Loga UE

/ Zdjęcia z poziomu ziemi

1) 2021-06-01 Obiekt WS/PZp-13.0 - deski gzymsowe

1) 2021-06-01 Obiekt WS/PZp-13.0 - deski gzymsowe

2) 2021-06-01 Obiekt WS/PZp-13.0 - płyty przejściowe na podporze P-2

2) 2021-06-01 Obiekt WS/PZp-13.0 - płyty przejściowe na podporze P-2

3) 2021-06-01 Obiekt WD-13.3 - betonowanie ustroju nośnego

3) 2021-06-01 Obiekt WD-13.3 - betonowanie ustroju nośnego

4) 2021-06-01 Obiekt WD-13.3 - betonowanie ustroju nośnego

4) 2021-06-01 Obiekt WD-13.3 - betonowanie ustroju nośnego

5) 2021-06-01 Obiekt WS/PZSp-13.8 - krawężnik mostowy

5) 2021-06-01 Obiekt WS/PZSp-13.8 - krawężnik mostowy

6) 2021-06-01 Odwierty próbek w nawierzchni betonowej do badań kontrolnych

6) 2021-06-01 Odwierty próbek w nawierzchni betonowej do badań kontrolnych

7) 2021-06-01 Otwór w nawierzchni betonowej po odwiercie próbki do badań kontrolnych

7) 2021-06-01 Otwór w nawierzchni betonowej po odwiercie próbki do badań kontrolnych

8) 2021-06-01 Pobór próbek do badań kontrolnych

8) 2021-06-01 Pobór próbek do badań kontrolnych

9) 2021-06-02 Przygotowywanie szczeliny rozszerzania w nawierzchni betonowej w km 0+925

9) 2021-06-02 Przygotowywanie szczeliny rozszerzania w nawierzchni betonowej w km 0+925

10) 2021-06-02 Ustawienie zestawu maszyn do układania nawierzchni betonowej przed ruszeniem (przed obiektem WD-0.9), strona prawa w kierunku Warszawa

10) 2021-06-02 Ustawienie zestawu maszyn do układania nawierzchni betonowej przed ruszeniem (przed obiektem WD-0.9), strona prawa w kierunku Warszawa

11) 2021-06-07 Styk odcinków Napierki - Mława i Mława - Strzegowo

11) 2021-06-07 Styk odcinków Napierki - Mława i Mława - Strzegowo

12) 2021-06-07 Nawierzchnia betonowa jezdni prawej w km 0+000+1+275 JP

12) 2021-06-07 Nawierzchnia betonowa jezdni prawej w km 0+000+1+275 JP

13) 2021-06-07 Podbudowa zasadnicza na Trasie Głównej w km 10+700

13) 2021-06-07 Podbudowa zasadnicza na Trasie Głównej w km 10+700

14) 2021-06-07 Nasyp w km 10+900

14) 2021-06-07 Nasyp w km 10+900

15) 021-06-07 Wykop w km 11+700

15) 021-06-07 Wykop w km 11+700

16) 2021-06-07 Montaż KD- 30 w km 11+100 -11+500

16) 2021-06-07 Montaż KD- 30 w km 11+100 -11+500

17) 2021-06-07 Budowa nasypu w km 13+000

17) 2021-06-07 Budowa nasypu w km 13+000

18) 2021-06-09 Badania kontrolne usytuowania dybli na odcinkach próbnych nawierzchni betonowej wykonywane przez WTLD

18) 2021-06-09 Badania kontrolne usytuowania dybli na odcinkach próbnych nawierzchni betonowej wykonywane przez WTLD

19) 2021-06-09 Obiekt WD-0.9 - zbrojenie kap chodnikowych

19) 2021-06-09 Obiekt WD-0.9 - zbrojenie kap chodnikowych

20) 2021-06-09 Obiekt WD-0.9 - spód ustroju nośnego

20) 2021-06-09 Obiekt WD-0.9 - spód ustroju nośnego

21) 2021-06-09 Obiekt WD-0.9 - zwieńczenie muru oporowego P-4

21) 2021-06-09 Obiekt WD-0.9 - zwieńczenie muru oporowego P-4

22) 2021-06-09 Obiekt WD-0.9 - przyczółek P-4

22) 2021-06-09 Obiekt WD-0.9 - przyczółek P-4

23) 2021-06-09 Obiekt WD-3.7 - przyczółek P-1

23) 2021-06-09 Obiekt WD-3.7 - przyczółek P-1

24) 2021-06-09 Obiekt WD-3.7 - przyczółek P-3

24) 2021-06-09 Obiekt WD-3.7 - przyczółek P-3

25) 2021-06-09 Obiekt PP-4.5 - warstwy konstrukcji nawierzchni na obiekcie

25) 2021-06-09 Obiekt PP-4.5 - warstwy konstrukcji nawierzchni na obiekcie

26) 2021-06-09 Obiekt WD-8.6 - widok na obiekt

26) 2021-06-09 Obiekt WD-8.6 - widok na obiekt

27) 2021-06-09 Obiekt WD-6.1 - zbrojenie kap chodnikowych

27) 2021-06-09 Obiekt WD-6.1 - zbrojenie kap chodnikowych

28) 2021-06-09 Obiekt PZD-7.5 - konstrukcja stalowa JL wraz z murami oporowymi

28) 2021-06-09 Obiekt PZD-7.5 - konstrukcja stalowa JL wraz z murami oporowymi

29) 2021-06-09 Obiekt WD-11.5 - widok na obiekt

29) 2021-06-09 Obiekt WD-11.5 - widok na obiekt

30) 2021-06-09 Obiekt WS_PZp-13.0 - deska gzymsowa na obiekcie

30) 2021-06-09 Obiekt WS_PZp-13.0 - deska gzymsowa na obiekcie

31) 2021-06-09 Obiekt WD-13.3 - widok na obiekt

31) 2021-06-09 Obiekt WD-13.3 - widok na obiekt

32) 2021-06-09 Roboty ziemne przy zbiorniku retencyjnym na Węźle Mława Północ

32) 2021-06-09 Roboty ziemne przy zbiorniku retencyjnym na Węźle Mława Północ

33) 2021-06-09 Rozbiórka (frezowanie) nawierzchni bitumicznej DK7 pod jezdnię lewą realizowanej drogi ekspresowej

33) 2021-06-09 Rozbiórka (frezowanie) nawierzchni bitumicznej DK7 pod jezdnię lewą realizowanej drogi ekspresowej

34) 2021-06-09 Wycięte próbki nawierzchni betonowej w trakcie przekazywania do laboratorium Zamawiającego

34) 2021-06-09 Wycięte próbki nawierzchni betonowej w trakcie przekazywania do laboratorium Zamawiającego

35) 2021-06-10 Opisane próbki z nawierzchni betonowej - komisyjne przekazanie do laboratorium Zamawiającego

35) 2021-06-10 Opisane próbki z nawierzchni betonowej - komisyjne przekazanie do laboratorium Zamawiającego

36) 2021-06-10 Pomiar właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni betonowej na odcinkach próbnych

36) 2021-06-10 Pomiar właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni betonowej na odcinkach próbnych

37) 2021-06-09 Odwierty próbek do badań kontrolnych - odcinek próbny nr 5

37) 2021-06-09 Odwierty próbek do badań kontrolnych - odcinek próbny nr 5

38) 2021-06-09 Widok krawędzi nawierzchni betonowej wykonywanej w lok. ok. 1+400 JP

38) 2021-06-09 Widok krawędzi nawierzchni betonowej wykonywanej w lok. ok. 1+400 JP

39) 2021-06-09 Wykonywanie nawierzchni betonowej w lok. ok. 1+400 JP

39) 2021-06-09 Wykonywanie nawierzchni betonowej w lok. ok. 1+400 JP

40) 2021-06-10 Zakończenie układania nawierzchni betonowej na odcinku 0+005 - 4+125P. Lokalizacja zestawu maszyn w km 1+935 JP

40) 2021-06-10 Zakończenie układania nawierzchni betonowej na odcinku 0+005 - 4+125P. Lokalizacja zestawu maszyn w km 1+935 JP

41) 2021-06-10 Budowa MOP Pepłowo l

41) 2021-06-10 Budowa MOP Pepłowo l

42) 2021-06-10 Budowa Mop  Pepłowo ll

42) 2021-06-10 Budowa Mop Pepłowo ll

43) 2021-06-13 Budowa nasypu na drodze wojewódzkiej DW 544 na Węźle Mława Wschód

43) 2021-06-13 Budowa nasypu na drodze wojewódzkiej DW 544 na Węźle Mława Wschód

44) 2021-06-13 Rondo wschodnie Węzła Mława Wschód

44) 2021-06-13 Rondo wschodnie Węzła Mława Wschód

45) 2021-06-13 Wykonywanie podbudowy zasadniczej w km 8+400 JL

45) 2021-06-13 Wykonywanie podbudowy zasadniczej w km 8+400 JL

46) 2021-06-13 Podbudowa zasadnicza gotowa na układanie nawierzchni betonowej w km 4+350 JP - w stronę obiektu WD-8.6

46) 2021-06-13 Podbudowa zasadnicza gotowa na układanie nawierzchni betonowej w km 4+350 JP - w stronę obiektu WD-8.6

47) 2021-06-13 Końcowy etap wykopu w km  7+900 pod lewą jezdnię

47) 2021-06-13 Końcowy etap wykopu w km 7+900 pod lewą jezdnię

48) 2021-06-15 Obiekt PZMp-0.3 - wykop pod obiekt

48) 2021-06-15 Obiekt PZMp-0.3 - wykop pod obiekt

49) 2021-06-15 Obiekt WD-0.9 - widok na obiekt

49) 2021-06-15 Obiekt WD-0.9 - widok na obiekt

50) 2021-06-15 Obiekt PP-4.5 - balustrada na skrzydełkach

50) 2021-06-15 Obiekt PP-4.5 - balustrada na skrzydełkach

51) 2021-06-15 Obiekt WD-6.1 - balustrada na murze oporowym

51) 2021-06-15 Obiekt WD-6.1 - balustrada na murze oporowym

52) 2021-06-15 Obiekt WD-6.1 - przyczółek P-3

52) 2021-06-15 Obiekt WD-6.1 - przyczółek P-3

53) 2021-06-15 Obiekt PZD-7.5 - widok na obiekt

53) 2021-06-15 Obiekt PZD-7.5 - widok na obiekt

54) 2021-06-15 Obiekt WD-8.6 - przyczółek P-3

54) 2021-06-15 Obiekt WD-8.6 - przyczółek P-3

55) 2021-06-15 Obiekt WS_PZDp-9.4 - izolacja cienka płyty przejściowej P-2

55) 2021-06-15 Obiekt WS_PZDp-9.4 - izolacja cienka płyty przejściowej P-2

56) 2021-06-15 Obiekt WD-11.5 - spód ustroju nośnego

56) 2021-06-15 Obiekt WD-11.5 - spód ustroju nośnego

57) 2021-06-16 Pobór próbek przez laboratorium Wykonawcy z warstwy podbudowy bitumicznej na Łącznicy 1/2 Węzła Mława Wschód

57) 2021-06-16 Pobór próbek przez laboratorium Wykonawcy z warstwy podbudowy bitumicznej na Łącznicy 1/2 Węzła Mława Wschód

58) 2021-06-16 Przygotowywanie podbudowy pod nawierzchnię betonową na odcinku pomiędzy obiektem WS-13.8 a początkiem odcinka gdzie wykonawcą jest firma PORR

58) 2021-06-16 Przygotowywanie podbudowy pod nawierzchnię betonową na odcinku pomiędzy obiektem WS-13.8 a początkiem odcinka gdzie wykonawcą jest firma PORR

59) 2021-06-16 Początek odcinka Kontraktu Napierki-Mława - nawierzchnia betonowa JP

59) 2021-06-16 Początek odcinka Kontraktu Napierki-Mława - nawierzchnia betonowa JP

60) 2021-06-16 Rozbiórka dotychczasowej DK7 (wykop) pod lewą jezdnię budowanej S-ki

60) 2021-06-16 Rozbiórka dotychczasowej DK7 (wykop) pod lewą jezdnię budowanej S-ki

61) 2021-06-16 Wykonywanie nasypu na drodze DW 544, najazdowej na obiekt WD-13.3, na Węźle Mława Wschód

61) 2021-06-16 Wykonywanie nasypu na drodze DW 544, najazdowej na obiekt WD-13.3, na Węźle Mława Wschód

62) 2021-06-16 Prace przygotowawcze pod ściek krawędziowy w km ok. 3+600 JP

62) 2021-06-16 Prace przygotowawcze pod ściek krawędziowy w km ok. 3+600 JP

63) 2021-06-16 Odcinek trasy głównej w km 13+000-13+300 z przygotowywaną podbudową pod nawierzchnię betonową

63) 2021-06-16 Odcinek trasy głównej w km 13+000-13+300 z przygotowywaną podbudową pod nawierzchnię betonową

64) 2021-06-16 Prace na, przejściu sieci gazowej w km 13+700

64) 2021-06-16 Prace na, przejściu sieci gazowej w km 13+700

65) 2021-06-16 Obiekt PZMp-0.3 - zbrojenie płyty fundamentowej

65) 2021-06-16 Obiekt PZMp-0.3 - zbrojenie płyty fundamentowej

66) 2021-06-16 Obiekt PZM-1.1 - beton podkładowy

66) 2021-06-16 Obiekt PZM-1.1 - beton podkładowy

67) 2021-06-16 Obiekt WS-9.6 - żywica na kapie

67) 2021-06-16 Obiekt WS-9.6 - żywica na kapie

68) 2021-06-16 Obiekt WS/PZp-13.0 - kapa chodnikowa na obiekcie

68) 2021-06-16 Obiekt WS/PZp-13.0 - kapa chodnikowa na obiekcie

69) 2021-06-16 Obiekt WD-13.3 - demontaż deskowania

69) 2021-06-16 Obiekt WD-13.3 - demontaż deskowania

70) 2021-06-18 Kanał technologiczny w km 6+850

70) 2021-06-18 Kanał technologiczny w km 6+850

71) 2021-06-18 Kanał technologiczny w km 7+050

71) 2021-06-18 Kanał technologiczny w km 7+050

72) 2021-06-21 Obiekt PZMp-0.3 - zbrojenie płyty fundamentowej

72) 2021-06-21 Obiekt PZMp-0.3 - zbrojenie płyty fundamentowej

73) 2021-06-21 Obiekt PZM-1.1 - beton podkładowy

73) 2021-06-21 Obiekt PZM-1.1 - beton podkładowy

74) 2021-06-21 Obiekt WD-3.7 - widok na obiekt

74) 2021-06-21 Obiekt WD-3.7 - widok na obiekt

75) 2021-06-21 Obiekt PP-4.5 - wlot przejścia dla pieszych

75) 2021-06-21 Obiekt PP-4.5 - wlot przejścia dla pieszych

76) 2021-06-21 Obiekt PZD-7.5 - widok na obiekt

76) 2021-06-21 Obiekt PZD-7.5 - widok na obiekt

77) 2021-06-21 Obiekt WS/PZDp-9.4 - zbrojenie kapy chodnikowej

77) 2021-06-21 Obiekt WS/PZDp-9.4 - zbrojenie kapy chodnikowej

78) 2021-06-21 Obiekt WS/PZS-10.9 - beton podkładowy płyty przejściowej P-2

78) 2021-06-21 Obiekt WS/PZS-10.9 - beton podkładowy płyty przejściowej P-2

79) 2021-06-21 Obiekt WS/PZS-10.9 - wykonywanie zasypki za przyczółkiem P-1

79) 2021-06-21 Obiekt WS/PZS-10.9 - wykonywanie zasypki za przyczółkiem P-1

80) 2021-06-21 Obiekt WD-11.5 - widok na obiekt

80) 2021-06-21 Obiekt WD-11.5 - widok na obiekt

81) 2021-06-21 Obiekt WD-13.3 - demontaż deskowania

81) 2021-06-21 Obiekt WD-13.3 - demontaż deskowania

82) 2021-06-21 Odwierty próbek do badań na Łącznicy 4/2 Węzła Mława Wschód

82) 2021-06-21 Odwierty próbek do badań na Łącznicy 4/2 Węzła Mława Wschód

83) 2021-06-21 Roboty brukarskie na MOP1

83) 2021-06-21 Roboty brukarskie na MOP1

84) 2021-06-21 Roboty brukarskie na drodze powiatowej DP 2307, najazd na obiekt WD-8.6

84) 2021-06-21 Roboty brukarskie na drodze powiatowej DP 2307, najazd na obiekt WD-8.6

85) 2021-06-21 Skropienie emulsją podbudowy na drodze DS 13

85) 2021-06-21 Skropienie emulsją podbudowy na drodze DS 13

86) 2021-06-21 Wykop pod zbiornik ZR 4

86) 2021-06-21 Wykop pod zbiornik ZR 4

87) 2021-06-21 Roboty rozbiórkowe konstrukcji dotychczasowej drogi DK7 w km TG ok. 1+200

87) 2021-06-21 Roboty rozbiórkowe konstrukcji dotychczasowej drogi DK7 w km TG ok. 1+200

88) 2021-06-22 Obiekt WS/PZDp-9.4 - deski gzymsowe

88) 2021-06-22 Obiekt WS/PZDp-9.4 - deski gzymsowe

89) 2021-06-22 Obiekt WS/PZDp-9.4 - widok na obiekt

89) 2021-06-22 Obiekt WS/PZDp-9.4 - widok na obiekt

90) 2021-06-22 Obiekt WS-9.6 - żywica na gzymsie

90) 2021-06-22 Obiekt WS-9.6 - żywica na gzymsie

91) 2021-06-22 Obiekt WD-11.5 - montaż deskowania ścianki zaplecznej

91) 2021-06-22 Obiekt WD-11.5 - montaż deskowania ścianki zaplecznej

92) 2021-06-22 Maszyna do układania dolnej warstwy nawierzchni betonowej na wąskich odcinkach pasów włączenia_wyłączenia o nazwie SP 64ii

92) 2021-06-22 Maszyna do układania dolnej warstwy nawierzchni betonowej na wąskich odcinkach pasów włączenia_wyłączenia o nazwie SP 64ii

93)2021-06-22Wypełnianie szczelin poprzecznych w nawierzchni betonowej w km ok. 0+500 JP

93)2021-06-22Wypełnianie szczelin poprzecznych w nawierzchni betonowej w km ok. 0+500 JP

94) 2021-06-23 Wykonywanie nawierzchni betonowej na pasie wyłączenia na Węzeł Mława Północ

94) 2021-06-23 Wykonywanie nawierzchni betonowej na pasie wyłączenia na Węzeł Mława Północ

95) 2021-06-23 Dyble i kotwy na "koszach" pod nawierzchnię betonową na pasie wyłączenia, na Węźle Mława Północ

95) 2021-06-23 Dyble i kotwy na "koszach" pod nawierzchnię betonową na pasie wyłączenia, na Węźle Mława Północ

96) 2021-06-23 Wykonywanie nawierzchni betonowej na pasie wyłączenia z Węzła Mława Północ

96) 2021-06-23 Wykonywanie nawierzchni betonowej na pasie wyłączenia z Węzła Mława Północ

97) 2021-06-23 Wykonywanie nawierzchni betonowej w km ok. 4+700 JP

97) 2021-06-23 Wykonywanie nawierzchni betonowej w km ok. 4+700 JP

98) 2021-06-28 Budowa warstw nasypu na drodze DP 2305W, najazd na obiekt WD-3.7

98) 2021-06-28 Budowa warstw nasypu na drodze DP 2305W, najazd na obiekt WD-3.7

99) 2021-06-28 Roboty ziemne na MOP II Pepłowo JL

99) 2021-06-28 Roboty ziemne na MOP II Pepłowo JL

100) 2021-06-28 Wykop pod zbiornik ZR 7 na Węźle Mława Północ

100) 2021-06-28 Wykop pod zbiornik ZR 7 na Węźle Mława Północ

101) 2021-06-28 Stan istniejący przed Węzłem Mława Północ w km ok 3+500

101) 2021-06-28 Stan istniejący przed Węzłem Mława Północ w km ok 3+500

102) 2021-06-28  Wykonywanie nawierzchni betonowej w km 5+238 JP

102) 2021-06-28 Wykonywanie nawierzchni betonowej w km 5+238 JP

103) 2021-06-28 Humusowanie skarp w km ok 8+500 JL

103) 2021-06-28 Humusowanie skarp w km ok 8+500 JL

104) 2021-06-29 Zakończenie wykonywania odcinka długości 730m nawierzchni betonowej  w km 5+968 JP

104) 2021-06-29 Zakończenie wykonywania odcinka długości 730m nawierzchni betonowej w km 5+968 JP

105) 2021-06-29 Obiekt WD-3.7 - widok na przyczółek P-1

105) 2021-06-29 Obiekt WD-3.7 - widok na przyczółek P-1

106) 2021-06-29 Obiekt WD-8.6 - krawężniki kamienne na obiekcie

106) 2021-06-29 Obiekt WD-8.6 - krawężniki kamienne na obiekcie

107) 2021-06-29 Obiekt WS/PZS-10.9 - zbrojenie płyty przejściowej P-1

107) 2021-06-29 Obiekt WS/PZS-10.9 - zbrojenie płyty przejściowej P-1

108) 2021-06-29 Obiekt WD-11.5 - ścianka zapleczna P-3

108) 2021-06-29 Obiekt WD-11.5 - ścianka zapleczna P-3

109) 2021-06-29 Obiekt WS/PZp-13.0 - kapa na obiekcie

109) 2021-06-29 Obiekt WS/PZp-13.0 - kapa na obiekcie

110) 2021-06-29 Obiekt WS/PZp-13.0 - płyta ustroju nośnego

110) 2021-06-29 Obiekt WS/PZp-13.0 - płyta ustroju nośnego

111) 2021-06-29 Obiekt WD-13.3 - demontaż deskowania

111) 2021-06-29 Obiekt WD-13.3 - demontaż deskowania

112) 2021-06-29 Obiekt WD-13.3 - montaż murów oporowych

112) 2021-06-29 Obiekt WD-13.3 - montaż murów oporowych

113) 2021-06-29 Obiekt WS/PZSp-13.8 - widok na obiekt

113) 2021-06-29 Obiekt WS/PZSp-13.8 - widok na obiekt

114) 2021-06-30 TG w km ok 1+700 JP wypełnianie szczelin podłużnych 'kordem"

114) 2021-06-30 TG w km ok 1+700 JP wypełnianie szczelin podłużnych 'kordem"

115) 2021-06-30 Roboty kanalizacyjne na MOP II Pepłowo

115) 2021-06-30 Roboty kanalizacyjne na MOP II Pepłowo

116) 2021-06-30 Miejsce w km 5+968 planowanej szczeliny rozszerzania na jezdni prawej

116) 2021-06-30 Miejsce w km 5+968 planowanej szczeliny rozszerzania na jezdni prawej

117) 2021-06-30 Obiekt PZD-7.5 - widok na obiekt

117) 2021-06-30 Obiekt PZD-7.5 - widok na obiekt

118) 2021-06-30 Obiekt WD-8.6 - betonowanie zwieńczenia skrzydeł P-1

118) 2021-06-30 Obiekt WD-8.6 - betonowanie zwieńczenia skrzydeł P-1

Script logo