MOP Pepłowo Wschód

84) 2022-05-25 Pas wjazdowy na MOP Pepłowo Wschód

85) 2022-05-25 Wyjazd z MOP Pepłowo Wschód i przerwany fragment nawierzchni betonowej z powodu opadów deszczu

85) 2022-05-25 Wyjazd z MOP Pepłowo Wschód i przerwany fragment nawierzchni betonowej z powodu opadów deszczu

86) 2022-05-26 Prace przygotowawcze w trakcie wykonywania remontu nawierzchni bitumicznej DK7

86) 2022-05-26 Prace przygotowawcze w trakcie wykonywania remontu nawierzchni bitumicznej DK7

87) 2022-05-30 Miejsce styku nawierzchni betonowej z bitumiczną w lok. 0+000 JL

87) 2022-05-30 Miejsce styku nawierzchni betonowej z bitumiczną w lok. 0+000 JL

88) 2022-05-30 Przygotowania do wykonania włączenia odcinka z nawierzchnią betonową z poprzednią - bitumiczną

88) 2022-05-30 Przygotowania do wykonania włączenia odcinka z nawierzchnią betonową z poprzednią - bitumiczną

89) 2022-05-31 Naprawa szczeliny poprzecznej odbitej na DK7

89) 2022-05-31 Naprawa szczeliny poprzecznej odbitej na DK7

90) 2022-05-31 Prace bitumiczne na. łączeniu odcinków w lok. 0+000 JL

90) 2022-05-31 Prace bitumiczne na. łączeniu odcinków w lok. 0+000 JL

Script logo