Loga UE

/ Kwiecień

Zdjęcia przedstawiają odcinek początkowy Budowy drogi ekspresowej Napierki - Mława w lokalizacji istniejącej S-ki 47+793 ÷ 48+131 na długości 338 m. Zakres planowanych robót objęty jest Decyzją ZRID dla odcinka Nidzica - Napierki z dnia 6 listopada 2014 roku. Wycięto drzewa, krzaki, usunięto karpy i posprzątano teren.

Program Robót przedstawiony przez Wykonawcę zakłada wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu w dniach 6-14 maj 2019 r. Następnie planowane jest prowadzenie dalszych prac przygotowawczych pod zasadnicze roboty a także między innymi rozpoznanie saperskie i badania archeologiczne.

Script logo